Afslaan van Organen

Artsen hebben eigenlijk zelden de beschikking over voldoende organen voor transplantatie. Zo zijn er haast altijd minder nieren en hoornvliezen beschikbaar dan waar behoefte aan is.
(more…)

Oorsmeer

Kleine klieren in de uitwendige gehoorgang scheiden voortdurend een smeer af dat de gevoelige bekleding van het oor tegen infecties beschermt. Fijne haartjes in het buitenoor werken het zachte, vochtige smeer onophoudelijk naar buiten. Soms wordt het smeer hard en onbeweeglijk en verstopt dan de uitwendige gehoorgang. Dit kan doofueid veroorzaken, vooral bij ouderen.
(more…)

Oorzaken en behandeling van eczeem

Eczeem is een verzamelnaam voor verschillende huidziekten met uiteenlopende oorzaken, maar gemeenschappelijke kenmerken; roodheid, schilfering en jeuk. Van de acht voorkomende soorten zijn er drie waar men het meeste mee te maken heeft.
Constitutioneel eczeem treedt vaak op in combinatie met hooikoorts en astmatische bronchitis. Bijna altijd lijden de naaste bloedverwanten ook aan een van deze drie aandoeningen. Hulp van een arts is hier aan te bevelen.
Een ander soort is het toxisch contacteczeem. De oorzaak ligt hier in fysische of chemische invloeden die bij alle mensen huidreacties veroorzaken. De duur van de blootstelling en de concentratie bepalen de hevigheid van de reactie. Gevaarlijke stoffen hierbij zijn loog, zuur, vetoplosser en andere chemicaliën. De behandeling begint met de bestrijding van de dikwijls aanwezige bacteriële infecties van huidkloven in de aangetaste plek. Daarna moeten de eczeemhaarden elke dag met een door de arts voorgeschreven crème worden ingesmeerd. Tijdens het werk dient de patiënt rubberen handschoenen te dragen die van binnen gevoerd zijn.
Bij een allergisch contacteczeem reageert de huid op een stof waarvoor men overgevoelig is. Als de oorzaak van het eczeem verwijderd is begint de genezing. Daarnaast kan men verkoelende omslagen (met gewoon leidingwater) aanbrengen.

Baby uitzet – Wat is werkelijk nodig?

Vraag een lijst met een compleet overzicht aan de vroedvrouw of het kraamcentrum, als u precies wil weten wat u voor uw baby moet aanschaffen.

De kleding-uitzet voor een pasgeborene bestaat uit: luiers, 6 navelbandjes, 6 hemdjes, 6 truitjes, 6 omslagluiers of boxpakjes.

Welke luiers u het beste kunt kiezen, van textiel of van papier, hangt o.a. af van de tijd die u beschikbaar hebt voor de babywas en van de wasen droogmogelijkheden. Papieren luiers zijn duur maar gemakkelijk en tijdbesparend.
(more…)

Kruiden als schoonheidsmiddel

Het is algemeen bekend dat kruiden een heilzame werking kunnen hebben. Dus is het niet verwonderlijk dat er kruiden zijn die het als schoonheidsmiddel ook goed doen. We laten er enkele de revue passeren.
Berkeblad stimuleert de werking van de nieren, is enigszins vochtafdrijvend en helpt tegen gezwollen oogleden. Berkebladthee: 2 theel. blad met kokend water overgieten, 10 minuten laten trekken.

Duizendblad helpt tegen een overmatig vette en wat onreine huid; helpt ook ontstekingen te remmen. U laat 2 handen vol duizendblad trekken en doet dàt in uw badwater.
Kamille is desinfecterend en rustgevend. Werkt -toegepast als gezichtsdampbad -gunstig op een gevoelige huid. (more…)

Maagstomp

Een harde klap of stoot in de maagstreek kan een slachtoffer tijdelijk de adem afsnijden. Gewoonlijk snakt hij naar lucht en krimpt ineen, terwijl hij met zijn armen om zijn middel grijpt.

