Veilig gereedschap

Bijna alle ongelukken bij het doe-het-zelven gebeuren door onoplettendheid of onveilig gereedschap, bijvoorbeeld met een stanleymes werken zonder werkhandschoenen te dragen of een lamp wordt opgehangen met behulp van een gammele, wiebelige trap. Goed gereedschap en de nodige voorzorgsmaatregelen zijn het halve werk.
(more…)

Pakkingen – Verbindingen water-, gasen stoom dicht maken

‘Pakking’ is een begrip waaronder alle materiaal wordt samengevat, dat bestemd is om vloeistof-, gasen stoomlekkages in vaste of bewegende verbindingen te voorkomen. Afl1ankelijk van de toepassing kunnen pakkingen uit velerlei materiaal vervaardigd zijn; van het eenvoudige ‘kraanleertje’ van leer of kunststof tot de veel gecompliceerdere afdichtingen van lood, asfaltbitumen, asbest en koper. Sommige pakkingen zijn in vorm aangepast aan de verbinding die ze moeten afsluiten (bijv. de koppakking in motoren), andere zijn vloeibaar of verkrijgbaar in bandof draadvorm en passen zich tijdens het bevestigen aan de vorm van de af te dichten verbinding aan.

(more…)

Praatpalen

Langs de meeste autosnelwegen en enkele provinciale wegen staan praatpalen, waarmee een gestrande automobilist rechtstreeks in contact kan treden met een wegenwachtstation. Aan de hectometerpaaltjes langs deze wegen zitten gele verwijzingsbordjes, die aangeven in welke richting u de dichtstbijzijnde praatpaal aantreft. De praatpalen staan op een onderlinge afstand van ca. 2 km. (more…)

Negatieven afdrukken

Fotografische afdrukken kunt u maken zonder daarvoor een door een camera gemaakt negatief te gebruiken. Elk materiaal dat licht doorlaat, is geschikt. De meest eenvoudige manier is, dat u een negatief maakt door op papier een tekening te maken. Druk dit papieren negatief dan in contact af op een vel zeer dun fotografisch papier en druk het negatief opnieuw af. Zo ontstaat een kopie van het origineel. Op deze wijze kunt u ook teksten in een foto aanbrengen of er een rand omheen maken. (more…)

Naturalisatie

Wie buitenlander is en in Nederland woont, kan de wens koesteren Nederlander te worden. Op grond van de Wet op het Nederlanderschap en ingezetenschap zijn hier mogelijkheden voor.
Men moet een verzoek hiertoe indienen bij het ministerie van Justitie. Voorwaarden die voor inwilliging worden gesteld zijn: men moet meerderjarig zijn en aan kunnen tonen dat men de laatste vijf jaar in Nederland heeft gewoond. Bovendien moet men het voor naturalisatie verschuldigde bedrag hebben voldaan.
Bij afwijzing van het verzoek wordt 75 % van het gestorte bedrag weer terugbetaald.

EHBO-trommel

Een EHBO-trommel voor in de auto moet niet te groot zijn. De ideale afmetingen zijn: lengte 20 cm, breedte 12 cm en hoogte 6 cm. De trommel dient van degelijk materiaal gemaakt te zijn en gemakkelijk te openen en te sluiten. Goede trommels, compleet met inhoud, zijn bij elke drogist en apotheker te koop.

Zorg ervoor dat de trommel onder alle omstandigheden voor iedereen eenvoudig te vinden is. Plak aan de binnenkant van de deksel een kaart waarop duidelijk persoonlijke gegevens staan vermeld zoals naam, adres, telefoonnummers, bloedgroep, bepaalde aandoeningen, allergieën, enzovoorts. (more…)

Bouwpakket Douche

Verscheidene fabrikanten bieden een aantal typen inbouwdouches aan. Deze zijn vooral bedoeld voor oudere huizen met een beperkte sanitaire inrichting of bieden een relatief goedkope mogelijkheid voor het installeren van een extra douche in logeeren kinderkamer.

