Langlaufen

Langlaufen is een sneeuwsport waarbij men op twee ski’s glijdende loopbewegingen maakt in de sneeuw. Hiervoor draag je speciale langlaufschoenen die van voor aan de ski vastzitten en aan de hiel los zodat men gemakkelijk loopbewegingen kan maken. Het is een erg toeristische sport die vaak ten onrechte beschouwd wordt als een alternatief voor alpijns skiën dat een heel andere techniek vereist.

Landkaart

Dit is een tekening van een deel van de aarde met al haar bijzonderheden, maar dan verkleind. Men spreekt b.v. af dat I cm op de kaart in werkelijkheid 10 km is. Dat noemen we schaal 1: 1.000.000 (1 km = 100.000 cm). Een moeilijkheid bij het maken van kaarten is dat de aarde bol is en een kaart een plat vlak. Als we de gehele aarde willen tekenen op een kaart, worden de afstanden dichter naar de noorden zuidpool toe uitgerekt, waardoor daar de schaal niet meer volledig klopt.

ECHOSCOPIE

Dit is in de geneeskunde een manier om door middel van geluidsgolven en de echo die deze terugzenden als ze op iets stoten, de omtrekken of de afbeelding weer te geven van iets in het lichaam, bijv. van een baby die bij de moeder in de buik zit. Een ander woord voor echoscopie is echografie.

Stomen

Stomen is een bereidingswijze waarbij voedsel wordt gaar gemaakt door de hoge temperatuur (ca. 100 ‘C) van de damp van kokend water. Deze methode wordt vooral veel toegepast voor rijst, groenten, vis en aardappelen. Het voordeel van stomen is dat het voedsel zijn voedingswaarde behoudt, die misschien anders met het kookvocht zou verdwijnen. (more…)

Thomas Alva EDISON

EDISON werd geboren in 1847 en is gestorven in 1931. Op zijn naam staan ongeveer 1400 uitvindingen. Als krantenjongen begonnen, klom hij op tot een zeer succesvol man. De meeste van zijn uitvindingen liggen op het gebied van de elektri citeit. Hij vond de elektrische gloeilamp uit en de batterijtelefoon. Ook verbeterde hij de al bestaande telegraaf op tal van punten. Maar ook de microfoon is een uitvinding van hem, evenals de fonograaf, de mimeograaf (soort kopieermachine) en nog vele ande re toestellen.

Edelsteen

Edelstenen zijn mineralen (delfstof fen) die vanwege hun zeldzaamheid en schoonheid zeer geliefd zijn bij de mensen. Ze zijn zeer kostbaar. Diamanten, robijnen, saffieren, smaragden en opalen zijn de bekendste (bewerkte) edelstenen.

Eten met Stokjes

Voor Chinezen is koken een onderdeel van hun culturele erfenis. Met oneindig geduld weten zij de ingrediënten in perfecte harmonie te rangschikken.

Chinezen zullen hun maaltijd altijd nuttigen metbehulp van eetstokjes. Het gebruik hiervan lijkt moeilijker dan het is; met wat oefening zal het ook u lukken. Gebruik, indien enigszins mogelijk, uw rechterhand; linkshandig eten wordt als onbeleefd beschouwd. (more…)

Ecologie

Dit is de wetenschap die bestudeert hoe alles in de natuur afgestemd is op elkaar. Dieren en planten en mensen hebben elkaar namelijk nodig om te kunnen overleven. De natuur is een systeem dat zeer nauw samenhangt; als één soort verdwijnt, worden ook andere bedreigd. De ecologie wordt steeds belangrijker in onze wereld vanwege de toenemende milieuvervuiling, waardoor meer en meer plante en diersoorten bedreigd worden.

Sterren herkennen

Wanneer u in een heldere nacht, buiten het licht van straatlantaarns en huizen, naar de sterrenhemel kijkt, zult u ongetwijfeld ook onder de indruk raken, net als de mensen van ver voor onze jaartelling. Sterren hebben mensen altijd gefascineerd. Bepaalde heldere sterren vormen duidelijke groepen aan de hemel, ondanks het feit dat ze onderling vaak miljarden kilometers van elkaar verwijderd zijn. (more…)

Wat te doen bij een sterfgeval

Als er een sterfgeval plaatsvindt, is niemand verplicht aangifte van het overlijden te doen of voor de begrafenis of crematie te zorgen. Alleen degene bij wie het stoffelijk overschot zich bevindt, is verplicht de burgemeester te waarschuwen. Deze zorgt dan voor lijkschouwing en lijkbezorging. (more…)

Funda

Funda.nl is een populaire Nederlandse woningaanbod site van meer dan 250 duizend te koop huizen in aanbod.

Alleen de  NVM leden mogen hun aanbod op Funda.nl plaatsen.

Naast woningaanbod zijn er ook de bedrijfsroerend en agrarische onroerendgoed te vinden. (more…)

Stamboom

Wie een stamboom van zijn familie wil opmaken, moet niet lukraak allerlei gegevens gaan verzamelen van mensen die dezelfde naam hebben. Ook direct heel ver in de geschiedenis duiken heeft weinig zin. Begin met het verzamelen van gegevens over uw eigen gezin of over dat van uw ouders. (more…)

Spreken in het openbaar

Veel mensen die in het openbaar moeten spreken, zien daar een beetje tegenop. Geen wonder, want aan iemand die een grotere groep mensen gaat toespreken, worden tamelijk hoge eisen gesteld. De spreker moet zich inleven in zijn gehoor en zorgen acceptabel te zijn voor die mensen, die hij of zij dan ook nog vaak heel slecht of helemaal niet kent. Daar komt nog bij dat stemgebruik, houding, mimiek en taalgebruik op zichzelf al moeilijk zijn.

Omdat de omstandigheden waaronder en de gelegenheden waarbij u spreekt en het soort toehoorders zo enorm verscheiden kunnen zijn, geven we hier enkele algemene tips. (more…)

Spint

Bladeren van kameren kasplanten kunnen soms witte vlekjes vertonen, verwelken en afvallen. De oorzaak hiervan moet u meestal in kleine mijten -die tot de spinachtigen behoren -en hun larven zoeken. Onder droge, warme omstandigheden kan de spintmijt zich massaal vermeerderen. De mijten en hun larven houden zich aan de onderzijde van de bladeren op. Ze zuigen de plantesappen op, waardoor de witte vlekjes ontstaan. In het najaar sterft de populatie af op de wijfjes na, die in spleten en kieren overwinteren, om het volgende voorjaar bij toenemende warmte en droogte voor de volgende generatie te zorgen. (more…)

Spatwerk

U kunt verrassende kunstwerkjes maken door het aanbrengen van verfspetters langs de omtrek van eenvoudige figuurtjes. Knip vormen als hartjes, sterretjes, vierkantjes uit stevig papier. U kunt ook papieren taartranden of sjablonen gebruiken of voorwerpen uit de natuur zoals bladeren, bloemen of steentjes. Leg een vel tekenpapier op enkele oude kranten. Leg de vormen op het papier; speld ze zo nodig vast. (more…)