Referenties

Wanneer u een sollicitatiebrief schrijft, kunt u gebruik maken van de mogelijkheid daarin een of meer personen als referentie op te geven. Dat wil zeggen dat u degene bij wie u solliciteert de gelegenheid geeft met een derde persoon over u te praten, teneinde een zo goed mogelijk beeld van u te verkrijgen.
U moet hierbij enkele zaken in het oog houden. U geeft vanzelfsprekend alleen die mensen als referentie op, waarvan u mag verwachten dat ze gunstig over u zullen berichten. Degene die u als referentie opgeeft, moet ook iets relevants over u kunnen zeggen, bijvoorbeeld de chef van de afdeling waar u werkt of uw directe studiebegeleider; en hij of zij moet u ook vrij recent hebben meegemaakt.

Natuurlijk vraagt u vooraf toestemming om iemand als referentie te vermelden. Is dat om welke reden dan ook niet mogelijk, vraag dan in uw sollicitatiebrief of men wil wachten met inlichtingen inwinnen tot u de betrokken persoon op de hoogte hebt kunnen brengen. Wanneer u zichzelf wilt beschermen tegen het gevaar dat men voorbarig informatie over u gaat verzamelen, dan kunt u het beste in uw sollicitatiebrief of curriculum vitae schrijven dat u over uitstekende referenties beschikt, waarvan u de namen tijdens een persoonlijk gesprek graag wilt overhandigen.

Luchtziekte

Alle vormen van reisziekten hebben een aantal symptomen gemeen. Misselijkheid en overgeven, verlies van eetlust, transpireren, duizeligheid, bleke gelaatskleur, buikklachten en diarree. Bij luchtziekte komt daar vaak nog het ongemak bij van verstopte of suizende oren. Bij de meest voorkomende reisziekten verstoren de bewegingen van het voertuig de overeenkomst tussen wat de ogen zien en wat het evenwichtsorgaan in het binnenoor voelt. De ogen passen zich bij de bewegingen aan, maar het binnenoor niet, waardoor de van de ogen en de oren uitgaande impulsen onderling niet meer kloppen. Bij luchtziekte speelt de psychologische houding echter de meest belangrijke rol. Men is bang voor vliegen of men is dat niet. Het heeft weinig zin deze angst weg te redeneren, als dit al zou lukken. (more…)

Natuurlijke Kosmetica

Het kost ongetwijfeld minder tijd en moeite uw verzorgingsprodukten in de winkel te kopen, dan zelf kosmetica proberen te maken. Eigen produkten zullen ook eerder bederven. Daar staan echter wel degelijk voordelen tegenover: ze zijn goedkoper en bieden u de mogelijkheid te onderzoeken welke bestanddelen uw huid het beste verzorgen.

Het voert veel te ver om alle mogelijkheden op dit gebied, van kamille tot perzik en van gist tot yoghurt, hier te vermelden. Hier volgen slechts enkele voorbeelden om uw belangstelling op te wekken. (more…)

Medicijnkastje

Een goed gevuld en overzichtelijk medicijnkastje mag in geen enkel gezin ontbreken. De inhoud is in eerste instantie bestemd voor de behandeling van kleine wondjes, schrammetjes en voor de verlichting van onschuldige pijntjes en aandoeningen. Maar het moet ook berekend zijn op het verlenen van eerste hulp in noodsituaties of voor de voorlopige behandeling van een ernstige verwonding in afwachting van de komst van de dokter. Voor deze laatste gevallen is het raadzaam naam, adres en telefoonnummer van de huisarts en van de Eerste Hulp Post van het dichtstbijzijnde ziekenhuis op de binnenkant van het kastje te vermelden. Een kort medisch rapport je van alle huisgenoten kan ook van dienst zijn.

Niet in de badkamer
De badkamer is zeer zeker niet de meest geëigende plaats voor een medicijnkastje. De temperatuur schommelt te veel en de vochtigheid is te groot. Daarom verdient een hoge plaats in de slaapkamer van de ouders de voorkeur. Zorg ervoor dat kleine kinderen er niet ongecontroleerd bij kunnen komen. (more…)

Kunstmatige ademhaling

Er zijn vele verschillende soorten kunstmatige ademhaling. De meest eenvoudige wordt hier beschreven. Voor meer uitgebreide technieken is het verstandig een cursus te volgen bij de EHBO of een kruisvereniging.

Iedereen die niet meer ademt heeft ogenblikkelijk kunstmatige ademhaling nodig. Gebrek aan zuurstof kan binnen drie tot vijf minuten hersenbeschadigingen veroorzaken. Blijft toevoer van zuurstof langer uit dan heeft dit de dood ten gevolge.