Bij de aankoop van zo’n bouwpakket dient men op uiteenlopende dingen te letten. In de eerste plaats is het zaak de beschikbare ruimte zorgvuldig op te meten en de maten te vergelijken met die van het aangeboden inbouwpakket. Even belangrijk is het, na te gaan of naar de voorziene plaats zonder al te hoge kosten warmen koudwaterleidingen kunnen worden gelegd en een afvoer kan worden geïnstalleerd. Vraag daarvoor offerte bij een loodgieter. Informeer bij hem, of bij een handel in sanitair, ook naar de beschikbaarheid van een douchebak van de juiste afmetingen. (more…)

Asfaltpaden repareren

Bescherm asfaltpaden door jaarlijks een laagje asfaltcoating op petroleumbasis aan te brengen. Het middel is te koop bij de bouwmaterialenhandel. Veeg het pad schoon, breng (in gedeeltes) de coating aan en smeer ze met een borstel uit. Breng na 48 uur een tweede laag aan. Scheuren en gaatjes vullen Repareer scheuren en gaatjes in een asfaltpad zo snel mogelijk, liefst bij (zeer) warm weer, omdat het materiaal dan soepeler is. (more…)

Hout

Van de verschillende soorten houten buitenbetimmering komt die met zogenaamde rabatdelen het vaakst voor. Hierbij overlappen de delen elkaar enigszins. Rabatdelen, die in drie standaardmaten verkrijgbaar zijn, worden aangebracht op houten regels. Deze zijn op onderlinge afstanden van 40 of 45 cm op de muur bevestigd. Zorg ervoor dat de regels géimpregneerd zijn tegen rot. (more…)

Huuropzegging

Huuropzegging moet altijd schriftelijk gebeuren per aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. De opzeggingstermijn is voor de huurder de termijn tussen twee huurbetalingen met een maximum van drie maanden, voor de verhuurder van minimaal drie maanden, vermeerderd met een maand voor elk jaar dat de huurder de woning heeft gehuurd, maar met een maximum van zes maanden. (more…)

Arbitrage

Als u met iemand een geschil heeft, kunt u dit aan de rechter voorleggen. Omdat rechterlijke procedures vaak lang duren, worden soms ook wel arbiters om een oordeel gevraagd. Dit kan alleen als het geschil de openbare orde niet raakt. (more…)

Groupon

groupon
Groupon
is een website die elke dag een unieke en goedkope deals aanbiedt. De aanbiedingen zijn elke dag anders; het kan gaan om een waardebon van 50euro voor 9 euro bij een bekende winkel, een attractie  met 50% korting, een hapje eten bij een restaurant of een kaartje voor een festival.

De werking van het systeem is een reclame te maken voor een bedrijf op de site van Groupon.nl en nieuwsbrief versturen aan meer dan miljoen leden. Groupon.nl wordt elke dag meer dan 50 duizend keren bezocht vanwege de hoge kortingen van minimaal 50%.
Als iemand een korting coupon heeft gekocht op de website van Groupon krijgt hij die coupon via de mail opgestuurd op het moment dat de inschrijvingstermijn van de actie is afgelopen. Men kan die coupon printen en bij het bedrijf gebruiken als betalingsbewijs.
Kijk meteen op Groupon.nl voor leuke deals. (more…)

Hello Kitty kleurplaten

Leuke Hello Kitty kleurplaten
Kleurplaat Hello Kitty Kleurplaat Hello Kitty 2 Kleurplaat Hello Kitty 3 Kleurplaat Hello Kitty 4

(more…)

Huwelijk formaliteiten

Van een voorgenomen huwelijk moet aangifte worden gedaan bij een ambtenaar van de burgerlijke stand in de woonplaats van een van de partners of, bij minderjarigen of onder curatele gestelden, in de woonplaats van degene die het wettelijk gezag over hen heeft. Wil het aanstaande paar ergens anders de huwelijksplechtigheid laten voltrekken, dan moeten ze dit aan de ambtenaar melden in verband met de afkondiging. (more…)

Hoogtezon

De hoeveelheid ultraviolette straling van een hoogtezon hangt af van de afstand waarop de lamp staat en de tijd dat hij aanstaat. Langdurige straling kan oogkwalen veroorzaken en een pijnlijk gloeiende huid. Lees de gebruiksaanwijzing, houd de aanbevolen gebruiksperioden en afstand aan. Gebruik de lamp in het begin kort, voer de tijden langzaam op.
Let op! Gebruik een hoogtezon liefst alleen op medisch voorschrift -ter behandeling van bepaalde huidziekten. (Kijk voor de risico’s van bruin worden -zowel onder de hoogteals onder de echte zon -bij Zonnebrand) de huisarts vOOgebruik van een hoogtezon bij huidof inwendige ziekten, medicijngebruik en bij grote gevoeligheid voor zonlicht. (more…)