Pijnstillers

Uitslagen van de jongste onderzoekingen in Amerika en Engeland wijzen uit dat er een verband kan liggen tussen het gebruik van de stof aspirine (de wetenschappelijke naam is: Acetylsallicilzuur) en de zeldzaam voorkomende kinderziekte ‘Reye’s Syndroom’, een aandoening die dodelijk kan zijn. (more…)

Teken – verwijderen en voorkomen

Teken kruipen langs twijgen en stengels omhoog en wachten tot er een warmbloedig dier of een mens passeert. Als dat het geval is, laten ze zich hierop vallen, waarna ze zich aan de huid vasthechten. Ze zuigen zich vol met bloed, waardoor het grijsbruine lichaam tot driemaal zijn oorspronkelijke omvang kan opzwellen, waarna ze zich weer laten vallen. (more…)

Lichaamshouding – Hulp bij een holle rug

De beste stand is een comfortabele, rechte houding waarbij hoofd, romp en benen vertikaal op elkaar rusten. De zogenaamde militaire houding, borst vooruit en buik ingetrokken, wordt niet meer als de meest gezonde
aangemerkt. Ga, voor een test van de houding, met de bovenkant van de rug tegen muur staan met de billen en de hielen tegen de muur gedrukt.
Schuif de handen in de ruimte tussen muur en rug. Ze moeten zowel de rug als de muur bijna raken. Blijkt er teveel ruimte te zijn dan is er waarschijnlijk sprake van een holle rug. Deze afwijking, lordose genaamd, duidt over het algemeen op een verkeerde lichaamshouding, veroorzaakt door een zware buik of zwakke buikspieren. Ze verdwijnt als deze oorzaken worden opgeheven. (more…)

Lichaamsgeur

Het lichaam bevat ongeveer 2 miljoen zweetkliertjes die per etmaal van een halve tot wel vier liter zweet kunnen produceren. Wanneer transpiratie vrijelijk kan verdampen, geeft dit bij gezonde mensen die hun lichaam schoon houden geen kwalijke geuren. Op plaatsen waar twee lichaamsoppervlakken elkaar raken of waar de transpiratie wordt geabsorbeerd door de kleding kan de vochtafscheiding wel gaan ruiken. Bacteriën breken de oliën in het zweet in snel tempo af en vormen stoffen met een onaangename geur. Fabrikanten van zeep, deodoranten en anti-transpiratiemiddelen hebben op de hekel van de mensen aan deze kwalijk riekende geur een gigantische industrie gegrondvest. (more…)

tandpijn

Pijnbestrijding
Tandpijn ontstaat meestal ten gevolge van verrotting, dat wil zeggen tandbeschadiging door zuren die ontstaan in de mond doordat bacteriën suiker afbreken.

Parodontose
Als parodontitis niet wordt behandeld, leidt de aandoening tot parodontose. De chronische ontsteking breidt zich uit tot de gehele bevestiging van de tand of kies in de kaak Hierbij gaan de bevestigingsvezels verloren en slinkt het kaakbeen De tanden gaan loszitten en lijken langer te zijn geworden. In het eindstadium van deze ontwikkeling moeten ze worden getrokken Ook parodontose kan in een vroeg stadium met succes door de tandarts worden behandeld. De oorzaken zijn dezelfde als bij parodontitis.
Een andere vorm van parodontose gaat niet gepaard met een ontsteking. Oorzaak van deze vorm is overbelasting van afzonderlijke tanden of kiezen of een zwakke structuur van het kraakbeenweefsel. (more…)

Planteziekten

Evenals dieren kunnen planten last hebben van allerlei ziekten, waardoor ze kunnen worden beschadigd of gedood. Door onderzoek is er veel bekend over de behandeling van diverse ziekten, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Kies dus uitsluitend planten die te houden zijn bij de omstandigheden en de verzorging die u hen kunt bieden. Ziekten worden namelijk niet alleen veroorzaakt door parasitaire organismen, maar ook door kweken op verkeerde grond, bij een onjuiste temperatuur, enz. (more…)

Polsslag meten

De pompende werking van het hart veroorzaakt een afwisselende samentrekking en uitzetting van de slagaderen. In de pols kan men de hartslag ongeveer een tiende seconde na de feitelijke hartslag voelen. Zo kan met het aantal slagen van het hart tellen.
De polsslag van een gezonde volwassene in rust is in het algemeen 65-80 per minuut. Bij vrouwen ligt dit aantal hoger dan bij mannen. Bij kinderen is de polsslag nog hoger. De polsslag van een rustend kind van 10 jaar kan 90 per minuut zijn, die van een kleuter zelfs 140.
Evenals uit de hartslag kan een arts aan de hand van de polsslag (kracht, regelmatigheid en aantal keren per minuut) conclusies trekken wat betreft de gezondheidstoestand van een persoon. (more…)

Platvoeten

Bij platvoeten rust de hele voetzool plat op de grond, omdat het voetgewelf van de wreef is doorgezakt. Een gevulde afdruk van de blote voet op een zachte grond is een teken van platvoeten. Een sterk voetgewelf laat een verhoogd gedeelte in de afdruk zien aan de kant van de grote teen.
Platvoeten kunnen erfelijk zijn. Het euvel kan ook het gevolg zijn van een te hoog gewicht of veel staan zonder goede steun voor de voet. Platvoeten kunnen ook voortkomen uit een gebroken enkel of ander letsel. Wanneer het pijn gaat doen, kan een arts steunzolen voorschrijven en oefeningen om de voetbanden te versterken. Voeten van kinderen moeten regelmatig op platvoeten worden gecontroleerd. (more…)

