Hypotheek

Een huis is duur en daarom beschikt een koper maar zelden over voldoende geld om het contant te betalen. Als u een huis koopt, kunt u gewoonlijk met dit als onderpand geld bij de bank lenen. Men spreekt dan van een hypothecaire lening.

Er zijn verschillende soorten hypothecaire leningen wat betreft de manier van aflossen en rente betalen. De bank zal u kunnen vertellen welke het beste bij uw behoeften en mogelijkheden past. Ook kunt u inlichtingen inwinnen bij de Vereniging Eigen Huis, een belastingconsulent (in verband met de fiscale aspecten) of de notaris.
Hoe hoog de hypothecaire lening zal zijn die de bank u wil verstrekken, is op voorhand niet te zeggen. Dit hangt af van de waarde van het huis, maar ook van uw kredietwaardigheid en mogelijkheden tot betaling van rente en aflossing. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat de bank gewoonlijk tot ca. 70% van de koopsom gaat. Extra hypotheek krijgt u soms als iemand (uw werkgever bijvoorbeeld) garant wil staan.
Bij de gemeente kunt u informeren of u in aanmerking komt voor gemeentegarantie. Ook dan zal de bank u meestal meer geld willen lenen en soms ook een deel tegen een lagere rente. (more…)

Rechtsbijstand

Meestal is het verstandig u bij gerechtelijke processen door een juridisch deskundige te laten bijstaan en dikwijls is dit zelfs verplicht. Bij strafzaken hoeft u geen advocaat te nemen, maar vaak heeft u wel recht op een gratis toevoeging. Kiest u uw advocaat bij een strafzaak zelf, dan moet u hem ook zelf betalen. (more…)

Huurovereenkomst

Een huurovereenkomst kan mondeling worden gesloten, maar ter voorkoming van latere moeilijkheden is een schriftelijke vastlegging aan te raden. Sommige zaken kan men onderling in het contract regelen, maar in veel gevallen geeft de wet dwingende voorschriften. Zo mag de verhuurder geen sleutelgeld vragen en moet hij een waarborgsom na beëindiging van de huur met rente terugbetalen (onder aftrek van eventuele schade), de woning in goede staat van onderhoud houden en de huurder in het rustig genot van de woning laten tijdens de huurperiode. (more…)

Bezwaarschrift

Tegen een dagvaarding van de rechtbank in strafzaken kunt ti binnen acht dagen een bezwaarschrift indienen. Hierdoor vervalt de dagvaarding. Uw bezwaarschrift wordt achter gesloten deuren behandeld door de raadskamer van de rechtbank.

Tijdens deze zitting kunt u uw visie op de zaak geven en proberen aannemelijk te maken dat de aanklacht ongegrond is. Het belang van deze mogelijkheid is vooral dat u een openbare terechtzitting voorkomt.
Na de beschikking van de raadskamer staan u dezelfde rechtsmiddelen ten dienste als bij een gewone rechtszaak: u kunt tegen de beschikking in beroep gaan bij het gerechtshof en daarna eventueel nog in cassatie bij de Hoge Raad.

Effectenbeurs

Een beurs is een soort markt, geen gewone markt waar je goederen en gebruiks voorwerpen kunt kopen, maar voor het kopen en verkopen van effecten. Een effect (aandeel) is een papier dat je krijgt als bewijs dat je geld in een bepaalde zaak of bedrijf hebt gestoken. Een effecten beurs is ook het gebouw waarin die markt plaatsvindt. E.G. Dit staat voor de Europese Gemeenschap die bestaat uit 12 landen: België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Italië, Ierland, GrootBrittannië, Denemarken, Griekenland, Spanje en Portugal. Het belangrijkste doel van de E.G. (nu Europese Unie) is de bevordering van de handelsbetrekkingen. Intern zorgt de gemeenschap hiervoor door de grenzen tus sen de lidstaten open te stellen. Extern doet ze dit door als één geheel naar buiten te komen, waardoor ze bij eventuele onderhandelingen veel sterker staat dan het geval zou zijn, wanneer iedere lidstaat voor zich zou opkomen. De Europese parlementsleden, die rechtstreeks verkozen worden, zetelen in het Europees Parlement in Straatsburg. (more…)

Leasing

Komt uit het Engels en is een term die thuishoort in de geldwereld. Je huurt een duur produkt (b. v. een wagen) en betaalt hiervoor elke maand een bedrag. Na je huurperiode kan je dan eventueel die wagen kopen. Het huurgeld wordt dan van het aankoopbedrag afgetrokken. Vele garages passen dit verhuringssysteem toe als speciale service voor hun klanten en om meer mensen de gelegenheid te geven een nieuwe wagen aan te schaffen.

Thuis energiebesparen

Energie besparen is niet zo moeilijk als het lijkt: naast isolatie van alle buitenmuren en ramen kan iedereen al een eind komen door een beetje op te letten.
Zo ziet een huis er ‘s avonds misschien wel gastvrij uit als de gordijnen open blijven, maar ‘s winters stroomt door onbedekte ramen veel warmte naar buiten. Op dezelfde manier vormen dunne gordijnen een minder goede isolatie dan dikke. Als het niet lukt om tochtige ramen afdoende te isoleren loont het letterlijk om er houten luiken voor te maken. (more…)

Alles over Hypotheek begrippen

Afkoopwaarde 
De afkoopwaarde is het bedrag dat wordt uitgekeerd bij voortijdige beëindiging van een kapitaalverzekering. Dit is de tot op dat moment opgebouwde waarde van de verzekering, eventueel verminderd met diverse kosten.

