foto van de dag

foto van de dag

in China - Huis midden op snel weg

Babynamen S

Sabrina
De oorsprong van deze naam is onzeker. Mogelijk is het een speelse variatie op Sabina.

Saffira
De naam is afgeleid van het Griekse woord voor ‘saffier.

Sally
Dit is een Engelse vleivorm van de naam Sarah.

(more…)

Babynamen R

Rachel
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘ooi, vrouwelijk schaap’. Vroeger was dit vooral een joodse voornaam, maar nu wordt hij algemener gebruikt, vooral in Engeland. Variant: Chel.

Radolf
Deze oude Germaanse naam betekent ‘raadgevende wolf Varianten: Ralf Raoul.

Rafael
Een uit het Hebreeuws stammende naam die ‘God geneest’ betekent. Rafael is de naam van een aartsengel. Vooral de verkorte vorm Ra/wordt vrij vaak gehoord.

Rafaella
Vrouwelijke vorm van Rafael.

Ragna
Scandinavische verkorting van Ragnhild

(more…)

Babynamen Q

Queeny
Deze Engelse naam betekent ‘koninginnetje’. Hij wordt ook wel gebruikt voor kinderen die Regina (koningin) heten.

Quintus
Een Latijnse naam die ‘de vijfde’ betekent. Bij de Romeinen kwam het vaker voor dat zij hun kinderen op volgorde nummerden. Variant: Quentin.

Quirina
Vrouwelijke vorm van Quirinus. Variant: Krina.

Babynamen P

Pamela
Deze Engelse naam vindt zijn oorsprong in het Griekse ‘pan – alles’ en ‘meli = ho-ning’. De betekenis is dus ‘vol zoetheid*. De naam werd in de 16de eeuw bedacht door de schrijver Sir Philip Sidney voor zijn roman’Arcadia’. De verkorte vorm is Pam.

Pandora
in de Griekse mythologie was zij de eerste vrouw. Door haar verstand en schoonheid zou zij de eîlende önder de mensen moeten brengen, en dit gebeurde toen zij uit nieuwsgierigheid een doos öpende waarin aile denkbare rampen zaten.

Parcival
Vermoedelijk is deze naam bedacht door Chrestien de Troyes die de Keltische Arthur-romans in het Frans bewerkte. Parcival was de ridder die uitblonk in christelij-ke deugden.

(more…)

Babynamen O

Obe
Dit is een Friese vleivorm van Germaanse namen die met wolf- beginnen.

Oberon
Deze mooie naam was oorspronkelijk een Franse vorm van Alberich, een dwerg uit het Duitse ‘Nibelungenlied’. in de romans van de vroege middeleeuwen was Oberon een machtige tovenaar, daarna nam hij ge-leidelijk de gestalte aan van een elfenko-ning.

Obrecht
Een tweestammige Germaanse naam met als betekenis ‘beroemd om zijn erfgoed’.

Octaaf
Deze van oorsprong Latijnse naam is ont-staan uit het rangtelwoord ‘octo = acht’, Het gebeurde vaak dat de Romeinen hun kinderen een nummer gaven: Secundus, Tertius, enz.

(more…)

Babynamen N

Nabor
Deze naam stamt uit het Hebreeuws en betekent waarschijnlijk ‘profeet van het licht’.

Nadia
De oorsprong van deze zowel in Frankrij! als in Engeland vaak voorkomende naa: is afgeleid van hetjtussische woord voi ‘hoop’.
Variant: Nadesjdn Nadine.j

Nancy
Deze Engelse vleivorm van Anna is zeer populair in de Verenigde Staten en wordt ook bij ons vaak gehoord. Varianten: Nan Nanny.

(more…)

Babynamen M

Magdalena
De odrspronkelijke betekenis van deze naam is ‘vrouw uit Magdala’, een plaats aan het meer van Gennesareth. De verering van Maria Magdalena begon al vroeg in de middeleeuwen, wat meteen de grote populariteit van deze naam verklaart. Een
veel gebruikte verkorting is Magda, die vaak ook als zelfstandige naam wordt beschouwd,
Varianten: Leenie Lena Madelena Madelina Madelon Mady Magda Maggelieh Manon.

