Bedwateren behandeling

Bij sommige kinderen duurt het 4 tot 6 jaren voordat hun blaas groot genoeg is om de urine de hele nacht op te houden. Ongeveer 10 procent van de kinderen plast zelfs nog in bed terwijl ze al naar school gaan.

De beste behandeling is in feite niets doen. Op hun schaamtegevoel werken of straffen werkt averechts. Het verandert een probleem van voorbijgaande aard in een blijvende ergernis. Men kan wel de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Leg daarvoor een zeiltje in bed en houd voldoende lakens achter de hand. Gaat het kind de situatie zelf vervelend vinden, stel dan voor om twee uur voor het slapen gaan niet meer te drinken. Laat hem of haar vlak voor het slapen gaan nog even plassen. (more…)

epilepsie

De epilepsie of vallende ziekte berust meestal op erfelijke factoren. De verschijnselen zijn bewusteloosheid en krampen. De ziekte kan ook an dere oorzaken hebben, zoals een hersenaandoening. Er zijn nog geen methoden bekend om deze ziekte te bestrijden. Wel heeft men tegenwoordig veel schei kundige geneesmiddelen, zoals broomverbindingen en luminal, die de symptomen doen verminderen en soms zelfs geheel kunnen doen verdwijnen. Een zout arm, of zelfs zoutloos dieet kan als maatregel gebruikt worden om de ziekte te voorkomen. Het gebruik van alcohol moet worden vermeden.

Epidemie

Het optreden van een besmettelijke ziekte die zich zeer snel uitbreidt (veel mensen be smet) en na enige tijd weer geheel of bijna geheel verdwijnt, noemen we een epidemie. Zeer berucht is de griepepidemie in 1918 geweest. Een pestepidemie heerste vroeger in vele landen, en bekend is de peste pidemie van Londen in 1665. In tropische gebieden, waar nogal wat natuurrampen voorkomen, vreest men altijd voor epidemieën, o.a. voor cholera.

Malaria

Dit is een tropische infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencelligen. De overbrenging van malaria geschiedt door malariamuggen. De muggen zuigen bloed. Op deze manier komen, met het speeksel van de mug, de eencellige parasietjes in ons bloed. Ze kruipen in rode bloedlichaampjes, vernielen die en vermenigvuldigen zich daarbinnen. Als ze buiten de bloedlichaampjes in de bloedvloeistof komen, krijgt de besmette persoon een koortsaanval. Kinine is een goed middel tegen malaria.

Long

De mens heeft twee longen waarvan het inwendige oppervlak zeer groot is: 65-80 m2 bij volwassenen. De lucht legt de volgende weg af: neus of mond, luchtpijp, de bronchi en de vertakkingen hiervan, de longtrechtertjes met de longblaasjes. De maximale inhoud van de longen van een volwassene is ongeveer 6 liter. Bij normale ademhaling wordt niet meer dan 0,5 liter lucht inen uitgeademd. Bij zeer diepe ademhaling blijft altijd nog een liter lucht achter. In de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen en koolzuurgas aan de lucht afgegeven.

Lever

Dit orgaan vervult een veelzijdige taak. Het ligt aan de rechterzijde van ons lichaam. In de lever wordt galkleurstof gemaakt uit dode rode bloedlichaampjes. Ook ontstaat hier ureum, een belangrijke afvalstof die met de urine ons lichaam verlaat. Verder vormt de lever een zetmeelachtige stof, glycogeen, uit de suikers die zich in ons bloed bevinden. Het hormoon insuline speelt daarbij een opbouwende rol. Als er meer suiker nodig is, verandert glycogeen weer in bloedsuiker. Vitamine A ontstaat in de lever uit caroteen, een stof die de oranje kleur van peentjes veroorzaakt. .

Leukemie

Dit is een zeer ernstige bloedziekte, waarbij het bloed een zeer groot aantal witte bloedlichaampjes bevat. Er zijn verscheidene typen van leukemie; er bestaat een acute en een chronische vorm. De chronische vorm kan vele jaren duren. Leukemie gaat meestal gepaard met bloedarmoede. Het aantal bloedplaatjes, de vorm van bloedcellen die het stollen van het bloed bij verwondingen bevordert, is laag, zodat bloedingen makkelijk optreden. Bestrijding van de ziekte geschiedt door geneesmiddelen en voorzichtige röntgenbestraling.

werkstuk amandel

De amandelen of tonsillen zijn klieren die achterin de mond-en keelholte liggen. De twee keelamandelen liggen aan beide zijden van het keelgat. De neusamandel kan men niet zien, maar een arts kan ze wel voelen. De amandelen maken lymfecellen en ze kunnen de oorzaak zijn van een onaangename geur uit de keel. (more…)

werkstuk Alcohol

Eigenlijk is alcohol een van koolwaterstof afgeleide verbinding. Maar meestal wordt de naam alcohol gebruikt voor ethanol, de wijngeest of spiritus. Dit is de alcohol die wordt gebruikt in alcoholische dranken. Zulke dranken ontstaan door natuurlijke gisting, b. v. bier of wijn. Maar het alcoholgehalte kan ook kunstmatig verhoogd worden, zoals bij champagne, port of sherry. Nog grotere alcoholpercentages zijn er bij gedistilleerde dranken (jenever, likeur). (more…)

werkstuk aids

Aids komt uit het Engels en is de afkorting voor Acquired Immune Deficiency Syndrome. Het is een dodelijke en besmettelijke ziekte die het afweersysteem van ons lichaam aantast. Dit afweersysteem zorgt ervoor dat bepaalde bacteriën die ons lichaam binnendringen en ziekten veroorzaken, bestreden worden. Iemand die AIDS heeft, is steeds minder en minder bestand tegen deze ziekten, krijgt de ene infectie na de andere, ontwikkelt op lange duur meestal kankers en sterft. De ziekte is besmettelijk, maar kan alleen maar overgedragen worden via seksueel contact fuet en bloed van de besmette persoon.

