Bestrijding van Bladluizen

Groene, zwarte of geelroze insekten met lange poten, die soms gevleugeld zijn en zich voeden met plantesappen. Ze zijn niet alleen schadelijk wegens hun voedingsgewoonten, maar ook omdat zich op hun suikerbevattende uitwerpselen gemakkelijk roetdauwschimmels vestigen. Bij ernstige aantasting ontstaan bij de plant misvormingen en groeistoornissen. (more…)

Bij welke rechter komt u met welke zaak terecht

U kunt in drie gevallen met de rechter in aanraking komen: als u een geschil hebt met een andere burger (of met een als burger optredende overheid), als u een strafbaar feit heeft gepleegd en als u het met de overheid aan de stok heeft. In het eerste geval krijgt u te maken met de burgerlijke rechter, in het tweede met de strafrechter en in het derde met de administratieve rechter. Buiten beschouwing zijn gelaten de rechtspraak voor speciale groepen mensen: de militaire rechtspraak en het ambtenarengerecht.
De burgerlijke rechtspraak en de strafrechtspraak worden uitgeoefend door kantongerecht, arrondisse-mentsrechtbank, gerechtshof en Hoge Raad. (more…)

Beten en steken

Er zijn twee soorten beten: niet giftige van bijv. huisdieren, teken en mensen en giftige van slangen en insecten. Ook als de beten niet giftig zijn kan er infectie ontstaan als de wond niet behandeld wordt. Sommige slangebeten kunnen giftig zijn. Ze zijn, bij snelle hulp, in Nederland echter zelden dodelijk. Als een slachtoffer van een bijeof wespesteek ernstige verschijnselen vertoont of als een infectie vermoed wordt moet men de dokter roepen. (more…)

Benauwdheid

Er zijn twee soorten benauwdheid. De eerste valt het beste te omschrijven als ademnood. Het tweede type is een benauwdheid waarbij de patiënt buiten adem raakt, alsof hij zojuist èen hoge trap is opgerend. Het tempo van de ademhaling wordt ‘gejaagd’. Als dit soort benauwdheid optreedt bij rust of na een kleine inspanning, kan het wijzen op een aandoening van het ademhalingsstelsel of van de bloedsomloop. Benauwdheid die vergezeld gaat van een opvallende bleekheid in het gezicht kan wijzen op bloedarmoede, vooral bij regelmatig abnormaal bloedverlies. (more…)

Adderbeet

Herkenning van de slang en behandeling van slachtoffer
De adder is onze enige gifslang en leeft vooral in vochtige heideen veengebieden, maar ook op drogere zanden lössgronden. In westelijk Nederland ontbreekt hij, elders in ons land is hij zeldzaam. Hij is te herkennen aan zijn gedrongen lichaamsbouw, de aan de achterzijde ver brede kop, de meer of minder duidelijke zwarte tot bruine zigzagtekening op de rug en vooral de verticale, spleetvormige pupil. Door zijn schuwheid en zeldzaamheid is de kans op een beet vrij gering, maar een adder in het nauw zal zeker toebijten. Meer dan de helft van de adderbeten bij mensen (minder dan tien gevallen per jaar) blijkt het gevolg van onvoorzichtige omgang met een ontdekte adder.
(more…)

Begrafenis

Een begrafenis laat men tegenwoordig meestal regelen door een begrafenisondernemer. Deze kan ook een groot aantal bijkomende zaken voor z’n rekening nemen, bijvoorbeeld het verzorgen van de rouwkaarten.
Wanneer de overledene thuis ligt opgebaard en dus vanuit het sterfhuis naar begraafplaatB (of crematorium) vertrekt, blijven de gordijnen van het sterfhuis aan de straatzijde gesloten. Datzelfde geldt voor de buren aan weerszijden en voor de overburen. De bloemen en kransen die tevoren zijn bezorgd, dekken de kist. Wanneer in de overlijdensaankondiging is verzocht geen bloemen te sturen, zullen alleen de nabestaanden zorgen voor een boeket of een krans op de kist. Bij een begrafenis zal iedereen zorgen voor passende, vooral stemmige kleding; geheel in het zwart is echter niet nodig. (more…)

Baarden en snorren – Geef uzelf een ander gezicht

Een baard of een snor kan een bepaalde vorm van het gezicht of een speciaal onderdeel ervan versterken of juist camoufleren. Hierbij moet wel meteen opgemerkt worden dat het effect juist tegengesteld kan uitvallen, wanneer een baard of snor op een verkeerde manier wordt toegepast.
(more…)

