Borstwonden

Auto-ongelukken vormen de meest voorkomende oorzaken voor borstletsel. Is de borstwand door een scherp voorwerp doorboord en steekt een gebroken rib naar buiten, dan spreekt men van een zuigende borstwond. Bij het ademhalen wordt lucht naar binnen gezogen, waardoor een gewonde long kan dichtklappen. Als een gebroken rib de longen binnendringt zonder de borstkas te doorboren, dan is er sprake van een gesloten borstwond. Het slachtoffer hoest in zo’n geval helderrood, schuimend bloed op. (more…)

Snurken

Gesnurk wordt veroorLaakt door trilling van het zachte gehemelte. Het gebeurt vooral als iemand met open mond slaapt. Het zachte gehemelte ligt aan de boven-achterkant van de mond, waar het de mond scheidt van de neusholte. Normaal slaapt men met gesloten mond; de ademhaling gebeurt door de neus. Maar als men op zijn rug ligt, zodat de mond openvalt, of als de neus verstopt is door slijm, vergrote neusamandelen, poliepen of andere gezwellen, moet men wel door de mond ademen. Dan is de kans groot dat men gaat snurken. (more…)

Slapeloosheid

Er zijn vele vormen van slapeloosheid en iedereen heeft er in meer of mindere mate wel eens last van. Gewoonlijk is de zorg om het feit dat men niet genoeg slaap krijgt voldoende om niet in slaap te komen. Als er sprake is van regelmatig terugkerende slapeloosheid is het belangrijk de oorzaken daarvan op te sporen en te trachten die uit de weg te ruimen. (more…)

Borstvoeding – Natuurlijke voeding

Het is opvallend, maar zowel moeder als kind moeten leren omgaan met borstvoeding. Sommige babies hebben geen enkel probleem, andere moeten de eerste dagen aangemoedigd en geholpen worden. Zorg ervoor dat de baby goed wakker is. Ziet hij er slaperig uit, masseer dan handen en voeten of wrijf hem over zijn rug. Maak uw knellende kleding los zodat u zich kunt ontspannen. Houd de zuigeling in uw arm en ondersteun deze met een kussen. AJs de baby groot genoeg is kunt u hem op schoot zetten. Let er goed op dat hij de tepel en het daaromheen liggende deel van de borst goed in de mond heeft. (more…)

Verhoogde bloeddruk – Voorkomen en genezen

Bij een verhoogde bloeddruk, hypertensie genaamd, zijn er vaak geen duidelijke verschijnselen. De afwijking wordt doorgaans ontdekt als de patiënt om andere redenen wordt onderzocht.
Er zijn erfelijke en milieu-oorzaken. Het gebruik van teveel zout verhoogt de druk evenals een te hoog lichaamsgewicht, zwaar alcoholgebruik, roken en het gebruik van de anti-conceptiepil. In zeldzame gevallen kan een nierziekte de oorzaak zijn. In de meeste oorzaken liggen meteen de maatregelen ter voorkoming: minder roken, minder drinken, zorgen dat het lichaamsgewicht afneemt. Verminder de lichamelijke inspanning alleen als de dokter dat adviseert. (more…)

Botbreuken

Als men langer dan een paar minuten pijn heeft door een val of klap kan er sprake zijn van een botbreuk. Als een van de ledematen niet zichtbaar gedraaid is, of het bot niet door de huid steekt moet men een röntgenfoto laten maken. Behandel het slachtoffer voorzichtig. Probeer hem of haar niet snel weer in beweging te krijgen. Dit kan meer schade veroorzaken dan de breuk zelf. Gebroken botten kunnen slagaders doorboren, zenuwen beknellen of inwendige organen beschadigen. Beweeg het getroffen lichaamsdeel zo min mogelijk en ondersteun het eventueel met eenvoudige hulpmiddelen. Vermoedt u rugof nekletsel, verplaats het slachtoffer dan beslist niet, tenzij er gevaar dreigt, bijv. bij brand. (more…)

Parfum

Parfum kan het beste ‘s morgens na het baden worden opgedaan. Denk er wel aan nooit re royaal de parfumfles te hanteren. Voor de keuze van de geuren geldt: over smaak valt niet te twisten. Het is echter wel zaak eraan te denken dat sommige parfumgeuren zich ‘ontwikkelen’. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de verschillende bestanddelen van een parfum niet precies tegelijkertijd verdampen. Wat u in de eerste minuten ruikt, zijn de hoofdgeuren van het betreffende parfum. Daarna ontwikkelt zich pas de eigenlijke geur, welke u vele uren kan blijven begeleiden. (more…)

zelfonderzoek van de borsten

Alle vrouwen zouden, ongeacht hun leeftijd, eens per maand hun borsten moeten onderzoeken. Ontdekt men een onregelmatigheid dan is het verstandig een dokter te raadplegen. De meeste knobbeltjes zijn echter ongevaarlijk. De beste periode voor zelfonderzoek is de week na de menstruatie (of, in de menopauze, op een vaste dag van de maand). (more…)

Wiens kleur ogen krijgt het kind?

Van tevoren is nauwelijks te voorspellen welke kleur ogen een kind zal krijgen. Het kan de kleur ogen van een van zijn ouders erven, maar ook de kleur van de ogen van een van zijn grootouders.

