Medicijnvergiftiging

Als iemand, per ongeluk of met opzet, een te grote dosis medicijnen heeft ingenomen, belt men onmiddellijk een arts en handelt men letterlijk naar hetgeen deze adviseert. Geef alle beschikbare informatie zoals soort medicijn, hoeveelheid, tijd van inname en reacties van het slachtoffer. Bewaar de verpakking van het medicijn.

(more…)

Rugpijn

RugpijnPijn in de rug kan een symptoom zijn van verschillende aandoeningen. Sommige betreffen de rug zelf. Een verrekking, een slechte houding of een verschoven tussenwervel kan rugpijn veroorzaken. Aan andere soorten rugpijn liggen vaak aandoeningen elders in het lichaam ten grondslag, vooral in de buikholte. Zo is een nierziekte of een galblaasontsteking soms de schuldige. Bij vrouwen kan rugpijn ook het gevolg zijn van zwangerschap.

Aandoeningen aan de rug

Spierpijn in de rug is vaak het gevolg van een verrekking waarbij spieren of banden beschadigd zijn geraakt, bijv. doordat men een zwaar voorwerp verkeerd heeft getild. Een verrekte rug kan men behandelen door een paar dagen in bed te blijven, bij voorkeur op een hard matras. De warmte van een elektrische deken of van een warme kruik kan heilzaam werken.
Goede oefeningen en fysiotherapie herstellen de spierbewegingen en voorkomen dat de klachten blijven.
(more…)

Massage

MassageDoor kneden en wrijven van en het drukken en kloppen op spieren of andere delen van het lichaam kan een aantal pijnen en ongemakken verholpen worden. Om goed te werken, moet de massage krachtig zijn, maar de patiënt mag geen pijn lijden. De juiste technieken hiertoe moeten door onderricht en oefening worden geleerd. Wil men thuis zelf een lichte vorm van massage toepassen dan kan men het beste instructies vragen aan een erkend fysiotherapeut. Verkeerd toegepaste massages kunnen schade veroorzaken.

Het masseren bestaat uit het met de handen wrijven, kneden en bekloppen van bepaalde lichaamsdelen of het oproepen van trillingen, gebruik makende van daarvoor ontwikkelde apparatuur. Deze handelingen bevorderen de bloedsomloop, de afscheiding van de klieren en het soepel worden van de spieren. Massage wordt speciaal aanbevolen en toegepast bij verlammingen, ontwrichtingen, reumatische aandoeningen, kneuzingen, zenuwpijnen en plaatselijke vetophopingen. De speciale techniek in noodgevallen die hartmassage heet, dient om een plotselinge hartstilstand te behandelen. Hartmassage mag alleen worden toegepast door personen die in deze techniek getraind en bedreven zijn.

Shock

Shock treedt op als de bloedtoevoer naar vitale lichaalnsdelen bij een ernstige verwonding wordt verstoord. Dat kan zijn bij verbranding, een inwendige bloeding, een hartinfarct of een ernstige aandoening in de ingewanden zoals een darmperforatie. Shock kan ook worden veroorzaakt door hevig vochtverlies ten gevolge van overgeven of diarree. De toestand kan zich geleidelijk ontwikkelen van een duizelig gevoel tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood. (more…)

Dagelijkse verzorging van kunstgebit

In grote lijnen zijn er twee groepen mondprothesen: volledige en partiële. De verzorging voor beide soorten is gelijk.

Een niet goed zittend kunstgebit oefent abnormale druk uit op het tandvlees en het daaronder liggende kaakbeen. Dit kan leiden tot een pijnlijke irritatie, mondzweertjes en krimpen van het kaakbeen. Zelfs als een kunstgebit goed past, kunnen tandvlees en kaakbeen toch slinken. Daardoor kan men zelfs gedwongen worden de kaken strakker opeen te zetten om te kunnen kauwen.

Bij een partiëel kunstgebit komt gemakkelijk voedsel tussen de echte tanden en de prothese hetgeen allerlei ongemakken kan veroorzaken. Het is belangrijk, ook met een kunstgebit, de tandarts twee keer per jaar te bezoeken om problemen te voorkomen en eventueel het gebit bij te stellen. (more…)

Zindelijkheidstraining

Een kind proberen zindelijk te maken is voor veel ouders een nodeloze bron van ongerustheid. Vroeg of laat worden alle kinderen zindelijk, tenzij een handicap meespeelt.

