Leer uw hond gehoorzamen

Bij de opvoeding van uw hond is een van de beste hulpmiddelen hem te prijzen en hem complimentjes te geven wanneer hij iets goed doet of oplettend is: ‘Braaf! Een vriendelijke aai over z’n kop zal daarbij extra helpen. Haal in zo’n geval de hond!
echter niet tè uitbundig aan; hij zal fan denken dat u met hem wilt speen.
Sla uw hond nooit! Ook niet wanneer hij ongehoorzaam is of wanneer hij bij de training niet oplet. Hij zal dan alleen maar bang of agressief worden en een weerzin tegen de trai! ning krijgen. Zeg alleen maar: ‘Nee!!’
Maar dan wel op een strenge toon en ; eventueel met een lichte stemverheffing.
Bouw de training langzaam op, begin met 5 minuten en breid dit uit tot zo’n 20 minuten. Laat uw hond in principe altijd links van u lopen en houd hem aan een goede honderiem. Houd het uiteinde van de riem in uw rechterhand en het midden losjes in uw linkerhand, zodat u uw hond gemakkelijk kunt leiden. (more…)

Muizen bestrijden

Er zijn muizeklemmetjes in de handel. Als men dit (terecht) een te wrede bestrijding vindt, kan men muizen verjagen door mottenballetjes of een blikken dekseltje, gevuld met vloeibare naftaline bij de gaten te zetten. Men kan de balletjes ook in de provisiekast leggen. Noodzakelijk is het alle gaten, scheuren, voegen in vloeren en wanden grondig te dichten. Er is bij de drogist muizengif te koop, waarmee men de strijd kan aanbinden. Muizen vinden de geur van pepermuntkruid akelig, zodat hier en daar een potje met dit kruid de muizen tot aftocht dwingt. Met terpentijn doordrenkte proppen poetskatoen in muizegaten plaatsen wordt door muizen als een onvriendelijke daad opgevat. Ze verdwijnen.

Muggen of muskieten

Muggen worden in de tropen muskieten genoemd. Daar zijn ze malaria-verbreiders. De inwoners beschermen zich tegen de muskieten door middel van pillen en door onder een klamboe (een muskietengaas over het bed) te slapen. Gelukkig is dat hier niet nodig. Toch kunnen muggen ook in ons land erg vervelend zijn. Er bestaan voor het verdelgen van muggen tegenwoordig spuitbussen van allerlei merken die vrijwel alle gemeen hebben dat er gemeen spul inzit, slecht tot zeer slecht voor de gezondheid en voor het milieu. Die overigens lang niet in alle opzichten goed was, huismiddelen bekend die zonder enig gevaar kunnen worden toegepast. Voorop willen we stellen dat het voorkomen van muggen beter is dan de bestrijding. Gebruik dus goede ‘niet-lekkende’ horren voor de ramen. Zorg dat in de zomer, als het weer het toelaat, ramen tegen elkaar openstaan, want muggen verafschuwen tocht. Ze blijven dan zelfs bij de horren weg. Sluit in elk geval ramen en deuren als u binnen licht gaat ontsteken, want muggen komen op licht af. Dit geldt ook als u op het terras zit en daar het licht wilt aansteken. Een goed rookgordijn (bijvoorbeeld van pijprokers, maar dit middel is slechter voor de gezondheid dan de kwaal) houdt ze op een afstand. Dat is in huis het geval met de Ricinusplant, een kamerplant die muggen op grote afstand houdt. Mocht u plotseling een zwerm muggen in uw huis hebben, wanhoop dan niet, maar richt een fellichtspotje op het plafond. Daar komen ze op af. Vervolgens zuigt u ze op met de stofzuiger.

Men kan muggen uit het huis verjagen door in alle kamers wat kamfer te laten verdampen, bijvoorbeeld op een heet ijzer. Een heel oud middel is: muggen vangen op een schoteltje met petroleum. Als men het schoteltje onder een mug houdt (die op een muur zit bijvoorbeeld) verliest hij zijn ‘bewustzijn’ en valt op het schoteltje. Een antimuggenolie kan men zelf maken door 1 deel eau de Cologne te vermengen met 4 delen nagelolie en spiritus. Men smere vóór het slapen gaan de blootblijvende lichaamsdelen hiermee in en de nachtrust zal niet door een stekende mug worden verstoord. Wat voor vliegen geldt, is ook juist bij muggen: een walnotenboom houdt de diertjes weg.

