Vaccinatie – Voorkom epidemische ziekten

Vaccinaties mogen in beginsel alleen aan gezonde kinderen en volwassenen worden toegediend.
Een kind dat hersenletsel heeft opgelopen, aanleg heeft voor aanvallen van epilepsie, of bij wie vallende ziekte in de familie voorkomt, mag niet zonder meer worden ingeënt. De arts die de vaccinatie voorschrijft of uitvoert, moet weten welke complicaties zouden kunnen optreden voor hij zijn beslissing neemt. Het kind kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor kippeëieren of penicilline. Meld niet alleen ernstige aandoeningen in de familie, maar alles wat misschien van belang zou kunnen zijn. Voorts kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen problemen opleveren. (more…)

Elektriciteitsongeval

Als u een slachtoffer moet helpen dat onder stroom staat, loopt u de kans zelf een stroomstoot te krijgen. Schakel daarom eerst de stroom uit. Lukt dit niet, verwijder de patiënt dan van de stroombron. Dit kunt u doen met behulp van een droge bezemsteel of houten stoel terwijl u zelf op een droge isolerende ondergrond staat. Doof vervolgens eventueel brandende kleding met behulp van een deken. Ligt het slachtoffer op de grond, controleer eerst de ademhaling en de hartslag. Pas, zo nodig, kunstmatige ademhaling toe. Ga na of er geen ledematen gebroken zijn. Haalt het slachtoffer nog adem, leg hem dan in een stabiele zijligging. Controleer de polsslag en ga na of er brandwonden zijn. Deze kunnen dieper zijn dan ze er uitzien. Brandwonden moet men met koud water deppen en ze van de lucht afsluiten met een verband. Waarschuw zo snel mogelijk de ambulancedienst. (more…)

Hooikoorts – Oorzaken en geneesmiddelen

Deze allergische aandoening van de slijmvliezen van neus en ogen is een reactie op stuifmeel. De voornaamste verschijnselen zijn veelvuldige en hevige niesbuien, kriebel in de keel en opgezette ogen. Hooikoorts is een veel voorkomende vorm van allergie. (more…)

Hysterie

Een toestand waarin een patiënt zich ongewoon gedraagt om de aandacht te trekken of om een onaangename situatie te vermijden, noemt men hysterie. De aandoeningen worden opgeroepen door spanningen bij een onevenwichtig persoon die uiterst gevoelig is voor suggesties. Het kan een terugkerend verschijnsel zijn dat zich meer bij vrouwen dan bij mannen voordoet. (more…)

Hondsdolheid

Hondsdolheid is een gevaarlijke infectieziekte die wordt overgebracht door de beet van een vos, das, ree, schaap, rund, hond of kat. Het virus verplaatst zich van de plek van de beet naar het centrale zenuwstelsel en kan dit verlammen. (more…)

Huiduitslag – De meest voorkomende soorten

Drie soorten huiduitslag komen het meeste voor: over het hele lichaam gepaard gaande met koorts, eveneens over het hele lichaam maar zonder bijverschijnselen en ten slotte sterk gelokaliseerde uitslag.
Gepaard gaande met koorts en hoesten komt uitslag het meeste voor bij kinderen. Stop het kind in bed, laat het veel drinken, gebruik pijnstillers en vermijd contact met anderen. Zijn de verschijnselen ernstig dan is het raadzaam een dokter te roepen. Het ontbreken van algemene bijverschijnselen duidt meestal op een allergische reactie. In dit geval moet men alles vermijden wat de uitslag zou kunnen veroorzaken. Raadpleeg een arts als de uitslag misschien veroorzaakt is door het gebruik van medicijnen of wanneer de kwaal ernstig en hardnekkig blijkt te zijn. (more…)

Hoofdpijn

In onze moderne maatschappij heeft bijna iedereen wel eens last van hoofdpijn. Toch kunnen sommige pijnen een indicatie zijn van een ernstige afwijking waarvoor een advies van een arts onontbeerlijk is.
Een plotselinge, verpletterende hoofdpijn, of een die gepaard gaat met een wazig gezichtsvermogen, met krampen, verwarring, verlammingen of bewusteloosheid moet door een dokter behandeld worden. Ook een hoofdpijn met koorts en een stijve nek, of een sterk gelokaliseerde pijn bij het oor, oog of één kant van het gezicht vragen extra aandacht evenals hoofdpijn die telkens terugkomt en steeds heviger wordt, en de pijn die gepaard gaat met misselijkheid en braken. (more…)

Hoesten – Oorzaken en remedies

Hoesten is een beschermende reflex waardoor de longen gereinigd worden van overbodig slijm of ingeademde stoffen. Er zijn vele ongevaarlijke, maar ook meer ernstige oorzaken aan te wijzen.

