Wat zijn piramiden?

Piramiden zijn koningsgraven. Rond 2600 voor Christus koos koning Cheops een stuk land bij Gizeh uit om een reusachtig grafmonument te bouwen. Samen met Hemon, zijn vizier en vertrouweling, maakte hij plannen. Zijn graf zou uiteindelijk 147 meter hoog worden! Er waren duizenden mensen nodig om dit reusachtige bouwwerk te voltooien. Al deze mensen moesten eten en drinken hebben. Daar was ook weer een hele organisatie voor nodig. (more…)

De restauratie van een meesterwerk

Leonardo da Vinci’s Laatste Avondmaal, een van de grootste meesterwerken van de westerse kunst, heeft in de loop van de geschiedenis waarschijnlijk meer schade geleden dan enig ander meesterwerk. Het 3,60 m hoge fresco werd aan het einde van de 15de eeuw voltooid en al binnen 20 jaar begon er verf af te bladderen. Rond 1587 werd de schildering omschreven als ‘half geruïneerd’.
(more…)

Hoe wordt een film gemaakt?

Wil je weten hoe een film wordt gemaakt? Of wie het heeft uitgevonden? En wat is eigenlijk het verschil tussen film en video?
Op deze en andere vragen vind je hier het antwoord. Misschien is al deze informatie zelfs wel te veel voor een spreekbeurt. Dan kun je het beter over een deel ervan hebben. Bijvoorbeeld over de geschiedenis van de film. Of over hoe een film gemaakt wordt.

(more…)

Bastiaanse Gedichten

Opdracht.

Gij, die als een stille nachtvlam
Voor mijn venster hebt gebrand,
Toen de diepe diepe nacht kwam
Over ‘t donker levensland;

Gij die als een hand waart, wenkend
Toen mijn voet naar de afgrond gleed,
Wie ik was altijd gedenkend
Met een glimlach door mijn leed;

Wie ik, eens zoo trotsch, beloofd heb
Dat mij ‘t Leven heffen zou
Schoon ‘t van alles mij beroofd hebb’—
Voor U, wondervolle vrouw,

Zijn mijn verzen, neergeschreven
Bitter soms, maar schoon en waar,
En gij vindt er weergegeven
Wat er menig menig jaar (more…)