werkstuk amandel

De amandelen of tonsillen zijn klieren die achterin de mond-en keelholte liggen. De twee keelamandelen liggen aan beide zijden van het keelgat. De neusamandel kan men niet zien, maar een arts kan ze wel voelen. De amandelen maken lymfecellen en ze kunnen de oorzaak zijn van een onaangename geur uit de keel. (more…)

werkstuk Alcohol

Eigenlijk is alcohol een van koolwaterstof afgeleide verbinding. Maar meestal wordt de naam alcohol gebruikt voor ethanol, de wijngeest of spiritus. Dit is de alcohol die wordt gebruikt in alcoholische dranken. Zulke dranken ontstaan door natuurlijke gisting, b. v. bier of wijn. Maar het alcoholgehalte kan ook kunstmatig verhoogd worden, zoals bij champagne, port of sherry. Nog grotere alcoholpercentages zijn er bij gedistilleerde dranken (jenever, likeur). (more…)

werkstuk aids

Aids komt uit het Engels en is de afkorting voor Acquired Immune Deficiency Syndrome. Het is een dodelijke en besmettelijke ziekte die het afweersysteem van ons lichaam aantast. Dit afweersysteem zorgt ervoor dat bepaalde bacteriën die ons lichaam binnendringen en ziekten veroorzaken, bestreden worden. Iemand die AIDS heeft, is steeds minder en minder bestand tegen deze ziekten, krijgt de ene infectie na de andere, ontwikkelt op lange duur meestal kankers en sterft. De ziekte is besmettelijk, maar kan alleen maar overgedragen worden via seksueel contact fuet en bloed van de besmette persoon.

Wat is een dominant erfelijke ziekte?

Een dominant erfelijke ziekte is een erfelijke ziekte waarbij het ‘foutje’ in het erfelijkheidsmateriaal zo sterk dominerend is dat iedereen die zo’n foutje van vader of moeder erft, de ziekte zal krijgen. Het maakt daarbij helemaal niet meer uit of er van de andere ouder gezonde erfelijkheidsfactoren tegenover staan. Alleen iemand die de ziekte heeft, kan het doorgeven aan het nageslacht. De gezonde kinderen uit het gezin kunnen de ziekte niet doorgeven. Voorbeelden van dit soort ziekten zijn: de ziekte van Recklinghausen, het syndroom van Marfan, cystenieren, poliepen van de dikke darm, en de ziekte van Huntington. Dominant erfelijke ziekten komen maar zelden voor. Ze openbaren zich vaak pas op latere leeftijd. (more…)

Hoe verwerk je een miskraam?

Hoewel niemand op dezelfde manier reageert, blijken veel vrouwen na een mis kraam vaak door een diep dal te gaan. Na de periode van onzekerheid en spanning en de hoop dat het misschien toch nog goed zal gaan, krijg je het definitieve bericht dat het mis is. Ook al weet je dat het in zo’n geval bijna altijd om een afwijkende vrucht is gegaan, het kan je moeilijk vallen om de gebeurtenis te verwerken. Allerlei zaken kunnen er dan door je hoofd spelen. Het is heus niet ongewoon dat je daar wat neerslachtig door wordt.Zo probeer je misschien de reden of oorzaak te vinden waardoor het misging. Het ligt voor de hand dat je gaat twijfelen over het functioneren van je eigen lichaam. Ook kun je je wellicht schuldig gaan voelen. Je had dit niet moeten doen, je had dat verkeerd gedaan en dergelijke verwijten kunnen in je opkomen. Die gevoelens, die in feite ten onrechte zijn, kunnen je dikwijls nauwelijks worden afgenomen. Je kunt het onredelijk vinden dat jij je kind verliest, terwijl anderen kennelijk moeiteloos de zwangerschap uitdragen. Je vergeet dat ook andere vrouwen miskramen hebben. Ogenschijnlijk ben jij de enige ongelukkige. Ondanks het feit dat een kwart van de vrouwen vroeg of laat een miskraam krijgt, is er haast niemand van wie je dat te weten komt en met wie je erover kunt praten. Opmerkingen als: kop op, de volgende keer lukt het best, geven je het gevoel dat anderen er niets van begrijpen. Je houdt jezelf dan maar groot, hoewel je misschien het liefst in een huilbui zou willen uitbarsten. Vooral als je dan weer op de reclame ziet hoe een moeder haar baby verzorgt. Je weet immers ook niet of het de volgende keer wél goed zal gaan. (more…)

Snijwonden

Voor kleine snijwonden en schrammen hoeft men geen arts in te schakelen, tenzij er infectie optreedt of als de wond veroorzaakt werd door een vuil of roestig voorwerp.

Over het algemeen is aan de mate van bloedverlies of aan de omvang van de wond te zien of het om een ernstige verwonding gaat. Prikof steekwonden kunnen echter bedriegelijk zijn omdat de schade aan de buitenkant klein kan zijn. Zorg in die gevallen na het verlenen van eerste hulp voor deskundige medische assistentie. (more…)

Borstpijn

Pijn in de borst kan op een ernstige, zelfs levensbedreigende, ziekte wijzen. Bij een felle, scherpe pijn kan men te maken hebben met een hartaanval. Deze pijnen kunnen van het midden van de borst uitstralen naar de kaak, de armen of de nek. Sommige symptomen van een hartaanval kunnen echter minder dramatisch zijn; zich niet lekker voelen, een samendrukkende pijn, abnormaal zweten of een vol gevoel. (more…)

