Atlanta

Atlanta, de hoofdstad van Georgia, domineert een uitgestrekt gebied dat begrensd wordt door de Appalachen, de Mississippi, de Golf van Mexico en de Atlantische Oceaan.
Een eerste groep houthakkers en huifkardrijvers vestigt zich in 1837 midden in de ongerepte bossen op dit Appalachenplateau, gelegen halverwege de bergen en de Fall Line watervallenlijn’), die de overgang markeert tussen de laatste uitlopers van de Appalachen en de uitgestrekte Atlantische kustvlakte. In 1842 kiest een spoorwegmaatschappij dit gehucht in de bossen tot eindpunt van haar spoorlijn. De plek wordt dan ook aanvankelijk Terminus genoemd, daarna Marthasville, en krijgt pas in 1845 zijn definitieve naam Atlanta.

(more…)

Reisverslag Luxemburg

Toen kort na de tweede wereldoorlog de gulden nog zwak stond en de lonen laag waren omonze wederopbouw te bekostigen was een vakantie in Luxemburg een belevenis van jewelste. Ondernemende lieden ondernamen de reis op de fiets. Wat bezadigder echtparen lieten zich in een touringcar zakken. Het einddoel was onveranderlijk hetzelfde: Echternach. Een plaatsje dat in de loop der tientallenjaren zo sterk in ons vakantiepatroon geworteld. Er verzeilen er wel eens een paar in de hoofdstad, die heel handig ook Luxemburg heet, maar over het algemeen vinden Amerikanen het land te klein om er serieus aandacht aan te besteden. Dat neemt niet weg dat grote Amerikaanse industrieën Luxemburg graag als plaats voor hun Europese vestiging uitkiezen. Ten eerste hoeven ze maar weinig belasting te betalen. Ten tweede komen de Luxemburgers altijd op tijd op hun werk en ten derde is het begrip staking er nog niet uitgevonden.

  (more…)

Houston

HoustonDe grootste stad van Texas, Houston, heeft een duizelingwekkende groei doorgemaakt: 610000 inwoners in 1950, 1,3 miljoen in 1970, 2,2 miljoen in 2000. Hetzelfde geldt voor de agglomeratie (Houston, Galveston, Pasádena, Baytown, Clear Lake enz.), die in 2000 meer dan 5,7 miljoen inwoners telde.
Houston werd gesticht in 1836, kort na het eind van de oorlog die de Texanen onafhankelijk van Mexico maakte. De stad werd genoemd naar Sam Houston, een generaal die zich in die strijd onderscheiden had.

(more…)

Reisverslag Ierland

In Ierland drink je Ierse whisky en luister je naar een van die onnavolgbare verhalen over elfjes, wijze vrouwen en kabouters waarvan iedere Ier, en zeker na zijn derde glas, er wel een van in z’n achtertuin heeft zitten. De Ieren stellen zonnige, droge dagen net zo op prijs als wij. Maar als het weer in gebreke blijft, gaan ze niet klagen. Ze leggen zich fatalistisch bij de bewolkte regenachtige dag neer en nemen een extra glas. Bovendien, zo redeneren zij in eindeloos optimisme, kan de volgende dag nog altijd zon brengen. Zoals je Je kunt voorstellen, wordt In lerJana vooralnulten ae noogzomermaanden het glas veelvuldig geheven.

(more…)

Saint Louis

Saint Louis dankt zijn importantie voornamelijk aan zijn centrale ligging op de kaart van de Verenigde Staten. De stad fungeert als contactpunt tussen het geïndustrialiseerde oosten, de agrarische Midwest en het oude zuiden, en ligt bovendien aan de machtige Mississippi, die juist rond Saint Louis versterking krijgt van maar liefst vier zijrivieren: stroomopwaarts zijn dit de Illinois en de Missouri, stroomafwaarts de Meramec en de Ohio.

(more…)

Reisverslag Noorwegen

Noorwegen is qua grootte het tweede land in Scandinavië en degene die het de naam ‘Land van de Middernacht Zon’ meegaf maakte echt geen grapjes. Je hoeft ‘alleen maar’ een paar duizend kilometer noordwaarts te rijden om vanje 24 uur durend zonnebad te profiteren. Noorwegen is ook het dunst bevolkte land van alle Scandinavische landen. Denemarken heeft nog 94 inwoners per vierkante kilometer. Noorwegen heeft op z’n gunstigst een kwart inwoner per berg. Dit laatste feit duidt er al op dat het land een onregelmatig oppervlak heeft. De bergen in Noorwegen zijn zo talrijk dat het nodig was om er een paar op de top van een ander te zetten om ruimte voor allemaal te maken. Daardoor heeft de Galdhöppigen ook een hoogte van 2500 meter bereikt en is daarmee Noorwegens hoogste berg. Niet dat dat de Noren erg interesseert, van hoge bergen kunnen ze toch niet leven. Om in leven te blijven houden ze zich bezig met scheepvaart, bosbouw, mijnexploitatie en visserij op grote schaal. De Noorse walvisvloot is de grootste ter wereld. De Noorse walvisbiefstukken worden ook beschouwd als de beste ter wereld. Behalve door de Noren zelf, die tijdens de tweede wereldoorlog niets anders te eten hadden.

