zelfonderzoek van de borsten

Alle vrouwen zouden, ongeacht hun leeftijd, eens per maand hun borsten moeten onderzoeken. Ontdekt men een onregelmatigheid dan is het verstandig een dokter te raadplegen. De meeste knobbeltjes zijn echter ongevaarlijk. De beste periode voor zelfonderzoek is de week na de menstruatie (of, in de menopauze, op een vaste dag van de maand). (more…)

Wiens kleur ogen krijgt het kind?

Van tevoren is nauwelijks te voorspellen welke kleur ogen een kind zal krijgen. Het kan de kleur ogen van een van zijn ouders erven, maar ook de kleur van de ogen van een van zijn grootouders.

Als beide ouders dezelfde kleur ogen hebben, zal het kind waarschijnlijk ook wel die kleur krijgen. Is het de kleur blauw, dan is dat zeker zo. De kleur ogen van de grootouders doet er dan niet toe. Is de kleur van de ogen van beide ouders bruin, dan hoeft het kind niet per se ook bruine ogen te krijgen. Heeft namelijk een van de grootouders blauwe ogen, dan kan die kleur bij de kleinkinderen weer terugkomen. (more…)

Boertjes laten

Bij borstof flesvoeding krijgt een baby vaak valse lucht binnen. Daardoor krijgt hij een vol gevoel. Om dit ongemak vóór te zijn kan men de baby wat rustiger laten drinken en tijdens de voeding en meteen daarna laten boeren. Hier volgen drie manieren.

1. Houd de baby tegen uw schouder en klop hem op zijn ruggetje.
2. Zet de baby overeind op uw schoot, de borst en de nek ondersteunend met een hand. Klop met de andere hand op zijn rug en schommel de baby voorzichtig vooren achterwaarts.
3. Leg de baby met zijn gezicht naar beneden over uw knie. Klop dan voorzichtig op zijn ruggetje terwijl u hem heen en weer schommelt.

Wat is een windei?

  Bij een ‘windei’ gaat het om een stoornis in het allerprilste begin van de zwangerschap, waarbij wel een vruchtzakje, maar geen vrucht (meer) aanwezig is. Het vruchtzakje is dus leeg. Bij een miskraam blijkt er in een op de drie gevallen een ‘windei’ te bestaan.

De oorzaak van een ‘windei’ is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de aanleg van het vruchtje al van het begin af gestoord geweest. Het is ook mogelijk dat het vruchtje aanvankelijk wel aanwezig was, maar dan heel vroeg is gestorven. Het vruchtzakje zou daarna nog een tijdje doorgroeien, terwijl het toch al minuscuul kleine vruchtje als het ware ‘oplost’. (more…)

Bloedarmoede – voorkomen en oorzaken

De voornaamste oorzaak: tekort aan ijzer
Bloedarmoede kan in vele vormen voorkomen. De meest bekende wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Men is vermoeid, kortademig of duizelig. Sommige patiënten lijden aan een verstoord gezichtsvermogen, hoofdpijn, slapeloosheid of hartkloppingen. De patiënt kan bleek zien in geen trek hebben. In ernstige gevallen heeft men last van gezwollen enkels. Oudere patiënten kunnen pijn in de borst hebben. Bij de hierboven omschreven sympoomen moet men een dokter raadplegen. (more…)

Bleekmiddelen in huis

Bleekmiddelen zijn chemicaliën die gebruikt worden om materialen als textiel, papier en levensmiddelen te ontkleuren.
Niet alle stoffen zijn overigens met chemicaliën te bleken, want soms wordt het materiaal zelf door het bleekmiddel aangetast. Bekende bleekmiddelen zijn:
– ozon, voor het bleken van de was; het aloude bleken op het grasveld berust op de vorming van ozon onder invloed van het zonlicht;
– waterstofperoxyde, voor het bleken van haren, ivoor (pianotoetsen) en bont;
– bleekwater, voor textiel, papier, borstels en riet (mattingen van stoelen).
Voor textiel worden sinds lang optische bleekmiddelen gebruikt. Dat zijn middelen om de gele verkleuring van wit textiel te compenseren. Voor dat doel werd de witte was vroeger behandeld met blauwsel. Tegenwoordig worden optische bleekmiddelen onder meer verwerkt in wasmiddelen. Citroensap is ook goed als bleekmiddel te gebruiken; theeen vruchtenvlekken zijn er goed mee te verwijderen.

Blauw oog behandeling

Kneuzing van oogholte of oogleden veroorzaakt een inwendige bloeding. Hierdoor zwelt het oog op en kleurt de huid blauw tot zwart. Leg geen rauwe biefstuk op het oog, dat is verspilling want het helpt niet. Voor de eerste behandeling kan men wel proberen de zwelling te beperken door een ijszak of een koud kompres op het oog te leggen. Als de oogleden al gezwollen zijn en het oog dicht zit kan dit de pijn verminderen. Ga vervolgens zo snel mogelijk naar een arts om vast te stellen of er iets beschadigd is. Een slag of stoot die een blauw oog veroorzaakt, heeft misschien meer beschadigd.

