Slakken

In het algemeen kan worden gezegd dat huisjesslakken niet schadelijk zijn en naaktslakken wel. Huisjesslakken voeden zich hoofdzakelijk met rottende plantedelen en zijn dus nuttige opruimers. Wel bevuilen ze groenten met hun uitwerpselen en slijm. Naaktslakken kunnen veel vraatschade toebrengen aan perkplantjes, zaailingen, gewassen in de moestuin, aardbeibedden enz. (more…)

Emelten bestrijding

Bij het spitten in de tuin komt u geregeld dikke, pootloze, grijsbruine insektelarven tegen. Dit zijn de larven van langpootmuggen. De volwassen dieren zijn volkomen onschuldig, maar de larven voeden zich met de wortels van planten en brengen daardoor vaak grote schade aan in gazons, siertuinen en moestuinen.

Doeltreffende bestrijding van deze talrijk voorkomende larven is voor de amateur zeer moeilijk, maar u kunt de schade wel beperken. Door geregelde grondbewerking komen de larven bovengronds, waarna ze door de vogels worden opgeruimd. In sieren moestuin kunt u speciale emeltenkorrels met temefos of lindaan strooien. Aangetaste plekken in het gazon kunt u het beste met zwart landbouwplastic afdekken. De emelten komen dan bovengronds en kruipen niet meer in de aarde terug. Als u vervolgens overdag het plastic weghaalt, zullen de vogels (vooral spreeuwen) de emelten verdelgen.

Snoeien van bomen

Er zijn drie redenen om een boom te snoeien: om beschadigde, dode of zieke takken te verwijderen, om de hoogte en vorm te bepalen en om de kwaliteit en de hoeveelheid vruchten en bloemen te verbeteren.

Dode, beschadigde of zieke takken kunt u op elk moment van het jaar verwijderen. Van april tot oktober is het dan wel aan te raden open wonden met een wondafdekmiddel af te sluiten voor insekten en ziekteverwekkende organismen. (more…)

Beschermde planten

Om aan de verdwijning van plantesoorten uit de vrije natuur paal en perk te stellen is het bij de wet verboden sommige planten of delen ervan uit te steken, te plukken, afte snijden of ze te koop aan te bieden. Onder deze wet vallen vooral spectaculaire, tot plukken uitnodigende planten; even schaarse, maar onopvallende planten zijn niet opgenomen. De beschermde soorten, die dus niet geplukt mogen worden, zijn: alle soorten gentiaan, zonnedauw, sleutelbloem en klokje, de meeste wilde orchideeën en verder daslook, wolverlei, zwanebloem, spaanse ruiter, herfsttijloos, zwolse anjer, wilde kaardebol, blauwe zeedistel, kievitsbloem, jeneverbes, aardaker, zomerklokje, waterdrieblad, beenbreek, wilde marjolein, knikkende en gewone vogelmelk, koningsvaren, parnassia, veldsalie, langbladige ereprijs, maagdenpalm en zinkviooltje.

Kweek en verzorging van geraniums

De hier bedoelde geraniums heten officieel pelargoniums, maar worden algemeen geraniums genoemd. Ze zijn niet winterhard, maar kunnen vanaf eind mei buiten worden uitgeplant. In oktober worden jonge, uit stekken opgekweekte planten of oudere, teruggesnoeide planten in huis of kas gehaald om te overwinteren.


(more…)

Bestrijding van Bladluizen

Groene, zwarte of geelroze insekten met lange poten, die soms gevleugeld zijn en zich voeden met plantesappen. Ze zijn niet alleen schadelijk wegens hun voedingsgewoonten, maar ook omdat zich op hun suikerbevattende uitwerpselen gemakkelijk roetdauwschimmels vestigen. Bij ernstige aantasting ontstaan bij de plant misvormingen en groeistoornissen. (more…)

Werkstuk over Orka

De naam orka komt van de Latijnse naam ‘Orcinus orca’. Maar de orka heeft nog andere namen. Hij wordt ook zwaardwalvis genoemd, vanwege zijn enorme rugvin. In Amerika noemen ze de orka een ‘killer whale’, wat ‘moord-walvis’ betekent. Dat klopt wel, want orka’s zijn gevaarlijke roofdieren. Ze jagen bijvoorbeeld op zeerobben, pinguïns en ook op grote walvissen. En zelfs haaien zijn niet veilig voor een orka. Mensen zijn nog nooit door een orka aangevallen. Toch kun je hem maar beter niet in de weg zitten als je hem ooit in het wild tegenkomt!
(more…)

Werkstuk over orang-oetan

Naam: Pongo pygmaeus (spreek uit: ponko pig-mee-jus). Ofte wel orang-oetan. Orang betekent ‘mens’. Oetan (eigenlijk hutan, maar dat spreek je net zo uit) betekent ‘bos’. Orang-oetan betekent dus ‘mens van het bos’.
Meer over de naam: Orang-oetan is een Indonesische naam. De naam orang-oetan is verzonnen door Indonesiërs die niet in het bos woonden. De bosbewoners zelf noemen de orang-oetan ‘maias’ (op Borneo) of ‘mawas’ (op Sumatra). In het Nederlands wordt de orang-oetan vaak ‘orang’ genoemd. Dat is wat minder lang en klinkt net iets leuker. Maar eigenlijk is het vreemd, want orang betekent ‘mens’.
(more…)

