Werkstuk over Regen en sneeuw

Waarom het regent?

Wolken en regen worden gevormd als de lucht opstijgt en afkoelt. Lucht, die over de zee is gestroomd, is warm en vochtig. Als het stijgt, koelt de waterdamp in die lucht af en condenseert. De kleine waterdruppeltjes, die daaruit ontstaah, veroorzaken wolken. Terwijl de lucht nog verder afkoelt, komen er steeds meer waterdruppeltjes bij. Ze voegen zich samen tot ze zo groot worden, dat de lucht ze niet meer kan dragen. Dan vallen ze als regen. In de bergen regent het vaak. Dat komt, omdat zich voortbewegende lucht gedwongen wordt erover heen te stromen. In de tijd dat dit gebeurt, koelt het af en er valt regen. Soms kun je een regenboog zien als de zon op de regen schijnt. De regendruppels splitsen het zonlicht in verschillende kleuren. (more…)

Prikkelbare Darm Syndroom

Prikkelbare Darm Syndroom, in het Engels Irritable Bowel
Syndrome (IBS) genaamd, is een complexe aandoening waarbij de dikke darm het vermogen verliest om de darminhoud efficiënt te bewegen. Het wordt ook wel eens spastisch colon genoemd, maar dat is geen goede benaming. De aandoening komt voor bij 15 tot 20% van de vrouwen, en bij 5 tot 20% van de mannen, voornamelijk tussen het 15de en 65ste levensjaar 1 . (more…)

Werkstuk over de Wolken

Straalvliegtuigen vliegen hoog boven de aarde, waar de lucht dunner is en ze sneller vooruit kunnen. Ze vliegen boven de atmosfeerlaag waar bijna alle weertypes ontstaan.

Verschillende soorten wolken
De reizigers in een straalvliegtuig kunnen de bovenkant van de wolken zien, die in het zonlicht helder schitteren. Wanneer mensen op de grond naar boven kijken, zien ze de onderkant van de wolken die vaak donker en somber zijn. (more…)

Hoe ademt een vis?

Vissen ademen door kieuwen. Die moet je je voorstellen als de bladzijden in een boek. In de bladzijden lopen zeer fijn vertakte bloedvaten. De zuurstof die in het water zit (in koud water meer dan in warm), dringt door het dunne huidje heen en wordt in het bloed opgenomen. Daarvoor is plaats, want het koolzuurgas is emit gegaan en in het water opgelost. Door het zwemmen en de hapbewegingenontstaatereen waterstroom langsde kieuwen, die het water met het koolzuurgas steeds weervervangtdoor water met zuurstof. Als een vis nu op het droge komt, plakken al de kieuwplaten op elkaar en isdehele kieuwtevergelijken meteen dichtgeslagen boek: nu kan er geen zuurstofrijk water meer tussen komen en de vis stikt.

Werkstuk over de Tornado’s en orkanen

Een tornado is een gewelddadige wind. Het is een grote kolom van draaiende lucht, die van de grond opstijgt en zich heel snel voortbeweegt. Terwijl de tornado zich voortbeweegt, zuigt hi] alles op wat hij op zijn weg tegenkomt. Stof, hekken, daken en zelfs auto’s worden hoog de lucht ingezogen en op de grond teruggesmeten. Tornado’s waaien hoven erg warm, vlak land. De lucht hoven de grond is erg warm en stijgt erg snel naar boven. steeds maai ronddraaiend.
Gelukkig duren tornado’s met lang. Als ze het vlakke land verlaten wordt de luchtsipiraal meestal verbroken en verdwijnt de tornado. (more…)

Zeebriesjes

Op het strand heb je misschien wel eens een koel briesje gevoeld, dat naar je toekwam vanuit zee. Dit gebeurt omdat de warmte van de zon het land sneller verwarmt dan de zee. De grond verhit de lucht erboven, precies als een radiator. De warme lucht stijgt, en koele lucht vanuit zee strbomt onder de warme lucht. De warme lucht boven de grond kun je niet zien stijgen. Maar je ziet wel de meeuwen, die hoog in de lucht zweven terwijl ze op de stijgende warme lucht ‘rijden’. ‘s Nachts koelt de grond sneller af dan de zee. De warme lucht boven het water stijgt. De wind verandert van richting en waait naar de zee toe.

William Harvey

William Harvey werd op 2 april 1578 in Folkestone in Engeland geboren. Hij studeerde tot zijn negentiende jaar aan het Cains College in Cambridge. Daar hoorde hij, dat aan de medische faculteit van de universiteit van Padua wereldberoemde geleerden college gaven.

In 1598 ging Harvey naar Padua, waar hij op 25 april 1602 afstudeerde in de medicijnen. Enkele maanden later keerde hij naar Engeland terug. Hij vestigde zich in Londen en zeyen jaar later werd hij arts in het Londense ziekenhuis van Sint Bartholomew. (more…)

Waardoor kan de wind waaien?

Als je je handen boven de verwarming houdt, voel je de warme lucht naar boven stijgen. De hete lucht stijgt omdat ze lichter is dan de koude lucht erom been. Terwijl de hete lucht stijgt, komt er koelere lucht die de plaats van de hete lucht inneemt. Ongeveer hetzelfde gebeurt in de atmosfeer. De bewegende warme en koele lucht is de wind die over de aarde waait.

de atmosfeer

Bijna alle lucht die we inademen bevindt zich in een laag dicht bij de aarde. Hier zijn ook wolken. Boven deze laag is de stratosfeer, waar de lucht erg dun is. Nog hoger is de ionosfeer. Hier is de atmosfeer electrisch geladen en er zijn stromen gloeiende lichtjes.

(more…)

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier werd in 1743 te Parijs geboren. Aanvankelijk zou hij advocaat worden. Hij studeerde rechten, maar voelde zich enorm aangetrokken tot de exacte wetenschappen. Op 22-jarige leeftijd kreeg hij een prijs van de Academie van Wetenschappen omdat hij het beste systeem had bedacht om de straten van Parijs van verlichting te voorzien. Hij ontwikkelde in zijn leven een dubbele activiteit: voor het geld werkte hij als belastingontvanger en in zijn vrije tijd wijdde hij zich aan wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van scheikunde. Lavoisier deed belangrijke ontdekkingen over de samenstelling van de lucht, het water en andere stoffen. Bovendien schreef hij de ‘Elementaire verhandeling der scheikunde’, waarin hij de onjuistheid van vele theorieen uit de oudheid aantoonde. Hij vernieuwde de taal van de scheikunde door voor te stellen wetenschappelijke terrnen te gebruiken in plaats van ouderwetse en onjuiste woorden. Door dit belangrijke vernieuwingswerk en door zijn talloze ontdekkingen en waarnemingen, wordt Lavoisier wel de ‘vader van de moderne scheikunde’ genoemd. (more…)