uw rechten tijdens de proeftijd

Als u ergens in dienst treedt, zal er over het algemeen een proefperiode worden afgesproken. Wettelijk mag deze nooit langer zijn dan 2 maanden. Ook mag de proeftijd niet worden verlengd als de totale periode dan langer is dan 2 maanden. Het staat partijen wel vrij een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld een halfjaar, te sluiten. Na verstrijken van deze tijd is de overeenkomst automatisch ontbonden, maar ze kan niet zomaar tussentijds worden beëindigd. (more…)

Veilingen

Kopen of verkopen bij een veiling brengt risico’s met zich mee die men bij gewone koop en verkoop meestal niet loopt. Zo kan de koper de kwaliteit van het aangebodene vaak slecht beoordelen, terwijl de verkoper maar moet afwachten welke prijs hij voor zijn goed krijgt (hij kan overigens wel een geheime minimumprijs bedingen). Anderzijds heeft de verkoper het voordeel dat hij niet zelf een koper hoeft te zoeken en er mee moet onderhandelen, terwijl de koper soms voordelig uit kan zijn.
(more…)

Wat te doen als planten knobbels vertonen

Bij abnormale knobbelvorming in het weefsel van bijvoorbeeld eik, wilde roos of wilg betreft het meestal gallen. Deze kunnen variëren van kleine, blaarvormige knobbels tot flinke, appelvormige gezwellen. Ze kunnen op bladeren, stengels, bloemen en wortels voorkomen en worden veroorzaakt door insekten, bacteriën of schimmels. (more…)

Veiligheidsgordels

Voor de bestuurder van een auto en de persoon naast hem, is het dragen van een autogordel verplicht.

Een veiligheidsgordel in de auto die weigert automatisch op te rollen, krijgt u vaak al los door hem verder uit te trekken. De gordel kan gedraaid zitten; trek er hard aan en haalde slagen eruit. (more…)

Plaatwerk – Soorten plaatmetaal, knippen en buigen

De dikte van plaatstaal (roestvrij, vertind, gegalvaniseerd) wordt aangeduid in gauges: lager het gaugecijfer, hoe dikker de plaat. Koperen aluminiumplaat hebben andere dikteof gewichtsaanduidingen. (more…)

Perspex – Het zagen van ‘onbreekbaar glas’

Perspex is een doorzichtige kunststofsoort die onder verschillende handelsnamen verkrijgbaar is. Het is afwasbaar, in meerdere kleuren te koop en het kan verwerkt worden met houtbewerkingsmaterialen. Soms wordt het aangeleverd met een papieren beschermingslaag: verwijder die pas als het materiaal op maat is gezaagd. (more…)

Zomen

Trek de broek aan en de schoenen die u erbij wilt dragen. Speld de pijpen af. De voorkant van de broek moet net op uw schoenen vallen, de achterleen mogen worden geopend door degene voor wie ze bestemd zijn. Sinds 1983 is er een grondwetsartikel dat zegt dat iedereen recht heeft op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat de overheid bij wet regels moet opstellen ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met het vastleggen en verstrekken van persoonsgegevens, dat personen van wie gegevens zijn vastgelegd het recht hebben om te vernemen welke gegevens zijn geregistreerd en wat ermee gedaan wordt en dat zij tevens het recht hebben om die gegevens te verbeteren als ze onjuist zijn. Op grond van dit artikel moet niet alleen de overheid, maar moeten ook burgerlijke instanties vporzichtig omspringen met persoonlijke gegevens. Zo mogen bedrijven de gegevens van hun klanten niet
verhandelen en hebben alleen de banken en kredietinstellingen die gegevens aan het Bureau Kredietregistratie in Tiel verstrekken toegang tot de gegevens.

veiligheid Lift

Ga nooit mee met een lift waarin zich verdachte lieden ophouden; wacht liever op de volgende rit. Neem op de begane grond nooit een lift die eerst naar de kelder gaat; wacht tot ze daarvan terugkomt. Probeer in een lift altijd bij het controle paneel te gaan staan, zodat u de lift kunt verlaten indien er verdachte personen binnenkomen. Wordt u bedreigd of aangevallen, druk dan de alarmknop in, en zoveel etageknoppen als mogelijk is. Roep om hulp.
Rook nooit in een lift. Het is vervelend voor anderen en het betekent brandgevaar. Gebruik bij brand nooit een lift; verlaat het gebouw via het trappenhuis of een brandtrap. (more…)

Luieruitslag

Ammoniak, uit urine gemaakt door bacteriën die op een vochtige huid leven, veroorzaakt luiemitslag. Als de huid scheurtjes gaat vertonen, kunnen verschillende bacteriële infecties of schimmelinfecties optreden.

