Eerste Wereld oorlog

De Eerste Wereld oorlog was het gevolg van de gespannen toestand tussen de verschillende landen. Het Duitse keizerrijk was een machtige staat geworden en had zich zwaar bewapend. Ook andere Europese landen gingen dit doen.

De aanleiding tot de oorlog was de moord op aarts hertog Frans Ferdinand van Oostenrijk te Sarajewo. Oostenrijk verklaarde Servië de oorlog. Rusland hielp Servië, en Duitsland schaarde zich achter Oostenrijk. Engeland en Frankrijk verklaarden de oorlog aan Duitsland. In 1914 vielen de Duitsers België binnen, om via dit land Frankrijk in de rug aan te vallen. De beslissing bleef uit en de rest van de oorlog lagen de legers in loopgraven tegenover elkaar. Duitse duik boten lieten alle schepen zinken, die goederen vervoerden naar Frankrijk en Engeland. Dit was de reden waarom ook Amerika zich tegen Duitsland keerde.
In Duitsland waren velen de oorlog moe en er brak een revolutie uit. In 1918 werd de wapenstilstand gesloten. (more…)

Abraham Lincoln

Abraham Lincoln werd in 1809 geboren en in 1860 gekozen tot president van de Verenigde Staten van Amerika. Hij was tegenstander van de slavernij, zoals die toen in de zuidelijkè staten gebruikelijk was. Dat leidde tot de Amerikaanse Burgeroorlog in 1861, een oorlog waarin de noordelijke. en de zuidelijke staten tegenover elkaar stonden. In 1864 gaf generaal Lee van de zuidelijke staten zich over. Vijf dagen later werd Abraham Lincoln vermoord tijdens een bezoek aan een theater.

Leopold

Er zijn drie Belgische koningen die Leopold heetten. I. Leopold I was de eerste koning van België (17901865)’ Hij regeerde van 1831 tot aan zijn dood. Leopold I was gehuwd met Louise-Marie, de dochter van de Franse koning Louis Philips. (more…)

Lenin

In 1870 werd deze Russische staatsman geboren. Hij studeerde rechten en werd nadien aanhanger van het marxisme, een leer die toen nog nieuw was. Het marxisme wilde de macht geven aan de arbeidsklasse in plaats van aan een klein groepje rijken. Dit laatste was in de jaren van Lenin in Rusland nog sterk het geval, want de macht was in de handen van de tsaar en zijn volgelingen. Lenin werd omwille van zijn revolutionaire ideeën voor drie jaar naar een strafkolonie verbannen en vluchtte naar Zwitserland toen hij weer vrij was. In 1917 brak er revolutie in Rusland uit; Lenin leidde de revolutie en maakte een eind aan het bewind van de tsaren.. Nu nog wordt Lenin beschouwd als een van de belangrijkste grondleggers van de Sovjet-Unie.