Oorwormen

Deze donkerbruine, langwerpige insekten met hun indrukwekkende tang aan het achterlijf doen mensen geen kwaad. Dat ze graag in mensenoren kruipen is een fabeltje, misschien ontstaan door het feit dat ze lichtschuw zijn en in donkere hoekjes en gaatjes wegkruipen. Deze gewoonte heeft ze bij de mens onbemind gemaakt, want ‘s zomers willen ze zich overdag graag tussen wasgoed en dergelijke verstoppen. Overigens houden ze zich hoofdzakelijk buiten op. Ze voeden zich vooral met plantaardig voedsel en kunnen door het knabbelen aan zaailingen, bloemknoppen enz. in de tuin soms schadelijk zijn. Daarentegen helpen ze mee allerlei klein ongedierte op te ruimen.
(more…)

Baden van een baby

De kamer waar men een baby baadt, moet goed verwarmd en tochtvrij zijn. Was eerst de handen en zet vervolgens alle benodigdheden binnen handbereik: washandje, zeep, olie, badhanddoeken voor het afdrogen en omwikkelen van de baby, een schone luier, de kleertjes, zonodig crème of zalf en uiteraard het badje. Vul dit met een laagje water van ongeveer 7 cm. Begin met koud water dat u aanvult met warm tot een temperatuur van ca. 37 graden. Voel met de elleboog of de temperatuur goed is. Kleed de baby uit op de commode. Wikkel hem in een verwarmde doek en was eerst het gezichtje. Maak de oOgjes schoon met gekookt water en watten. Droog het gezichtje goed.
(more…)

Verschijnselen en oorzaken van Astma

Bij een astma-aanval heeft de patiënt last van hoesten, piepende ademhaling en benauwdheid, meer bij het indan het uitademen. Dikwijls ontstaat er een lichtelijk blauwgekleurde huid. De pols versnelt tot meer dan 90. Bij het inademen worden de onderste ribben ingetrokken.

De oorzaken van astma kunnen velerlei zijn. Een infectie van de ademhalingswegen kan tot ontsteking van de bronchiën leiden. Allergie voor bepaalde stoffen kan de reden zijn of psychische problemen, bijvoorbeeld angst, opwinding of schrik. Nachtelijke aanvallen van benauwdheid bij kinderen kunnen ontstaan door de aanwezigheid van huismijt, huisdieren of veren in het kussen of dekbed. (more…)

Slechte adem

 

Het camoufleren van een slechte adem en de mondgeur van tabak, alcohol,knoflook of uien door een ademverfrisser is slechts een cosmetische behandeling. Dergelijke produkten verbergen iets, maar lossen niets op. De bronnen van slechte adem zijn vaak de maag, longen of bloedbanen. Deze liggen te ver van de mond om beïnvloed te kunnen worden.
(more…)

Babyvoeding

Men kan het beste beginnen met vast voedsel tussen de vierde en zesde maand. Tot die tijd is borstvoeding of flesvoeding aan te bevelen. Probeer één soort vast voedsel tegelijk, dan weet u wat de baby wel of niet goed bekomt. Begin met kindermeel; later fruit, eieren, brood, boter, groenten, kaas, vlees en vis. Laat de baby eerst wennen aan worteltjes en aardappelen voordat u op groene groenten overgaat. Wat vlees betreft kan men het beste met lamsof kalfsvlees beginnen. Volle graanprodukten, vis, gerookte vleesssoorten, alle seizoengroenten, eiwitten en honing geeft men pas als de baby minstens een jaar oud is. Voeg geen zout of suiker toe aan eten dat u zelf klaarmaakt.
(more…)

Voorkomen en behandelen van allergie

Allergie is een ongewenste afweerreactie van het lichaam en vormt een onderdeel van een op zich biologisch uiterst zinvol verdedigingsmechanisme tegen binnendringende microorganismen. Bij veel mensen treedt dit mechanisme alleen in werking tegen stoffen die normaal geen reactie oproepen, maar bij een allergiepatiënt wel. Stoffen die een allergische reactie veroorzaken noemt men antigenen en allergenen. Hieronder vallen medicijnen, stuifmeel, dierenhaar , afscheidingsprodukten van de huisstofmijt en verschillende voedingsmiddelen. Als antigenen het orgaan zijn binnengedrongen verbinden zij zich chemisch met de antilichamen. Afhankelijk van het soort allergie ontstaat dan de daarbij behorende reactie. (more…)

Schotwonden

De meeste schotwonden worden veroorzaakt door geweren die men bij de jacht gebruikt. Maar alle soorten vuuren luchtdrukwapens, ook kleine, zijn in principe gevaarlijk.
(more…)

Aangifte van overlijden

Met zijn dood eindigt de mens als persoon voor de wet. Zijn rechten en verplichtingen gaan direct over op zijn erfgenamen. Niemand is verplicht om het overlijden aan te geven en voor begrafenis of crematie te zorgen. Maar degene bij wie het stoffelijk overschot is, heeft wel de plicht om de burgemeester te waarschuwen, die dan voor verdere afwikkeling moet zorgen.
(more…)