Bloeduitstorting – Het voorkomen van een zwelling

Een bloeduitstorting is een verkleuring in of onder de huid, ontstaan door toevallig letsel. De verkleuring, dikwijls blauw, paars of zwart, ontstaat doordat bloed uit de beschadigde bloedvaatjes lekt en in het omringende weefsel terecht komt. Behalve de verkleuring ontstaat soms een zwelling. De uitstorting kan pijnlijk of pijnloos zijn. Er is infectiegevaar als de bloeduitstorting door een schaafwond of snee open is. (more…)

Angstgevoelens – voorkomen en genezen

Onder angst verstaat men gevoel van onzekerheid, zorg of vrees. Iedereen heeft er wel eens last van. Meestal zijn het volkomen normale reacties die zelfs een stimulans kunnen zijn om een moeilijke taak goed te vervullen. Er zijn echter bepaalde soorten angstgevoelens, waarbij medische hulp gewenst of noodzakelijk is. De verschijnselen van angst zijn velerlei. Lusteloosheid, zwakte en vermoeidheid komen vaak voor evenals hoofdpijn, gespannenheid, zenuwachtigheid, geprikkeldheid, slapeloosheid en duizeligheid. Vooral ‘s avonds kan men neerslachtig zijn. Sommigen hebben onverklaarbare pijnen in borst, buik of rug. Anderen hebben last van misselijkheid, braken, diarree en veel urineren. (more…)

Roos Behandeling

Bij roos komen droge huidschilfers op de schouders terecht. Soms zijn de schilfers vettig en blijven ze in het haar plakken. Daardoor ontstaat jeuk. Door krabben kan de huid gaan bloeden. De oorzaak van roos is onbekend. De aanleg is vaak erfelijk.
Het beste kan men het haar tweemaal per week wassen met een speciale, teerbevattende shampoo. In ernstige gevallen behandelt men het probleem met salicylzuur, teer of selenium. Een dokter kan hierover adviseren.

Oogbindvliesontsteking

Conjunctivitis is een ontsteking van het vlies dat de binnenkant van de oogleden en het oogwit bekleedt. De ontsteking kan veroorzaakt worden door verschillende bacteriën of virussen. De infectie is uiterst besmettelijk en kan via de vingers of handdoeken gemakkelijk worden overgebracht.

Vaak zijn beide ogen aangedaan. De oogleden worden dik en hebben de neiging aan elkaar te kleven. Er kan een etterachtige afscheiding bij optreden. (more…)

Bloedneus behandeling

Ofschoon niet prettig, is een bloedneus zelden gevaarlijk. De dunne haarvaatjes in de neus zijn nogal kwetsbaar en kunnen springen. Dikwijls treedt de bloeding spontaan op, maar het verschijnsel kan ook het gevolg zijn van een verkoudheid, neuspeuteren, krachtig snuiten of niezen. (more…)

Bestrijdingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelen zijn giftig. Gebruik ze dus alleen in uiterste noodzaak. Bij toepassing van middelen die onder een handelsnaam worden aangeboden en voor particulier gebruik zijn bedoeld, mag u er vanuit gaan dat ze -mits de gebruiksaanwijzing wordt gevolgd -geen schadelijke neveneffecten op mens, dier of milieu hebben. (more…)

Bestraling

Onder bestraling in het algemeen verstaat men het gebruik van röntgenstralen, radioactieve stoffen, ultra-violette of infra-rode stralen bij de behandeling van ziekten.

Bestraling wordt ook gebruikt voor het doden van bacteriën in voedsel om bederf te voorkomen ofte vertragen en vooral voor het steriliseren van medische instrumenten en apparaten. (more…)

Oorbeschadiging

Bij iemand die lange tijd aan hard geluid wordt blootgesteld of die getroffen wordt door een plotselinge uitbarsting van zeer hard geluid, kunnen de gevoelige cellen van het gehoororgaan in het binnenoor vernietigd worden. In het eerste stadium zal het slachtoffer dikwijls het gevoel hebben dat er watten in zijn oren zitten. Oorsuizingen kunnen ook optreden. Aanvankelijk vangt men bepaalde hoogfrequente geluiden niet zo goed meer op. Later breidt deze doofueid zich uit tot alle hoge frequenties en verstaat men het gesproken woord niet meer zo goed. Deze doofheid kan blijvend zijn. (more…)

Bedwateren behandeling

Bij sommige kinderen duurt het 4 tot 6 jaren voordat hun blaas groot genoeg is om de urine de hele nacht op te houden. Ongeveer 10 procent van de kinderen plast zelfs nog in bed terwijl ze al naar school gaan.

