Arbeidsinspectie

Vele wettelijke regelingen moeten de veiligheid van de werknemer bij het uitoefenen van zijn beroep waarborgen. De belangrijkste hiervan is de Arbeidsomstandighedenwet. Controle op de naleving van de bepalingen houdt de Arbeidsinspectie. De inspecteurs hebben daarom allerlei bevoegdheden. Zo mogen ze alle bedrijven, bouwterreinen enz. betreden, met uitzondering van woning. (more…)

afwerken van Hout Met teakolie en lak

Ontdoe oude meubels van verfof laklagen en repareer zonodig het oppervlak.
Is het blankgemaakte oppervlak glad, schuur het dan op met fijn schuurpapier; gebruik in andere gevallen eerst een middelfijne kwaliteit. na met zeer fijn papier. Maak het hout vochtig om de vezel te laten opkomen, laat het drogen en schuur een laatste maal. De kleur van het natte hout komt overeen met het eindresultaat na gebruik van een blanke lak. Gebruik gekleurde lak voor een donkerder kleur. (more…)

Oliekachel

Oliekachels zijn in veel delen van ons land een beetje in onbruik geraakt; niet alleen door de groei van het aantal cv-installaties maar ook door de opkomst van kachels die gestookt worden op aardgas.
Een oliekachel wordt gestookt met zgn. huisbrandolie. Tot de voordelen ervan behoren de gemakkelijke bediening, de snelle warmteafgifte na het aansteken en het vrijwel ontbreken van (zichtbare) verbrandings-
resten. (more…)

Voorbereiding van het huwelijksfeest

Een voorgenomen huwelijk wordt in principe vier weken voor de huwelijksdatum aangekondigd door de ouders of door het bruidspaar zelf. Op de kaart komen behalve naam en adres van het toekomstige paar gegevens over de huwelijksvoltrekking, de eventuele kerkelijke inzegening, receptie, toekomstig adres enz. Uitnodigingen voor het huwelijksdiner of de bruiloft worden meestal apart verstuurd. Kleding
Natuurlijk is iedereen vrij in de keuze van feestkleding voor een huwelijk. Als het informeel toegaat, is voor de bruidegom een (eventueel donker) kostuum met bloem in het knoopsgat en voor de bruid een korte, geklede japon of pakje met corsage en boeket al feestelijk genoeg. Het kan ook sjieker: de bruidegom in jacquet met bloem en de bruid in een kort toilet met corsage en boeket. (more…)

Huis verkopen

Als u uw huis wilt verkopen, kunt u dat op drie manieren aanpakken: u kunt het geheel in eigen hand houden, een makelaar inschakelen of het huis laten veilen. In het laatste geval onderhandelt u niet zelf met eventuele kopers; de verkoopprijs komt tot stand door loven en bieden tussen de potentiële kopers. Meer inlichtingen kunt u krijgen bij een notaris. (more…)

Ingezonden brieven

Het kan voorkomen dat u op een artikel in een krant of tijdschrift wilt reageren. Bijvoorbeeld wanneer u zich gekwetst voelt, wanneer u iets gelezen hebt waarvan u meent dat het pertinent onwaar is, of juist wanneer u het met iets zo grondig eens bent, dat u daaraan uiting wilt geven. Ook actuele gebeurtenissen zijn voor velen aanleiding hun mening in de vorm van een ingezonden brief te spuien. Al dit soort reacties kunt u kwijt in rubrieken als ‘Ingezonden stukken’, ‘
Brieven van lezers’ of ‘Uw mening’.
U moet er echter wel aan denken dat uw brief geweigerd kan worden; redacties zijn autonoom en beslissen zèlf wat wel en niet geplaatst gaat worden. Daar hebben ze diverse redenen voor: ze vinden uw briefte kort of te lang, er wordt al zoveel over dat onderwerp ingestuurd dat ze moeten selecteren, ze zijn het niet eens met de (politieke of maatschappelijke) teneur van uw schrijven, enzovoort. (more…)

Muizen als plaag

tom-jerryEen ideale bondgenoot bij de bestrijding van muizen is een kat. Alleen al de geur van dit roofdier schrikt knaagdieren af. Verder moet u zorgen dat er voor muizen bij u weinig te halen is door voedsel goed op te bergen in bussen, glazen potten, stevige plastic dozen en dergelijke. Ten slotte moeten alle mogelijke toegangsgaatjes, hoe klein ook, met staalwol, cement, gips of dun metaalplaat worden gedicht. (more…)

