Kat als huisdier

De kortharige huiskat stamt vermoedelijk af van de vaalgele Lybische kat die door de Egyptenaren als huisdier werd gehouden en die de Romeinen later naar Italië overbrachten. Er zijn ongetwijfeld ook kruisingen geweest met de Europese wilde kat. De langharige huiskatten (Perzische kat en angorakat) stammen vermoedelijk af van de manoei, een steppe kat die huist in de gebergten van Tibet tot Siberië. De huiskat is gemiddeld 50 cm lang en heeft een staart van 25 cm. Zij heeft een lenig lichaam, met een ronde kop. De kat kan haar klauwen intrekken. Er bestaan vele rassen die vooral in kleur onderling erg kunnen verschillen. Zo is b.v. de Russische kat blauw, de Abessijnse kat bruinrood tot grijs en de Siamese kat’ beige tot lichtbruin.

De Geit

De geit behoort, net als het schaap, tot de familie der holhoornigen. Zowel het mannetje als het wijfje hebben horens. De mannetjesgeit of bok ver spreidt in de paartijd een typische, scherpe, onaangename geur. De meeste geiten bewonen de bergstreken van Eurazië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. Het dier kan ook bij ons als huisdier makkelijk gehouden worden.

Gems

Gems is een zgn. geitantilope die leeft op de flanken van de Zuideuropese bergen. De gems is een behendige klimmer en springer. Zij leeft in kleine groepjes. Haar woongebied ligt net benede& de sneeuwgrens. Lengte: ca. 1 m. Zowel het mannetje als het wijfje hebben horens. Tijdens de winter leven de gemzenroedels in de dichte bossen. Daarbuiten voe den zij zich vooral met alpenkruiden en grassen.

Kangoeroe

De kangoeroe is een langpotig, springend buideldier van Australië en NieuwGui nea. Er zijn verschillende soorten. De grote grijze kangoeroe is 4 m lang en weegt 90 kg. De rode reu zenkangoeroe is iets kleiner. De wallabies vormen een familie van kleinere kangoeroes. Alle soorten hebben korte, zwakke voorpoten en krachtige, lange achter poten. De dikke staart geeft steun als het dier zit. Kangoeroes voeden zich met gras en bladeren. De jongen wegen ca. 30 g bij de geboorte en leven in de buidel tot ze voldoende gegroeid zijn Qm op eigen benen te staan. Grote kangoeroes kunnen sprongen maken van 6 m en een snelheid van 40 km/uur bereiken

Kanarie

Deze vinkachtige zangvogel is afkomstig van de Kanarische Eilanden. Hij is een ondersoort van de Europese kanarie die in Zuid en Midden Europa voorkomt. Zijn lengte is 11 cm. De wilde vogel heeft een olijfgroene kop, rug en vleugels; de staart is zwart en de onderzijde geel. Het vrouwtje is don kerder en bruiner. De gewone gele kanarievogel wordt in vele woonkamers in een kooi gehouden.

Kameel

Van deze grote evenhoevige herkauwer bestaan twee soorten: de eenbultige dromedaris uit Noord Afrika en het Nabije Oosten, en de tweebultige kameel uit Noord en Midden Azië. Alleen deze laatste komt nog in het wild voor. De kameel voedt zich met stekelige en ruwe woestijnplanten. Hij kan verscheidene dagen zonder water blijven, soms langer dan een week. De bulten zijn een opslagplaats van vet en vocht. Als de kameel het lange tijd zonder voedsel moet stellen, worden de bulten slap. Hij heeft een hoogte van ongeveer 2 m en een lengte van 3 m. Kamelen worden hoofdzakelijk gebruikt als lastdier. De huid wordt tot leer verwerkt.

gebergte

Een gebergte is een groep bergen die in een rij of in een kring liggen. Bergen ontstaan doordat de aarde nog niet helemaal is afgekoeld. Onder de aardkorst zijn nog heel hoge temperaturen, waardoor het gesteente nog niet vast is. Het vloeibare gesteente is voortdurend in beweging, waardoor delen van de aardkorst dalen en andere stijgen. Als een deel stijgt en hoog komt te liggen, dan spreken we van bergen. Een ander gevolg van deze bewegingen onder de aardkorst is het ontstaan van aardbevingen en het werken van vulkanen.

