Hoe zwemmen vissen?

visAllereerst mag je niet denken dat vissen met hun vinnen zwemmen. De meeste vissen ontlenen dezwemsnelheid aan de golvende kronkelbewegingen die het achterlichaam en de staart maken. De staart vormt een goed geheel met het achterlichaam. Je kunt zeggen dat het achterlichaam vloeiend in de staart overgaat. Voor deze bewegingen zijn erg veel spieren nodig en die zijn er ook: dat is het witte viees van de vis, dat je opeet. Het einde van de staart wordt niet opgegeten, dat is de staartvin. Deze staartvin bestaat uit een vliezig geheel, dat door vinstralen versterkt is. (more…)

Hoe vliegen insekten?

Voor het vliegen hebben insekten het eerder genoemde chitine pantser ook nodig. Hetvliegen van vogels en insekten lijkt, wat net resultaat betreft, wel op elkaar, maar is in wezen totaal verschillend. We noemen dergelijke overeenkomsten die niet op verwantschap berusten: analoge verschijnselen. Insekten vliegen niet, zoals vogels en vleermuizen, met behulp van spieren die aan het borstbeen en de schoudergordel vastzitten. Bij insekten zit er geen gewricht tussen de vleugels en het borststuk. De vleugels zitten onverbrekelijkstijf aan het chititie pantservan het borststukivast het zijn er eigenlijk uitgroeisels van, voorzien van bloedvaten. Het feit dat ze er stijf aan vastzitten, is erg belangrijk, want als het insekt nu een beweging maakt met het pantser van het porststuk, dan moeten de vleugels wel meebewegen. Als de dwars werkende spieren zich samentrekken, wordt het borststuk hoger en ovaler en gaat de vleugel omlaag. Trekken nu de spieren samen die tussen de rugzijde en de buikzijde van het pantser werken, dan gaan de vleugels omhoog, want het borststuk wordt breder en platter. Deze bewegingen kan een insekt heel snel achter elkaar maken het kan ook nog een beetje van richting veranderen, waardoor een insekt alle kanten uit kan vliegen en zelfs in de lucht stilstaan.

Waardevolle stenen

Sommige mineraalkristallen zijn moeilijk te vinden. Dit worden edelstenen genoemd. Ze zijn erg waardevol. De meest kostbare edelstenen zijn diamanten, smaragden, robijnen en saffieren. Edelstenen worden geslepen en gepolijst en zijft dan prachtige sieraden. Ze worden in ringen en andere juwelen gedragen.

Halfedelstenen
Andere edelstenen zijn gemakkelijker te vinden. Dat zijn halfedelstenen. Deze worden ook als juwelen geslepen en gepolijst. In het verlederi dacht men, dat sieraden toverkracht bezaten. Amethisten zijn wel de prachtigste stenen. Vroeger dacht men, dat de amethist een liefdesamulet was: Men meende ook, dat het een goed slaapmiddel was en ook nog eens dieven buiten de deur hield. Sommige stenen zouden speciaal geluk brengen aan mensen die in de verschillende maanden van het jaar geboren waren. Die stenen worden geboortestenen genoemd. Weet jij welke steen de jouwe is? (more…)

Hebben vissen een geraamte?

Dit is een belangrijke vraag, omdat de biologen het dierenrijk verdelen in ongewervelde dieren en gewervelde, Dit onderscheid wijst op het aanwezig zijn van een wervelkolom: een stevige, beweegbare zuil van wervels die de rug verstevigen en waaraan alle ledematen (de poten), de staarten de kop vastzitten. Dezak die alle organen draagt, de buiken de ribbenkasthangen erals het ware aan. Voel maareens overje rug of overdie van een ander: de knobbels die je voelt, zijn die van de wervels; de hele rij vormt de wervelkolom. (more…)

Werkstuk over de Aardbevingen

Wat veroorzaakt een aardbeving?
De oude Grieken geloofden, dat hun god Poseidon aardbevingen teweeg braeht. Soms werd hij als een stier afgebeeld. Als hij op de grond stampte, schudde de aarde.

Tegenwoordig weten de geleerden, dat de grond waarop wij leven altijd in beweging is. Aardbevingen komen voor als een stuk land tegen een ander stuk schuift. Dit brengt een grote spanning op de rotsen. Plotseling geven de rotsen mee. Ze verplaatsen zich gewoonlijk langs een barst of ‘breuk’. Als ze glijden en breken schudt en trilt het land er om heen. Kleine aardbevingen worden alleen door gevoelige instrumenten vastgelegd. Bij een sterke aardbeving zullen de mensen wakker worden en luiden de kerkklokken. Bij een heel zware aardbeving breekt en draait de grond. Gebouwen kunnen neerstorten en hele steden kunnen worden verwoest. Vaak worden daarbij veel mensen gedood of gewond. (more…)

Wat is een insekt?

