Spreeuwen overlast

Spreeuwen leven in zwermen. Het zijn agressieve, brutale, maar in het alge.meen wel nuttige vogels die grote hoeveelheden schadelijke insekten opruimen. In de kersetijd brengen ze veel schade toe aan de oogst. Een afdoende bestrijding van de spreeuwen is nog niet gevonden. Een gaas over de schoorsteen voorkomt dat ze de rookkanalen verstoppen. Het enige mij bekende, slechts ten dele werkende afweermiddel om ze uit de kersebomen te houden, is een net met fijne mazen over de boom aan te brengen.

Slakken bestrijden

‘Op alle slakken zout leggen’ is een gezegde waarmee wordt uitgedrukt dat iemand overal aanmerkingen op maakt. Maar de enige manier om echt van slakken verlost te worden, is door op elk slakje zout te leggen. Hieraan sterven slakken. En zoals u weet kunnen ze zich niet snel uit de voeten maken, want ze kruipen met een slakkegangetje, waarbij ze een vet slîjmspoor achterlaten. Gebruik eens het oude middel om slakken te verzamelen, namelijk op de plaatsen waar ze voorkomen legt men rabarberbladen of ‘Jochtige kranten neer. De volgende ochtend bewerkt u ze met de zoutstrooier. Ook al een oud middel is bier gieten op een laag schoteltje waar de slak op kan klimmen. Hij houdt van bier, bedrinkt en verdrinkt zich. Als men een egel in de tuin gaat houden, raakt men niet alleen de slakken, maar ook de wormen en nog tal van ander ongedierte kwijt.

Pissebedden in huis

De pissebed is een grijzig, veel potig, griezelig uitziend beestje, dat op vochtige plaatsen goed gedijt, vooral als het er flink donker is: in de kelder, onder stenen en bladeren, Zet een bakje gekookte aardappelen neer en bedek deze met wat groeptebladeren. Daar kruipen ze spoorslags onder om door u betrapt en vernietigd te worden. Een bakje alcoholische drank wil ook wel eens helpen, want daar zijn ze gek op …en verdrinken, misschien wel dronken.

Kervel

Kervel is een zeer subtiel kruid dat een anijsachtige geur verspreidt als het in de soep wordt gesnipperd (bij voorkeur niet laten meekoken). Het is een bloedzuiverend, waterafdrijvend kruid dat gedroogd ook als thee kan worden gedronken.

Oorwormen in huis

Oorwurmen komen in de steden weinig, op het platteland minder voor dan vroeger. Ze zijn niet erg schadelijk, maar ze zien er eng uit met die tangen als een schaar waarmee ze echter weinig kwaad kunnen aanrichten, behalve aan het plantenblad. De naam oorworm is waarschijnlijk afkomstig van de wetenschap dat ze af en toe een menselijk oor binnendringen uit een behoefte zich in een holte te verstoppen. Ze schijnen zich ook graag in houtwol te verstoppen, zodat het middel om ze te vangen hiermee aangegeven is. Doe ‘s avonds wat houtwol in een bakje of in een krant en kijk ‘s morgens wat de vangst is.
Nog een methode: een stok in de tuin planten. Daarop een omgekeerde bloempot, gevuld met pas afgemaaid gras. Daar kruipen ze in. ‘s Morgens op de grond gooien en doodtrappen.

Mussen bestrijden

Mussen zijn in het algemeen onschuldige, dus onschadelijke vogeltjes. Niettemin kunnen ze toch schade toebrengen aan pas ingezaaide grond, zoals door het eten van graszaad of bloemzaad uit de bloembedden. Uiteraard is het nodig over het zaaisel kriskras donkere draden te spannen, zodat de mussen er tegenaan huppelen, schrikken, wegvliegen en wegblijven.

Een heel oud, voor mussen afschrikwekkend afweermiddel is een hazepoot op de bezaaide grond leggen. Een andere tijdelijke schrik der mussen kunt u veroorzaken door stokjes in de grond te steken waaraan met draadjes glasscherven bevestigd zijn, zodat er een nerveus (voor de mussen) gerinkel en geschitter ontstaat bij het minste en geringste briesje. Voor vogelverschrikkers zijn mussen ongevoelig. Ze gaan er zelfs op zitten!

Giftige bessen

Bessen bevatten de zaden van de plant en zien er dikwijls aantrekkelijk uit om vogels te lokken, die voor de verspreiding moeten zorgen. Ze zijn echter niet alleen aantrekkelijk voor vogels, maar ook voor kinderen en daarom leveren giftige bessen extra gevaar op. Wel smaken ze vaak bitter of vies, waardoor het meestal bij even proeven blijft. Wie kleine kinderen heeft of ze op bezoek krijgt, doet er echter goed aan geen planten met giftige bessen in zijn tuin te houden.