(more…)

De meest eenvoudige meditatie techniek

Er bestaan diverse vormen van meditatie. Beoefenaars zijn er van overtuigd dat mediteren kan leiden tot bewustzijnsverruiming, en zelfs tot een soort geestelijke verlichting. Een aantal meditatievormen is al bijzonder oud en stamt vaak uit Oosterse beschavingen.

(more…)

Medicijnvergiftiging

Als iemand, per ongeluk of met opzet, een te grote dosis medicijnen heeft ingenomen, belt men onmiddellijk een arts en handelt men letterlijk naar hetgeen deze adviseert. Geef alle beschikbare informatie zoals soort medicijn, hoeveelheid, tijd van inname en reacties van het slachtoffer. Bewaar de verpakking van het medicijn.

(more…)

Rugpijn

RugpijnPijn in de rug kan een symptoom zijn van verschillende aandoeningen. Sommige betreffen de rug zelf. Een verrekking, een slechte houding of een verschoven tussenwervel kan rugpijn veroorzaken. Aan andere soorten rugpijn liggen vaak aandoeningen elders in het lichaam ten grondslag, vooral in de buikholte. Zo is een nierziekte of een galblaasontsteking soms de schuldige. Bij vrouwen kan rugpijn ook het gevolg zijn van zwangerschap.

Aandoeningen aan de rug

Spierpijn in de rug is vaak het gevolg van een verrekking waarbij spieren of banden beschadigd zijn geraakt, bijv. doordat men een zwaar voorwerp verkeerd heeft getild. Een verrekte rug kan men behandelen door een paar dagen in bed te blijven, bij voorkeur op een hard matras. De warmte van een elektrische deken of van een warme kruik kan heilzaam werken.
Goede oefeningen en fysiotherapie herstellen de spierbewegingen en voorkomen dat de klachten blijven.
(more…)

Massage

MassageDoor kneden en wrijven van en het drukken en kloppen op spieren of andere delen van het lichaam kan een aantal pijnen en ongemakken verholpen worden. Om goed te werken, moet de massage krachtig zijn, maar de patiënt mag geen pijn lijden. De juiste technieken hiertoe moeten door onderricht en oefening worden geleerd. Wil men thuis zelf een lichte vorm van massage toepassen dan kan men het beste instructies vragen aan een erkend fysiotherapeut. Verkeerd toegepaste massages kunnen schade veroorzaken.

Het masseren bestaat uit het met de handen wrijven, kneden en bekloppen van bepaalde lichaamsdelen of het oproepen van trillingen, gebruik makende van daarvoor ontwikkelde apparatuur. Deze handelingen bevorderen de bloedsomloop, de afscheiding van de klieren en het soepel worden van de spieren. Massage wordt speciaal aanbevolen en toegepast bij verlammingen, ontwrichtingen, reumatische aandoeningen, kneuzingen, zenuwpijnen en plaatselijke vetophopingen. De speciale techniek in noodgevallen die hartmassage heet, dient om een plotselinge hartstilstand te behandelen. Hartmassage mag alleen worden toegepast door personen die in deze techniek getraind en bedreven zijn.

Shock

Shock treedt op als de bloedtoevoer naar vitale lichaalnsdelen bij een ernstige verwonding wordt verstoord. Dat kan zijn bij verbranding, een inwendige bloeding, een hartinfarct of een ernstige aandoening in de ingewanden zoals een darmperforatie. Shock kan ook worden veroorzaakt door hevig vochtverlies ten gevolge van overgeven of diarree. De toestand kan zich geleidelijk ontwikkelen van een duizelig gevoel tot bewusteloosheid en zelfs tot de dood. (more…)

Dagelijkse verzorging van kunstgebit

In grote lijnen zijn er twee groepen mondprothesen: volledige en partiële. De verzorging voor beide soorten is gelijk.