Over deze wezens blijken veel misverstanden te bestaan, vooral op het gebied van de indeling van allerlei kleine dieren. Toch is het beantwoorden van deze vraag niet zo erg moeilijk, omdat er een paar duidelijke kenmerken zijn. Als je hetdiergoed bekijkt, met of zonder een vergrootglas, dan zie je dat het „lijf” uit drie hoofddelen bestaat: de kop, het borststuk en het achterlijf. Bij dieren waar dit niet duidelijk te onderscheiden is, hebben we te maken niet vertegenwoordigers van heel andere diergroepen. Dieren met een afzonderlijke kop, maar waarbij het borststuk geleidelijk overgaat in het achterlijf zoals bij allerlei kreeftachtigen, behoren niet tot de insekten, ook al zijn ze vaak erg klein. (more…)

Spreekbeurt Haaien

haaiHaaien hebben evenals verschillende Afrikaanse en Aziatische roofdieren de weinig verheffende bijnaam van ‘menseneter’. Vporal in warme zeeen komt het nogal eens voor dat baders die te ver in zee gegaan zijn, door een haai worden aangevallen en gedood. Niet alle haaien vallen mensen aan, maar ze zijn wel allemaal uitstekende zwemmers met een geweldige kracht en een goed ontwikkeld spierstelsel. De sterkste spieren lopen van de kop van de haai tot de staartvin. Deze spieren leveren de voortstuwingskracht. De blauwe haai bijvoorbeeld duikt veel sneller dan de snelste duikboot. De haai is voortdurend op zoek naar voedsel. Ofze wel eens slapen, weet men niet. Ze schijnen steeds opjacht te zijn. De meeste haaien voeden zich bijna uitsluitend met vissen en andere zeedieren. Sommige soorten uit defamilie van de mensenhaai versmaden mensenvlees niet. Bijzonder gevaarlijk is bijvoorbeeld de tijgerhaai. Haaien leven bij voorkeur in tropische of subtropische zeeen. De haaien voor de Europese Atlantische kust zijn ongevaarlijk voor mensen. Daartegenover staat, dat haaien er niet voor terugdeinzen eigen soortgenoten op te eten. (more…)

Wat zijn wolken?

De wolken in de ons omringende damp¬kring vinden we meestal in de laag tussen 0 en 10 km hoogte. Boven de poolgebieden vinden we wolken tot op ongeveer 8 km; in tropische gebieden kunnen ze tot 18 km hoogte gaan. (more…)

Haas

Het is een zoogdier dat in open weiden en akkers leeft. Hij woont niet in een hol, maar heeft een ligplaats of leger, waar ook de jongen geboren worden. Een haas is bang voor regen, wind en lawaai. Wordt hij verrast, dan blijft hij doodstil zitten. De gewone haas komt zoals elders ter wereld ook veel voor in Nederland en België. Dit dier verschilt van het konijn door zijn lange oren en lange achterpoten. Hiermee kan hij zeer snel lopen. Zijn lengte varieert tussen 40 en 55 cm en hij kan van 3 tot 6 kg wegen. In de Alpen en in de poolstreken komt de sneeuwhaas voor. In de zomer heeft hij een bruingrijze vacht, in de winter is hij helemaal wit.

Larve

Een larve is een volwassen dier. Meestal bedoelt men de larven van insekten, maar men kan ook spreken van larven van vissen, kikkers en salamanders. Bij bepaalde insekten, zoals sprinkhanen en wantsen, gaat de larve na iedere vervelling meer op het volwassen dier lijken. Men noemt dit de onvolkomen metamorfose of onvolkomen gedaanteverwisseling. Bij allerlei andere insekten zal de larve na enige vervellingen overgaan in een onbeweeglijke pop waaruit het volwassen dier te voorschijn zal komen.

haai

De haai behoort tot de orde van kraakbeenvis sen die in zee leven. Er zijn ongeveer 300 soorten bekend. Hoewel alle haaien vleeseters zijn, zijn de grootste soorten (tot 2 m) ongevaarlijk voor de mens. Zij leven van plankton en kleine vissen. De voor de mens gevaarlijke haai soorten zijn kleiner en zeer vraatzuchtig. De meeste vallen de mens echter niet zonder aanleiding aan. Wanneer iemand gewond in het water ligt en bloedt, lokt die van ver haaien. Zij kunnen dan zeer agressief worden.

Eekhoorn

Eekhoorn is een zeer levendig knaagdier dat bijna uitsluitend in de bomen leeft, vooral in denne en sparrebossen. Zijn voedsel bestaat uit allerlei no ten, eieren en soms jonge vogels. Zijn staart dient als roer bij zijn sprongen van boom tot boom. Lengte: 25 cm; staart: 20 cm.

Hamster

Het is een middelgroot knaagdier dat in MiddenEuropa, België en het zuiden van Nederland voorkomt. Het graaft een hol om zijn winter voorraad te bewaren. De hamster houdt een winter slaap. Hij eet graan en knollen. Hij meet 20 tot 25 cm. Het vachtje van de hamster is zwart aan de onderzij de, lichtbruin bovenaan, met witte vlekken op de flanken. De goudhamster, die kleiner is, wordt als huisdier gehouden; hij is afkomstig uit Syrië.

Ecologie

Dit is de wetenschap die bestudeert hoe alles in de natuur afgestemd is op elkaar. Dieren en planten en mensen hebben elkaar namelijk nodig om te kunnen overleven. De natuur is een systeem dat zeer nauw samenhangt; als één soort verdwijnt, worden ook andere bedreigd. De ecologie wordt steeds belangrijker in onze wereld vanwege de toenemende milieuvervuiling, waardoor meer en meer plante en diersoorten bedreigd worden.

Spinnen in huis

De bekendste spinnen zijn ongetwijfeld de gewone huisspin -tevens een van onze grootste spinnen -en de kruisspin. In ons land komen echter zeker nog een 500 soorten spinnen voor, waarvan er geen enkele schadelijk is voor de mens. Integendeel, ze behoren tot onze grootste bondgenoten tegen allerlei lastige en schadelijke insekten. Het doden van spinnen moet dan ook sterk worden afgeraden. Geen enkele Nederlandse spin bezit kaken die door onze huid dringen, dus u kunt het dier rustig beetpakken en buiten zetten.