De door de urine allicht beschadigde huid gaat pukkeltjes vertonen of wordt vuurrood. Er kunnen zich blaasjes vormen. Bij verwaarlozing ontstaan diepere zweren die slecht genezen. De kiemen van de schimmelinfectie verdwijnen maar langzaam. Door de hevige jeuk wordt de baby onrustig en gaat vaak huilen. (more…)

Lichaamshouding – Hulp bij een holle rug

De beste stand is een comfortabele, rechte houding waarbij hoofd, romp en benen vertikaal op elkaar rusten. De zogenaamde militaire houding, borst vooruit en buik ingetrokken, wordt niet meer als de meest gezonde
aangemerkt. Ga, voor een test van de houding, met de bovenkant van de rug tegen muur staan met de billen en de hielen tegen de muur gedrukt.
Schuif de handen in de ruimte tussen muur en rug. Ze moeten zowel de rug als de muur bijna raken. Blijkt er teveel ruimte te zijn dan is er waarschijnlijk sprake van een holle rug. Deze afwijking, lordose genaamd, duidt over het algemeen op een verkeerde lichaamshouding, veroorzaakt door een zware buik of zwakke buikspieren. Ze verdwijnt als deze oorzaken worden opgeheven. (more…)

Sigaretterook – Verjaag rooklucht uit huis

Voor incidentele rook -bijvoorbeeld na een feest -bestaan verschillende oplossingen: lucht goed en zet tegelijk een ventilator aan, koop luchtverversers of zet een kom neer met ammonia of azijn. Brand tijdens het feest zelf kaarsen en/of wierook. (more…)

Loopneus

De ontsteking van het slijmvlies aan de binnenkant van de neus kan een loopneus veroorzaken. Vaak is dit het gevolg van een infectie van het bovenste deel van de luchtwegen zoals verkoudheid, griep en sinusitus. Ook hooikoorts heeft nogal eens een loopneustotgevolg. (more…)

Lakken met polyurethaan

Gebruik een stevige, uit twee losse componenten samengestelde polyurethaanlak op vloeren, tafels en andere oppervlakken die veel te verduren hebben. Voor minder belaste oppervlakken volstaat een lak waarin de twee delen (lak en harder) al in de fabriek zijn gemengd. Er zijn ook gekleurde polyurethaanlakken; ze zijn sterk en laten, ondanks hun kleur, de draad van het hout zichtbaar. De meeste merken zijn verkrijgbaar in drie soorten: glanzend, maten halfmat (satijn; eiglans). Volg bij het mengen van polyurethaanlak in twee componenten de aanwijzingen van de fabrikant. (more…)

Lappenpoppen

Teken ruitjes van 2,5 cm en vergroot het onderstaande ontwerp tot een pop van 35 cm. Trek het patroon tweemaal op roze, beige of lichtbruine stof over. Teken op de goede kant van de stof het hoofd van de pop. Borduur de mond met stiksteken en de wenkbrauwen met steelsteken. Vul ogen en neus met platsteken. (more…)

ijzeren Leuning

Metalen leuningen zijn tegenwoordig in de vorm van bouwpakketten te koop. Ze bestaan uit onderdelen die heel gemakkelijk met bouten en moeren aan elkaar bevestigd kunnen worden en op die manier passend kunnen worden gemaakt voor vrijwel iedere situatie. Belangrijkste elementen van zo’n bouwsysteem zijn de spijlen, de einden hoekposten, de bovenleuning (die soms van kunststof is gemaakt) en de verschillende vloeren muurplaten waarmee het geheel wordt vastgezet. (more…)