Wat kan er de oorzaak van zijn als je overmatig last hebt van braken tijdens de zwangerschap?

Een echte duidelijke oorzaak voor het probleem wordt meestal niet gevonden. Lange tijd is gedacht dat de klacht kon worden gezien als het onbewust afwijzen van de zwangerschap. Dit is achterhaald en tegenwoordig gelooft bijna niemand dat meer.

Wel blijkt het euvel vaker voor te komen bij vrouwen die al dan niet bewust twijfels hebben over de zwangerschap. Je zou echt misselijk kunnen worden van je onzekerheid of je kind op dit moment nu wel of niet welkom is. (more…)

Buikpijn tijdens de zwangerschap

Van alle klachten tijdens de zwangerschap is buikpijn dikwijls wel de meest on gerustheid gevende, zeker als de pijn in de onderbuik zit. Vaak denk je dan meteen dat er iets met het kind aan de hand is. Een (dreigende) miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan immers dezelfde klachten geven. Maar doorgaans zal er daarbij dan ook bloedverlies uit de schede optreden.

Buikpijn kan een groot aantal oorzaken hebben. In de zwangerschap is de oorzaak vaak wat moeilijker te vinden dan buiten de zwangerschap. In de loop van de zwangerschap drukt de baarmoeder diverse organen in de buik soms zo opzij dat klachten van die organen zich op andere dan de daarvoor bekende plaatsen kunnen uiten. (more…)

Wat is de oorzaak van de misselijkheid en het braken tijdens de zwangerschap?

Verschillende theorieën doen daarover de ronde. Hieruit blijkt dat nog nie mand tot een afdoende verklaring is kunnen komen.
Lange tijd is gedacht dat alleen het zwangerschapshormoon HCG verantwoordelijk is voor het ontstaan van het zwangerschapsbraken. Dit omdat het optreden van de klachten de trend lijkt te volgen van de produktie van HCG. Tot de tiende week (zes weken over tijd) neemt namelijk de hoeveelheid HCG-hormoon in het bloed (én het braken) toe. Daarna daalt de hoeveelheid HCG-hormoon weer tot de zestiende week. In die periode neemt ook het braken weer af. Ondertussen is ook weer gebleken dat de hoeveelheid HCG in het bloed van de zwangere op zich niet van invloed is op de ernst van de problematiek. (more…)

Kun je tijdens de zwangerschap echt niet meer ongesteld worden?

Een menstruatie is de bloeding die optreedt wanneer er geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Tijdens de zwangerschap kan er dus per definitie geen menstruatie meer optreden.
Toch kan er met name in het begin van de zwangerschap best eens wat bloedverlies uit de schede zijn. Zolang je nog niet weet dat je zwanger bent, ligt het voor de hand dat zoiets per vergissing voor een ongesteldheid of menstruatie wordt versleten. Ben je al een paar weken over tijd, dan kan zo’n bloeding gemakkelijk voor een dreigende miskraam worden aangezien.
Er is een drietal momenten vroeg in de zwangerschap waarop enig licht en onschuldig bloedverlies uit de schede kan komen. (more…)

Mag je vrijen in verwachting bent?

Als je tegen vrijen is althans medisch gezien geen enkel bezwaar. Dat geslachtsver keer schadelijk zou zijn voor de vrucht, een miskraam op kan wekken of aangeboren afwijkingen doet ontstaan, is ondanks andere beweringen in het verleden beslist niet waar. Zelfs in de laatste zes weken van de zwangerschap mag je gemeenschap hebben, vooropgesteld natuurlijk datje het prettig vindt en datje zwangerschap geheel naar wens verloopt. Welke houding je daarbij ook kiest, alles mag in principe. Dit alles neemt niet weg dat er vaak tijdens de zwangerschap toch veel verandert op het gebied van de seks. De behoefte eraan kan verminderen, maar kan juist ook groter worden. Sommige vrouwen kunnen in de zwangerschap pas echt genieten van seks, met name wanneer ze voorheen een weinig betrouwbare methode van geboortenregeling toepasten, zoals periodieke onthouding of col” tus interruptus (‘oppassen’, ‘terugtrekken’, ‘voor het zingen de kerk uitgaan’). Het wegvallen van de remmende angst om in verwachting te raken, blijkt, ook al is dat tijdens de zwangerschap, heel bevrijdend te kunnen zijn.

Hoelang duurt de zwangerschap normaal gesproken?

Voor het berekenen van de zwangerschapsduur wordt altijd uitgegaan van 40 weken precies, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. In de praktijk duurt de zwangerschap zelden precies zolang. Waarom dan toch van die periode wordt uitgegaan, heeft te maken met een aantal factoren.
Bij de meeste vrouwen is doorgaans niet bekend wanneer de bevruchting en daarmee het begin van de zwangerschap precies heeft plaatsgevonden. Als je een regelmatig menstruatiepatroon van jezelf hebt, bijvoorbeeld precies om de vier weken, dan kan het bijna niet anders of het vrijkomen van de eicel uit et!n van de eierstokken moet in het midden tussen twee menstruatieperioden gelegen hebben. Heb je een wat onregelmatiger cyclus, en dat is bij veel vrouwen het geval, dan weet eigenlijk nooit exact wanneer de eicel is vrijgekomen en dus de bevruchting is opgetreden. (more…)

Hoe merk je dat je in verwachting bent?