Wat is een dominant erfelijke ziekte?

Een dominant erfelijke ziekte is een erfelijke ziekte waarbij het ‘foutje’ in het erfelijkheidsmateriaal zo sterk dominerend is dat iedereen die zo’n foutje van vader of moeder erft, de ziekte zal krijgen. Het maakt daarbij helemaal niet meer uit of er van de andere ouder gezonde erfelijkheidsfactoren tegenover staan. Alleen iemand die de ziekte heeft, kan het doorgeven aan het nageslacht. De gezonde kinderen uit het gezin kunnen de ziekte niet doorgeven. Voorbeelden van dit soort ziekten zijn: de ziekte van Recklinghausen, het syndroom van Marfan, cystenieren, poliepen van de dikke darm, en de ziekte van Huntington. Dominant erfelijke ziekten komen maar zelden voor. Ze openbaren zich vaak pas op latere leeftijd. (more…)

Hoe verwerk je een miskraam?

Hoewel niemand op dezelfde manier reageert, blijken veel vrouwen na een mis kraam vaak door een diep dal te gaan. Na de periode van onzekerheid en spanning en de hoop dat het misschien toch nog goed zal gaan, krijg je het definitieve bericht dat het mis is. Ook al weet je dat het in zo’n geval bijna altijd om een afwijkende vrucht is gegaan, het kan je moeilijk vallen om de gebeurtenis te verwerken. Allerlei zaken kunnen er dan door je hoofd spelen. Het is heus niet ongewoon dat je daar wat neerslachtig door wordt.Zo probeer je misschien de reden of oorzaak te vinden waardoor het misging. Het ligt voor de hand dat je gaat twijfelen over het functioneren van je eigen lichaam. Ook kun je je wellicht schuldig gaan voelen. Je had dit niet moeten doen, je had dat verkeerd gedaan en dergelijke verwijten kunnen in je opkomen. Die gevoelens, die in feite ten onrechte zijn, kunnen je dikwijls nauwelijks worden afgenomen. Je kunt het onredelijk vinden dat jij je kind verliest, terwijl anderen kennelijk moeiteloos de zwangerschap uitdragen. Je vergeet dat ook andere vrouwen miskramen hebben. Ogenschijnlijk ben jij de enige ongelukkige. Ondanks het feit dat een kwart van de vrouwen vroeg of laat een miskraam krijgt, is er haast niemand van wie je dat te weten komt en met wie je erover kunt praten. Opmerkingen als: kop op, de volgende keer lukt het best, geven je het gevoel dat anderen er niets van begrijpen. Je houdt jezelf dan maar groot, hoewel je misschien het liefst in een huilbui zou willen uitbarsten. Vooral als je dan weer op de reclame ziet hoe een moeder haar baby verzorgt. Je weet immers ook niet of het de volgende keer wél goed zal gaan. (more…)

Snijwonden

Voor kleine snijwonden en schrammen hoeft men geen arts in te schakelen, tenzij er infectie optreedt of als de wond veroorzaakt werd door een vuil of roestig voorwerp.

Over het algemeen is aan de mate van bloedverlies of aan de omvang van de wond te zien of het om een ernstige verwonding gaat. Prikof steekwonden kunnen echter bedriegelijk zijn omdat de schade aan de buitenkant klein kan zijn. Zorg in die gevallen na het verlenen van eerste hulp voor deskundige medische assistentie. (more…)

Borstpijn

Pijn in de borst kan op een ernstige, zelfs levensbedreigende, ziekte wijzen. Bij een felle, scherpe pijn kan men te maken hebben met een hartaanval. Deze pijnen kunnen van het midden van de borst uitstralen naar de kaak, de armen of de nek. Sommige symptomen van een hartaanval kunnen echter minder dramatisch zijn; zich niet lekker voelen, een samendrukkende pijn, abnormaal zweten of een vol gevoel. (more…)

Bloedingen

Hoewel uitwendige bloedingen verontrustend en gevaarlijk kunnen zijn, hebben ze zelden een dodelijke afloop als de verwonding snel behandeld wordt. Leg het slachtoffer neer en verwijder de kleding in de buurt van de wond als dit tenminste geen tijd kost of pijn doet. Druk op de wond met iets dat absorbeert of desnoods met de blote handen, tenzij er een splinter of iets anders in de wond zit. Til vervolgens, als dit mogelijk is, het gewonde lichaamsdeel op zodat het hoger komt te liggen dan het hart. Leg een steriel verband aan als de bloeding opgehouden is. Sijpelt het bloed door het verband heen, haal het er dan niet af, maar leg er nog een verband overheen. Houd het gewonde lichaamsdeel onbeweeglijk op uw knie en let er op dat het bloed niet meer door het verband komt. Houd het verband op zijn plaats. Gebruik hiervoor bijv. een sjaal. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich zo min mogelijk beweegt. Geef geen eten of drinken. Roep snel medische hulp in. Laat het slachtoffer niet te lang alleen. Controleer regelmatig de polsslag en de ademhaling en stel de patiënt zoveel mogelijk op zijn gemak.