Geschillencommissies

Theoretisch kunt u bij een geschil met een leverancier of dienstverlener de zaak aan de rechter voorleggen. Praktisch is dit echter dikwijls onuitvoerbaar omdat er relatief veel tijd en geld mee is gemoeid. In verschillende branches is men in samenwerking met de Consumentenbond en de overheid gekomen tot geschillencommissies, waaraan een zaak kan worden voorgelegd. Naar de Stichting Consumentenklachten in ‘s-Gravenhage kunt u klachten sturen ter behandeling door de volgende geschillencommissies: Chemisch reinigen, Natwas, Reizen, Recreatie, Woninginrichting, Parket, Keukens en Openbare nutsbedrijven. Verder is er nog een Geschillencommissie Bontwaarborg (more…)

ANWB Alarmcentrale buitenland

anwbBij problemen in het buitenland kunt u contact opnemen met de ANWB Alarmcentrale.
De alarmcentrale is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer: (088) 2692 888
Vanuit het buitenland belt u 00 31 88 2692 888 (more…)

Bliksemafleider

Bliksemafleiders zijn installaties waarmee geprobeerd wordt de elektrische stroom bij blikseminslag afte leiden naar de aarde. Ze zijn met name nodig op gebouwen die hoog boven de omgeving uitsteken of die door constructie, dakbedekking, etc. extra brandbaar of kwetsbaar zijn. Een bliksemafleider bestaat in principe uit een aantal opvangers of opvangdraden en uit een leidingenstelsel dat deze verbindt met de bodem. De opvangers worden geplaatst op punten waar de grootste kans op inslag is. (more…)

Glas snijden

Gebruik een liniaal voor rechte sneden in een glasplaat. Maak het wieltje van de glassnijder vettig met naaimachineolie. Houd de snijder onder een hoek van 60. vast, het handvat tussen wijsvinger en middelvinger, de duim tegen de achterkant van het handvat. Druk hem recht tegen de liniaal en ondersteun de hand met ringvinger en pink. Zet het wieltje op de rand van het glas en trek de snijder naar u toe. Kerf in één vloeiende beweging tot u met de glassnijder aan de andere kant van de plaat bent. (more…)

Getuigschrift

Wanneer u ontslag neemt of heeft gekregen, is uw werkgever verplicht u een getuigschrift mee te geven. Hierin moet een omschrijving staan van de werkzaamheden die u voor hem verrichtte. Daarnaast moet de duur van het dienstverband worden vermeld. Verder mag uw werkgever in het getuigschrift zetten hoe u uw taak vervulde en waarom de dienstbetrekking werd beëindigd, als u dat tenminste op prijs stelt. Wilt u dit niet, dan moet hij zich beperken tot de eerste twee genoemde punten, behalve indien u de voorgeschreven procedure voor het nemen van ontslag niet in acht hebt genomen (bijvoorbeeld ten aanzien van de ontslagtermijn). (more…)

Bevriezing

Door bevriezing van slagaders en weefsels kunnen uitstekende lichaamsdelen, zoals oren, neus, vingers en tenen, maar ook de wangen beschadigd worden. Ze worden bleek en gevoelloos. Er kan blaarvorming ontstaan en men kan pijn krijgen aan de rand van het bevroren gebied. Is een van de ledematen bevroren dan kan men, alvorens de arts te raadplegen, eerst het hele lichaam van de patiënt verwarmen en vervolgens het aangetaste lichaamsdeel. Gebruik hiervoor water op lichaamstemperatuur (37 graden). Pas op voor verbranding. Wrijf het bevroren lichaamsdeel nooit in met sneeuw omdat dit de huid verder kan beschadigen. Er kan gevaar bestaan voor infecties en gangreen. Bij niet tijdig ingrijpen kan in ernstige gevallen een operatie noodzakelijk zijn. (more…)

Beveiliging van vaartuigen

Denkt u er om dat uw boot, of dit nu een groter plezierjacht is, of een eenvoudige roeiboot, een geliefd object is voor dieven. Vooral als de ligplaats van de boot tamelijk stil is, zonder veel beveiliging. Bevestig hem met een vrij dikke stalen ketting aan de wal of aan een stevige paal. (more…)