Een niet goed zittend kunstgebit oefent abnormale druk uit op het tandvlees en het daaronder liggende kaakbeen. Dit kan leiden tot een pijnlijke irritatie, mondzweertjes en krimpen van het kaakbeen. Zelfs als een kunstgebit goed past, kunnen tandvlees en kaakbeen toch slinken. Daardoor kan men zelfs gedwongen worden de kaken strakker opeen te zetten om te kunnen kauwen.

Bij een partiëel kunstgebit komt gemakkelijk voedsel tussen de echte tanden en de prothese hetgeen allerlei ongemakken kan veroorzaken. Het is belangrijk, ook met een kunstgebit, de tandarts twee keer per jaar te bezoeken om problemen te voorkomen en eventueel het gebit bij te stellen. (more…)

Zindelijkheidstraining

Een kind proberen zindelijk te maken is voor veel ouders een nodeloze bron van ongerustheid. Vroeg of laat worden alle kinderen zindelijk, tenzij een handicap meespeelt.

Het heeft geen zin een baby te trainen voordat hij gemakkelijk rechtop kan zitten. Op deze leeftijd, meestal negen maanden, is de baby er waarschijnlijk aan gewend geraakt om een of twee keer per dag ontlasting te hebben. Vaak gebeurt dit op vaste tijden, kort na het middagmaal. Zet de baby zo’n vijf minuten op de pD. Als hij zijn behoefte doet, prijs hem dan. Zo niet, doe hem dan een luier om en wacht tot de volgende keer. Al gauw combineert hij het gevoel van de po op zijn achterwerk met het gevoel van de ontlasting die hij doet. Steeds vaker zal het eerste gevoel het tweede tot gevolg hebben. (more…)

Zonnebrand

De mens moet een zekere hoeveelheid zonnestralen op zich laten inwerken opdat het lichaam vitamine D kan vormen. Maar te langdurige blootstelling van de huid aan de zon of de lampen van een zonnebank kan zelfs tweedegraads brandwonden veroorzaken. Bij ernstige zonnebrand wordt het lichaam overdekt met grote waterige blaren die bij aanraking uiterst pijnlijk zijn. Er is bovendien altijd een gevaar van infectie van de blaren. Als het lichaam over een groot deel blaren door zonnebrand heeft, kan men koorts en een shock krijgen.

Zolang de huid na een zonnebrand nog gevoelig is, moet het slachtoffer de zon mijden. De pijn kan worden verlicht door kompressen die in koud water zijn gedrenkt of in vloeibare paraffme. Lotions en crèmes kunnen olie en vocht in de huid brengen.

Als de huid gaat genezen, gaat hij ook vervellen. Dat kan littekens veroorzaken. Wie regelmatig in de zon werkt, krijgt een droge, gerimpelde huid. In een tropisch klimaat kan dit, zij het sporadisch, tot huidkanker leiden.

Wil men goed bruin worden, maar zonnebrand vermijden, dan moet het eerste zonnebad niet langer dan 15 minuten duren. Langzaam kan men de tijd opvoeren. Men doet er verstandig aan niet midden op de dag te gaan zonnebaden, als de zon hoog aan de hemel staat. Het effect van de ultraviolette stralen, die het bruin veroorzaken, wordt dan nog verhoogd door de weerspiegeling van de stralen door water, zand of sneeuw. Men kan de kans op zonnebrand verkleinen door het gebruik van crèmes en lotions.

Ziek tijdens vakantie

Indien u als werknemer tijdens uw vakantie ziek wordt, moet u zo snel mogelijk uw werkgever inlichten. Sommige werkgevers zijn bereid de resterende vakantiedagen op een ander tijdstip op te laten nemen, maar ze zijn hiertoe niet verplicht. De mogelijkheid van controle zal immers ook dikwijls afwezig zijn. (more…)