Hoe te handelen bij ontslag op staande voet

Uw werkgever mag u uitsluitend op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. De wet geeft geen voorbeelden, maar er moet iets gebeurd zijn dat met uw persoon samenhangt en waarin een redelijk denkend mens een dringende reden voor onmiddellijk ontslag ziet (bijvoorbeeld fraude, diefstal, werkweigering, dronkenschap op het werk, enz.) Uiteindelijk oordeelt de rechter of er sprake is van een dringende reden. (more…)

Metselen

Iedere vorm van metselwerk heeft een vorstvrije fundering nodig. gemetselde steen dient te rusten op, en met de omringende stenen verbonden te zijn met een laagje specie van 10 cm. laag stenen moet waterpas liggen; muren en muurhoeken dienen loodrecht te staan verbindingen tussen twee stenen, de zgn. stootvoegen, moeten per laag verspringen; elk ervan hoort te steunen op de onderliggende steen.
Maak op schaal een tekening van de vertikale opbouw van het metselprojekt en van de plattegrond. Kies een metselverband (het patroon waarin de stenen gestapeld worden) en bereken hoeveel stenen er nodig zijn. Bestel 20 tot 30 procent meer. De standaardafmetingen van baksteen verschillen per formaat; een berekening is dus pas mogelijk indien het gekozen type bekend is.
Door het verspringen van de stootvoegen is het nodig ook halve of kwartstenen te gebruiken. Baksteen kan worden gezaagd met een speciaal blad of worden ingekeept met een steenhouwersbeitel en vervolgens met de hamer worden afgeslagen. (more…)

Groeten

Een groet is in feite een teken van achting jegens degene die u ontmoet, of een blijk van vreugde over het (weer)zien van elkaar. De wijze van groeren verschilt enorm van land tot land, en van cultuur tot cultuur! (more…)

elektrische dekens

Elektrische dekens zijn er in soorten, laat u goed voorlichten en lees de gebruiksaanwijzing. Zo zijn er bovenen onderdekens. Gebruik een bovendeken niet als onderdeken, ga er niet op zitten als de stroom aanstaat en zet er geen zware voorwerpen op. Vouw in een elektrische deken nooit scherpe naden. (more…)

Regels bij ontslag nemen of krijgen

Wilt u als werknemer ontslag nemen, dan kunt u dit vrij doen, mits u de opzegtermijn maar in acht neemt. De lengte hiervan is voor zowel werknemer als werkgever wettelijk vastgelegd, maar bij C.a.o. mag hier binnen zekere grenzen van worden afgeweken. Na beëindiging van de dienstbetrekking wordt er wat betreft loon, vakantiegeld en dergelijke een eindafrekening gemaakt. Daarnaast is de werkgever verplicht u een getuigschrift te geven. Bedenk dat u bij vrijwillig ontslag geen aanspraak kunt maken op een uitkering op grond van de Werkloosheidswet. (more…)

Audiogram

Een audiogram is een gehoorcurve, die is opgenomen met een audiometer. Dit apparaat dient om het gehoor van een patiënt te testen. Geluidsgolven van verschillende frequentie, ontwikkeld door dit instrument, worden onmiddellijk door het binnenoor gevoerd. De trillingen worden vastgelegd op een strook papier of op een monitor. Deze curve maakt in de vorm van verschillende krommingen de resultaten zichtbaar. (more…)

Huren bij een huurder

Indien u een kamer, een zelfstandige woning of een gedeelte daarvan huurt van iemand die zelf dat huis ook weer heeft gehuurd, is er sprake van onderhuur. U heeft een huurovereenkomst met de hoofdhuurder. Ten opzichte van hem geniet u de wettelijke huurbescherming, maar in principe niet ten opzichte van de eigenaar van het pand. Deze heeft immers alleen een huurovereenkomst met de hoofdhuurder. Wordt de hoofdhuurder van de woning waarin u een kamer onderhuurt de huur opgezegd, dan heeft u geen huurbescherming. Maar verzoekt de eigenaar om beëindiging van de huurovereenkomst wegens dringend eigen gebruik van de woning, dan zal de kantonrechter de belangen van onderhuurders mee laten wegen. De eigenaar is daarom verplicht bij zijn verzoek een verklaring van de huurcommissie over eventuele onderhuur te voegen. (more…)

De leukste dagjes uit actie van C1000

c1000

KLIK HIER VOOR DE VERZILVEREN VAN UW VOUCHERS

Supermarktenketen C1000 heeft dit jaar weer de populaire actie dagjes uit.
U kunt uw favoriete acttractiepark, dierenpark tot wel 86% goedkoper bezoeken.