De gemakkelijkste manier om kunstmatige ademhaling toe te passen is lucht te blazen in de longen van het slachtoffer door zijn mond, zijn neus of, wanneer het een kind is, door neus en mond tegelijk. Men moet niet harder blazen dan nodig is om de borst van het slachtoffer omhoog te doen komen. Let er vooral op niet te hard te blazen als het om een kind gaat. (more…)

Keelpijn

Keelpijn kan het gevolg zijn van te veel roken, drinken of te hard praten. Ernstiger is het als de pijn een symptoom is dat de keel door ziektekiemen is aangevallen. Veelvuldig gorgelen kan helpen zodra men een droog, kriebelend gevoel in de keel krijgt.

Veel infecties, door een bacterie of een virus veroorzaakt, kunnen behandeld worden met een antibiotica. Er zijn verschillende soorten keelpijn. Angina tonsillaris bijvoorbeeld is een acute infectie. Er is sprake van een opeenhoping van etter rondom de amandelen. Een arts moet hier hulp bieden.

Keelpijn komt ook voor bij de bof, een virusinfectie bij de speekselklieren in de hoek van de kaak. Faryngitis is een andere pijnlijke keelaandoening. Bij een acute aanval is de achterkant van de keel rood en wit gespikkeld. Bovendien kunnen het gehemelte en de amandelen besmet zijn. Een ontstoken strottehoofd, als gevolg van een verkoudheid, geneest men door bedrust, gorgelen, inhaleren en zwijgen. Oesofagitis noemt men de ontsteking aan de slokdarm door het nuttigen van prikkelende of te hete dranken. Koud water of melk brengt hier verlichting. Ontsteking van amandelen, gepaard gaande met keelpijn, is voornamelijk een kinderziekte. Tonsillitis moet altijd door een arts behandeld worden.

Verkoudheid veroorzaakt in de meeste gevallen keelpijn. De keel voelt droog aan en de patiënt kan moeilijk slikken. Soms heeft men koorts. De achterkant van de keel is erg rood. Gorgelen met een antisepticum en veel warm drinken kunnen het ongemak verlichten.

behandelen en verwijderen van wratten

 Wratten ontstaan door een virus. Ze komen het meest bij jeugdige personen voor. Heeft men er erg veel last van (woekering op de handen, het gezicht, de voeten enzovoort), dan zal de huidspecialist er aan te pas moeten komen. Hij zal de wratten in de eerste plaats bestrijden door het toedienen van anti-stoffen. Verder kan men wratten behandelen door met een elektrische naald de bloedtoevoer van de wrat te raken en daardoor af te sluiten. De voorloper van deze methode is het volgende huismiddel: met de punt van een gloeiende naald zo dicht mogelijk bij de huid kruiselings door de wrat te steken en de naald pas terug trekken als hij is afgekoeld. (more…)

Kramp

Alle spieren of van spieren voorziene organen van het lichaam kunnen verkrampen. Dat wil zeggen dat ze zich (meestal pijnlijk) plotseling en onwillekeurig samentrekken. Plaatselijke krampen ontstaan als het spierweefsel door overbelasting of verkeerde bewegingen wordt geprikkeld.
Vergiftigingen kunnen de zenuwen beschadigen en onder meer tot verkramping van alle lichaamsspieren leiden.

Als een kramp niet binnen enkele minuten ophoudt, moet zo snel mogelijk een arts geraadpleegd worden, vooral als regelmatige trekkingen zich herhalen. Leg in ernstige gevallen de patiënt zo neer dat hij zich niet kan bezeren en maak knellende kleding los.
Eenvoudige spierkrampen worden opgeheven door het betreffende lichaamsdeel te buigen en te strekken en de spieren ervan te masseren. In negen van de tien gevallen verdwijnen de verschijnselen.

sproeten verminderen

Sproeten, de bruine vlekjes in de huid, ook wel zomervlekjes genoemd, zijn min of meer blijvende pigmentvlekjes die bij roodharige mensen het vaakst voorkomen. Door invloed van de zon nemen ze in hoeveelheid en sterkte toe.

Men kan sproeten bleken door ze in te wrijven met citroensap of uiensap of door een komkommermasker. De huid betten met een watje, bevochtigd met een slappe oplossing van waterstofperoxyde 3% werd vroeger nogal eens gedaan.