Mottenbestrijding

Motten kunnen niet tegen de geur van terpentijn, ook al is de geur erg zwak. Een scheutje terpentijn in het laatste spoelwater van gewassen stoffen die in de kast moeten overwinteren, houdt de motten weg. Een bakje terpentijn, in de klerenkast gezet, of een beetje op de beschermde kleding gesprenkeld, geeft ook een goed resultaat. Tussen de kleding wat Omylpoeder strooien is ook doeltreffend. Ook bestaan nog steeds de ouderwetse mottenballetjes (naftaline) voor tussen de kleding. Motten laten zich niet zien bij kleren die in krantepapier zijn ingepakt. Ze vinden zo’n pak nóg akeliger als er wat petroleum op is gesprenkeld.

Mollenbestrijding

Deze dieren zijn fanatieke insectenvangers, dus wel nuttige dieren. Niettemin kunnen ze overlast bezorgen, vooral als ze veel voorkomen in tuin of akker. Een oud bestrijdingsmiddel dat ook in (veld-) muizenholen en -gaten wordt toegepast, is een met petroleum of terpentijn doordrenkte dot poetskatoen in de holen of gaten te stoppen en deze daarna te dichten. Af en toe herhalen. Waarschijnlijk gaan ze dan de buurman plagen. Men kan ze ook laten vergassen door een ongedierteverdelgingsfirma of een gemeentelijke gezondheidsdienst.

Mieren in huis

Huismieren zijn wezentjes die altijd in horden op weg zijn naar een proviandkast. Vooral in oudere huizen waar meer doorgangen (gaten) zijn dan in nieuwe. Hoe houden we ze weg? Door allerlei maatregelen, bijvoorbeeld: door stukjes kamfer te leggen in de gaten waar ze steeds doorheen trekken. Daar hebben ze een hekel aan en verdwijnen. Let goed op waar ze vandaan komen. Als dat van buiten is, kunt u ze daar al bestrijden met sulfapoeder of chloorkalk. Met kokend water begieten is een direct middel, maar op den duur niet afdoende. In de schuren, kelders e.d. kan men de muren witten met muurverf vermengd met wat vitriool. Dat haten ze. Dit middel lijkt me niet geschikt voor de huiskamer of slaapkamer. U kunt ook hier en daar wat gruis van naftaline strooien, vooral in de gaten. Misschien kunt u deze dichtmetselen. Maar meestal vallen er al gauw nieuwe gaten en komen er nieuwe mieren. Als u wat stroop en gist vermengt, dit mengsel op een schoteltje bij de speelwei der mieren zet, dan bent u al spoedig van ze verlost. De mieren sterven door de gist. Er zijn mieren ‘eigenaars’ die zo’n hekel hebben aan de beestjes dat ze tot vernietiging over willen gaan. Dat kan. Meng borax met stroop of een andere zoetigheid. Doe er wat van op een schoteltje, nadat ze er wat van gesnoept hebben, overlijden ze. Als men aan de jampotmethode de voorkeur geeft dan gaat u als volgt te werk: u neemt een jampot, vult deze voor 1/4 met honing of stroop of stroperig suikerwater. Pak de pot in zijn geheel in pakpapier, doe een elastiekje om de rand. Maak boven in het midden een gaatje van een 1/2 cm. cm doorsnee. De mieren kruipen gemakkelijk tegen het stroeve papier omhoog, verdwijnen met culinair genoegen door het gaatje, maar komen niet meer terug omdat ze langs het gladde glas naar beneden vallen en met hun kleverige poten niet meer naar boven kunnen.

Krekels bestrijden

Krekels komen in moderne huizen praktisch niet meer voor en ze doen weinig kwaad. Op het platteland, op boerderijen, in schuren worden ze wel aangetroffen. Hun getjirp verraadt ze. Als het nodig is ze te bestrijden, kan dit met een mengsel van gelijke delen meel, suiker en boraxpoeder. Men kan ook ongebluste kalk rond hun verblijfplaatsen strooien.

Kraaien overlast

Kraaien zijn vijanden van de boer. Ze brengen veel schade toe aan de gewassen, vooral aan jonge maisplantjes. Indien men het zaad vooraf een halve dag weekt in water waarin karbol gemengd is, zijn de plantjes niet meer aantrekkelijk voor kraaien. Om te voorkomen dat deze vogels uw bomen en struiken ruineren, kunt u er strohulzen inhangen die van flessen gehaald zijn. U kunt er ook vogelverschrikkertjes van maken. Ook kunt u drastisch een dode kraai aan een draad boven het land laten bengelen. Daar hebben ze niet van terug.