(more…)

Minniapolis Saint Paul

Het is werkelijk exceptioneel in de Verenigde Staten dat twee steden in dezelfde staat, en in dezelfde tijd gesticht, erin slagen zich naast elkaar te ontwikkelen, aan weerszijden van een rivier, en dat ze daarbij dergelijke afmetingen bereiken zonder iets van elkaars nabijheid te lijden te hebben.
Dit is het geval met Minneapolis (390.000 inwoners) (en Saint Paul (287.000 inwoners), de ‘Twin Cities’ van de staat Minnesota. Minneapolis is gebouwd langs beide oevers van de Mississippi, Saint Paul alleen langs de linker oever, dicht bij het ontmoetingspunt met de Minnesota.
Hoewel het feit dat er twee rivieren op dit punt samenstromen het ontstaan van beide steden in de hand heeft gewerkt, was het toch veeleer de aanwezigheid van de Saint Anthony’s Falls die bij de keuze van deze plaats de doorslag gaf: Minneapolis zag er vooral een energiebron in, terwijl de waterval voor Saint Paul meer het punt vertegenwoordigde waar de bevaarbaarheid van de rivier ophield.

(more…)

New Orleans

New Orleans, de dichtstbevolkte agglomeratie van Louisiana (met 1200000 inwoners), de op twee na grootste haven van de Verenigde Staten, de parel van het zuiden, koestert nog steeds zijn herinneringen aan het Franse verleden.
‘La Nouvelle-Orléans’ wordt in 1718 gesticht door de Fransman Jean Baptiste Le Moyne, die dat doet in opdracht van een in die tijd belangrijke handelsmaatschappij, de Compagnie de l’Occident. Le Moyne gaf de stad de naam van het toenmalige Franse staatshoofd, Philippe d’Orléans, die regent was tijdens de minderjarigheid van Lodewijk XV. Reeds in 1680 had koning Lodewijk XIV zijn naam gegeven aan het immense koloniale grondgebied, gelegen tussen Canada en de Golf van Mexico, dat door de Fransen ‘Louisiana’ werd genoemd.

(more…)

Reisverslag Liechtenstein

Een beminnelijke lilliputter ingeklemd tussen Zwitserland en Oostenrijk. Haalt z’n nationale inkomen uit postzegels, toerisme en het vriendelijk verwelkomen van buitenlands kapitaal in de vorm van zogenaamde holding companies. Heeft geen vliegveld, geen havens, geen spoorbaan maar een uitstekend wegenstelsel. Het leger is er vorige eeuw al afgeschaft. Een handvol politieagenten en één hond waken tegenwoordig over de nationale veiligheid, meestal het regelen van het verkeer. De oude kerkers onder het ministerie van Justitie doen ‘s zomers vaak dienst als slaap kamertjes voor jonge toeristen die nergens onderdak kunnen vinden. Het is een vorstendom. De regerende prins Franz Joseph en zijn vrouw plus kinderen genieten een ongekende populariteit onder de 24.000 inwoners die het land telt. Ook pochen de Liechtensteiners regelmatig op hun grootste fabriek voor kunsttanden in Europa. Daar in Schaan rolt het ene gebit na het andere van de band af.

(more…)

Chicago

De grootste agglomeratie van de gehele Verenigde Staten ligt verspreid over de staten Illinois (Chicago, Evanston, Waukegan enz.) en Indiana (Gary, East Chicago, Hammond enz.).

De geografische ligging van Chicago, aan de zuidpunt van het Michiganmeer, is bijzonder gunstig. Slechts een paar weken per jaar is het meer, dat de verbinding vormt met tal van andere steden, door ijsvorming niet bevaarbaar.

(more…)

Washington

WashingtonWashington, de federale hoofdstad, draagt de naam van de eerste president van de Verenigde Staten, George Washington. Na de Onafhankelijkheidsoorlog kenden de tot de Unie toegetreden sta-‘ ten de functie van voorlopige hoofdstad eerst toe aan New York en vervolgens aan Philadelphia. Maar om rivaliteit tussen de twee grote steden te voorkomen en om de federale instellingen te kunnen plaatsen in een kader dat ze verdienden, besloot het Congres in 1787 om vanuit het niets een geheel nieuwe hoofdstad op te trekken. De plek die er in 1790 voor gekozen werd, precies op de grens tussen de noordelijke en zuidelijke staten, toont aan dat men allereerst een evenwicht tussen de politieke krachten nastreefde. D.e langs de monding van de Potomac te bouwen stad zou bovendien het voordeel bieden aan de kust gelegen te zijn zonder dat de verbindingslijnen met het binnenland te lang zouden worden.
(more…)