Giftige soorten
Een beruchte, giftige bessen producerende plantenfamilie is die van de nachtschaden, waartoe de wolfskers, de zwarte nachtschade, de gewone boksdoorn en de bitterzoet behoren. Giftig zijn ook de bessen van de maretak of mistletoe en van hulst, eenbes, lelietje-der-dalen, salomonszegel, muizedoorn, asperge, gevlekte aronskelk, spekwortel, kamperfoelie en klimop. Deze opsomming is echter lang niet volledig, dus bekijk elke bes in uw tuin met argwaan.

Leer uw hond gehoorzamen

Bij de opvoeding van uw hond is een van de beste hulpmiddelen hem te prijzen en hem complimentjes te geven wanneer hij iets goed doet of oplettend is: ‘Braaf! Een vriendelijke aai over z’n kop zal daarbij extra helpen. Haal in zo’n geval de hond!
echter niet tè uitbundig aan; hij zal fan denken dat u met hem wilt speen.
Sla uw hond nooit! Ook niet wanneer hij ongehoorzaam is of wanneer hij bij de training niet oplet. Hij zal dan alleen maar bang of agressief worden en een weerzin tegen de trai! ning krijgen. Zeg alleen maar: ‘Nee!!’
Maar dan wel op een strenge toon en ; eventueel met een lichte stemverheffing.
Bouw de training langzaam op, begin met 5 minuten en breid dit uit tot zo’n 20 minuten. Laat uw hond in principe altijd links van u lopen en houd hem aan een goede honderiem. Houd het uiteinde van de riem in uw rechterhand en het midden losjes in uw linkerhand, zodat u uw hond gemakkelijk kunt leiden. (more…)

Muizen bestrijden

Er zijn muizeklemmetjes in de handel. Als men dit (terecht) een te wrede bestrijding vindt, kan men muizen verjagen door mottenballetjes of een blikken dekseltje, gevuld met vloeibare naftaline bij de gaten te zetten. Men kan de balletjes ook in de provisiekast leggen. Noodzakelijk is het alle gaten, scheuren, voegen in vloeren en wanden grondig te dichten. Er is bij de drogist muizengif te koop, waarmee men de strijd kan aanbinden. Muizen vinden de geur van pepermuntkruid akelig, zodat hier en daar een potje met dit kruid de muizen tot aftocht dwingt. Met terpentijn doordrenkte proppen poetskatoen in muizegaten plaatsen wordt door muizen als een onvriendelijke daad opgevat. Ze verdwijnen.

Muggen of muskieten

Muggen worden in de tropen muskieten genoemd. Daar zijn ze malaria-verbreiders. De inwoners beschermen zich tegen de muskieten door middel van pillen en door onder een klamboe (een muskietengaas over het bed) te slapen. Gelukkig is dat hier niet nodig. Toch kunnen muggen ook in ons land erg vervelend zijn. Er bestaan voor het verdelgen van muggen tegenwoordig spuitbussen van allerlei merken die vrijwel alle gemeen hebben dat er gemeen spul inzit, slecht tot zeer slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Die overigens lang niet in alle opzichten goed was, huismiddelen bekend die zonder enig gevaar kunnen worden toegepast. Voorop willen we stellen dat het voorkomen van muggen beter is dan de bestrijding. Gebruik dus goede ‘niet-lekkende’ horren voor de ramen. Zorg dat in de zomer, als het weer het toelaat, ramen tegen elkaar openstaan, want muggen verafschuwen tocht. Ze blijven dan zelfs bij de horren weg. Sluit in elk geval ramen en deuren als u binnen licht gaat ontsteken, want muggen komen op licht af. Dit geldt ook als u op het terras zit en daar het licht wilt aansteken. Een goed rookgordijn (bijvoorbeeld van pijprokers, maar dit middel is slechter voor de gezondheid dan de kwaal) houdt ze op een afstand. Dat is in huis het geval met de Ricinusplant, een kamerplant die muggen op grote afstand houdt. Mocht u plotseling een zwerm muggen in uw huis hebben, wanhoop dan niet, maar richt een fellichtspotje op het plafond. Daar komen ze op af. Vervolgens zuigt u ze op met de stofzuiger.

Men kan muggen uit het huis verjagen door in alle kamers wat kamfer te laten verdampen, bijvoorbeeld op een heet ijzer. Een heel oud middel is: muggen vangen op een schoteltje met petroleum. Als men het schoteltje onder een mug houdt (die op een muur zit bijvoorbeeld) verliest hij zijn ‘bewustzijn’ en valt op het schoteltje. Een antimuggenolie kan men zelf maken door 1 deel eau de Cologne te vermengen met 4 delen nagelolie en spiritus. Men smere vóór het slapen gaan de blootblijvende lichaamsdelen hiermee in en de nachtrust zal niet door een stekende mug worden verstoord. Wat voor vliegen geldt, is ook juist bij muggen: een walnotenboom houdt de diertjes weg.

