Vergiftiging

Wanneer een slachtoffer gif heeft binnengekregen, moet men zo snel mogelijk een arts waarschuwen. Stel geen pogingen in het werk het gif uit de maag van het slachtoffer te krijgen. Een braakmiddel kan gevaar opleveren: wanneer het gif een scherp zuur of loog is kan braken de slokdarm en de keel en mogelijk ook de neusdoorgangen blootstellen aan de invretende werking van het gif. Als verdunningsmiddel kan men beter melk te drinken geven als de patiënt bij bewustzijn is. Als het gif erg vluchtig is, zoals bijvoorbeeld benzine, kan het braken er de oorzaak van zijn dat het slachtoffer de lucht inademt, hetgeen fataal kan zijn voor de longen. Wat het gif ook mag zijn, het gevaar bestaat dat het slachtoffer het braaksel inademt en stikt, vooral wanneer hij versuft is. (more…)

Tandverzorging

Tandverzorging moet al beginnen bij zuigelingen, zelfs als er nog geen tanden zijn. Veeg met een zacht doekje twee keer per dag het tandvlees van een baby schoon om de bacteriën, die tandbederf veroorzaken, te verwijderen. Leg een baby niet in bed met een flesje melk of vruchtesap. Beide vloeistoffen bevatten suiker die de bacteriën voeden. Hoe langer de speen in de mond blijft, des te groter is het risico. (more…)

Slipsteken – Onzichtbaar naaien van zomen

Er zijn twee soorten slipsteken, gelijke en ongelijke. Gebruik gelijke slipsteken twee vouwkanten aan elkaar te hechten, zoals bij het repareren van naden of afwerken van een kussen. De ongelijke slipsteek meer geschikt voor een omgeslagen zoom. (more…)

Slijmbeursontsteking

De wetenschappelijke naam voor deze aandoening is bursitis. Het is een ontsteking van de slijmbeurs, waardoor een abnormale opeenhoping van vocht ontstaat en de slijmbeurs zwelt. Een slijmbeursontsteking boven de knie, ook bekend als stratemakersknie, is het gevolg van veel knielen op een harde ondergrond en de daaruit resulterende spanning en druk. Mensen die bij hun werk de hele dag met de ellebogen op hun bureau zitten, kunnen bursitis aan de ellebogen krijgen. (more…)

Tanden krijgen

Ofschoon sommige baby’s hun tanden krijgen zonder enig probleem, hebben de meeste kinderen er nogal last van. De tekening laat zien wanneer ongeveer de verschillende tanden en kiesjes gaan doorbreken.
Veel kinderen kunnen er hangerig van zijn, een lichte verhoging hebben, nogal eens huilen en meer dan normaal wakker worden. Let er evenwel op dat in deze periode kinderen ook gewoon ziek kunnen zijn. Kan de baby niet inslapen, dan wil een slokje water of melk wel eens helpen. (more…)

Verkoudheid

De meest verspreide besmettelijke ziekte
Verkoudheid is een infectieziekte van de ademhalingswegen, vooral van de neus, de keel en de bronchiën of luchtpijpvertakkingen. Vaneen groot aantal virussen is bekend dat zij verkoudheid veroorzaken en er worden nog altijd nieuwe ontdekt. (more…)

Elektrisch Scheerapparaat

Een scheerapparaat moet goed onderhouden worden; maak de scheerkoppen en de mesjes regelmatig schoon en onderzoek ze op slijtage. Blaas de haartjes er na elke scheerbeurt uit, maak de bladen maande vloeistof. (more…)

Pijnstillers

Uitslagen van de jongste onderzoekingen in Amerika en Engeland wijzen uit dat er een verband kan liggen tussen het gebruik van de stof aspirine (de wetenschappelijke naam is: Acetylsallicilzuur) en de zeldzaam voorkomende kinderziekte ‘Reye’s Syndroom’, een aandoening die dodelijk kan zijn. (more…)

Teken – verwijderen en voorkomen

Teken kruipen langs twijgen en stengels omhoog en wachten tot er een warmbloedig dier of een mens passeert. Als dat het geval is, laten ze zich hierop vallen, waarna ze zich aan de huid vasthechten. Ze zuigen zich vol met bloed, waardoor het grijsbruine lichaam tot driemaal zijn oorspronkelijke omvang kan opzwellen, waarna ze zich weer laten vallen. (more…)