Cleveland

Cleveland, de grootste stad bovendien de grootste agglomeratie  van de staat Ohio, hoort tot de sterk geïndustrialiseerde noordoostregio van de Verenigde Staten.
De stad is gesticht op de plek van een vroegere Indiaanse nederzetting, langs de zuid oever van het Eriemeer, bij de moerassige monding van de Cuyahoga rivier. Cleveland heeft zijn voordeel kunnen doen met zijn geografische ligging (daar waar de Grote Meren het dichtst de Ohio naderen) door uitstekende faciliteiten te creëren op het gebied van binnenscheepvaart en overslaghavens.

(more…)

Reisverslag Ijsland

Vroeger dacht ik dat IJsland iets was dat je gratis kreeg als je met de luchtvaartmaatschappij Loftleidir Icelandic zo’n goedkope vlucht Luxemburg-New Vork via Reykjavik maakte. Je maakte toch een tussenlanding, dus waarom zou je je reis niet een paar dagen onderbreken om naar de geysers te gaan kijken. Een duidelijke voorstelling van het land wilde me nooit voor ogen komen. Veel kou, veel sneeuw, gietschers en hier en daar een warme bron, dat was het wel zo’n beetje als je het over Ijsland had. Later sprak ik in een café een Ijslandse visser die me toevertrouwde zó veel met vissen te verdienen dat hij het laatste model Oldsmobile gekocht had. Een model dat nota bene in Nederland nog niet verkrijgbaar was. Mijn afgunst werd een beetje getemperd door zijn onthulling dat het zo jammer was dat op heel Ijsland slechts vijf kilometer snelweg te vinden was. ‘Voordat je op topsnelheid zit, zit je al in een weiland met een kudde schapen’, verzuchtte hij. Maar dat er met de visserij op Ijsland goed verdiend werd was wel duidelijk. Dat zal ongetwijfeld te reden zijn dat de Ijslanders hun visgebieden zo nauwlettend bewaken en iedere Nederlandse of Engelse trawler die zich binnen hun visserij zone waagt krachtig attaqueren met de neus van hun patrouilleboten. Inmiddels kwamen ook de eerste publicaties over de Ijslandse visindustrie los. Foto’s van rijen Eskimoachtige meisjes aan de lopende vis band , foto’s van enorme walvissen die tegen een sleephelling werden opgetrokken. Het weekendleven in Ijsland bestond, als je de verhalen tenminste mocht geloven, uit het ongeremd innemen van alcohol. Opvallend was dat de meisjes daarbij meestal het initiatief namen. Het resultaat van een vrouwelijk bevolkingsoverschot. Het hoge drankverbruik op Ijsland laat zich eenvoudig verklaren. Het waren Scandinaviërs die Ijsland ontdekten en bevolkten. En zoals bekend verschaft een fles alcohol in Scandinavië meer status en aanzien dan een nieuw zuiver wollen maatcostuum.

  (more…)

Reisverslag Marokko

In Spanje krijg je paella en kun je op ezeltjes rijden. In Marokko staat couscous op tafel en voor de deur een kameel. Erg veel verschil tussen de stranden van beide landen bestaat er niet. Wel tussen hun steden. Maar vooral een tocht door de Sahara is een belevenis die Marokko tot een heel ander land stempelt dan ons Europese vasteland.

  (more…)

Reisverslag Egypte

Voor Egypte hoef je geen lange, dure vliegreis te ondernemen. Een rit naar Oost-Vlaanderen volstaat. Terugkomend uit Frankrijk en van de snelweg afdwalend zag ik in een Vlaamse achtertuin een fors uit de kluiten gewassen pyramide van beton staan. Als eerste vluchtige kennismaking kan het er misschien mee door maar voor de èchte farao’s, sfinxen en pyramides moet je toch naar Caïro en nog een stuk verder de woestijn in. Egypte heeft een uiterst exclusieve troefkaart om toeristen van over de hele wereld te trekken. Nergens anders ter wereld vind je pyramides en sfinxen. De kamelen en palmbomen die op de foto’s ook altijd op de voorgrond staan zijn aardige garnering maar niet exclusief Egyptisch. Nassers en Faroeks zullen weer wegebben de vergetelheid in, maar Cheops, de koningsvallei, Aboe Simbel, Karnaken Gizeh blijven. Zelfs nadat geen toerist zich er nog om bekommert. Vergeet strand en zon in Egypte, vergeet de zee. Laat het enige water dat onder je wegvloeit dat van de Nijl zijn, want in Egypte leefde de godin die de oudste beschaving ter wereld baarde.