Het heeft geen zin een baby te trainen voordat hij gemakkelijk rechtop kan zitten. Op deze leeftijd, meestal negen maanden, is de baby er waarschijnlijk aan gewend geraakt om een of twee keer per dag ontlasting te hebben. Vaak gebeurt dit op vaste tijden, kort na het middagmaal. Zet de baby zo’n vijf minuten op de pD. Als hij zijn behoefte doet, prijs hem dan. Zo niet, doe hem dan een luier om en wacht tot de volgende keer. Al gauw combineert hij het gevoel van de po op zijn achterwerk met het gevoel van de ontlasting die hij doet. Steeds vaker zal het eerste gevoel het tweede tot gevolg hebben. (more…)

Zonnebrand

De mens moet een zekere hoeveelheid zonnestralen op zich laten inwerken opdat het lichaam vitamine D kan vormen. Maar te langdurige blootstelling van de huid aan de zon of de lampen van een zonnebank kan zelfs tweedegraads brandwonden veroorzaken. Bij ernstige zonnebrand wordt het lichaam overdekt met grote waterige blaren die bij aanraking uiterst pijnlijk zijn. Er is bovendien altijd een gevaar van infectie van de blaren. Als het lichaam over een groot deel blaren door zonnebrand heeft, kan men koorts en een shock krijgen.

Zolang de huid na een zonnebrand nog gevoelig is, moet het slachtoffer de zon mijden. De pijn kan worden verlicht door kompressen die in koud water zijn gedrenkt of in vloeibare paraffme. Lotions en crèmes kunnen olie en vocht in de huid brengen.

Als de huid gaat genezen, gaat hij ook vervellen. Dat kan littekens veroorzaken. Wie regelmatig in de zon werkt, krijgt een droge, gerimpelde huid. In een tropisch klimaat kan dit, zij het sporadisch, tot huidkanker leiden.

Wil men goed bruin worden, maar zonnebrand vermijden, dan moet het eerste zonnebad niet langer dan 15 minuten duren. Langzaam kan men de tijd opvoeren. Men doet er verstandig aan niet midden op de dag te gaan zonnebaden, als de zon hoog aan de hemel staat. Het effect van de ultraviolette stralen, die het bruin veroorzaken, wordt dan nog verhoogd door de weerspiegeling van de stralen door water, zand of sneeuw. Men kan de kans op zonnebrand verkleinen door het gebruik van crèmes en lotions.

Ziek tijdens vakantie

Indien u als werknemer tijdens uw vakantie ziek wordt, moet u zo snel mogelijk uw werkgever inlichten. Sommige werkgevers zijn bereid de resterende vakantiedagen op een ander tijdstip op te laten nemen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht. De mogelijkheid van controle zal immers ook dikwijls afwezig zijn. (more…)

Referenties

Wanneer u een sollicitatiebrief schrijft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid daarin een of meer personen als referentie op te geven. Dat wil zeggen dat u degene bij wie u solliciteert de gelegenheid geeft met een derde persoon over u te praten, teneinde een zo goed mogelijk beeld van u te verkrijgen.
U moet hierbij enkele zaken in het oog houden. U geeft vanzelfsprekend alleen die mensen als referentie op, waarvan u mag verwachten dat ze gunstig over u zullen berichten. Degene die u als referentie opgeeft, moet ook iets relevants over u kunnen zeggen, bijvoorbeeld de chef van de afdeling waar u werkt of uw directe studiebegeleider; en hij of zij moet u ook vrij recent hebben meegemaakt.

Natuurlijk vraagt u vooraf toestemming om iemand als referentie te vermelden. Is dat om welke reden dan ook niet mogelijk, vraag dan in uw sollicitatiebrief of men wil wachten met inlichtingen inwinnen tot u de betrokken persoon op de hoogte hebt kunnen brengen. Wanneer u zichzelf wilt beschermen tegen het gevaar dat men voorbarig informatie over u gaat verzamelen, dan kunt u het beste in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae schrijven dat u over uitstekende referenties beschikt, waarvan u de namen tijdens een persoonlijk gesprek graag wilt overhandigen.

Luchtziekte

Alle vormen van reisziekten hebben een aantal symptomen gemeen. Misselijkheid en overgeven, verlies van eetlust, transpireren, duizeligheid, bleke gelaatskleur, buikklachten en diarree. Bij luchtziekte komt daar vaak nog het ongemak bij van verstopte of suizende oren. Bij de meest voorkomende reisziekten verstoren de bewegingen van het voertuig de overeenkomst tussen wat de ogen zien en wat het evenwichtsorgaan in het binnenoor voelt. De ogen passen zich bij de bewegingen aan, maar het binnenoor niet, waardoor de van de ogen en de oren uitgaande impulsen onderling niet meer kloppen. Bij luchtziekte speelt de psychologische houding echter de meest belangrijke rol. Men is bang voor vliegen of men is dat niet. Het heeft weinig zin deze angst weg te redeneren, als dit al zou lukken. (more…)

Natuurlijke Kosmetica

Het kost ongetwijfeld minder tijd en moeite uw verzorgingsprodukten in de winkel te kopen, dan zelf kosmetica proberen te maken. Eigen produkten zullen ook eerder bederven. Daar staan echter wel degelijk voordelen tegenover: ze zijn goedkoper en bieden u de mogelijkheid te onderzoeken welke bestanddelen uw huid het beste verzorgen.