Beschermde dieren

Wie graag thuis als hobby dieren verzorgt, mag niet zo maar uit de natuur dieren meenemen. Door het uitvaardigen van een aantal wetten, zoals de Vogelwet, de Jachtwet en de Natuurbeschermingswet, probeert de overheid de verdwijning van diersoorten uit ons natuurlijk milieu tegen te gaan. Het is niet alleen verboden bepaalde dieren te vangen of te doden, men mag ze ook niet verontrusten, hun nesten of holen verstoren, ze verkopen of ze onder zich hebben. (more…)

Adderbeet

Herkenning van de slang en behandeling van slachtoffer
De adder is onze enige gifslang en leeft vooral in vochtige heideen veengebieden, maar ook op drogere zanden lössgronden. In westelijk Nederland ontbreekt hij, elders in ons land is hij zeldzaam. Hij is te herkennen aan zijn gedrongen lichaamsbouw, de aan de achterzijde ver brede kop, de meer of minder duidelijke zwarte tot bruine zigzagtekening op de rug en vooral de verticale, spleetvormige pupil. Door zijn schuwheid en zeldzaamheid is de kans op een beet vrij gering, maar een adder in het nauw zal zeker toebijten. Meer dan de helft van de adderbeten bij mensen (minder dan tien gevallen per jaar) blijkt het gevolg van onvoorzichtige omgang met een ontdekte adder.
(more…)

Werkstuk over muggen

Insecten zijn hartstikke mooi! Denk maar aan lieveheersbeestjes, bijen en rupsen. Maar één insect geef je het liefst zo snel mogelijk een mep: de steekmug. Wist jij dat er wel 2000 soorten steekmuggen zijn?!
Steekmuggen zijn kleine insecten en horen bij de groep insecten met twee vleugels, de ‘twee-vleugeligen’. Ze komen over de hele wereld voor. Er bestaan ook andere soorten muggen, zoals de langpootmug en de dansmug.

(more…)

Verzorging en vermeerdering van Azalea’s

Azalea’s en de nauw verwante, groenblijvende rododendrons behoreI;l tot een zeer gevarieerd heestergeslacht, waarvan u zowel in huis als in de tuin veel plezier kunt beleven.

Tuinazalea’s en rododendrons

Azalea’s geeft u in de tuin een standplaats in halfschaduw. De grond moet vochtig, zuur en absoluut kalkvrij zijn. Als de bladeren vergelen, bruin worden en omkrullen, is de bodem niet zuur genoeg. De beste resultaten bereikt u met variëteiten waarvan de eigen takken de wortels overschaduwen. Dwergsoorten doen het goed in rotsen heidetuinen. De variëteiten die vóór half mei bloeien vragen een standplaats waar ze tegen nachtvorst beschut zijn. Azalea’s en rododendrons vermeerdert u met afleggers en zomerstek
(more…)

Bedwantsen bestrijding

Alle hygiënische maatregelen ten spijt komen bedwantsen nog steeds in ons land voor. Via de kleding, tweedehands meubilair, bagage, enz’. kunnen deze 6-7 mm lange, ovale, afgeplatte, roödbruine, bijtende insektjes uw huis binnenkomen. Overdag verstoppen deze lichtschuwe, uitwendige parasieten van de mens zich in zomen, kieren en spleten. Gemiddeld nemen ze eenmaal in de week een bloedmaaltijd, gewoonlijk bij een slapend slachtoffer. Bij sommige mensen ontstaan er door het bijten huidirritaties. Hun aanwezigheid valt behalve aan jeuk ook te constateren aan een vreemde geur en kleine bloedspikkels op de lakens. (more…)

Oorwormen

Deze donkerbruine, langwerpige insekten met hun indrukwekkende tang aan het achterlijf doen mensen geen kwaad. Dat ze graag in mensenoren kruipen is een fabeltje, misschien ontstaan door het feit dat ze lichtschuw zijn en in donkere hoekjes en gaatjes wegkruipen. Deze gewoonte heeft ze bij de mens onbemind gemaakt, want ‘s zomers willen ze zich overdag graag tussen wasgoed en dergelijke verstoppen. Overigens houden ze zich hoofdzakelijk buiten op. Ze voeden zich vooral met plantaardig voedsel en kunnen door het knabbelen aan zaailingen, bloemknoppen enz. in de tuin soms schadelijk zijn. Daarentegen helpen ze mee allerlei klein ongedierte op te ruimen.
(more…)

Ijsberen spreekbeurt

ijsbeerDe wetenschappelijke naam van de ijsbeer is Ursus Maritimus. Letterlijk betekent dat zeebeer. Dat komt omdat ijsberen meer tijd in water verblijven dan elke andere beer. Een mannetje noem je een beer, een vrouwtje is een zeug.
Hoeveel ijsberen zijn er? Biologen denken dat er tussen de 22.000 en 27.000 ijsberen zijn.
Waar leeft de ijsbeer? IJsberen leven op de noordpool.
Familie van de ijsbeer De familie van de ijsbeer is de grizzlybeer.

(more…)