Werkstuk: Lynx

Familie: ‘Felidae’. In het Nederlands: de katachtigen. Tijgers, leeuwen, panters en andere katten horen ook allemaal bij de familie Felidae. Die familie is weer verdeeld in geslachten. De lynx hoort tot het geslacht Felini: de kleine katten.
(more…)

Aansprakelijkheid voor dieren

Bij schade die door een dier is veroorzaakt geldt als hoofdregel dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Als uitzonderingen hierop kan de gebruiker van het dier aansprakelijk zijn als hij het toezicht over het dier heeft en het dier niet alleen in feite, maar ook te eigen nutte gebruikt. Als de eigenaar c.q. gebruiker kan bewijzen dat hij de daad in kwestie niet had kunnen voorkomen, is hij ook niet aansprakelijk.
(more…)

Spreekbeurt over haaien

haaiDenk jij bij het woord haai ook aan een heel gemene en vreselijk enge vis? Een bloeddorstig en agressief roofdier? Nou, een roofdier is de haai zeker, maar gevaarlijk voor mensen is hij meestal niet. Alleen de witte haai wil wel eens een mens aanvallen, maar waarschijnlijk alleen maar omdat hij zich vergist. Een zwemmende mens lijkt namelijk veel op een zeehond, het favoriete eten van de witte haai. Meestal spuugt hij mensenvlees meteen weer uit als een erg vies hapje.
Bij het woord haai denk je waarschijnlijk ook aan een behoorlijk grote vis. Toch zijn er al haaien van 20 centimeter. Niet echt eng dus.
(more…)

Spreekbeurt over Egels

De egels die in Nederland en de rest van Europa rondlopen noemen we de Europese egels. Het is de egel zoals wij die kennen. In Afrika en Azië zitten ook egels, maar die zien er anders uit. Ze hebben ook andere namen. Zoals de langoor-egel en de woestijn-egel. In Azië wonen zelfs egels zonder stekels: die heten haar-egels of ratten-egels.egel
Sommige landen hebben geen ‘eigen’ egels, zoals Amerika, Nieuw Zeeland en Australië. Toch komen er egels voor. Dat komt doordat sommige mensen Europese egels naar deze landen toe brengen.
In Australië leeft een dier dat veel op een egel lijkt: de mierenegel. Hij heeft ook stekeltjes, maar is geen familie van de egel. Het is een raar beestje. Het is een zoogdier dat eieren legt. En da’s gek, want zoogdieren leggen eigenlijk nooit eieren. Ze baren jongen. (more…)

Bestrijding van aardrupsen

Deze dikke, gladde rupsen van verschillende nachtvlindersoorten zijn groen tot grauwgrijs van kleur met soms nog een tekening van vlekken of strepen. Ze vreten ‘s nachts van plantroelen die zich onder of juist boven de grond bevinden. Vooral groentegewassen als sla en andijvie kunnen vlak na het aanplanten flinke schade lijden. Eén aardrups verwoest per nacht een aantal zaailingen. Vlak boven het grond oppervlak aangevreten stengels en gaten in bladeren en vruchten duiden op de aanwezigheid van dit ongedierte. In rusttoestand liggen de rupsen opgerold enige centimeters onder het grondoppervlak in de buurt van de plant die ze het laatst hebben aangevreten.
(more…)

Paardrijden

paardrijdenPaardrijden kan voor jong en oud een zeer aantrekkelijke vorm van vrijetijdsbesteding zijn. U kunt bij een rijvereniging gaan, een paard huren bij een manege of, als u over voldoende ruimte en geld beschikt, een eigenrijpaard houden. Koop altijd een paard dat al is ingereden en laat het africhten van de jonge dieren liever over aan vakmensen.
(more…)

Werkstuk over dinosaurus

dinasourusHet woord ‘dinosaurus’ betekent ‘verschrikkelijke hagedis’.
Net als hagedissen, waren dinosaurussen ook reptielen. Ze hadden een leerachtige huid met schubben. Sommige hadden veren. Dinosaurussen ademden via hun longen. Ze legden eieren.
Er was één groot verschil met de reptielen die we nu kennen, zoals krokodillen. Dinosaurussen hadden hun poten recht onder hun lijf. Reptielen hebben hun poten schuin onder of helemaal aan de zijkant.
(more…)

Kweken en verzorgen van Rozen

roosPlant rozen op een goed gedraineerde plaats, beschut tegen harde wind, waar ze dagelijks ten minste 5-6 uur zon ontvangen. De bodemgrond moet voor de meeste soorten goed vruchtbaar zijn. Een lichte kleigrond is het beste, maar minder goede grond kan met organische en anorganische mest worden verbeterd. Ze kunnen op elk gewenst tijdstip tussen oktober en april worden geplant, mits het weer goed is. De onderlinge afstand is in een rozenperk van floribunda’s en theehybrides 45 cm; parkrozen zet u 1,25-1,50 cm uit elkaar, dwergrozen 15-25 cm, stamrozen 1 m en leirozen 2,25 cm. (more…)

