Lattenweefsel

De latten in een lattenweefselonder pleisterwerk hebben meestal een onderlinge afstand van 40 of 60 cm, gemeten van hart tot hart. Zoek ze op door met een (beklede) hamer lichtjes op de muur te kloppen: de latten zitten op de plaatsen waar het geluid niet hol klinkt. Zoek de exacte positie van de latten door met een dun boortje vlak boven de plint een of meer gaatjes te boren. De latten kunnen ook gelokaliseerd worden aan de hand van de spijkers waarmee een plint is vastgezet of met behulp van speciale elektronische of magnetische instrumenten. Deze meten respectievelijk de dichtheid van de wand of de aanwezigheid van spijkers in het lattenweefsel. (more…)

Schilderen met kwast

Maak de latjes stofen vetvrij. Schilder eerst de kant die het minst in het oog loopt, de achterzijde bijvoorbeeld. Werk vanaf de kant waar de latjes naar beneden wijzen. Gebruik een kwast die even breed is als de latjes. Begin bovenaan. Schilder vanaf de plaats waar een latje in het raamwerk is bevestigd en werk naar het midden toe. Werk vervolgens van de andere bevestigingspIaats naar het midden, zodat de natte randen elkaar iets overlappen. Schilder het raamwerk het laatst. Keer de deur om en schilder vervolgens de andere kant. (more…)

Planten op kantoor

Het kantoormilieu is dikwijls ongezond voor planten. Het is er meestal warmer, droger en tochtiger dan in gewone huizen. Het licht is er vaak ongelijk verdeeld, met veel licht vlak bij de vensters en door T.L.-buizen verlichte, veel donkerder ruimten erachter. Verwarming en airconditioning worden in het weekend sterk teruggedraaid, zodat ‘s winters 5 warme dagen worden gevolgd door 2 koude, terwijl het ‘s zomers juist andersom is. (more…)

Proeflap borduren

Borduursteken vormen de bouwstenen van een borduurwerk. Alle steken zijn in 11 groepen onder te brengen. Soms is het moeilijk om erachter te komen tot welke groep een bepaalde steek hoort. Daarom is het goed eerst een proeflap te maken met de steken die u het meeste aanspreken. Het is tevens een goede manier om een aantal steken te oefenen. U kunt de lap later gebruiken als geheugensteuntje. Lijst hem eventueel in en hang hem op als wandversiering. (more…)

Ladders

Voor een goede houten ladder zijn twee houffioorten gebruikt: soepel Amerikaans grenen voor de bomen en hard eiken voor de sporten. De meeste ladders zijn niet voorzien van antislip-materiaal (te koop in doehet-zelf-zaken), bevestig dat op de sporten en de uiteinden van de bomen. Maak zeker antislip-materiaal aan de onderkant van de ladder.
Controleer de ladder eerst op barsten en scheuren. Zet hem dusdanig neer dat de afstand tussen de onderkant en de muur tenminste een kwart van de lengte bedraagt. Zet hem nooit tegen een raam of deur. (more…)

Onderhoud en reparaties van Porselein

Bij zorgvuldig gebruik gaat porselein langer mee. Vermijd grote temperatuursverschillen dan barst het niet zo gauw. Doe geen heet voedsel op porselein dat niet is voorverwarmd. Berg afgewassen serviesgoed pas op als het is afgekoeld. Leg keukenpapier of vilt tussen stapels om te voorkomen dat er stukjes afbreken. Hang kopjes aan haken op. (more…)

Pasvorm aanpassen

Als de naden het toelaten kunnen broeken die niet goed zitten, beter passend gemaakt worden. Vraag iemand om u te helpen de broek af te spelden (op de goede kant). Teken de nieuwe naden op de binnenkant van de stof af. Verwijder de spelden, rijg de nieuwe naden en controleer of de broek nu wel goed zit. Als u maar een deel van de naad moet corrigeren, probeer dan de nieuwe naad zo geleidelijk mogelijk in de oude te laten overlopen. (more…)

Portretfotografie

Een goede portretfoto moet iets weergeven van het karakter van de gefotografeerde persoon. Zorg er daarom voor dat kleding, ambiance, achtergrond en dergelijke aansluiten bij de persoonlijkheid en hoedanigheid van het ‘slachtoffer’. V oor een natuurlijke weergave moet het model zich op z’n gemak voelen; hij of zij moet zo comfortabel mogelijk staan of zitten, ontspannen zijn, maar toch een attente indruk maken. (more…)