Voorkomen en behandelen van blaren

Blaren zijn vochtophopingen onder de huid. Ze ontstaan meestal door hitte, zonnebrand of wrijving. Een brandblaar mag men nooit doorprikken, dit in regensrelling tot een wrijfblaar. De huid zou blootgesteld kunnen worden aan infectie. Wrijtblaren kan men voorzichtig doorprikken. Zo genezen ze sneller. Dep de blaar daarbij schoon met alcohol. Wassen met water mag ook. Houd een naald een fractie van een seconde in een vlammetje. Laat hem even afkoelen maar kom niet aan de punt. Houd de naald vervolgens plat op de huid en prik voorzichtig doch resoluut een gaatje in de zijkant van de blaar. Trek de naald terug en prik aan de andere kant van de blaar ook een gaatje. Trek de naald uit de blaar en druk zachtjes op de plek met een schoon watje. Bevestig ten slotte een steriel gaasje. Trek het losse velletje er in ieder geval niet af.

Bestrijding van Bladluizen

Groene, zwarte of geelroze insekten met lange poten, die soms gevleugeld zijn en zich voeden met plantesappen. Ze zijn niet alleen schadelijk wegens hun voedingsgewoonten, maar ook omdat zich op hun suikerbevattende uitwerpselen gemakkelijk roetdauwschimmels vestigen. Bij ernstige aantasting ontstaan bij de plant misvormingen en groeistoornissen. (more…)

Bij welke rechter komt u met welke zaak terecht

U kunt in drie gevallen met de rechter in aanraking komen: als u een geschil hebt met een andere burger (of met een als burger optredende overheid), als u een strafbaar feit heeft gepleegd en als u het met de overheid aan de stok heeft. In het eerste geval krijgt u te maken met de burgerlijke rechter, in het tweede met de strafrechter en in het derde met de administratieve rechter. Buiten beschouwing zijn gelaten de rechtspraak voor speciale groepen mensen: de militaire rechtspraak en het ambtenarengerecht.
De burgerlijke rechtspraak en de strafrechtspraak worden uitgeoefend door kantongerecht, arrondisse-mentsrechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. (more…)

Beten en steken

Er zijn twee soorten beten: niet giftige van bijv. huisdieren, teken en mensen en giftige van slangen en insecten. Ook als de beten niet giftig zijn kan er infectie ontstaan als de wond niet behandeld wordt. Sommige slangebeten kunnen giftig zijn. Ze zijn, bij snelle hulp, in Nederland echter zelden dodelijk. Als een slachtoffer van een bijeof wespesteek ernstige verschijnselen vertoont of als een infectie vermoed wordt moet men de dokter roepen. (more…)

Benauwdheid

Er zijn twee soorten benauwdheid. De eerste valt het beste te omschrijven als ademnood. Het tweede type is een benauwdheid waarbij de patiënt buiten adem raakt, alsof hij zojuist èen hoge trap is opgerend. Het tempo van de ademhaling wordt ‘gejaagd’. Als dit soort benauwdheid optreedt bij rust of na een kleine inspanning, kan het wijzen op een aandoening van het ademhalingsstelsel of van de bloedsomloop. Benauwdheid die vergezeld gaat van een opvallende bleekheid in het gezicht kan wijzen op bloedarmoede, vooral bij regelmatig abnormaal bloedverlies. (more…)

Adderbeet

Herkenning van de slang en behandeling van slachtoffer
De adder is onze enige gifslang en leeft vooral in vochtige heideen veengebieden, maar ook op drogere zanden lössgronden. In westelijk Nederland ontbreekt hij, elders in ons land is hij zeldzaam. Hij is te herkennen aan zijn gedrongen lichaamsbouw, de aan de achterzijde ver brede kop, de meer of minder duidelijke zwarte tot bruine zigzagtekening op de rug en vooral de verticale, spleetvormige pupil. Door zijn schuwheid en zeldzaamheid is de kans op een beet vrij gering, maar een adder in het nauw zal zeker toebijten. Meer dan de helft van de adderbeten bij mensen (minder dan tien gevallen per jaar) blijkt het gevolg van onvoorzichtige omgang met een ontdekte adder.
(more…)

Begrafenis

Een begrafenis laat men tegenwoordig meestal regelen door een begrafenisondernemer. Deze kan ook een groot aantal bijkomende zaken voor z’n rekening nemen, bijvoorbeeld het verzorgen van de rouwkaarten.
Wanneer de overledene thuis ligt opgebaard en dus vanuit het sterfhuis naar begraafplaatB (of crematorium) vertrekt, blijven de gordijnen van het sterfhuis aan de straatzijde gesloten. Datzelfde geldt voor de buren aan weerszijden en voor de overburen. De bloemen en kransen die tevoren zijn bezorgd, dekken de kist. Wanneer in de overlijdensaankondiging is verzocht geen bloemen te sturen, zullen alleen de nabestaanden zorgen voor een boeket of een krans op de kist. Bij een begrafenis zal iedereen zorgen voor passende, vooral stemmige kleding; geheel in het zwart is echter niet nodig. (more…)

Baarden en snorren – Geef uzelf een ander gezicht

Een baard of een snor kan een bepaalde vorm van het gezicht of een speciaal onderdeel ervan versterken of juist camoufleren. Hierbij moet wel meteen opgemerkt worden dat het effect juist tegengesteld kan uitvallen, wanneer een baard of snor op een verkeerde manier wordt toegepast.
(more…)