Bloedingen

Hoewel uitwendige bloedingen verontrustend en gevaarlijk kunnen zijn, hebben ze zelden een dodelijke afloop als de verwonding snel behandeld wordt. Leg het slachtoffer neer en verwijder de kleding in de buurt van de wond als dit tenminste geen tijd kost of pijn doet. Druk op de wond met iets dat absorbeert of desnoods met de blote handen, tenzij er een splinter of iets anders in de wond zit. Til vervolgens, als dit mogelijk is, het gewonde lichaamsdeel op zodat het hoger komt te liggen dan het hart. Leg een steriel verband aan als de bloeding opgehouden is. Sijpelt het bloed door het verband heen, haal het er dan niet af, maar leg er nog een verband overheen. Houd het gewonde lichaamsdeel onbeweeglijk op uw knie en let er op dat het bloed niet meer door het verband komt. Houd het verband op zijn plaats. Gebruik hiervoor bijv. een sjaal. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich zo min mogelijk beweegt. Geef geen eten of drinken. Roep snel medische hulp in. Laat het slachtoffer niet te lang alleen. Controleer regelmatig de polsslag en de ademhaling en stel de patiënt zoveel mogelijk op zijn gemak.

Borstwonden

Auto-ongelukken vormen de meest voorkomende oorzaken voor borstletsel. Is de borstwand door een scherp voorwerp doorboord en steekt een gebroken rib naar buiten, dan spreekt men van een zuigende borstwond. Bij het ademhalen wordt lucht naar binnen gezogen, waardoor een gewonde long kan dichtklappen. Als een gebroken rib de longen binnendringt zonder de borstkas te doorboren, dan is er sprake van een gesloten borstwond. Het slachtoffer hoest in zo’n geval helderrood, schuimend bloed op. (more…)

Snurken

Gesnurk wordt veroorLaakt door trilling van het zachte gehemelte. Het gebeurt vooral als iemand met open mond slaapt. Het zachte gehemelte ligt aan de boven-achterkant van de mond, waar het de mond scheidt van de neusholte. Normaal slaapt men met gesloten mond; de ademhaling gebeurt door de neus. Maar als men op zijn rug ligt, zodat de mond openvalt, of als de neus verstopt is door slijm, vergrote neusamandelen, poliepen of andere gezwellen, moet men wel door de mond ademen. Dan is de kans groot dat men gaat snurken. (more…)

Slapeloosheid

Er zijn vele vormen van slapeloosheid en iedereen heeft er in meer of mindere mate wel eens last van. Gewoonlijk is de zorg om het feit dat men niet genoeg slaap krijgt voldoende om niet in slaap te komen. Als er sprake is van regelmatig terugkerende slapeloosheid is het belangrijk de oorzaken daarvan op te sporen en te trachten die uit de weg te ruimen. (more…)

Borstvoeding – Natuurlijke voeding

Het is opvallend, maar zowel moeder als kind moeten leren omgaan met borstvoeding. Sommige babies hebben geen enkel probleem, andere moeten de eerste dagen aangemoedigd en geholpen worden. Zorg ervoor dat de baby goed wakker is. Ziet hij er slaperig uit, masseer dan handen en voeten of wrijf hem over zijn rug. Maak uw knellende kleding los zodat u zich kunt ontspannen. Houd de zuigeling in uw arm en ondersteun deze met een kussen. AJs de baby groot genoeg is kunt u hem op schoot zetten. Let er goed op dat hij de tepel en het daaromheen liggende deel van de borst goed in de mond heeft. (more…)

Verhoogde bloeddruk – Voorkomen en genezen

Bij een verhoogde bloeddruk, hypertensie genaamd, zijn er vaak geen duidelijke verschijnselen. De afwijking wordt doorgaans ontdekt als de patiënt om andere redenen wordt onderzocht.
Er zijn erfelijke en milieu-oorzaken. Het gebruik van teveel zout verhoogt de druk evenals een te hoog lichaamsgewicht, zwaar alcoholgebruik, roken en het gebruik van de anti-conceptiepil. In zeldzame gevallen kan een nierziekte de oorzaak zijn. In de meeste oorzaken liggen meteen de maatregelen ter voorkoming: minder roken, minder drinken, zorgen dat het lichaamsgewicht afneemt. Verminder de lichamelijke inspanning alleen als de dokter dat adviseert. (more…)

Botbreuken

Als men langer dan een paar minuten pijn heeft door een val of klap kan er sprake zijn van een botbreuk. Als een van de ledematen niet zichtbaar gedraaid is, of het bot niet door de huid steekt moet men een röntgenfoto laten maken. Behandel het slachtoffer voorzichtig. Probeer hem of haar niet snel weer in beweging te krijgen. Dit kan meer schade veroorzaken dan de breuk zelf. Gebroken botten kunnen slagaders doorboren, zenuwen beknellen of inwendige organen beschadigen. Beweeg het getroffen lichaamsdeel zo min mogelijk en ondersteun het eventueel met eenvoudige hulpmiddelen. Vermoedt u rugof nekletsel, verplaats het slachtoffer dan beslist niet, tenzij er gevaar dreigt, bijv. bij brand. (more…)

Parfum

Parfum kan het beste ‘s morgens na het baden worden opgedaan. Denk er wel aan nooit re royaal de parfumfles te hanteren. Voor de keuze van de geuren geldt: over smaak valt niet te twisten. Het is echter wel zaak eraan te denken dat sommige parfumgeuren zich ‘ontwikkelen’. Dat wordt veroorzaakt door het feit dat de verschillende bestanddelen van een parfum niet precies tegelijkertijd verdampen. Wat u in de eerste minuten ruikt, zijn de hoofdgeuren van het betreffende parfum. Daarna ontwikkelt zich pas de eigenlijke geur, welke u vele uren kan blijven begeleiden. (more…)