Een hese of pijnlijke hoest kan veroorzaakt worden door pseudo kroep of een ontsteking aan strottehoofd of luchtpijp. Als er sprake is van kinkhoest hoort men het ‘hijgen’ altijd bij het inademen na een hoestaanval. (more…)

Eetlust – Te veel of te weinig: in beide gevallen bedreigend

Er bestaat verschil tussen eetlust en honger. Iemand met een volle maag heeft geen honger maar kan nog best eetlust hebben -verlangen naar voedsel en drank. Honger daarentegen is een lichamelijke behoefte aan voeding. Het gaat gepaard met een knagend gevoel, dat wordt veroorzaakt door de samentrekkingen van de wanden van de lege maag.

De omstandigheden waaronder mensen voedsel tot zich nemen, hebben meestal een grote invloed op de eetlust. Als een maaltijd er smakelijk uitziet en wordt opgediend in een schone en prettige omgeving, dan eet men in de meeste gevallen met plezier. Lawaai, onappetijtelijke gerechten of een slecht humeur kunnen iedere eetlust bederven. (more…)

Hoofd en gezicht verwondingen

Het is verstandig bij alle hoofden gezichtsverwondingen extra aandacht aan de patiënt te besteden. Ook uiterlijk kleine beschadigingen kunnen vaak, vooral bij oudere mensen, ernstige gevolgen hebben. (more…)

Flesvoeding

Pas in deze eeuw is babyvoeding beschikbaar gekomen met een samenstelling die een bruikbaar alternatief vormt voor de moedermelk. Deze flesvoeding bestaat uit koemelkpoeder (of sojameel) waaraan water wordt toegevoegd, verrijkt met plantaardige oliën, ijzer en vitamine.

De melk moet op lichaamstemperatuur zijn. Test: enkele druppels op de onderarm mogen niet warm, maar ook niet koud aanvoelen. Houd de baby zo in de armen dat het hoofdje hoger is dan zijn maag en u de fles gemakkelijk naar zijn mond kunt brengen. Zorg dat de speen steeds met melk gevuld blijft; dat verkleint de kans dat de baby te veel lucht naar binnen krijgt. Geefhalverwege de voeding het kind de kans om een boertje te laten. (more…)

Hikken – Soms is zenuwachtigheid de oorzaak

Te veel of te snel eten kan hikken veroorzaken. Het is een onwillekeurige samentrekking van het middenrif. Aanvallen van hikke;; kunnen veroorzaakt worden door zenuwachtigheid en een enkele keer door een stoornis in het spijsverteringsstelsel of een longaandoening. Als een aanval langer dan drie uur duurt moet men een arts waarschuwen. (more…)

EHEC-bacterie symptomen en voorkoming

In Noord-Duitsland, vooral in en rond Hamburg, is een grote uitbraak van ziektegevallen gemeld, veroorzaakt door een EHEC-bacterie. Dit is een variant van de darmbacterie E. coli. In Duitsland zijn al honderden zware ziektegevallen en enkele doden gemeld met ernstige nierklachten (HUS). Zoals het er nu uitziet zijn komkommers afkomstig uit Spanje de oorzaak. (more…)

Wat betekent Indigestie?

Indigestie betekenis: Een onbehagelijk gevoel na een maaltijd duidt vaak op een stoornis in de spijsvertering. Een vol gevoel, hikken, boeren, zuurbrand, oprispingen en darmgassen wijzen allen op een indigestie. (more…)

Delirium

Een delirium is een acute geestesgesteldheid waarbij normaal denken en bewustzijn zijn onderbroken. Het gaat vaak gepaard met angstaanjagende visuele hallucinaties, geheugenverlies, onvermogen tot helder denken, paranoia en slapeloosheid. (more…)