Albert Einstein

ÈINSTEIN, Albert. Einstein is een van de grootste wiskundigen en fysici van deze eeuw. Hij werd gebo ren in 1879 in Duitsland, maar werd in 1901 Zwitsers staatsburger. Hij was eerst professor in de theoreti sche natuurkunde te Zürich, Praag en Berlijn. Hij vertrok in 1934 naar Engeland en vandaar naar Ame rika, waar hij verbonden was aan de Universiteit van Princeton. Hij verwierf grote bekendheid door zijn publicaties sinds 1905, waarin hij een theorie uiteen zette volgens dewelke ruimte en tijd verschillende waarden hebben, al naargelang het standpunt van de waarnemer. Door experimenten is de juistheid van deze relativiteitstheorieen bevestigd. In 1921 heeft hij hiervoor de Nobelprijs gekregen. Einstein is gestorven in 1955.

Print Friendly, PDF & Email
Spread the love

Reageren niet mogelijk