Nieren

De belangrijkste functie van de nieren is het zuiveren van het bloed, met behulp van een fIltersysteem waar per uur ongeveer acht liter bloed doorstroomt.
De nierslagaders pompen het bloed, dat overtollig water en afvalstoffen van de verschillende lichaamsprocessen bevat, de beide nieren binnen. Daar worden de bloedcellen en het bloedvocht waarin onmisbare stoffen zijn opgelost, verzameld en via de nierslagaders weer in de bloedsomloop gebracht. Water, afvalstoffen en andere overbodige produkten worden uitgefIlterd en als urine via de blaas uit het lichaam verwijderd.
De nieren regelen ook de waterhuishouding en het zuur-base evenwicht.

Noodbevalling

In ons land is het onder normale omstandigheden alleen aan artsen en vroedvrouwen toegestaan bij een bevalling te helpen. Maar in noodsituaties kan het voorkomen dat een leek moet ingrijpen. Blijf in zo’n geval wel proberen een verloskundige in te schakelen.

Hygiëne
Hygiëne is voorwaarde nummer één. Was de handen met water en zeep. Borstel de nagels goed schoon alvorens de helpende hand te reiken. Herhaal dit zo vaak als nodig is tijdens de bevalling. Droog ze niet af. Houd mensen met open wonden of infecties uit de buurt van moeder en kind. Zorg voor zoveel mogelijk schoon beddegoed en schone handdoeken, verbandmiddelen en watten. Zodra deze vuil zijn, dient men ze onmiddellijk te vervangen. Terwijl men wacht tot de geboorte begint, zorgt men dat alles klaarligt wat nodig kan zijn. (more…)

Premenstrueel syndroom

In de periode voor de menstruatie kunnen vrouwen last hebben van psychische en lichamelijke onregelmatigheden. Hierbij kunnen zich zenuwachtigheid, geprikkeldheid, neerslachtigheid, herhaaldelijk optredende hoofdpijnen, een opgeblazen gevoel en pijn in de borsten voordoen. (more…)

Stijve Nek

Pijn in de nek of stijfheid van de nekspieren kan vele oorzaken hebben. Nerveuze spanningen, een kou, zitten of liggen op de tocht of in een ongemakkelijke positie zijn de meest voorkomende.

Draag gedurende twee dagen (48 uur) een dikke das of rol een handdoek om de nek. Een warmtelamp en pijnstillers kunnen eveneens enige verlichting brengen. Ga naar een dokter als de stijve nek gepaard gaat met koorts of hoofdpijn. Vooral bij kinderen kunnen deze symptomen waarschuwingen zijn voor een meer ernstige ziekte. Vraag ook advies als een stijve nek het gevolg is van bijv. zweepslag. Zweepslag in de nek ontstaat meestal bij auto-ongelukken waarbij de inzittenden onverwachts naar voren worden geslingerd.

Medische assistentie is ook nodig als men last heeft van een scheve hals. Dit is een afwijking waarbij de spieren van nek en hals naar een kant samentrekken. Meestal is massage de aangewezen weg, maar in ernstige gevallen kan een operatie onvermijdelijk zijn. Soms is het een gevolg van artritis. In dat geval is een vroegtijdige behandeling van belang.

Nek -en rugletsel

Verkeerde behandeling van een slachtoffer met botbreuken in de rug (wervelkolom) of nek kan blijvende verlamming veroorzaken of zelfs tot de dood leiden. Het komt nogal eens voor dat een onervaren leek de duidelijk zichtbare verwondingen van een slachtoffer behandelt, terwijl hij rugof nekletsel over het hoofd ziet. Men mag een slachtoffer, bij wie men een gebroken nek of rug vermoedt, alleen van houding veranderen als er gevaar voor hem dreigt. In alle andere gevallen dient verplaatsing overgelaten te worden aan ambulance-personeel dat over de benodigde uitrusting beschikt.

(more…)

Nagelbedontsteking

Door een infectie kan de huidplooi aan de zijkant van een vingerof teennagel ontsteken. Deze infectie kan in acute en in chronische vorm optreden.

Verschijnselen (acuut)

Bij een acute ontsteking kunnen de volgende verschijnselen optreden. Pijn en kloppen in de nagelplooi. De huid wordt ter plaatse rood en zwelt op.
Jonge baby’s krijgen soms een lichte vorm van de aandoening. Deze verdwijnt door schoonmaken van de omgeving van de nagels.