Houtwormen bestrijding

Houtwormen in meubelen laten zich moeilijk vernietigen. Een eenmalige behandeling met welk middel dan ook zal geen afdoend resultaat geven.

Bereid het volgende middel uit de oude doos en gebruik het middel bij herhaling: smelt zuivere gele meubelwas en vermeng dit met een gelijke hoeveelheid peper of cayennepoeder. Leng dit smeersel aan met terpentijn totdat een dunne vloeibare substantie ontstaat waarmee men eenmaal per week de aangetaste plekken der meubelen met een kwastje deppend inwrijft.

Een ander oud huismiddel is: de houtwormplekken doordrenken met petroleum en daarna de gaatjes afsluiten met was. De petroleum doet dan zijn werk nog lange tijd aan de binnenkant van het meubel. Een middel dat ik me zelfs uit mijn prille kinderjaren herinner is het bevestigen van verse, gepelde eikels aan de aangetaste meubeldelen. Elke dag, gedurende een dag of tien, moeten nieuwe eikels de oude vervangen. Deze laatste moeten verbrand worden, want ze zitten al gauw vol houtwormen, die eikels prefereren boven meubelhout.

Last van vliegen?

Vliegen blijven in het donker zitten waar ze zitten. Ze vliegen dus niet ‘s nachts. Toch is het verstandig uw slaapkamer vliegloos te houden of te maken voor u zich ter ruste legt, omdat u ze anders ‘s morgens heel vroeg als het licht wordt, op uw neus krijgt. (more…)

Kakkerlakken bestrijding

Kakkerlakken komen nogal eens voor in verwarmde huizen, schepen, kelders en bakkerijen. Het zijn onsympathieke insekten die o.a. voedsel doen bederven en stinken. Ze zijn familie van de bidsprink haan. Dat klinkt in ons godsdienstig landje al heel wat aangenamer. De kakkerlak herkent men aan zijn heel lange voelsprieten, zaagpoten en het weke, gladde lijf en de vleugels waarmee ze vrijwel nooit vliegen. Ze zijn te verdrijven met de lucht van zoute haring. Leg dus een tijdlang op diverse plekken in het bedreigde vertrek een halve zoute haring neer. Men kan ook een bakje met gekookte aardappelen, bedekt met wat gras tegen de muur zetten. Daar kruipen ze dan in, waarna u ze vernietigt. Men kan ook gedurende een dag of tien iedere nacht een mengsel van borax en poedersuiker sprenkelen.

Bijen houden

 

Voor het houden van honingbijen is verhoudingsgewijs maar weinig speciaal materiaal nodig. Een bijenvolk geeft de amateur-imker veel plezier en kan bovendien behoorlijk winstgevend zijn. Zo kan een bijenkorf jaarlijks ongeveer 15 kilo honing opleveren.

(more…)

Basilicum kruid

Basilicum is een kruid dat al eeuwenlang gebruikt wordt als een zenuwsterkend middel. Het kruid werkt slijmoplossend en laxerend. Als aftreksel (thee) kan het gedronken worden, maar ook als aromatisch middel bij het bereiden van salades en andere spijzen, zoals soep, kan het toegepast worden. (more…)

Schade door honden en katten voorkomen

Men kan schade brengende honden en katten uit de tuin weren door op de plaatsen waar ze het domein binnendringen onzichtbaar draden te spannen die verbonden zijn met een of meerdere bellen.

Komen ze op gezette tijden de tuin binnen of ziet men ze aankomen, dan kan men een gereedliggende gillende keukenmeid of zevenklapper in hun richting gooien. Honden en katten vinden vuurwerk verschrikkelijk. Ze zullen na deze ervaring niet gauw terugkomen. Heeft een zwerfhond de onhebbelijke gewoonte om uw muur als urinoir te gebruiken, strooi dan eens peper op de betrokken plek of strooi er zwavelpoeder neer.

Of giet eens een sterke lysolof carboloplossing tegen de muur.

Netelroos

Netelroos is een acute of chronische allergische reactie die zich uit in de vorm van roodachtige, ronde bulten die jeuken en branden. In grootte kunnen ze uiteenlopen van kleine vlekken tot bulten met de omvang van schoteltjes. Soms verdwijnen deze na een paar uur in andere gevallen duurt het enkele dagen of zelfs langer voordat ze verdwijnen. (more…)