Krabbende Katten

Krabbende KatKatten krabben om twee redenen. Ze scherpen zodoende de nagels van de voorpoten door bij het krabben de losse stukjes hoornlaag van de nagels kwijt te raken. Verder doen ze het om voor andere katten duidelijk zichtbare merktekens aan te brengen. Bij dat laatste komen dan nog reukmerken, afkomstig uit de kussentjes onder de poten.
Hoe langer u uw kat toestaat te krabben aan een meubelstuk of aan een deur of muur, des te moeilijker is het dit af te leren. Een deugdelijke krabpaal is in zo’n geval een uitkomst. Er zijn kattenhouders die een hele klimsteIlage bouwen, met stammetjes, laddertjes en dergelijke, waar de kat zich lekker op kan uitleven. Het is echter niet nodig: om te krabben is een paaltje van 60 tot 90 centimeter prima. Zo’n paal behoort op een stevig houten onderstuk bevestigd te zijn. De krabpaal moet een ruwe schorslaag hebben of u bekleedt hem met een stuk ruig tapijt, al zal dat laatste niet lang meegaan (er kunnen bovendien vlooien in komen). Ook bestaan er geprepareerde kurken krabplankjes, die u tegen de muur kunt bevestigen, of op de vloer kunt vastmaken. Voor dat laatste is een oud stuk ruwe vloerbedekking ook geschikt.
Wanneer uw kat al jong een krabber leert gebruiken, en daartoe regelmatig wordt aangespoord, zal hij zijn krabactiviteiten meestal tot de daartoe bestemde plaats beperken.

Reizen met dieren

Voor heel veel dieren is reizen eigenlijk geen pretje. Sommige katten en honden hebben er een verschrikkelijke hekel aan of kunnen er niet tegen, met als gevolg reisziekte.

Informeert u zo uitgebreid mogelijk voordat u met uw hond of kat een vliegreis gaat maken naar de regels voor het vervoer van dieren. Omdat het doel van de vliegreis meestal in het buitenland zal zijn, dient u ook op de hoogte te zijn van de invoerbepalingen van het betreffende land. (more…)

Zilvervisje

Deze vleugelloze, slanke, zilverige insektjes, die ook wel suikergasten worden genoemd, bezitten lange, draadvormige antennen en drie ‘staarten’.

Ze zijn gesteld op een koele, vochtige omgeving. Het nauw verwante ovenvisje heeft daarentegen juist een voorkeur voor warme, droge plaatsen en leeft in de buurt van bakkerijovens en warmwaterleidingen. Beide voeden zich met stoffen met een hoog gehalte aan zetmeel en suiker, zoals meel, voedselresten, lijm, behangpapier en sommige stoffen. (more…)

Spreekbeurt over parkieten

parkiet1.Het kooi

Voordat je een parkiet naar huis neemt dan moet de kooi wel klaar zijn.
Parkieten vinden het leuk om te klimmen. En ze vinden het ook leuk om op de spiegel naar zich zelf te kijken. Je moet het kooi nooit in de keuken zetten of vlak bij de deur. En je moet het kooi nooit voor de raam zetten.
De kook en bak dampen zijn slecht voor een parkiet. Dus moet je het kooi nooit in de keuken zetten.
Als je het kooi vlak bij de deur zet en als dan een kleine kind de deur open zwijt klapt de deur tegen het kooi. En als je de kooi voor het raam zet,als het winter is dan heeft de parkiet het te koud en als het zomer is dan heeft de parkiet het te warm dus moet je ook nooit het kooi voor de raam zetten.

(more…)

Spreekbeurt over poesjes

Inhoud:
1. het leven met een poes
2. mijn poesje
3. eten en drinken van een poesje
4. de geboorte van een kat
5. wat vind mijn kat fijn en wat niet
6. de tanden

poesje

(more…)

Rupsen

Een goed tuinonderhoud is een van de beste beschermingen tegen vraatschade door rupsen -de larven van vlinders. Geef de planten en gewassen geregeld water en mest en wied wekelijks het onkruid. Let op verwelkte stengels en aangevreten bladeren; verwijder de eventueel aanwezige rupsen met de hand en druk ze dood of doe ze in een bakje zeepsop. Door geen chemische bestrijdingsmiddelen te gebruiken, stimuleert u de aanwezigheid van natuurlijke rupsenvijanden, zoals vogels, sluipwespen en lieveheersbeestjes.

Na de oogst moet u direct het oude plantemateriaal verbranden, want soms overwinteren rupsen hierin als pop. Spit of frees de tUin in het vroege voorjaar, waardoor de overwinterende rupsepoppen aan de oppervlakte komen, waarna de vogels meestal korte metten met ze maken. (more…)

Luizen bestrijden

Ofschoon luizen door de verbeterde hygiëne steeds minder in Nederland voorkomen, is de plaag zeker niet in zijn geheel uitgeroeid.

Een luis is een vleugelloos insekt, soms ten onrechte vlo genoemd, dat leeft van het bloed van dieren en mensen. Drie soorten leven als parasieten op mensen. De meest voorkomende is de kleerluis. Hij leeft en legt zijn eieren in de naden en kreukels van kledingstukken. Hij bijt de mens om bloed op te zuigen. Hij is 2,5 tot 5 mm groot. (more…)