Mottenbestrijding

Motten kunnen niet tegen de geur van terpentijn, ook al is de geur erg zwak. Een scheutje terpentijn in het laatste spoelwater van gewassen stoffen die in de kast moeten overwinteren, houdt de motten weg. Een bakje terpentijn, in de klerenkast gezet, of een beetje op de beschermde kleding gesprenkeld, geeft ook een goed resultaat. Tussen de kleding wat Omylpoeder strooien is ook doeltreffend. Ook bestaan nog steeds de ouderwetse mottenballetjes (naftaline) voor tussen de kleding. Motten laten zich niet zien bij kleren die in krantepapier zijn ingepakt. Ze vinden zo’n pak nóg akeliger als er wat petroleum op is gesprenkeld.

Mollenbestrijding

Deze dieren zijn fanatieke insectenvangers, dus wel nuttige dieren. Niettemin kunnen ze overlast bezorgen, vooral als ze veel voorkomen in tuin of akker. Een oud bestrijdingsmiddel dat ook in (veld-) muizenholen en -gaten wordt toegepast, is een met petroleum of terpentijn doordrenkte dot poetskatoen in de holen of gaten te stoppen en deze daarna te dichten. Af en toe herhalen. Waarschijnlijk gaan ze dan de buurman plagen. Men kan ze ook laten vergassen door een ongedierteverdelgingsfirma of een gemeentelijke gezondheidsdienst.

Mieren in huis

Huismieren zijn wezentjes die altijd in horden op weg zijn naar een proviandkast. Vooral in oudere huizen waar meer doorgangen (gaten) zijn dan in nieuwe. Hoe houden we ze weg? Door allerlei maatregelen, bijvoorbeeld: door stukjes kamfer te leggen in de gaten waar ze steeds doorheen trekken. Daar hebben ze een hekel aan en verdwijnen. Let goed op waar ze vandaan komen. Als dat van buiten is, kunt u ze daar al bestrijden met sulfapoeder of chloorkalk. Met kokend water begieten is een direct middel, maar op den duur niet afdoende. In de schuren, kelders e.d. kan men de muren witten met muurverf vermengd met wat vitriool. Dat haten ze. Dit middel lijkt me niet geschikt voor de huiskamer of slaapkamer. U kunt ook hier en daar wat gruis van naftaline strooien, vooral in de gaten. Misschien kunt u deze dichtmetselen. Maar meestal vallen er al gauw nieuwe gaten en komen er nieuwe mieren. Als u wat stroop en gist vermengt, dit mengsel op een schoteltje bij de speelwei der mieren zet, dan bent u al spoedig van ze verlost. De mieren sterven door de gist. Er zijn mieren ‘eigenaars’ die zo’n hekel hebben aan de beestjes dat ze tot vernietiging over willen gaan. Dat kan. Meng borax met stroop of een andere zoetigheid. Doe er wat van op een schoteltje, nadat ze er wat van gesnoept hebben, overlijden ze. Als men aan de jampotmethode de voorkeur geeft dan gaat u als volgt te werk: u neemt een jampot, vult deze voor 1/4 met honing of stroop of stroperig suikerwater. Pak de pot in zijn geheel in pakpapier, doe een elastiekje om de rand. Maak boven in het midden een gaatje van een 1/2 cm. cm doorsnee. De mieren kruipen gemakkelijk tegen het stroeve papier omhoog, verdwijnen met culinair genoegen door het gaatje, maar komen niet meer terug omdat ze langs het gladde glas naar beneden vallen en met hun kleverige poten niet meer naar boven kunnen.

Krekels bestrijden

Krekels komen in moderne huizen praktisch niet meer voor en ze doen weinig kwaad. Op het platteland, op boerderijen, in schuren worden ze wel aangetroffen. Hun getjirp verraadt ze. Als het nodig is ze te bestrijden, kan dit met een mengsel van gelijke delen meel, suiker en boraxpoeder. Men kan ook ongebluste kalk rond hun verblijfplaatsen strooien.

Kraaien overlast

Kraaien zijn vijanden van de boer. Ze brengen veel schade toe aan de gewassen, vooral aan jonge maisplantjes. Indien men het zaad vooraf een halve dag weekt in water waarin karbol gemengd is, zijn de plantjes niet meer aantrekkelijk voor kraaien. Om te voorkomen dat deze vogels uw bomen en struiken ruineren, kunt u er strohulzen inhangen die van flessen gehaald zijn. U kunt er ook vogelverschrikkertjes van maken. Ook kunt u drastisch een dode kraai aan een draad boven het land laten bengelen. Daar hebben ze niet van terug.