Kameel

Van deze grote evenhoevige herkauwer bestaan twee soorten: de eenbultige dromedaris uit Noord Afrika en het Nabije Oosten, en de tweebultige kameel uit Noord en Midden Azië. Alleen deze laatste komt nog in het wild voor. De kameel voedt zich met stekelige en ruwe woestijnplanten. Hij kan verscheidene dagen zonder water blijven, soms langer dan een week. De bulten zijn een opslagplaats van vet en vocht. Als de kameel het lange tijd zonder voedsel moet stellen, worden de bulten slap. Hij heeft een hoogte van ongeveer 2 m en een lengte van 3 m. Kamelen worden hoofdzakelijk gebruikt als lastdier. De huid wordt tot leer verwerkt.

gebergte

Een gebergte is een groep bergen die in een rij of in een kring liggen. Bergen ontstaan doordat de aarde nog niet helemaal is afgekoeld. Onder de aardkorst zijn nog heel hoge temperaturen, waardoor het gesteente nog niet vast is. Het vloeibare gesteente is voortdurend in beweging, waardoor delen van de aardkorst dalen en andere stijgen. Als een deel stijgt en hoog komt te liggen, dan spreken we van bergen. Een ander gevolg van deze bewegingen onder de aardkorst is het ontstaan van aardbevingen en het werken van vulkanen.

Kalkoen

De wilde kalkoen is afkomstig uit Noord en Midden Amerika. Hij leeft in grote troepen in de bossen. Zijn voedsel bestaat uit zaden, vruchten, insekten en hagedissen. Zijn lengte varieert tussen go en 130 cm.

Wat is een Gazelle?

Een gazelle is een zeer snelle en sierlijke antilope. Het dier is slank gebouwd en heeft een lange hals. Een gazelle is lichtbruin met een witte buikzijde. Zowel het mannetje als het wijfje dragen horens. Gazellen leven in kuddeverband op de steppen van Afrika. Tot de meest bekende soorten behoren de Grantgazelle, de Dorcasgazelle en de, Thomson gazelle.

Kakkerlak

Deze familie van rechtvleugelige insekten komt hoofdzakelijk ‘s nachts tevoorschijn. Er zijn ongeveer 3.500 soorten over de hele wereld verspreid. Ze kunnen zeer snel lopen. De meest voor komende soorten zijn: de Amerikaanse kakkerlak (4,5 cm), de bakkerstor (20 mm) en de Duitse kakker lak (IS mm). Kakkerlakken in verwarmde keukens met veel voedselafval kunnen een plaag vormen.

Garnalen

De gewone garnalen die langs onze kust gevangen worden, zijn kreeftachtige dieren uit de familie van de zwemmende decapoden; ze hebben vijf paar poten en zwemmen achterwaarts. Levend zijn ze grijs van kleur. Gekookt smaken ze voor velen als et:n lekkernij. Hun lengte varieert van 3 tot 5 cm.

Ganzen

Deze watervogel is minder aan het water gebonden dan bijvoorbeeld de eend. De grauwe gans is de voorouder van de tamme gans. Lengte: 85 cm; oranje snavel. Broedt in Noord en Oost-Europa; hoofdkleur: grijsbruin; doortrekker in ons land. De kolgans heeft een wit voorhoofd  zwarte strepen op de buik; lengte: 70 cm; zij broedt in Siberië en over wintert in West-Europa; ook talrijk in ons land. (more…)

kabeljauw

Deze vermaarde consumptievis leeft in het noorden van de Atlantische Oceaan. Hij be hoort tot de familie van de schelvissen. Hij heeft een olijfgroene tot bruine kleur en kan tot 1,50 m lang worden. Hij voedt zich met kreeftachtigen, wormen en vissen en kan zo een gewicht bereiken tot 40 kg.

Gorilla

Dit is de grootste van alle mensapen. Hij leeft in familieverband in de wouden van tropisch Afrika. Hij kan uitstekend in bomen klimmen. Door zijn zwaar gewicht (ca. 200 kg) woont hij echter niet in de bomen. Hij valt slechts in uitzonderlijke geval len de mens aan. Zijn beharing is zwart of donker grijs. Zijn voedsel bestaat uit vruchten en jonge plan ten. De berggorilla huist vooral op de Afrikaanse vulkanen. Hij heeft een baard en een witte band op de rug. Lengte van het mannetje: 1,70 m tot 2 m; gewicht: 220 kg.