Schildersdoek spannen

Zaken voor schildersartikelen verkopen kant-en-klare latten in verschillende lengten voor het maken van een spanraam. Koop voor een rechthoekig spanraam twee stel latten. Schuif de verbindingen stevig in elkaar. Controleer met een winkelhaak of de hoeken recht zijn; stel zo nodig het raam met een houten hamer bij.
(more…)

Privé-archief

Een archief moet geordend zijn, alfabetisch, chronologisch of naar onderwerp, want anders is er niets in terug te vinden. Kies de methode die het handigst lijkt. Bewaar waardevolle papieren niet in stapels op open planken of in schoenendozen; berg ze liever op in een metalen kistje of ladekast. Zet karton tussen de verschillende afdelingen van het archief of bewaar de papieren in geëtiketteerde mappen. (more…)

Passepartout

Begin met het passe-partoutkarton en het materiaal voor de achterkant (rug) op te meten, af te tekenen en uit te snijden. Passe-partoutkarton is te koop in zaken voor tekenbenodigdheden. Neem voor de rug triplex of dik karton. Gebruik voor waardevolle foto’s en prenten zuurvrij passepartouten rugmateriaal.
Leg de prent of de foto op de goede kant van het passe-partoutkarton om de grootte van de opening te bepalen. U kunt ook de lengte en breedte opmeten van het gedeelte van de prent dat door het passe-partout zichtbaar moet blijven. Bepaal de plaats van de opening zo, dat de bovenrand en de zijranden overal even breed zijn en de onderrand 1 à 1% cm breder. (more…)

Paspoort – Wanneer en waar nodig, hoe aan te vragen

Als u van plan bent naar het buitenland te reizen, dient u in het bezit te zijn van een geldig Nederlands paspoort (sommige landen, zoals België, de Duitse Bondsrepubliek en Frankrijk, accepteren van toeristen ook een paspoort dat niet langer dan 5 jaar is verlopen). Kinderen tot 16 jaar mogen bijgeschreven staan op het paspoort van een van de ouders. Ze kunnen ook een eigen paspoort aanvragen, maar dan moet de aanvraag vergezeld gaan van een verklaring van geen bezwaar van beide ouders.
Een paspoort is 5 jaar geldig en kan eenmaal worden verlengd in het jaar dat volgt op de verloopdatum. (more…)

Veilig gereedschap

Bijna alle ongelukken bij het doe-het-zelven gebeuren door onoplettendheid of onveilig gereedschap, bijvoorbeeld met een stanleymes werken zonder werkhandschoenen te dragen of een lamp wordt opgehangen met behulp van een gammele, wiebelige trap. Goed gereedschap en de nodige voorzorgsmaatregelen zijn het halve werk.
(more…)

Pakkingen – Verbindingen water-, gasen stoom dicht maken

‘Pakking’ is een begrip waaronder alle materiaal wordt samengevat, dat bestemd is om vloeistof-, gasen stoomlekkages in vaste of bewegende verbindingen te voorkomen. Afl1ankelijk van de toepassing kunnen pakkingen uit velerlei materiaal vervaardigd zijn; van het eenvoudige ‘kraanleertje’ van leer of kunststof tot de veel gecompliceerdere afdichtingen van lood, asfaltbitumen, asbest en koper. Sommige pakkingen zijn in vorm aangepast aan de verbinding die ze moeten afsluiten (bijv. de koppakking in motoren), andere zijn vloeibaar of verkrijgbaar in bandof draadvorm en passen zich tijdens het bevestigen aan de vorm van de af te dichten verbinding aan.

(more…)

Praatpalen

Langs de meeste autosnelwegen en enkele provinciale wegen staan praatpalen, waarmee een gestrande automobilist rechtstreeks in contact kan treden met een wegenwachtstation. Aan de hectometerpaaltjes langs deze wegen zitten gele verwijzingsbordjes, die aangeven in welke richting u de dichtstbijzijnde praatpaal aantreft. De praatpalen staan op een onderlinge afstand van ca. 2 km. (more…)