Als beide ouders dezelfde kleur ogen hebben, zal het kind waarschijnlijk ook wel die kleur krijgen. Is het de kleur blauw, dan is dat zeker zo. De kleur ogen van de grootouders doet er dan niet toe. Is de kleur van de ogen van beide ouders bruin, dan hoeft het kind niet per se ook bruine ogen te krijgen. Heeft namelijk een van de grootouders blauwe ogen, dan kan die kleur bij de kleinkinderen weer terugkomen. (more…)

Boertjes laten

Bij borstof flesvoeding krijgt een baby vaak valse lucht binnen. Daardoor krijgt hij een vol gevoel. Om dit ongemak vóór te zijn kan men de baby wat rustiger laten drinken en tijdens de voeding en meteen daarna laten boeren. Hier volgen drie manieren.

1. Houd de baby tegen uw schouder en klop hem op zijn ruggetje.
2. Zet de baby overeind op uw schoot, de borst en de nek ondersteunend met een hand. Klop met de andere hand op zijn rug en schommel de baby voorzichtig vooren achterwaarts.
3. Leg de baby met zijn gezicht naar beneden over uw knie. Klop dan voorzichtig op zijn ruggetje terwijl u hem heen en weer schommelt.

Wat is een windei?

  Bij een ‘windei’ gaat het om een stoornis in het allerprilste begin van de zwangerschap, waarbij wel een vruchtzakje, maar geen vrucht (meer) aanwezig is. Het vruchtzakje is dus leeg. Bij een miskraam blijkt er in een op de drie gevallen een ‘windei’ te bestaan.

De oorzaak van een ‘windei’ is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de aanleg van het vruchtje al van het begin af gestoord geweest. Het is ook mogelijk dat het vruchtje aanvankelijk wel aanwezig was, maar dan heel vroeg is gestorven. Het vruchtzakje zou daarna nog een tijdje doorgroeien, terwijl het toch al minuscuul kleine vruchtje als het ware ‘oplost’. (more…)

Bloedarmoede – voorkomen en oorzaken

De voornaamste oorzaak: tekort aan ijzer
Bloedarmoede kan in vele vormen voorkomen. De meest bekende wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Men is vermoeid, kortademig of duizelig. Sommige patiënten lijden aan een verstoord gezichtsvermogen, hoofdpijn, slapeloosheid of hartkloppingen. De patiënt kan bleek zien in geen trek hebben. In ernstige gevallen heeft men last van gezwollen enkels. Oudere patiënten kunnen pijn in de borst hebben. Bij de hierboven omschreven sympoomen moet men een dokter raadplegen. (more…)

Bleekmiddelen in huis

Bleekmiddelen zijn chemicaliën die gebruikt worden om materialen als textiel, papier en levensmiddelen te ontkleuren.
Niet alle stoffen zijn overigens met chemicaliën te bleken, want soms wordt het materiaal zelf door het bleekmiddel aangetast. Bekende bleekmiddelen zijn:
– ozon, voor het bleken van de was; het aloude bleken op het grasveld berust op de vorming van ozon onder invloed van het zonlicht;
– waterstofperoxyde, voor het bleken van haren, ivoor (pianotoetsen) en bont;
– bleekwater, voor textiel, papier, borstels en riet (mattingen van stoelen).
Voor textiel worden sinds lang optische bleekmiddelen gebruikt. Dat zijn middelen om de gele verkleuring van wit textiel te compenseren. Voor dat doel werd de witte was vroeger behandeld met blauwsel. Tegenwoordig worden optische bleekmiddelen onder meer verwerkt in wasmiddelen. Citroensap is ook goed als bleekmiddel te gebruiken; theeen vruchtenvlekken zijn er goed mee te verwijderen.

Blauw oog behandeling

Kneuzing van oogholte of oogleden veroorzaakt een inwendige bloeding. Hierdoor zwelt het oog op en kleurt de huid blauw tot zwart. Leg geen rauwe biefstuk op het oog, dat is verspilling want het helpt niet. Voor de eerste behandeling kan men wel proberen de zwelling te beperken door een ijszak of een koud kompres op het oog te leggen. Als de oogleden al gezwollen zijn en het oog dicht zit kan dit de pijn verminderen. Ga vervolgens zo snel mogelijk naar een arts om vast te stellen of er iets beschadigd is. Een slag of stoot die een blauw oog veroorzaakt, heeft misschien meer beschadigd.

Voorkomen en behandelen van blaren

Blaren zijn vochtophopingen onder de huid. Ze ontstaan meestal door hitte, zonnebrand of wrijving. Een brandblaar mag men nooit doorprikken, dit in regensrelling tot een wrijfblaar. De huid zou blootgesteld kunnen worden aan infectie. Wrijtblaren kan men voorzichtig doorprikken. Zo genezen ze sneller. Dep de blaar daarbij schoon met alcohol. Wassen met water mag ook. Houd een naald een fractie van een seconde in een vlammetje. Laat hem even afkoelen maar kom niet aan de punt. Houd de naald vervolgens plat op de huid en prik voorzichtig doch resoluut een gaatje in de zijkant van de blaar. Trek de naald terug en prik aan de andere kant van de blaar ook een gaatje. Trek de naald uit de blaar en druk zachtjes op de plek met een schoon watje. Bevestig ten slotte een steriel gaasje. Trek het losse velletje er in ieder geval niet af.