De beste behandeling is in feite niets doen. Op hun schaamtegevoel werken of straffen werkt averechts. Het verandert een probleem van voorbijgaande aard in een blijvende ergernis. Men kan wel de gevolgen zoveel mogelijk beperken. Leg daarvoor een zeiltje in bed en houd voldoende lakens achter de hand. Gaat het kind de situatie zelf vervelend vinden, stel dan voor om twee uur voor het slapen gaan niet meer te drinken. Laat hem of haar vlak voor het slapen gaan nog even plassen. (more…)

epilepsie

De epilepsie of vallende ziekte berust meestal op erfelijke factoren. De verschijnselen zijn bewusteloosheid en krampen. De ziekte kan ook an dere oorzaken hebben, zoals een hersenaandoening. Er zijn nog geen methoden bekend om deze ziekte te bestrijden. Wel heeft men tegenwoordig veel schei kundige geneesmiddelen, zoals broomverbindingen en luminal, die de symptomen doen verminderen en soms zelfs geheel kunnen doen verdwijnen. Een zout arm, of zelfs zoutloos dieet kan als maatregel gebruikt worden om de ziekte te voorkomen. Het gebruik van alcohol moet worden vermeden.

Epidemie

Het optreden van een besmettelijke ziekte die zich zeer snel uitbreidt (veel mensen be smet) en na enige tijd weer geheel of bijna geheel verdwijnt, noemen we een epidemie. Zeer berucht is de griepepidemie in 1918 geweest. Een pestepidemie heerste vroeger in vele landen, en bekend is de peste pidemie van Londen in 1665. In tropische gebieden, waar nogal wat natuurrampen voorkomen, vreest men altijd voor epidemieën, o.a. voor cholera.

Malaria

Dit is een tropische infectieziekte die veroorzaakt wordt door eencelligen. De overbrenging van malaria geschiedt door malariamuggen. De muggen zuigen bloed. Op deze manier komen, met het speeksel van de mug, de eencellige parasietjes in ons bloed. Ze kruipen in rode bloedlichaampjes, vernielen die en vermenigvuldigen zich daarbinnen. Als ze buiten de bloedlichaampjes in de bloedvloeistof komen, krijgt de besmette persoon een koortsaanval. Kinine is een goed middel tegen malaria.

Long

De mens heeft twee longen waarvan het inwendige oppervlak zeer groot is: 65-80 m2 bij volwassenen. De lucht legt de volgende weg af: neus of mond, luchtpijp, de bronchi en de vertakkingen hiervan, de longtrechtertjes met de longblaasjes. De maximale inhoud van de longen van een volwassene is ongeveer 6 liter. Bij normale ademhaling wordt niet meer dan 0,5 liter lucht inen uitgeademd. Bij zeer diepe ademhaling blijft altijd nog een liter lucht achter. In de longen wordt zuurstof in het bloed opgenomen en koolzuurgas aan de lucht afgegeven.

Lever

Dit orgaan vervult een veelzijdige taak. Het ligt aan de rechterzijde van ons lichaam. In de lever wordt galkleurstof gemaakt uit dode rode bloedlichaampjes. Ook ontstaat hier ureum, een belangrijke afvalstof die met de urine ons lichaam verlaat. Verder vormt de lever een zetmeelachtige stof, glycogeen, uit de suikers die zich in ons bloed bevinden. Het hormoon insuline speelt daarbij een opbouwende rol. Als er meer suiker nodig is, verandert glycogeen weer in bloedsuiker. Vitamine A ontstaat in de lever uit caroteen, een stof die de oranje kleur van peentjes veroorzaakt. .

Leukemie

Dit is een zeer ernstige bloedziekte, waarbij het bloed een zeer groot aantal witte bloedlichaampjes bevat. Er zijn verscheidene typen van leukemie; er bestaat een acute en een chronische vorm. De chronische vorm kan vele jaren duren. Leukemie gaat meestal gepaard met bloedarmoede. Het aantal bloedplaatjes, de vorm van bloedcellen die het stollen van het bloed bij verwondingen bevordert, is laag, zodat bloedingen makkelijk optreden. Bestrijding van de ziekte geschiedt door geneesmiddelen en voorzichtige röntgenbestraling.