Spatwerk

U kunt verrassende kunstwerkjes maken door het aanbrengen van verfspetters langs de omtrek van eenvoudige figuurtjes. Knip vormen als hartjes, sterretjes, vierkantjes uit stevig papier. U kunt ook papieren taartranden of sjablonen gebruiken of voorwerpen uit de natuur zoals bladeren, bloemen of steentjes. Leg een vel tekenpapier op enkele oude kranten. Leg de vormen op het papier; speld ze zo nodig vast. (more…)

Stikken

In de meeste gevallen van stikken zijn mond en neus van het slachtoffer afgesloten, zodat er geen adem gehaald kan worden. Verwijder het voorwerp dat de afsluiting veroorzaakt. Is dit een plastic zak, scheur die dan open.

Als het slachtoffer verstikt wordt door rook, bind dan, voor zelfbeschenning, een stevige, bij voorkeur natte doek voor neus en mond. Blijf zo laag mogelijk bij de grond om minder last te hebben van de rook. Trek het slachtoffer zo snel mogelijk naar een veilige plaats. Laat geen deuren en ramen openstaan om het brandgevaar niet te verhogen. Behandel het slachtoffer alsof hij door gas vergiftigd was. Dien zo nodig kunstmatige ademhaling toe.

Stortbak

De stortbak van een toilet kan gaan ‘zweten’ als het koude water in de bak condensatie van de warme, vochtige lucht in het vertrek op het metaal of porselein van de bak tot gevolg heeft. Om vast te stellen of het vocht inderdaad een gevolg is van condensvorming en niet van een lek, kan men een kleurmiddel in de stortbak doen (inkt, gekleurde suiker, etc.). Vang na een uurtje het vocht op in een tissue. Kleurt dit dan is er sprake van een lek; zo niet, dan gaat het om condensvorming. (more…)

Sollicitatiegesprek

Heeft uw sollicitatiebrief zo veel succes gehad, dat men u eens persoonlijk wil spreken, dan is het verstandig dat u zich goed op het komende sollicitatiegesprek voorbereidt. Zo kunt u vooraf informatie vergaren over het bedrijf of de instelling waarbij u solliciteert. Ook over de functie waarvoor de vacature is, kunt u soms wat te weten komen.

Realiseert u zich altijd goed dat een sollicitatiegesprek er is om beide partijen de kans te geven elkaar te leren kennen. Dus beide partijen zullen met vragen willen komen. De vragen die u zelf wilt stellen, kunt u desgewenst opschrijven, en deze aantekeningen kunt u gedurende het gesprek raadplegen. (more…)

Tafelspeech bij een feestelijk diner

Een tafelspeech wordt bij voorkeur gehouden tUssen de gangen van een diner in. Iedereen heeft dan de gelegenheid aandachtig te luisteren en de gerechten worden niet koud. Is er één spreker, dan voert deze het beste het woord na het hoofdgerecht. Zijn er meer sprekers dan zal de gastheer of de ceremoniemeester wat moeten coördineren. In dit verband gaan ouderen altijd voor jongeren. (more…)

Sollicitatie brief

Het schrijven van een sollicitatiebrief vinden de meeste mensen een moeilijke en vervelende klus. Zorg er altijd voor dat uw brief dié gegevens bevat die de werkgever in staat stellen te beoordelen of u misschien een goede kandidaat bent. Om het u èn de ontvanger van de brief gemakkelijker te maken, is het heel gebruikelijk om bij uw eigenlijke sollicitatiebrief een lijst te voegen met een (droge) opsomming van uw persoonlijke gegevens, uw opleiding en ervaring. Zo’n lijst wordt een curriculum vitae genoemd. (more…)

Telefoneren met het buitenland

Met bijna alle landen is vandaag de dag vanuit Nederland automatisch te bellen. Het is net zo eenvoudig als telefoneren binnen de eigen grenzen; er moeten alleen wat meer nummers gedraaid worden.
Let op! Houd rekening met de grote tijdsverschillen. Zoek in uw telefoonboek, zeker als het om verre bestemmingen gaat op wat het tijdsverschil is (more…)

internationale Verkeersborden

Bent u van plan met de auto naar het buitenland te gaan, dan is het zaak dat u de verkeersborden kent die in de meeste andere landen worden gebruikt. Een aantal van de minder algemene verkeersborden die u tegen kunt komen, vindt u afgebeeld. Meer informatie kunt u krijgen bij het verkeersbureau van het land waarnaar u reist en bij de ANWB.

