Gymnastiek oefeningen

Er bestaan honderden gymnastische oefeningen. Ze helpen allemaal romp en ledematen in een redelijke conditie te houden. Als u het echt goed wilt doen, moet u voor uzelf een zo weloverwogen mogelijk fitnessprogramma opstellen. Welke tak van sport ook de basis vormt van dat programma (joggen, atletiek, een balsport, enz.), gymnastiekoefeningen behoren altijd een onderdeel te zijn van de opwarmen afkoelingsfase. Hierbij moet u oefeningen kiezen die juist alle bij de betreffende sport te gebruiken spieren zoveel mogelijk ontspannen en soepel maken. (more…)

Vergiftiging

Ongeveer een op de tien dodelijke ongevallen in huis wordt veroorzaakt door een of andere vorm van vergiftiging, voornamelijk door het slikken van teveel medicijnen en het inademen van kool monoxyde. Onder kinderen en bejaarden vallen de meeste slachtoffers. (more…)

Symptomen en regels ter voorkoming van Migraine

De verschijnselen van migraine verschillen van mens tot mens. Er zijn twee hoofdcategorieën te onderscheiden. Bij de klassieke migraine gaat een zware hoofdpijn samen met een groot aantal nevenverschijnselen. Bij de algemene migraine blijven de klachten echter meestal beperkt tot hoofdpijn. (more…)

Buikwonden

De buik bevat vele belangrijke organen die rijkelijk van bloed voorzien zijn. Een ongeluk kan deze organen of de daarmee verbonden bloedvaten ernstig beschadigen. Meestal is de
verwonding duidelijk zichtbaar, soms kan een inwendig orgaan zelfs naar buiten komen. Bij sommige ongelukken is er aan de buitenkant niets van de verwonding te zien. Het slachtoffer kan inwendige bloedingen hebben. Mogelijke buikwonden dienen te allen tijde zo spoedig mogelijk door een arts onderzocht te worden. (more…)

Rimpels – Voorkom ze met behulp van gezichtsmassage

Vooral rimpels in het gezicht worden in het algemeen als soorend ervaren. Ze worden vereenzelvigd met ouder worden, en niemand wil zijn uiterlijk graag zien verouderen. (more…)

Brancards – Improviseren met stokken en jassen

Iemand die ernstig gewond is, mag uitsluitend vervoerd worden als dat dringend noodzakelijk is; bijvoorbeeld als het slachtoffer in de buurt van een brand of een gaslek ligt. Ook als zijn toestand zodanig is dat behandeling in een ziekenhuis nodig is, zal de gewonde vervoerd moeten worden. Als de situatie het toelaat, moet u echter altijd proberen te wachten tot er deskundige hulp ter plekke aanwezig is. Ondeskundig vervoer kan bijzonder ernstige gevolgen hebben en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. (more…)

voorkomen van Ongelukken

Ongelukken die in huis en tuin gebeuren, zijn meestal te voorkomen. Houd alle vloerbedekking, gasen elektrische apparaten en tuingereedschap in goede staat van onderhoud en gebruik ze voorzichtig. De minste ongelukken gebeuren in huizen waar het opgeruimd is, waar apparaten goed onderhouden worden en waar speelgoed en gereedschap netjes worden opgeborgen. (more…)

Griep – Voorkomen en genezen

Influenza is een virusinfectie in epidemische vorm, veroorzaakt door drie groepen van virussen: A, B, C. Griep komt meestal in de winter voor. De A-groep veroorzaakt de Aziatischeen Hongkong-griep. De meeste, grote epidemieën die in vele landen tegelijk optreden, worden door de A-groep veroorzaakt. (more…)

Huidverzorging

Dat uw huid dagelijks wat zorg van u nodig heeft, moge blijken uit de volgende feiten. De huid is het grootste orgaan van het lichaam. Het gewicht van de huid is ongeveer een zesde van het totale lichaamsgewicht. De oppervlakte bedraagt zo’n 1,5 m2. Het hele leven lang is de huid bezig zich te vernieuwen, bij het ouder worden gaat dit echter steeds langzamer. De huid is de belangrijkste regulator van de lichaamstemperatuur. (more…)

Ondertemperatuur

Behalve als een medische techniek, waarbij voor langdurige operaties een kunstmatige ondertemperatuur wordt geschapen, is hypothermie een niet ongevaarlijk verschijnsel. Deze abnormaal lage lichaamstemperatuur, onder de 35-36 graden, doet zich vooral voor bij baby’s en oudere mensen. Andere mensen worden alleen slachtoffers als zij zich in extreme omstandigheden bevinden. (more…)

Wat is gangreen?

Gangreen komt het meest voor aan handen en voeten. Dat wil evenwel niet zeggen dat dit de enige plaatsen zijn. In uitzonderlijke gevallen kan gangreen zelfs de ingewanden aantasten.

Wat is gangreen?
Een weefselversterf dat ontstaat door een tekort aan zuurstof in de cellen noemt men gangreen. Het treedt gewoonlijk op als de bloedtoevoer wordt afgesneden Het het meest voor bij oudere mensen, wanneer een slagader verstopt raakt door een bloedstolsel of door een inwendige verdikking van de slagaderwand. Gangreen kan ook volgen op weefselbeschadiging door bevriezing of bij ernstige wonden. (more…)

Braken

Braken kan vele oorzaken hebben. Soms kan het eten niet goed vallen, maar men kan ook te maken hebben met een ernstige ziekte. Meestal is er echter sprake van een maagof darmvirus. Braken kan incidenteel voorkomen of enkele dagen duren. (more…)

Gastritis – Wees matig met alcohol

Een ontstoken maag, gepaard gaande met buikpijn, kan wijzen op gastritis. Een teveel aan alcohol, koffie of gekruid voedsel kan de oorzaak zijn. Het eten van besmet, bedorven of vergiftigd voedsel is meestal de oorzaak van een acute aanval. (more…)

Eerste hulp

Kleine verwondingen aan een van de ogen moeten. met de grootste zorg behandeld worden om complicaties te voorkomen.

Leg op een blauw oog direct na de verwonding, een koude, vochtige doek. Bij een klap op het oog kan er tijdelijk enige vermindering in het
gezichtsvermogen optreden nadat
het oog geraakt is. Leg ook in dit geval een koud kompres op het oog en waarschuw een arts. (more…)

Hypochondrie

Iemand die abnormaal bezorgd is over zijn gezondheid of bij elk pijnt je een gevreesde ziekte veronderstelt, noemt men een hypochonder. Bezorgdheid over de gezondheid is normaal; pas als de bezorgdheid abnormale proporties aanneemt, is er sprake van hypochondrie.
De zwartkijker is constant in een gedrukte stemming over zijn vermeende slechte gezondheid en concentreert zich daar in al zijn gedachten op. Hij neemt een klein verschijnsel bij de hand en overdrijft dat voor zichzelf totdat hij denkt dat het een signaal van een ernstige ziekte is. Als het verschijnsel verdwenen is, heeft de patiënt bijna altijd direct weer een paar andere voor het grijpen. (more…)