Beslaglegging

Heeft een rechter bepaald dat iemand aan een ander een geldbedrag schuldig is en blijft de schuldenaar in gebreke, dan kan een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Deze moet de schuldenaar het vonnis eerst betekenen. Dit houdt in dat hij de schuldenaar een dwangbevel overhandigt, waarin hij deze beveelt binnen twee dagen zijn verplichtingen na te komen. Gebeurt dit niet, dan wordt executoriaal beslag gelegd op de roerende en soms op de onroerende goederen van de schuldenaar. Op bepaalde roerende goederen mag nooit beslag worden gelegd, zoals kleding en gereedschap van ambachtslieden. De in beslag genomen goederen, worden in het openbaar verkocht, waarna de schuldeiser en de deurwaarder uit de opbrengst ervan worden voldaan. (more…)

Het verbranden van papiergeld

Muntstukken kunnen tientallen jaren meegaan tot de afbeeldingen afgesleten zijn of de munteenheid verandert, maar bankbiljetten van geringe waarde verwisselen zo vaak van eigenaar, dat ze in enkele maanden onbruikbaar zijn geworden. Zelfs bankpapier van hoge waarde gaat niet langer dan twee of drie jaar mee.
(more…)

Auteursrecht

Auteursrecht heeft u op alle literaire, wetenschappelijke, dramatische, muzikale en artistieke werken die uw geesteskind zijn. U hoeft het er niet speciaal op te vermelden, maar zo’n copyrightregel kan veel problemen voorkomen als u later uw rechten wilt uitoefenen. De bij de Auteurswet beschermde exclusieve rechten zijn het recht het werk te verveelvoudigen en het recht het werk openbaar te maken. De bescherming duurt het gehele leven van de maker en 50 jaren na de 1ste januari na zijn dood. (more…)

Watermerken in papier en bankbiljetten

Het eerste watermerk werd per ongeluk vervaardigd in de Fabriano-papierfabriek in Italië, waar al sinds 1260 papier wordt gemaakt. Op de wals die werd gebruikt om het water uit de natte pulp te persen, zat een stukje draad. Het papier was iets dunner op de plekken waar de draad zijn indruk had achtergelaten. De aldus ontstane streep was tegen het licht te zien.
(more…)

Zaag ketting scherpen

Aarde en vuil maken een zaag bot; verwijder ze van het hout alvorens te gaan zagen. Scherp de zaagketting na iedere 4 uur gebruik.
Gebruik voor het aanscherpen een door de fabrikant aanbevolen ronde vijl en een vijlhouder die in de juiste hoek is ingesteld. Houd de ketting op haar plaats door de stelschroef aan te draaien of door een eventuele kettingrem te gebruiken. Begin met de tanden op het midden van het zwaard en werk van binnen naar buiten. Draai de ketting dan iets verder en scherp de volgende groep tanden. Twee of drie vijlstreken per tand zijn voldoende. Draai de vijl een slag als de helft van de ketting is geslepen.
(more…)

Brandblusser

Met een brandblusser kunt u een beginnende brand in de kiem smoren. De blusser moet een inhoud van ten minste 2 kg hebben. Brandblusapparaten zijn met poeder of met BCF (broomchloordifluormethaan) gevuld. Met een symbool staat aangegeven voor welke branden ze zijn bedoeld: A-branden (kernbranden met een vaste brandstof), B-branden (vloeistofbranden), C-branden (gasbranden). BCF-blussers zijn vooral geschikt voor vloeistofbranden en van onder spanning staande apparatuur. BCF laat geen rommel achter, maar er kunnen wel giftige verbrandingsprodukten bij ontstaan. Poeder is na blussen moeilijk te verwijderen en tast metaal aan. (more…)

Toepassing en behandeling van zijde

Zijde is een sterk natuurprodukt uit de cocons van de zijderups. Het is een luxueuze, matglanzende stof die de lichaamswarmte vasthoudt, weinig kreukt, goed vocht opneemt en moten schimmelbestendig is. Daarom wordt ze veel gebruikt voor kleding (japonnen, blouses, voering) en woningtextiel. Zijde is goed te verven, maar is niet helemaal kleurecht en wordt ook aangetast door transpiratie en sterk zonlicht. Voorbeelden van zijden stoffen zijn: brokaat, chiffon, crêpe, jersey, satijn.

Laat zijden stoffen chemisch reinigen of was ze in lauw water met een wolwasmiddel. Rol de stof in een handdoek. Hang ze op een koele plaats te drogen of strijk ze nat. Gebruik nooit een chloorhoudend bleekmiddel. Zijde mag niet worden gecentrifugeerd; ze mag ook niet heet worden gestreken.

Schering

Bij het weven worden de draden die op het getouw gespannen zijn, de schering genoemd. Op een klein getouw, geschikt voor werkstukken als kussens, tassen en place-mats, zijn de scheringdraden gemakkelijk aan te brengen.
(more…)