Houtrot

Houtrot is een schimmel die vooral hout aantast dat in contact komt met vocht. Soms is de schimmel zichtbaar; meestal verraadt hij zijn aanwezigheid doordat het houtoppervlak bruin en kruimelig wordt of vuilwit en sponzig. Een priem verdwijnt moeiteloos in het hout en het klinkt hol als men er met een hamer op klopt. Rottend hout moet zo snel mogelijk vervangen of gerepareerd worden om verdere aantasting te voorkomen. Houtrot treedt vooral op in vochtige kelders, in de buurt van waterleidingen en afvoerpijpen en in hout dat de grond raakt of blootstaat aan weersinvloeden. De schimmel dringt het hout meestal binnen via de kopse kanten: de onderkant van een paal, de plaats waar twee balken elkaar raken, de verbindingspunten van kozijndelen. Vooral hout waar vaak de wind op staat is gevoelig voor houtrot. (more…)

Gedistilleerd – Toepassingen in de keuken

Alcohol wordt verkregen door natuurlijke gisting. Voor sterke drank met meer dan circa 15% alcohol is daarna distillatie nodig. Dit gaat als volgt. Men verhit een alcoholhoudende drank tot een punt waarbij de alcohol verdampt, maar niet het water. De alcoholhoudende damp wordt opgevangen en daarna weer vloeibaar gemaakt. Het resultaat hiervan is dat de nieuwe drank een veel hoger alcoholpercentage heeft dan de eerste. (more…)

Dekbed – Onderhoud en reparatie

De hoes van een dekbed moet bestaan uit een weefsel dat lucht doorlaat zoals fijn, dicht geweven katoen of katoen gemengd met polyester.

Reinigen
Of het dekbed nu wordt gewassen of chemisch gereinigd, kijk het tevoren na -stik open naden en losse steken dicht. Raadpleeg de wasvoorschriften: niet elk dekbed kunt u zelf wassen, bijvoorbeeld donzen dekbedden niet. Voor tips over chemisch reinigen.
Was dekbedden met de hand of in een wasmachine met een extra grote inhoud. Kies het programma voor wol, gebruik de helft van de normale hoeveelheid waspoeder en doe er een paar gladde ballen bij, om lucht in de vulling te brengen. (more…)

Rechtsbescherming

Alleen al door het bestaan van het recht wordt u op veel manieren beschermd. Als iedereen zich aan de rechtsregels houdt, zouden er nooit problemen zijn, maar dit is nu eenmaal niet het geval.
Indien u meent dat uw rechten geschonden worden door een andere burger, bijvoorbeeld doordat deze een bepaalde overeenkomst met u niet nakomt, dan kunt u naar de rechter stappen, die zal oordelen wie er gelijk heeft. (more…)

Hoe te handelen bij ontslag op staande voet

Uw werkgever mag u uitsluitend op staande voet ontslaan als daar een dringende reden voor is. De wet geeft geen voorbeelden, maar er moet iets gebeurd zijn dat met uw persoon samenhangt en waarin een redelijk denkend mens een dringende reden voor onmiddellijk ontslag ziet (bijvoorbeeld fraude, diefstal, werkweigering, dronkenschap op het werk, enz.) Uiteindelijk oordeelt de rechter of er sprake is van een dringende reden. (more…)

Metselen

Iedere vorm van metselwerk heeft een vorstvrije fundering nodig. gemetselde steen dient te rusten op, en met de omringende stenen verbonden te zijn met een laagje specie van 10 cm. laag stenen moet waterpas liggen; muren en muurhoeken dienen loodrecht te staan verbindingen tussen twee stenen, de zgn. stootvoegen, moeten per laag verspringen; elk ervan hoort te steunen op de onderliggende steen.
Maak op schaal een tekening van de vertikale opbouw van het metselprojekt en van de plattegrond. Kies een metselverband (het patroon waarin de stenen gestapeld worden) en bereken hoeveel stenen er nodig zijn. Bestel 20 tot 30 procent meer. De standaardafmetingen van baksteen verschillen per formaat; een berekening is dus pas mogelijk indien het gekozen type bekend is.
Door het verspringen van de stootvoegen is het nodig ook halve of kwartstenen te gebruiken. Baksteen kan worden gezaagd met een speciaal blad of worden ingekeept met een steenhouwersbeitel en vervolgens met de hamer worden afgeslagen. (more…)

Groeten

Een groet is in feite een teken van achting jegens degene die u ontmoet, of een blijk van vreugde over het (weer)zien van elkaar. De wijze van groeren verschilt enorm van land tot land, en van cultuur tot cultuur! (more…)

elektrische dekens

Elektrische dekens zijn er in soorten, laat u goed voorlichten en lees de gebruiksaanwijzing. Zo zijn er bovenen onderdekens. Gebruik een bovendeken niet als onderdeken, ga er niet op zitten als de stroom aanstaat en zet er geen zware voorwerpen op. Vouw in een elektrische deken nooit scherpe naden. (more…)