Werkstuk over woestijnen

De woestijn is de vegetatieloze of lage vegetatiegebieden van de aarde. In woestijnen bedekt de vegetatie minder dan 5% van het oppervlak. Woestijnoorzaken zijn ofwel gebrek aan warmte (koude woestijn, ijswoestijn) van de subpolaire en subnivalen regio’s, overbegrazing of gebrek aan water (droge woestijn, warmtewoestijn). (more…)

Werkstuk over rivieren

Een rivier (van Oud-Hoog-Duitsland tot fliozan “stromen”) is een natuurlijk, lineair stromend water op landoppervlakken. Alleen middelgrote stromende wateren kunnen echter ook gewoonlijk rivieren worden genoemd; hieruit worden de grotere stromen en de kleinere stromen onderscheiden. Deze twee termen worden echter vermeden in de geowetenschappen, omdat hun grenzen regionaal en historisch variëren en daarom niet universeel geldig zijn. (more…)

Welke Continenten zijn er?

De term Continent, (letterlijk aaneengesloten land) geeft een gesloten vastelandmassa aan. In vele talen komt het woord voor continent ook van de Latijnse continenten. (more…)

Wat is een zenuw?

Een zenuw is een streng van het lichaam waarover informatie stroomt. Zenuwen zijn zoiets als de telefoonlijnen van het lichaam. Hierover worden de informatie doorgegeven aan het hoofdkantoor en instructies aan andere organen. Het centrum is meestal de hersenen, in sommige gevallen het ruggenmerg of zenuwknopen. (more…)

Wie zijn Aborigines?

De Aborigines,  zijn de inheemse volk van Australië. Ze emigreerden ongeveer 40.000 tot 60.000 jaar geleden naar Australië. Er waren een paar honderd verschillende stammen. Begin in 1788 vielen Europeanen Australië binnen en waren sterker dan de Aborigines. Vanaf dat moment hadden de Aborigines in het land niet veel te zeggen. (more…)

Werkstuk over zeestromingen

Als stroomstromen, het systeem-immanente horizontale en verticale transport van watermassa’s in de oceanen of oceanen. U zult u. A. beïnvloed of veroorzaakt door de rotatie van de aarde, getijden, verschillende waterdichtheden als gevolg van verschillende zoutgehaltes en watertemperaturen en winden (“driftflow”). Van groot belang is de “thermohaliene circulatie”. (more…)

Waarom eten vegetariërs geen vlees en geen vis?

Vegetariërs zijn mensen die geen vlees en geen vis eten. Het woord wordt benadrukt op de a. Vegetariërs voeden zich voornamelijk met granen, fruit en groenten. Aardappelen zijn ook belangrijk voor vegetariërs. (more…)

Wat is een schiereiland?

Een schiereiland is een stuk land dat weinig verbonden is met het vasteland. De Latijnse term betekent “schiereiland” en valt het eigenlijk beter op: “pen” betekent “bijna”. Het is daarom een ​​bijna-eiland. (more…)

Wat is luchttemperatuur?

Luchttemperatuur verwijst naar de temperatuur van de atmosfeer op grondniveau die niet wordt beïnvloed door zonnestraling, bodemwarmte of warmtegeleiding.

De luchttemperatuur varieert gedurende de dag, de seizoenen en klimatologische schommelingen. De hoogste temperaturen (hittepaal) van bijna 60 ° C worden waargenomen in het binnenland van woestijnen, de laagste waarden (koude pool) komen voor in de Antarctica (bijna -90 ° C). (more…)

Wat betekent vochtigheid?

De vochtigheid – of korte luchtvochtigheid – verwijst naar de hoeveelheid waterdamp in het gasmengsel van de atmosfeer van de aarde of in kamers. Vloeibaar water (bijvoorbeeld regendruppels, mistdruppeltjes) of ijs (bijvoorbeeld sneeuwkristallen) worden daarom niet toegeschreven aan de vochtigheid. Vochtigheid is een belangrijke parameter voor tal van technische en meteorologische processen, evenals voor gezondheid en comfort. (more…)

Wat is luchtdruk?

De luchtdruk op elke locatie in de atmosfeer van de aarde is de hydrostatische druk * van de lucht die op die locatie heerst. Deze druk wordt gecreëerd door het gewicht van de luchtkolom die op het aardoppervlak of een lichaam staat. De gemiddelde atmosferische druk (atmosferische druk) op zeeniveau is 101 325 Pa = 101.325 kPa = 1 013.25 hPa ≈ 1 bar. De luchtdruk neemt snel af met de hoogte. (more…)

Werkstuk over tijdzones

Een tijdzone wordt gevormd door die delen van het aardoppervlak waarin een uniforme, door de staat gereguleerde tijd en dezelfde datum van toepassing zijn. Deze tijd is de zonetijd behorende bij de tijdzone. (more…)

Wat je moet weten over Klimaatverandering

Klimaatverandering wordt de huidige klimaatverandering genoemd. In tegenstelling tot het weer, betekent klimaat hoe warm of koud het gedurende een lange periode op één plaats is en wat het weer normaal is. Het klimaat is eigenlijk lang hetzelfde, dus het verandert niet of slechts heel langzaam. (more…)

Werkstuk over planeet

Een planeet is een groot hemellichaam dat rond een zon beweegt. Er zijn acht planeten in ons zonnestelsel. Onze aarde is er een van. Zelfs buiten ons zonnestelsel zijn er sterren met planeten. Ze worden exoplaneten genoemd. (more…)

Wie was Anne Frank?

Anne Frank was een jong meisje uit Frankfurt am Main. Als Jood stierf ze in 1945 in een nazi- kamp. Ze werd later bekend door haar dagboek, waarin ze beschreef hoe ze zich moest verbergen voor de nazi’s. “The Diary of Anne Frank” is vertaald in vele talen. (more…)