Wat zijn gewervelde dieren

Dit zijn dieren die een ruggegraat of wervelkolom bezitten die uit een groot aantal wervels bestaat. Daartoe behoren de vissen, de amfibieën, de reptielen, de vogels en de zoogdieren. De mens is een gewerveld wezen dat 33 wervels heeft. De wervels van de vissen vormen de graat. Wervels bestaan, zoals de meeste andere botten, uit kalk. De walvis heeft de grootste wervels. De mens heeft zeven halswervels en de giraf heeft er, merkwaardig genoeg, ook maar zeven in zijn lange hals! In iedere wervel zit een gat dat het ruggemerg omhult en beschermt. De ribben zijn scharnierend met de wervels verbonden.

Eend

Deze familie watervogels bestaat uit talrijke soorten. Wat ze gemeen hebben, is de brede snavel met een hoornachtige punt en gekartelde rand. Ze hebben naar achter staande poten met zwemvliezen, waardoor ze een waggelende gang vertonen. Het mannetje is kleuriger dat het vrouwtje. Enkele soorten eenden zijn de boomeenden, de bergeenden, de pronkeenden en de zeeëenden.

Jaguar

Jaguar is een katachtig roofdier uit Midden en ZuidAmerika. Hij meet bijna 2 m en weegt rond de 100 kg. Hij komt voor in tropische wouden, op rivieroevers, in moerassen en ook wel in open vlak ten. Zijn vacht is geelachtig bruin met zwarte ringen waarin in het midden een stip zit. De jaguar klimt en zwemt uitstekend. Hij verorbert grote zoogdieren, reptielen en ook vissen. Tegenover de mens gedraagt hij zich weinig agressief.

(more…)

Werkstuk over de Mineralen en metalen

Gesteente is van verschillende mineralen gemaakt. Mensen gebruiken deze mineralen voor veel belangrijke dingen. Geleerden onderzoeken gesteente om te zien of het waardevolle mineralen bevat.

Enige nuttige mineralen
Een riuttig minetaal is chrysotiel. Als je het nauwkeurig zou bekijken, zou je zien dat het van miljoenen kleine vezels gemaakt is. Deze vezels kunnen tot draad worden gesponnen en dan tot een lap worden geweven. De lap van chrysotiel en andere mineralen met vezels wordt ‘asbest’ genoemd. Omdat asbest van gesteente is gemaakt, kan het niet branden. Misschien heb je wel eens brandweermannen in speciale witte pakken gezien, die een felle brand bestreden. Deze pakken zijn van asbest gemaakt. Ze beschermen de brandweermannen tegen de vlammen. Asbest wordt ook gebriiikt voor de bekleding van remmen in auto’s en voor brandschermen in schouwburgen. (more…)

GESTEENTE EN MINERALEN

De aarde, waarop wij leven, is door gesteente bedekt. In vele delen van de wereld is het onder gras en grond verborgen. Maar men kan het bij de rotswanden aan zee en in woestijnen zien. Gesteente bestaat uit mineralen. Sommige mineralen, zoals kwarts, bestaan uit schitterende kristallen van veel vormen en in veel kleuren. Er zijn veel verschillende soorten gesteente. Sommige, zoals graniet, zijn hard. Andere, zoals zandsteen, hebben kleine harde korrels. Kalksteen komt voort uit het restant van dieren. Kolen worden gevormd uit het restant van plariten. Conglomeraat bestaat uit stukjes van verschiUend gesteente, die op natuurlijke wijze aan elkaar zijn verbonden.
Mensen gebruiken gesteente voor gebouweh en om allerlei dingen in fabrieken te maken. Ze hebben in de aarde mijnen en steengroeven uitgehouwen om het gesteente er uit te halen. (more…)

Het leven in de zee

In de oceanen leven veel interessante soorten vissen. Van veel vissen zijn de kleuren en de tekeningen schitterend mooi. Ze zijn ook practisch. Platvissen nemen een andere kleur aan, een schutkleur, om bij de omgeving te passen. Daardoor zijn ze door hun vijanden moeilijk te zien. De vlindervis heeft een stip, die op een oog lijkt. Hierdoor worden vijanden misleid die niet weten of de vis komt of juist weggaat. Sommige vissen gebruiken vergif of electriciteit om zich te beschermen.
Er zijn ruim vijftig verschillende giftige vissen, Electrische vissen verdoven hun prooi met een electrische schok. Er zijn veel vreemde vissen. Ze hebben vreemde koppen. Ze haken zich vaak met hun lange staarten aan koraal vast.