U heeft wel keuze uit tientallen uitjes:

Apenheul, Burgers Zoo, Archeon, Avifauna, Aviodrome, Bobbejaanland,  Dierenpark Amersfoort, Dierenpark Emmen, Dierenrijk, Hellendoorn, Diergaarde Blijdorp, Drievliet, Safaripark Beekse Bergen, Madame Toussauds, Science Center TU Delft, Koningen Juliana toren, SEA LIFE Scheveningen, SEA LIFE Oberhausen, Skidome, KreaDoe, Legoland Discoverycenter (Duitsland), Rederij Lovers, Lovers Candlelight Tour, Moviepark, Neeltje Jans, Openlucht museum, Ouwenhands Dierenpark, Plopsaland de Panne,  Tropenmuseum, Plopsa Coo, Wunderland Kalkar, Skydive, Slagharen, Space Expo, Toverland, Spoorwegmuseum.

(more…)

Rotting – Onderhoud van rotan en ander vlechtwerk

Rotan en wilgetenen kunnen met zeepsop worden schoongemaakt. Gebruik een zachte borstel voor de spleten. Als het vlechtwerk droog en bros wordt, moet het met water goed doordrenkt worden om het weer soepel te krijgen. Biezen, zeegras en vezels van gedraaid papier mogen nu en dan met een vochtige doek worden afgenomen. (more…)

Voorkoming en bestrijding van Houtzwam

Veel schade aan houtwerk wordt veroorzaakt door paddestoelen of schimmels. De beruchtste van deze houtzwammen is de huiszwam, terwijl op vochtige, donkere plaatsen de kelderzwam of de kelderporiënzwam zijn kans schoon ziet en de geelbruine plaatjeshoutzwam vooral houten bruggen, schuttingen en dergelijke aantast. (more…)

Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?

Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?
Als u wilt dat na uw dood bepaalde zaken anders worden geregeld dan de wet voorschrijft, kunt u dit vastleggen in een testament een codicil. Het verschil is dat aan een testament een notaris te pas moet komen en dat u met een codicil slechts een aantal, vast omschreven zaken kunt regelen. (more…)

Onterven

U kunt in een testament te kennen geven dat u uw echtgenote of uw kind wilt onterven. Degene die onterfd is, kan zich echter hiertegen verzetten.
Wie zich verzet heeft recht op de zogenaamde ‘legitieme portie’. Deze is een bepaald deel -afhankelijk van het aantal erfgenamen -van de ‘versterfportie’. Dit laatste is datgene waarop de erfgenaam recht zou hebben gehad als de erflater geen testament zou hebben gemaakt.
Indien de erflater één kind nalaat, is de legitieme portie de helft van de versterfportie, zijn er twee kinderen dan is het twee derde, zijn er drie of meer kinderen dan is de legitieme portie drie kwart van de versterfportie.

Een koffer inpakken

Pak een koffer in de volgende volgorde: broeken onderin, daarop dikke jurken, jasjes en rokken; dan sweaters, dassen, bloezes en dunne jurken. Vul hoekjes op met ondergoed. Vouw jasjes als volgt op: knoop ze dicht, leg ze ondersteboven met de kraag tegen de onderkant en de mouwen aan de voorkant over elkaar gevouwen. (more…)

Dagvaarding

De meeste gerechtelijke procedures beginnen met een dagvaarding. Dit is een officieel, geschreven stuk, dat door een openbaar ambtenaar (deurwaarder) aan de gedaagde wordt overhandigd. (more…)

Spreekbeurt Onweer

bliksemDe krachtige stroom ontlading die bij onweer ontstaat door de spanningsverschillen tussen een wolk en de aarde, is voor mens en dier veelal dodelijk. Gebouwen worden met bliksemafleiders beveiligd: dikke koperdraden die de stroom naar de aarde afleiden zonder dat er brand ontstaat. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de veiligste plaats bij onweer een huis is of een gesloten auto. In huis moet u ramen en buitendeuren sluiten. Bovendien is het aan te raden stekkers van elektrische apparatuur uit de stopcontacten te halen om bij eventuele inslag schade te vermijden. (more…)