Tal van aanwijzingen kunnen al in een vroeg stadium het bestaan van een zwan gerschap waarschijnlijk maken. Hoewel niet al die verschijnselen aanwezig hoeven te zijn, is het in het algemeen wel zo dat naarmate er meer verschijnselen zijn, het des te waarschijnlijker wordt dat je zwanger bent. Absolute zekerheid kan er pas later zijn. (more…)

Wanneer begint het hart van je kind te kloppen?

Al in de derde week na de bevruchting, je bent dan doorgaans amper een week over tijd, begint zich in de vrucht een primitieve bloedsomloop alsmede een hartje te ontwikkelen. Een week later gaat het hartje al kloppen.

De eerste activiteiten van het hart kunnen met echoscopie of met de dop-tone nog niet worden waargenomen. Daarvoor is het hart nog veel te klein. Trouwens, de hele vrucht is dan nog maar zeven millimeter groot!

Stotteren

Stotteren en hakkelen zijn verwante vormen van spraakgebreken. Vaak is de oorzaak psychisch. Iemand die srottert, ondervindt moeilijkheden bij het beginnen van een zin of een woord en herhaalt de klank, meestal de eerste lettergreep van een woord, krampachtig. Iemand die hakkelt, herhaalt onwillekeurig een lettergreep of zelfs een heel woord. De termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. (more…)

Stress

Deze Engelse term wordt ook in onze taal gebruikt om emotionele spanningen zoals zorgen aan te geven. In biochemische betekenis kan het woord worden gebruikt bij allergische reacties, zoals het vrijkomen van histamine in de weefsels. Ook bij oververmoeidheid en ziekte kan stress zich voordoen.. Emotionele stress

Iedereen staat wel eens bloot aan emotionele spanningen, maar sommige mensen zijn altijd bang of zitten voortdurend te tobben. Als de spanning blijft en de betrokkene zich niet aan kan passen, kan er een psychosomatische ziekte ontstaan. (more…)

Strontje op ooglid

Een ontsteking van het ooglid, veroorzaakt door infectie van de wortels van een of meer oogharen of van de vetklieren noemt men een ‘strontje’. Op het ooglid komt een hard gedeelte dat in het midden snel een blaasje krijgt met pus. Men kan de ontwikkeling van een strontje tegengaan door het uittrekken van het ooghaar, waar het zich wil nestelen. Men kan het strontje ook tot rijpheid brengen met warmte. Leg daartoe om de twee uur een warm kompres op het oog. Na enkele behandelingen barst het strontje meestal en droogt het op. (more…)

Wat te doen bij een sterfgeval

Als er een sterfgeval plaatsvindt, is niemand verplicht aangifte van het overlijden te doen of voor de begrafenis of crematie te zorgen. Alleen degene bij wie het stoffelijk overschot zich bevindt, is verplicht de burgemeester te waarschuwen. Deze zorgt dan voor lijkschouwing en lijkbezorging. (more…)

Steekwonden

Een verwonding door een steek met een mes of ander puntig voorwerp, bijvoorbeeld een fietsspaak, een breinaald of een schaar, ziet er aan de buitenkant vaak niet zo ernstig uit. Huidweefsels en dieper liggende organen kunnen echter beschadigd zijn. Daarom dient men een steekwond altijd serieus te nemen en er zo snel mogelijk een arts bij te halen. (more…)

Heeft het met de zwangerschap te maken als je meer last van (jeugd)puistjes krijgt?

In de eerste twee, drie maanden van je zwangerschap kun je inderdaad meer last hebben van acne dan normaal het geval is. Het optreden van puistjes staat namelijk sterk onder invloed van hormonen. Grote veranderingen op dit gebied, geven vaak een verergering van de klachten. Dat is niet alleen in de puberteit zo, maar dikwijls ook in het begin van de zwangerschap. (more…)

Squash

Squash is een racketspel dat wordt gespeeld in een omsloten ruimte. De bedoeling is om de beurt de bal te spelen, waarbij men het de tegenstander zo moeilijk mogelijk maakt. De spelregels en de afmetingen van de baan variëren nogal van land tot land.
in Amerika gebruikelijke indeling en afmeting. In Europa zijn de serveervakken rechthoekig. De internationale speelruimte voor enkelspel is 6,40 m breed en 9,75 m lang. De hoogte van de achterwand is 4,60 m en de serveerlijn op de achterwand is getrokken op een hoogte van 1,80 m. (more…)