Nieren

De belangrijkste functie van de nieren is het zuiveren van het bloed, met behulp van een fIltersysteem waar per uur ongeveer acht liter bloed doorstroomt.
De nierslagaders pompen het bloed, dat overtollig water en afvalstoffen van de verschillende lichaamsprocessen bevat, de beide nieren binnen. Daar worden de bloedcellen en het bloedvocht waarin onmisbare stoffen zijn opgelost, verzameld en via de nierslagaders weer in de bloedsomloop gebracht. Water, afvalstoffen en andere overbodige produkten worden uitgefIlterd en als urine via de blaas uit het lichaam verwijderd.
De nieren regelen ook de waterhuishouding en het zuur-base evenwicht.

Noodbevalling

In ons land is het onder normale omstandigheden alleen aan artsen en vroedvrouwen toegestaan bij een bevalling te helpen. Maar in noodsituaties kan het voorkomen dat een leek moet ingrijpen. Blijf in zo’n geval wel proberen een verloskundige in te schakelen.

Hygiëne
Hygiëne is voorwaarde nummer één. Was de handen met water en zeep. Borstel de nagels goed schoon alvorens de helpende hand te reiken. Herhaal dit zo vaak als nodig is tijdens de bevalling. Droog ze niet af. Houd mensen met open wonden of infecties uit de buurt van moeder en kind. Zorg voor zoveel mogelijk schoon beddegoed en schone handdoeken, verbandmiddelen en watten. Zodra deze vuil zijn, dient men ze onmiddellijk te vervangen. Terwijl men wacht tot de geboorte begint, zorgt men dat alles klaarligt wat nodig kan zijn. (more…)

Premenstrueel syndroom

In de periode voor de menstruatie kunnen vrouwen last hebben van psychische en lichamelijke onregelmatigheden. Hierbij kunnen zich zenuwachtigheid, geprikkeldheid, neerslachtigheid, herhaaldelijk optredende hoofdpijnen, een opgeblazen gevoel en pijn in de borsten voordoen. (more…)

Stijve Nek

Pijn in de nek of stijfheid van de nekspieren kan vele oorzaken hebben. Nerveuze spanningen, een kou, zitten of liggen op de tocht of in een ongemakkelijke positie zijn de meest voorkomende.

Draag gedurende twee dagen (48 uur) een dikke das of rol een handdoek om de nek. Een warmtelamp en pijnstillers kunnen eveneens enige verlichting brengen. Ga naar een dokter als de stijve nek gepaard gaat met koorts of hoofdpijn. Vooral bij kinderen kunnen deze symptomen waarschuwingen zijn voor een meer ernstige ziekte. Vraag ook advies als een stijve nek het gevolg is van bijv. zweepslag. Zweepslag in de nek ontstaat meestal bij auto-ongelukken waarbij de inzittenden onverwachts naar voren worden geslingerd.

Medische assistentie is ook nodig als men last heeft van een scheve hals. Dit is een afwijking waarbij de spieren van nek en hals naar een kant samentrekken. Meestal is massage de aangewezen weg, maar in ernstige gevallen kan een operatie onvermijdelijk zijn. Soms is het een gevolg van artritis. In dat geval is een vroegtijdige behandeling van belang.

Nek -en rugletsel

Verkeerde behandeling van een slachtoffer met botbreuken in de rug (wervelkolom) of nek kan blijvende verlamming veroorzaken of zelfs tot de dood leiden. Het komt nogal eens voor dat een onervaren leek de duidelijk zichtbare verwondingen van een slachtoffer behandelt, terwijl hij rugof nekletsel over het hoofd ziet. Men mag een slachtoffer, bij wie men een gebroken nek of rug vermoedt, alleen van houding veranderen als er gevaar voor hem dreigt. In alle andere gevallen dient verplaatsing overgelaten te worden aan ambulance-personeel dat over de benodigde uitrusting beschikt.

(more…)

Nagelbedontsteking

Door een infectie kan de huidplooi aan de zijkant van een vingerof teennagel ontsteken. Deze infectie kan in acute en in chronische vorm optreden.

Verschijnselen (acuut)

Bij een acute ontsteking kunnen de volgende verschijnselen optreden. Pijn en kloppen in de nagelplooi. De huid wordt ter plaatse rood en zwelt op.
Jonge baby’s krijgen soms een lichte vorm van de aandoening. Deze verdwijnt door schoonmaken van de omgeving van de nagels.

De ontsteking wordt binnen enkele uren zeer pijnlijk en verdwijnt zodra de pus is verwijderd. De voornaamste oorzaak moet gezocht worden in een bacteriële infectie na een prikje of een andere verwonding. Daarnaast kan het herpes-simplexvirus een zeer pijnlijke infectie zonder pusvorming veroorzaken. (more…)

Flauwvallen voorkomen

Als de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk wordt verminderd kan iemand flauwvallen. Dat kan gebeuren als men zich in een benauwde ruimte bevindt, door een emotionele schok, door daling van het bloedsuikergehalte, door voedselgebrek of door een ernstige verwonding. Als men lang stil moet staan kan flauwvallen worden voorkomen door zachtjes heen en weer te veren van de hiel naar de bal van de voet. (more…)