Babynamen K

Karel
Deze Germaanse naam heeft dezelfde oorsprong als het wöord ‘kerel’ en betekent ‘vrije, niet adellijke man’. De naam werd gedragen door tal van vorsten, maar toch raakte hij in onze streken pas in de 16de eeuw ingeburgerd. Waarschijnlijk kwam diy doordat het verwante woord ‘kerel’ een vrij ongunstige gevoelswaarde had. Varianten: Carlo Carlos Charles Charlie Kari.

Karen
Deze naam is de laatste jaren zo populair geworden dat men hem als een zelfstandige naam is gaan beschouwen, maar eigenlijk is het een Scandinavische vorm van Catharina.

Kay
Een Engelse vleivorm van Catharina die de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen.
(more…)

Babynamen J

Jack
Deze Engelse naam is net zoals John een verkorte vorm van Johannes. De naam was zo populair dat Jack de held geworden is van tal van kinderrijmpjes en -verhaaltjes.

Jacob
Deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen kent, is van Hebreeuwse oorsprong, maar de be-tekenis is onzeker. De naam kreeg ook in onze streken al vroeg een zeer grote populariteit, mede door de twee apostelen die deze naam droegen.
Varianten: Diego Giacomo Jaak Jaap }aco ¦ James Jacques Jasja Jim /ob Jop Jouk Ko-be.

Jacoba
Vrouwelijke vorm van Jacob. Varianten: Cobie Jacobien Jacoîien Jacomina /aogueline /ean Jenny Koha Kobi Koosje Kootje.

(more…)

Babynamen I

Ibel
rouwelijke vorm van Ibe. arianten: Ibich Iebel Ypke.

Ida
Een verkorte vorm van verschillende meisjesnanien die eindigen op -ida. Mogelijk is het ook een zelfstandige Germaanse naam metdestam’id- = werkzaamheid’. Varianten: Idalie ide letje.

Ide
Net zoals Ibe is ook deze Friese naam een sterke verkorting of vleivorm van andere namen.
Varianten: Ido îete Ietse Ytse.

Iduna
Een Germaanse naam met de betekenis ‘groei’ of ‘werking’, Ook de Germaanse godin van de lente droeg deze naam.

(more…)

Babynamen H

Haakon
Een naam die gedragen werd door verschillende Noorse koningen en die waarschijnlijk ‘strijder’ betekent. Variant: Hakan.

Hadewig
Een van oorsprong Germaanse naam die ‘strijdster’ betekent. Een van de bekendste draagsters van deze naam is de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Varianten: Edivige Hadeivijch Hedda Hedtvig.

Haio
Deze Noordnederlandse naam stamt van het Germaans en betekent ‘denker*. Variant: Heiko.

Hannelore
Corabinatie van Johanna en Eleonore.
(more…)

Babynamen G

Gabriel
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘sterke man van God Gabriel was een van de aartsengelen, die de geboorte aankondigde van Christus. Varianten: Gabi Gabrio Gaby Gavril.

Gabriela
Vrouwelijke vorm van Gabriel. Varianten: Gabi Jella.

Gail
Verkorte vorm van de Engelse naam Abigail, waarvan de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis luidt ‘vreugde van de vader’.

Garm
Dit is een echte Noordnederlandse naam die ‘moed’ betekent. Variant: Germ.

Garret
Een van oorsprong welshe naam die waarschijnlijk is afgeleid van Gerard.
Varianten: Gareth Gary.
(more…)

Babynamen F

Fabiana
Vrouwelijke vorm van Fabian. Vooral de vorm Fabiola heeft sinds het huwehjk van de Belgische koning Boudevrijn met prinses Fabiola enige populariteit gekregen. Varianten: Fabienne Fabiola.

Faith
Een Engelse naam die ‘geloof betekent en die na de Reformatie in Engeland in gebruik is gekomen. Variant: Fay.

Faik
Sommigen menen dat de naam is: afgeleid van het Latijnse ‘falco = valk’, anderen zoeken de oorsprong in het Germaanse ‘faika = glanzend’. Varianten: Falko Valko.
(more…)

Babynamen E

Ebert
Deze Friese naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de Germaanse naam Everbert, die betekent ‘stralend als een ever’.

Ebertina
Vrouwelijke vorm van Ebert. Variant: Ebertje.

Eda
Een Germaanse meisjesnaam die ,’edele stammoeder’ betekent. De naam heeft dezelfde oorsprong als Edda, vooral gekend door de gelijknamige verzameling Oudijslandse sagen.
(more…)

Babynamen D

Dafne
Het Griekse woord ‘daphne’ betekent ‘laurier’. in de Griekse mythologie was Dafne een nimf die bemind werd door Apollo. Vooral onder invloed van de literatuur kent de naam een vrij grote verspreiding in angelsaksische landen.

Dagmar
Een oude Germaanse naam die ‘beroemd als de dag’ betekent en die vooral in de Scandinavische landen veel voorkomt. De verkorte vorm Dag kan ook zijn afgeleid van Dagobert.

Daisy
Deze Engelse naam, die ‘madeliefje’ betekent, is een vleivorm van Margaret of in het Nederlands ‘Margriet’.

Dalia
Ook de dalia is een bloem, en als voornaam beslist even mooi als Daisy of Margriet!
(more…)

Babynamen C

Camille
Vrouwelijke vorm van Camillus.

Camillus
Deze naam is Waarschijnlijk van Etruskische oorsprong, maar er kan ook een verband zijn met het Griekse ‘gamelios = behorend bij het huwelijk’. Vooral in Belgie is de vorm Camiel lange tijd vrij populair geweest.
Varianten: Camiel Miel.

Candida
Een van het Latijn stammende naam die ‘sneeuwwit, vlekkeloos betekent. Zowel Voltaire als Shaw hebben er een ‘literaire’ naam van gemaakt.

Carla
Een van de vele vrouwelijke vormen van Karel.
Varianten: Garlotta Carole Carolientje
Carolina Carry Charlene Charlotte Karlien Lien Lola Lotte Lotfcie.

Carmen
Deze typisch Spaanse naam betekent ‘geboren op de feestdag van Onze Vrouwe van de Karmel’. De Karmel, waarnaar de orde van de karmelieten is genoemd, is een berg tussen Galilea en Samaria. in de Vere-nigde Staten is vooral de vorm Carmella vrij populair.

(more…)

Babynamen B

Baafje
Vrouwelijke vorm van Bavo.

Barbara
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘barbaros = vreemd, buitenlands’. De heilige Barbara was een martelares die volgens de leğende door haar vader in een tören werd opgesloten. De naam kent tal van verkortingen en vleivormen in diverse talen.

Barend
De naam Barend is oorspronkelijk afgeleid van Bernhard, maar is reeds zo lang ingeburgerd dat hij als een zelfstandige naam wordt beschouwd.

Barry
Deze naam zou zijn oorsprong vinden in de oude Ierse naam ‘Bearrach = goede schutter’. in het Nederlands zou het ook een vleivorm kunnen zijn van namen die beginnen met bart.

(more…)