Lichaamshouding – Hulp bij een holle rug

De beste stand is een comfortabele, rechte houding waarbij hoofd, romp en benen vertikaal op elkaar rusten. De zogenaamde militaire houding, borst vooruit en buik ingetrokken, wordt niet meer als de meest gezonde
aangemerkt. Ga, voor een test van de houding, met de bovenkant van de rug tegen muur staan met de billen en de hielen tegen de muur gedrukt.
Schuif de handen in de ruimte tussen muur en rug. Ze moeten zowel de rug als de muur bijna raken. Blijkt er teveel ruimte te zijn dan is er waarschijnlijk sprake van een holle rug. Deze afwijking, lordose genaamd, duidt over het algemeen op een verkeerde lichaamshouding, veroorzaakt door een zware buik of zwakke buikspieren. Ze verdwijnt als deze oorzaken worden opgeheven. (more…)

Lichaamsgeur

Het lichaam bevat ongeveer 2 miljoen zweetkliertjes die per etmaal van een halve tot wel vier liter zweet kunnen produceren. Wanneer transpiratie vrijelijk kan verdampen, geeft dit bij gezonde mensen die hun lichaam schoon houden geen kwalijke geuren. Op plaatsen waar twee lichaamsoppervlakken elkaar raken of waar de transpiratie wordt geabsorbeerd door de kleding kan de vochtafscheiding wel gaan ruiken. Bacteriën breken de oliën in het zweet in snel tempo af en vormen stoffen met een onaangename geur. Fabrikanten van zeep, deodoranten en anti-transpiratiemiddelen hebben op de hekel van de mensen aan deze kwalijk riekende geur een gigantische industrie gegrondvest. (more…)

tandpijn

Pijnbestrijding
Tandpijn ontstaat meestal ten gevolge van verrotting, dat wil zeggen tandbeschadiging door zuren die ontstaan in de mond doordat bacteriën suiker afbreken.

Parodontose
Als parodontitis niet wordt behandeld, leidt de aandoening tot parodontose. De chronische ontsteking breidt zich uit tot de gehele bevestiging van de tand of kies in de kaak Hierbij gaan de bevestigingsvezels verloren en slinkt het kaakbeen De tanden gaan loszitten en lijken langer te zijn geworden. In het eindstadium van deze ontwikkeling moeten ze worden getrokken Ook parodontose kan in een vroeg stadium met succes door de tandarts worden behandeld. De oorzaken zijn dezelfde als bij parodontitis.
Een andere vorm van parodontose gaat niet gepaard met een ontsteking. Oorzaak van deze vorm is overbelasting van afzonderlijke tanden of kiezen of een zwakke structuur van het kraakbeenweefsel. (more…)

Planteziekten

Evenals dieren kunnen planten last hebben van allerlei ziekten, waardoor ze kunnen worden beschadigd of gedood. Door onderzoek is er veel bekend over de behandeling van diverse ziekten, maar voorkomen is altijd beter dan genezen. Kies dus uitsluitend planten die te houden zijn bij de omstandigheden en de verzorging die u hen kunt bieden. Ziekten worden namelijk niet alleen veroorzaakt door parasitaire organismen, maar ook door kweken op verkeerde grond, bij een onjuiste temperatuur, enz. (more…)

Polsslag meten

De pompende werking van het hart veroorzaakt een afwisselende samentrekking en uitzetting van de slagaderen. In de pols kan men de hartslag ongeveer een tiende seconde na de feitelijke hartslag voelen. Zo kan met het aantal slagen van het hart tellen.
De polsslag van een gezonde volwassene in rust is in het algemeen 65-80 per minuut. Bij vrouwen ligt dit aantal hoger dan bij mannen. Bij kinderen is de polsslag nog hoger. De polsslag van een rustend kind van 10 jaar kan 90 per minuut zijn, die van een kleuter zelfs 140.
Evenals uit de hartslag kan een arts aan de hand van de polsslag (kracht, regelmatigheid en aantal keren per minuut) conclusies trekken wat betreft de gezondheidstoestand van een persoon. (more…)

Platvoeten

Bij platvoeten rust de hele voetzool plat op de grond, omdat het voetgewelf van de wreef is doorgezakt. Een gevulde afdruk van de blote voet op een zachte grond is een teken van platvoeten. Een sterk voetgewelf laat een verhoogd gedeelte in de afdruk zien aan de kant van de grote teen.
Platvoeten kunnen erfelijk zijn. Het euvel kan ook het gevolg zijn van een te hoog gewicht of veel staan zonder goede steun voor de voet. Platvoeten kunnen ook voortkomen uit een gebroken enkel of ander letsel. Wanneer het pijn gaat doen, kan een arts steunzolen voorschrijven en oefeningen om de voetbanden te versterken. Voeten van kinderen moeten regelmatig op platvoeten worden gecontroleerd. (more…)