Aflossen 
U sluit een hypotheek af voor een bepaalde looptijd. Meestal is dit 30 jaar. Aan het einde van de looptijd moet uw hypotheekschuld worden afgelost. Er zijn 3 manieren hoe u dit kunt regelen:
1. U lost iedere maand een stukje af, zodat op einddatum alles is afgelost. De hypotheekschuld wordt dus telkens lager (Lineaire hypotheek, Annuïteitenhypotheek).
2. U bouwt binnen de hypotheek vermogen op door bijvoorbeeld te sparen of te beleggen. Met het opgebouwde bedrag lost u op de einddatum de hypotheek geheel of gedeeltelijk af. De hypotheekschuld blijft tijdens de looptijd op gelijke hoogte (bijvoorbeeld Bankspaarhypotheek, Beleggershypotheek).
3. U zorgt zelf voor voldoende middelen om op einddatum de hypotheek te kunnen aflossen. Bijvoorbeeld door middel van sparen, beleggen, erfenis of verkoop huis (Aflossingsvrije hypotheek). Binnen de hypotheek zit geen aflossing of vermogensopbouw. (more…)

Aansprakelijkheid voor personen

Kinderen, leerlingen en werknemers
U bent niet alleen aansprakelijk voor eigen onrechtmatige daden, maar ook voor die van uw kinderen, leerlingen of ondergeschikten.

Kinderen
Jonge kinderen (onder de 14 jaar) zijn over het algemeen niet aansprakelijk voor de onrechtmatige daden die ze begaan, maar hun ouders. Kunt u echter aantonen dat u voldoende toezicht heeft gehouden maar de daad toch niet kon voorkomen, dan treft u geen schuld en bent u niet aansprakelijk. Hoe ouder de kinderen zijn, hoe meer kans er is dat ze zelf aansprakelijk worden gesteld voor hun daden. Een W A-verzekering voor zowel uzelf als uw kinderen is dus bepaald geen overbodige luxe. (more…)

Aansprakelijkheid

Verplichtingen die voortvloeien uit een overeenkomst moeten door beide partijen worden nagekomen. In een koopovereenkomst bijvoorbeeld verplicht de verkoper zich om iets te leveren en de koper om daarvoor een bepaald bedrag te betalen. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na, dan pleegt hij wanprestatie, tenzij hij zich op overmacht kan beroepen. Voor de schade die door het niet nakomen van zijn verplichtingen ontstaat, is hij contractueel aansprakelijk.
(more…)

Aansprakelijkheid voor dieren

Bij schade die door een dier is veroorzaakt geldt als hoofdregel dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Als uitzonderingen hierop kan de gebruiker van het dier aansprakelijk zijn als hij het toezicht over het dier heeft en het dier niet alleen in feite, maar ook te eigen nutte gebruikt. Als de eigenaar c.q. gebruiker kan bewijzen dat hij de daad in kwestie niet had kunnen voorkomen, is hij ook niet aansprakelijk.
(more…)

G20 landen

De G20 landen zijn een groep landen met de grootste nationale economieën. Deze 20 landen behoren tot de belangrijkste en invloedrijkste ter wereld. Gezamenlijk beslaan de leden van de G20 zo’n zo’n 80% van de wereldhandel.

G20 landen zijn:
– Argentinië
– Australië
– Brazilië
– Canada
– China
– Duitsland
– Frankrijk
– India
– Indonesië
– Italië
– Japan
– Mexico
– Rusland
– Saoedi-Arabië
– Turkije
– Verenigd Koninkrijk
– Verenigde Staten
– Zuid-Afrika
– Zuid-Korea
(more…)

Schade bij aanrijding

Iedere eigenaar van een auto is verplicht een WA-verzekering op zijn voertuig af te sluiten. Van uw verzekeringsmaatschappij krijgt u een schadeformulier, dat u in geval van een aanrijding of ongeval moet invullen. Bent u a11 risks verzekerd, dan dient u uw schadeclaim zo spoedig mogelijk bij uw eigen verzekeringsmaatschappij in. Deze verhaalt de schade weer bij de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij, als laatstgenoemde schuld treft. Bent u alleen WA verzekerd, dan moet u in het laatste geval zelf contact opnemen met de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.
(more…)

Logo en merk

Nike logoEen logo is een ander woord voor beeldmerk. Mooi vormgegeven letters of een plaatje komt in plaats van de hele naam van een bedrijf of product. McDonalds heeft bijvoorbeeld een grote gele M op een rode achtergrond. En Nikes heeft een V-vormige zwier. Popgroepen, tv-zenders, supermarkten, ze hebben allemaal een logo.
(more…)

Reclame op TV

Reclame op tv is leuk om naar te kijken. Je kunt zo vast een aantal favoriete spotjes opnoemen. Om veel spotjes kun je lachen. In sommige zie je jouw helden en in andere zie je kinderen coole dingen doen. Veel reclame is op kinderen gericht. Waarom eigenlijk? Want zo veel geld heb je nou ook weer niet. Toch ben jij voor reclame-makers heel belangrijk. Jij bent gewoon geld waard. Wat? Je bent GOUD waard! (more…)