Maja
De Griekse Maja was de dochter van Atlas, maar de voornaam Maia houdt waarschijnlijk meer verband met de door de kindertaal vervormde naam Maria. .

Malcolm
Oude Keltische naam die ‘dienaar van de heilige Columba’ betekent.

(more…)

Babynamen L

Laetitia
Een naam van Latijnse oorsprong die ‘vreugde’ betekent. Het was de naam van de moeder van Napoleon. Varianten: Let Letty Titia.

Lambert
Deze Germaanse naam betekent ‘beroemd in zijn land’. De heilige Lambertus was omstreeks 670 bisschop van Maastricht.

Lamberta
Vrouwelijke vorm van Lambert. Varianten: Lambertina Lammertje.

(more…)

Babynamen K

Karel
Deze Germaanse naam heeft dezelfde oorsprong als het wöord ‘kerel’ en betekent ‘vrije, niet adellijke man’. De naam werd gedragen door tal van vorsten, maar toch raakte hij in onze streken pas in de 16de eeuw ingeburgerd. Waarschijnlijk kwam diy doordat het verwante woord ‘kerel’ een vrij ongunstige gevoelswaarde had. Varianten: Carlo Carlos Charles Charlie Kari.

Karen
Deze naam is de laatste jaren zo populair geworden dat men hem als een zelfstandige naam is gaan beschouwen, maar eigenlijk is het een Scandinavische vorm van Catharina.

Kay
Een Engelse vleivorm van Catharina die de laatste jaren veel aan populariteit heeft gewonnen.
(more…)

Babynamen J

Jack
Deze Engelse naam is net zoals John een verkorte vorm van Johannes. De naam was zo populair dat Jack de held geworden is van tal van kinderrijmpjes en -verhaaltjes.

Jacob
Deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen kent, is van Hebreeuwse oorsprong, maar de be-tekenis is onzeker. De naam kreeg ook in onze streken al vroeg een zeer grote populariteit, mede door de twee apostelen die deze naam droegen.
Varianten: Diego Giacomo Jaak Jaap }aco ¦ James Jacques Jasja Jim /ob Jop Jouk Ko-be.

Jacoba
Vrouwelijke vorm van Jacob. Varianten: Cobie Jacobien Jacoîien Jacomina /aogueline /ean Jenny Koha Kobi Koosje Kootje.

(more…)

Babynamen I

Ibel
rouwelijke vorm van Ibe. arianten: Ibich Iebel Ypke.

Ida
Een verkorte vorm van verschillende meisjesnanien die eindigen op -ida. Mogelijk is het ook een zelfstandige Germaanse naam metdestam’id- = werkzaamheid’. Varianten: Idalie ide letje.

Ide
Net zoals Ibe is ook deze Friese naam een sterke verkorting of vleivorm van andere namen.
Varianten: Ido îete Ietse Ytse.

Iduna
Een Germaanse naam met de betekenis ‘groei’ of ‘werking’, Ook de Germaanse godin van de lente droeg deze naam.

(more…)

Babynamen H

Haakon
Een naam die gedragen werd door verschillende Noorse koningen en die waarschijnlijk ‘strijder’ betekent. Variant: Hakan.

Hadewig
Een van oorsprong Germaanse naam die ‘strijdster’ betekent. Een van de bekendste draagsters van deze naam is de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Varianten: Edivige Hadeivijch Hedda Hedtvig.

Haio
Deze Noordnederlandse naam stamt van het Germaans en betekent ‘denker*. Variant: Heiko.

Hannelore
Corabinatie van Johanna en Eleonore.
(more…)

Babynamen G

Gabriel
Deze Hebreeuwse naam betekent ‘sterke man van God Gabriel was een van de aartsengelen, die de geboorte aankondigde van Christus. Varianten: Gabi Gabrio Gaby Gavril.

Gabriela
Vrouwelijke vorm van Gabriel. Varianten: Gabi Jella.

Gail
Verkorte vorm van de Engelse naam Abigail, waarvan de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis luidt ‘vreugde van de vader’.

Garm
Dit is een echte Noordnederlandse naam die ‘moed’ betekent. Variant: Germ.

Garret
Een van oorsprong welshe naam die waarschijnlijk is afgeleid van Gerard.
Varianten: Gareth Gary.
(more…)