Kalkoen

De wilde kalkoen is afkomstig uit Noord en Midden Amerika. Hij leeft in grote troepen in de bossen. Zijn voedsel bestaat uit zaden, vruchten, insekten en hagedissen. Zijn lengte varieert tussen go en 130 cm.

Wat is een Gazelle?

Een gazelle is een zeer snelle en sierlijke antilope. Het dier is slank gebouwd en heeft een lange hals. Een gazelle is lichtbruin met een witte buikzijde. Zowel het mannetje als het wijfje dragen horens. Gazellen leven in kuddeverband op de steppen van Afrika. Tot de meest bekende soorten behoren de Grantgazelle, de Dorcasgazelle en de, Thomson gazelle.

Kakkerlak

Deze familie van rechtvleugelige insekten komt hoofdzakelijk ‘s nachts tevoorschijn. Er zijn ongeveer 3.500 soorten over de hele wereld verspreid. Ze kunnen zeer snel lopen. De meest voor komende soorten zijn: de Amerikaanse kakkerlak (4,5 cm), de bakkerstor (20 mm) en de Duitse kakker lak (IS mm). Kakkerlakken in verwarmde keukens met veel voedselafval kunnen een plaag vormen.

Garnalen

De gewone garnalen die langs onze kust gevangen worden, zijn kreeftachtige dieren uit de familie van de zwemmende decapoden; ze hebben vijf paar poten en zwemmen achterwaarts. Levend zijn ze grijs van kleur. Gekookt smaken ze voor velen als et:n lekkernij. Hun lengte varieert van 3 tot 5 cm.

Ganzen

Deze watervogel is minder aan het water gebonden dan bijvoorbeeld de eend. De grauwe gans is de voorouder van de tamme gans. Lengte: 85 cm; oranje snavel. Broedt in Noord en Oost-Europa; hoofdkleur: grijsbruin; doortrekker in ons land. De kolgans heeft een wit voorhoofd  zwarte strepen op de buik; lengte: 70 cm; zij broedt in Siberië en over wintert in West-Europa; ook talrijk in ons land. (more…)

kabeljauw

Deze vermaarde consumptievis leeft in het noorden van de Atlantische Oceaan. Hij be hoort tot de familie van de schelvissen. Hij heeft een olijfgroene tot bruine kleur en kan tot 1,50 m lang worden. Hij voedt zich met kreeftachtigen, wormen en vissen en kan zo een gewicht bereiken tot 40 kg.

Gorilla

Dit is de grootste van alle mensapen. Hij leeft in familieverband in de wouden van tropisch Afrika. Hij kan uitstekend in bomen klimmen. Door zijn zwaar gewicht (ca. 200 kg) woont hij echter niet in de bomen. Hij valt slechts in uitzonderlijke geval len de mens aan. Zijn beharing is zwart of donker grijs. Zijn voedsel bestaat uit vruchten en jonge plan ten. De berggorilla huist vooral op de Afrikaanse vulkanen. Hij heeft een baard en een witte band op de rug. Lengte van het mannetje: 1,70 m tot 2 m; gewicht: 220 kg.

Wat zijn gewervelde dieren

Dit zijn dieren die een ruggegraat of wervelkolom bezitten die uit een groot aantal wervels bestaat. Daartoe behoren de vissen, de amfibieën, de reptielen, de vogels en de zoogdieren. De mens is een gewerveld wezen dat 33 wervels heeft. De wervels van de vissen vormen de graat. Wervels bestaan, zoals de meeste andere botten, uit kalk. De walvis heeft de grootste wervels. De mens heeft zeven halswervels en de giraf heeft er, merkwaardig genoeg, ook maar zeven in zijn lange hals! In iedere wervel zit een gat dat het ruggemerg omhult en beschermt. De ribben zijn scharnierend met de wervels verbonden.