Het voert veel te ver om alle mogelijkheden op dit gebied, van kamille tot perzik en van gist tot yoghurt, hier te vermelden. Hier volgen slechts enkele voorbeelden om uw belangstelling op te wekken. (more…)

Medicijnkastje

Een goed gevuld en overzichtelijk medicijnkastje mag in geen enkel gezin ontbreken. De inhoud is in eerste instantie bestemd voor de behandeling van kleine wondjes, schrammetjes en voor de verlichting van onschuldige pijntjes en aandoeningen. Maar het moet ook berekend zijn op het verlenen van eerste hulp in noodsituaties of voor de voorlopige behandeling van een ernstige verwonding in afwachting van de komst van de dokter. Voor deze laatste gevallen is het raadzaam naam, adres en telefoonnummer van de huisarts en van de Eerste Hulp Post van het dichtstbijzijnde ziekenhuis op de binnenkant van het kastje te vermelden. Een kort medisch rapport je van alle huisgenoten kan ook van dienst zijn.

Niet in de badkamer
De badkamer is zeer zeker niet de meest geëigende plaats voor een medicijnkastje. De temperatuur schommelt te veel en de vochtigheid is te groot. Daarom verdient een hoge plaats in de slaapkamer van de ouders de voorkeur. Zorg ervoor dat kleine kinderen er niet ongecontroleerd bij kunnen komen. (more…)

Kunstmatige ademhaling

Er zijn vele verschillende soorten kunstmatige ademhaling. De meest eenvoudige wordt hier beschreven. Voor meer uitgebreide technieken is het verstandig een cursus te volgen bij de EHBO of een kruisvereniging.

Iedereen die niet meer ademt heeft ogenblikkelijk kunstmatige ademhaling nodig. Gebrek aan zuurstof kan binnen drie tot vijf minuten hersenbeschadigingen veroorzaken. Blijft toevoer van zuurstof langer uit dan heeft dit de dood ten gevolge.

De gemakkelijkste manier om kunstmatige ademhaling toe te passen is lucht te blazen in de longen van het slachtoffer door zijn mond, zijn neus of, wanneer het een kind is, door neus en mond tegelijk. Men moet niet harder blazen dan nodig is om de borst van het slachtoffer omhoog te doen komen. Let er vooral op niet te hard te blazen als het om een kind gaat. (more…)

Keelpijn

Keelpijn kan het gevolg zijn van te veel roken, drinken of te hard praten. Ernstiger is het als de pijn een symptoom is dat de keel door ziektekiemen is aangevallen. Veelvuldig gorgelen kan helpen zodra men een droog, kriebelend gevoel in de keel krijgt.

Veel infecties, door een bacterie of een virus veroorzaakt, kunnen behandeld worden met een antibiotica. Er zijn verschillende soorten keelpijn. Angina tonsillaris bijvoorbeeld is een acute infectie. Er is sprake van een opeenhoping van etter rondom de amandelen. Een arts moet hier hulp bieden.

Keelpijn komt ook voor bij de bof, een virusinfectie bij de speekselklieren in de hoek van de kaak. Faryngitis is een andere pijnlijke keelaandoening. Bij een acute aanval is de achterkant van de keel rood en wit gespikkeld. Bovendien kunnen het gehemelte en de amandelen besmet zijn. Een ontstoken strottehoofd, als gevolg van een verkoudheid, geneest men door bedrust, gorgelen, inhaleren en zwijgen. Oesofagitis noemt men de ontsteking aan de slokdarm door het nuttigen van prikkelende of te hete dranken. Koud water of melk brengt hier verlichting. Ontsteking van amandelen, gepaard gaande met keelpijn, is voornamelijk een kinderziekte. Tonsillitis moet altijd door een arts behandeld worden.

Verkoudheid veroorzaakt in de meeste gevallen keelpijn. De keel voelt droog aan en de patiënt kan moeilijk slikken. Soms heeft men koorts. De achterkant van de keel is erg rood. Gorgelen met een antisepticum en veel warm drinken kunnen het ongemak verlichten.

behandelen en verwijderen van wratten

 Wratten ontstaan door een virus. Ze komen het meest bij jeugdige personen voor. Heeft men er erg veel last van (woekering op de handen, het gezicht, de voeten enzovoort), dan zal de huidspecialist er aan te pas moeten komen. Hij zal de wratten in de eerste plaats bestrijden door het toedienen van anti-stoffen. Verder kan men wratten behandelen door met een elektrische naald de bloedtoevoer van de wrat te raken en daardoor af te sluiten. De voorloper van deze methode is het volgende huismiddel: met de punt van een gloeiende naald zo dicht mogelijk bij de huid kruiselings door de wrat te steken en de naald pas terug trekken als hij is afgekoeld. (more…)