Huidverzorging

Dat uw huid dagelijks wat zorg van u nodig heeft, moge blijken uit de volgende feiten. De huid is het grootste orgaan van het lichaam. Het gewicht van de huid is ongeveer een zesde van het totale lichaamsgewicht. De oppervlakte bedraagt zo’n 1,5 m2. Het hele leven lang is de huid bezig zich te vernieuwen, bij het ouder worden gaat dit echter steeds langzamer. De huid is de belangrijkste regulator van de lichaamstemperatuur. (more…)

Ondertemperatuur

Behalve als een medische techniek, waarbij voor langdurige operaties een kunstmatige ondertemperatuur wordt geschapen, is hypothermie een niet ongevaarlijk verschijnsel. Deze abnormaal lage lichaamstemperatuur, onder de 35-36 graden, doet zich vooral voor bij baby’s en oudere mensen. Andere mensen worden alleen slachtoffers als zij zich in extreme omstandigheden bevinden. (more…)

Wat is gangreen?

Gangreen komt het meest voor aan handen en voeten. Dat wil evenwel niet zeggen dat dit de enige plaatsen zijn. In uitzonderlijke gevallen kan gangreen zelfs de ingewanden aantasten.

Wat is gangreen?
Een weefselversterf dat ontstaat door een tekort aan zuurstof in de cellen noemt men gangreen. Het treedt gewoonlijk op als de bloedtoevoer wordt afgesneden Het het meest voor bij oudere mensen, wanneer een slagader verstopt raakt door een bloedstolsel of door een inwendige verdikking van de slagaderwand. Gangreen kan ook volgen op weefselbeschadiging door bevriezing of bij ernstige wonden. (more…)

Braken

Braken kan vele oorzaken hebben. Soms kan het eten niet goed vallen, maar men kan ook te maken hebben met een ernstige ziekte. Meestal is er echter sprake van een maagof darmvirus. Braken kan incidenteel voorkomen of enkele dagen duren. (more…)

Gastritis – Wees matig met alcohol

Een ontstoken maag, gepaard gaande met buikpijn, kan wijzen op gastritis. Een teveel aan alcohol, koffie of gekruid voedsel kan de oorzaak zijn. Het eten van besmet, bedorven of vergiftigd voedsel is meestal de oorzaak van een acute aanval. (more…)

Eerste hulp

Kleine verwondingen aan een van de ogen moeten. met de grootste zorg behandeld worden om complicaties te voorkomen.

Leg op een blauw oog direct na de verwonding, een koude, vochtige doek. Bij een klap op het oog kan er tijdelijk enige vermindering in het
gezichtsvermogen optreden nadat
het oog geraakt is. Leg ook in dit geval een koud kompres op het oog en waarschuw een arts. (more…)

Hypochondrie

Iemand die abnormaal bezorgd is over zijn gezondheid of bij elk pijnt je een gevreesde ziekte veronderstelt, noemt men een hypochonder. Bezorgdheid over de gezondheid is normaal; pas als de bezorgdheid abnormale proporties aanneemt, is er sprake van hypochondrie.
De zwartkijker is constant in een gedrukte stemming over zijn vermeende slechte gezondheid en concentreert zich daar in al zijn gedachten op. Hij neemt een klein verschijnsel bij de hand en overdrijft dat voor zichzelf totdat hij denkt dat het een signaal van een ernstige ziekte is. Als het verschijnsel verdwenen is, heeft de patiënt bijna altijd direct weer een paar andere voor het grijpen. (more…)

Bloeduitstorting – Het voorkomen van een zwelling

Een bloeduitstorting is een verkleuring in of onder de huid, ontstaan door toevallig letsel. De verkleuring, dikwijls blauw, paars of zwart, ontstaat doordat bloed uit de beschadigde bloedvaatjes lekt en in het omringende weefsel terecht komt. Behalve de verkleuring ontstaat soms een zwelling. De uitstorting kan pijnlijk of pijnloos zijn. Er is infectiegevaar als de bloeduitstorting door een schaafwond of snee open is. (more…)

Angstgevoelens – voorkomen en genezen

Onder angst verstaat men gevoel van onzekerheid, zorg of vrees. Iedereen heeft er wel eens last van. Meestal zijn het volkomen normale reacties die zelfs een stimulans kunnen zijn om een moeilijke taak goed te vervullen. Er zijn echter bepaalde soorten angstgevoelens, waarbij medische hulp gewenst of noodzakelijk is. De verschijnselen van angst zijn velerlei. Lusteloosheid, zwakte en vermoeidheid komen vaak voor evenals hoofdpijn, gespannenheid, zenuwachtigheid, geprikkeldheid, slapeloosheid en duizeligheid. Vooral ‘s avonds kan men neerslachtig zijn. Sommigen hebben onverklaarbare pijnen in borst, buik of rug. Anderen hebben last van misselijkheid, braken, diarree en veel urineren. (more…)

Roos Behandeling

Bij roos komen droge huidschilfers op de schouders terecht. Soms zijn de schilfers vettig en blijven ze in het haar plakken. Daardoor ontstaat jeuk. Door krabben kan de huid gaan bloeden. De oorzaak van roos is onbekend. De aanleg is vaak erfelijk.
Het beste kan men het haar tweemaal per week wassen met een speciale, teerbevattende shampoo. In ernstige gevallen behandelt men het probleem met salicylzuur, teer of selenium. Een dokter kan hierover adviseren.

Oogbindvliesontsteking

Conjunctivitis is een ontsteking van het vlies dat de binnenkant van de oogleden en het oogwit bekleedt. De ontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende bacteriën of virussen. De infectie is uiterst besmettelijk en kan via de vingers of handdoeken gemakkelijk worden overgebracht.

Vaak zijn beide ogen aangedaan. De oogleden worden dik en hebben de neiging aan elkaar te kleven. Er kan een etterachtige afscheiding bij optreden. (more…)

Bloedneus behandeling

Ofschoon niet prettig, is een bloedneus zelden gevaarlijk. De dunne haarvaatjes in de neus zijn nogal kwetsbaar en kunnen springen. Dikwijls treedt de bloeding spontaan op, maar het verschijnsel kan ook het gevolg zijn van een verkoudheid, neuspeuteren, krachtig snuiten of niezen. (more…)

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Gebruik ze dus alleen in uiterste noodzaak. Bij toepassing van middelen die onder een handelsnaam worden aangeboden en voor particulier gebruik zijn bedoeld, mag u er vanuit gaan dat ze -mits de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd -geen schadelijke neveneffecten op mens, dier of milieu hebben. (more…)

Bestraling

Onder bestraling in het algemeen verstaat men het gebruik van röntgenstralen, radioactieve stoffen, ultra-violette of infra-rode stralen bij de behandeling van ziekten.

Bestraling wordt ook gebruikt voor het doden van bacteriën in voedsel om bederf te voorkomen ofte vertragen en vooral voor het steriliseren van medische instrumenten en apparaten. (more…)

Oorbeschadiging

Bij iemand die lange tijd aan hard geluid wordt blootgesteld of die getroffen wordt door een plotselinge uitbarsting van zeer hard geluid, kunnen de gevoelige cellen van het gehoororgaan in het binnenoor vernietigd worden. In het eerste stadium zal het slachtoffer dikwijls het gevoel hebben dat er watten in zijn oren zitten. Oorsuizingen kunnen ook optreden. Aanvankelijk vangt men bepaalde hoogfrequente geluiden niet zo goed meer op. Later breidt deze doofueid zich uit tot alle hoge frequenties en verstaat men het gesproken woord niet meer zo goed. Deze doofheid kan blijvend zijn. (more…)