Tassen en koffers

Bij juist gebruik gaan tassen en koffers langer mee. Doe ze niet te vol en sluit ritsen of gespen niet met geweld. Leg in koffers van zacht materiaal hoekige voorwerpen zoveel mogelijk in het midden; daarmee wordt voorkomen dat ze door de rand steken. (more…)

onderhoud en gebruik van Soldeerbrander

Een soldeerbrander verbrandt butaanof propaangas bij een temperatuur van ruim 1600 .C. Hij kan worden gebruikt voor het solderen van koperen installatiepijp, voor hardsolderen en voor het afbranden van verf -maar bijv. ook voor het ontdooien van bevroren waterleidingen. Gebruik in dat laatste geval wèl een vlamverdeler. (more…)

Softbal – Regels en het speelveld

Softbal is een van honkbal afgeleide sport. De belangrijkste verschillen zijn:
softbal wordt door heren èn dames gespeeld; speelveld bij softbal is kleiner; de bal daarentegen groter; een wedstrijd duurt 7 innings, bij honkbal 9; het werpen geschiedt bij softbal onderhands; de spelers mogen geen honken ‘stelen’. (more…)

Telefonische hulpdienst

De telefonische hulpdienst is een dag en nacht bereikbare hulpdienst, waartoe iedereen zich kan wenden die in geesrelijke of maatschappelijke nood verkeert. De dienst wordt bemand door vrijwilligers, die goed kunnen luisreren naar degene die belt. Ze laren deze zijn probleem vertellen en geven dan advies als daarom wordt gevraagd of verwijzen door naar een hulpverleningsinsrelling die de opbeller doeltreffende hulp kan bieden. Degene die opbelt kan, als hij dat wenst, anoniem blijven. Het relefoonnummer van de relefonische hulpdienst vindt u vóór in het telefoonboek onder de bijzondere relefoonnummers.

Telefonische verkopen

Het komt soms voor dat u relefonisch wordt benaderd door iemand die iets aan u wil verkopen. Dit is in principe toegestaan, dus de besre reactie die u kunt geven als u er niet van gediend bent is te zeggen: ‘Nee, dank u’, en de hoorn neer re leggen.

Ook het collecteren per relefoon is toegestaan, maar het is wel verboden goederen per relefoon voor een liefdadig of ideëel doel aan de man te brengen, renzij dit zich tot een beperkre kring, bijvoorbeeld de leden van een bepaalde sportvereniging of een kerkgenooschap, beperkt. Probeert men u dus iets per telefoon voor een dergelijk doel te verkopen, vraag dan naam en adres en licht de politie in. Dit is de enige manier om aan dergelijke praktijken een einde te maken.

Telefoneren vanuit het buitenland

Noteer de telefoonnummers
Vanuit het buitenland is het in veel gevallen mogelijk zonder tussenkomst van een telefooncentrale naar Nederland te bellen.
Men moet beginnen met het kiezen van het internationaal toegangsnummer, daarna het in dat land geldende landnummer voor Nederland, gevolgd door het netnummer (zonder 0) en het abonneenummer.
Noteer voordat u naar het buitenland vertrekt, welk landnummer u nodig hebt om Nederland te kunnen bereiken en bewaar dit de telefoonnummers van degenen die u wellicht wilt bellen tijdens uw verblijf in het buitenland.
Voor telefoneren vanuit de cel, moet u zorgen voor een flink voorraadje kleingeld. (more…)

Sneeuwblindheid

Wie lang achtereen buiten in de sneeuw vertoeft -wintersporters zonder de bescherming van een donkere bril, loopt de kans op sneeuwblindheid. De ultraviolette zonnestralen die door de sneeuw worden teruggekaatst, kunnen het hoornvlies aantasten en verlies van gezichtsvermogen veroorzaken. (more…)