De ontsteking wordt binnen enkele uren zeer pijnlijk en verdwijnt zodra de pus is verwijderd. De voornaamste oorzaak moet gezocht worden in een bacteriële infectie na een prikje of een andere verwonding. Daarnaast kan het herpes-simplexvirus een zeer pijnlijke infectie zonder pusvorming veroorzaken. (more…)

Flauwvallen voorkomen

Als de bloedtoevoer naar de hersenen tijdelijk wordt verminderd kan iemand flauwvallen. Dat kan gebeuren als men zich in een benauwde ruimte bevindt, door een emotionele schok, door daling van het bloedsuikergehalte, door voedselgebrek of door een ernstige verwonding. Als men lang stil moet staan kan flauwvallen worden voorkomen door zachtjes heen en weer te veren van de hiel naar de bal van de voet. (more…)

Vaccinatie – Voorkom epidemische ziekten

Vaccinaties mogen in beginsel alleen aan gezonde kinderen en volwassenen worden toegediend.
Een kind dat hersenletsel heeft opgelopen, aanleg heeft voor aanvallen van epilepsie, of bij wie vallende ziekte in de familie voorkomt, mag niet zonder meer worden ingeënt. De arts die de vaccinatie voorschrijft of uitvoert, moet weten welke complicaties zouden kunnen optreden voor hij zijn beslissing neemt. Het kind kan bijvoorbeeld allergisch zijn voor kippeëieren of penicilline. Meld niet alleen ernstige aandoeningen in de familie, maar alles wat misschien van belang zou kunnen zijn. Voorts kan het gebruik van bepaalde geneesmiddelen problemen opleveren. (more…)

Elektriciteitsongeval

Als u een slachtoffer moet helpen dat onder stroom staat, loopt u de kans zelf een stroomstoot te krijgen. Schakel daarom eerst de stroom uit. Lukt dit niet, verwijder de patiënt dan van de stroombron. Dit kunt u doen met behulp van een droge bezemsteel of houten stoel terwijl u zelf op een droge isolerende ondergrond staat. Doof vervolgens eventueel brandende kleding met behulp van een deken. Ligt het slachtoffer op de grond, controleer eerst de ademhaling en de hartslag. Pas, zo nodig, kunstmatige ademhaling toe. Ga na of er geen ledematen gebroken zijn. Haalt het slachtoffer nog adem, leg hem dan in een stabiele zijligging. Controleer de polsslag en ga na of er brandwonden zijn. Deze kunnen dieper zijn dan ze er uitzien. Brandwonden moet men met koud water deppen en ze van de lucht afsluiten met een verband. Waarschuw zo snel mogelijk de ambulancedienst. (more…)

Hooikoorts – Oorzaken en geneesmiddelen

Deze allergische aandoening van de slijmvliezen van neus en ogen is een reactie op stuifmeel. De voornaamste verschijnselen zijn veelvuldige en hevige niesbuien, kriebel in de keel en opgezette ogen. Hooikoorts is een veel voorkomende vorm van allergie. (more…)

Hysterie

Een toestand waarin een patiënt zich ongewoon gedraagt om de aandacht te trekken of om een onaangename situatie te vermijden, noemt men hysterie. De aandoeningen worden opgeroepen door spanningen bij een onevenwichtig persoon die uiterst gevoelig is voor suggesties. Het kan een terugkerend verschijnsel zijn dat zich meer bij vrouwen dan bij mannen voordoet. (more…)

Hondsdolheid

Hondsdolheid is een gevaarlijke infectieziekte die wordt overgebracht door de beet van een vos, das, ree, schaap, rund, hond of kat. Het virus verplaatst zich van de plek van de beet naar het centrale zenuwstelsel en kan dit verlammen. (more…)

Huiduitslag – De meest voorkomende soorten

Drie soorten huiduitslag komen het meeste voor: over het hele lichaam gepaard gaande met koorts, eveneens over het hele lichaam maar zonder bijverschijnselen en ten slotte sterk gelokaliseerde uitslag.
Gepaard gaande met koorts en hoesten komt uitslag het meeste voor bij kinderen. Stop het kind in bed, laat het veel drinken, gebruik pijnstillers en vermijd contact met anderen. Zijn de verschijnselen ernstig dan is het raadzaam een dokter te roepen. Het ontbreken van algemene bijverschijnselen duidt meestal op een allergische reactie. In dit geval moet men alles vermijden wat de uitslag zou kunnen veroorzaken. Raadpleeg een arts als de uitslag misschien veroorzaakt is door het gebruik van medicijnen of wanneer de kwaal ernstig en hardnekkig blijkt te zijn. (more…)

Hoofdpijn

In onze moderne maatschappij heeft bijna iedereen wel eens last van hoofdpijn. Toch kunnen sommige pijnen een indicatie zijn van een ernstige afwijking waarvoor een advies van een arts onontbeerlijk is.
Een plotselinge, verpletterende hoofdpijn, of een die gepaard gaat met een wazig gezichtsvermogen, met krampen, verwarring, verlammingen of bewusteloosheid moet door een dokter behandeld worden. Ook een hoofdpijn met koorts en een stijve nek, of een sterk gelokaliseerde pijn bij het oor, oog of één kant van het gezicht vragen extra aandacht evenals hoofdpijn die telkens terugkomt en steeds heviger wordt, en de pijn die gepaard gaat met misselijkheid en braken. (more…)

Hoesten – Oorzaken en remedies

Hoesten is een beschermende reflex waardoor de longen gereinigd worden van overbodig slijm of ingeademde stoffen. Er zijn vele ongevaarlijke, maar ook meer ernstige oorzaken aan te wijzen.

Een hese of pijnlijke hoest kan veroorzaakt worden door pseudo kroep of een ontsteking aan strottehoofd of luchtpijp. Als er sprake is van kinkhoest hoort men het ‘hijgen’ altijd bij het inademen na een hoestaanval. (more…)