Maagzuur

Een branderig gevoel achter het borstbeen, dat na een maaltijd opkomt, noemt men maagzuur. Het heeft bijna altijd te maken met stoornissen in de spijsvertering. In enkele gevallen kan het echter ook wijzen op de aanwezigheid van een zweer aan de twaalfvingerige darm. Meestal echter ligt de oorzaak in te veel, te vet of te vlug eten. Sommige drogistenmiddeltjes helpen. In ieder geval kan men het beste rechtop op een stoel gaan zitten. Drink kleine slokjes water en vermijd alcohol. (more…)

Klierkoorts

Klierkoorts, bekend onder de naam ziekte van Pfeiffer en ook wel de ‘kissing disease’ genoemd, komt veel voor bij kinderen en jonge volwassenen. Omdat het virus dat de ziekte veroorzaakt zich in het speeksel van de patiënt bevindt, kan besmetting door kussen of ander nauw contact plaatshebben.

In vele gevallen en vooral bij kinderen is de aandoening bijna niet te onderscheiden van andere infecties van de bovenste luchtwegen. Bloedonderzoek kan de diagnose bevestigen.

De verschijnselen zijn: keelpijn of amandelontsteking, vaak met gele vlekken op de amandelen en rode vlekjes achter in de keel; gevoel van lusteloosheid en slechte eetlust; koorts, hoofdpijn en zwelling rond de ogen; opgezwollen klieren in de hals, oksels en liezen; in sommige gevallen een opgezette milt; geelzucht of een uitslag zoals bij rode hond. (more…)

spataderen klachten

Spataderen. Een oud middel tegen spataderen is het druppelsgewijze innemen van extract uit wilde kastanjes, het gebruiken van kalktabletten en vitamine P. Dagelijks rauwkost consumeren wordt zeer aanbevolen.

Noodzaak is ervoor te zorgen dat de stoelgang goed is, dat men niet te lang staat en dat men regelmatig wandelt. Veel gymnastiek (in het bijzonder op de rug liggend ‘fietsen’) is een goede remedie, evenals dikwijl de benen en voeten enkele malen in heel koud water dompelen. En vooral geen knellende kledingstukken dragen (kousebanden, jarretels).

meeeters verwijderen

Meeëters (of komedonen) zijn kleine zwartachtige talgpropjes op en rond de neus, kin en ogen. Ze zien eruit als zwarte poriën. Ze komen vooral bij jongelui voor. De bestrijding is niet moeilijk, maar men moet wel oppassen dat de huid niet door veel operatieve ingreepjes pokdalig wordt. Vroegtijdige preventieve bestrijdingsmethoden (zie onder) voorkomen dit. Hete gezichtsdampbaden activeren de zweeten talgklieren en verweken de propjes, zodat ze verwijderd kunnen worden met een komedonenquetscher, een schepje met een gaatje dat om de meeëter gebracht wordt die dan door een lichte druk naar boven komt en eruit springt. Handigheid is wel vereist. Even laten voordoen. Een betere en nieuwere methode is elektrisch wegzuigen (laten doen), waardoor beschadiging van de huid voorkomen wordt. (more…)

Wat is een miskraam?

Van een miskraam wordt gesproken wanneer de vrucht sterft in de eerste zestien weken na de laatste menstruatie. Medici spreken in dit geval van een spontane miskraam. Een miskraam begint meestal met wat licht bloedverlies. Als het doorzet, wordt het bloedverlies sterker en krijg je er baarmoederkrampen bij. Dat komt door het samentrekken van de baarmoederspier om het afgestorven vruchtje met het placentaweefsel in een keer uit te stoten. Het lijkt daarmee erg op een hevige menstruatie. (more…)

Maagpijn behandeling

Maagpijn is meestal een symptoom van gastritis. De oorzaken zijn vaak gelegen in voedselvergiftiging, infectie, medicijngebruik of er is sprake van een allergische reactie. Meestal is het echter een overgevoeligheid voor bepaalde soorten voedsel.

Als psychosomatische ziekte komt maagpijn ook vaak voor, maar dan ligt de oorzaak in onverwerkte zorgen, stress of andere psychische aandoeningen.

Een normale maagirritatie behoort binnen twee dagen verdwenen te zijn. Tabletten die het maagzuur neutraliseren, kunnen verlichting brengen. Vermijd aspirine omdat dit middel, bij onoordeelkundig en veelvuldig gebruik, juist maagklachten kan veroorzaken. Als de pijn constant aanhoudt en langer dan drie uren duurt, moet men de dokter raadplegen. Elke aanwijzing dat er sprake zou kunnen zijn van een interne bloeding moet onmiddellijk gerapporteerd worden. Eet de eerste dag niet, maar drink telkens kleine hoeveelheden. Daags daarop kan men kleine porties licht verteerbaar voedsel proberen. (more…)