Stichting De Armen de Poth Amersfoort

In de 15e eeuw beheerden de Heilige Geest- of Potbroeders een gasthuis en deelden voedsel uit aan de ‘huyssittende armen’. Deze voedsel-uitdelingen, ‘de poth uytdragen’, bezorgden de broeders hun embleem: de driepotige kookpot. Op hetzelfde terrein stond ook het pesthuis, waar de klooster-gemeenschap van de Celzusteren de zieken verzorgde. Voor de wel-gestelde pestlijders werden aparte huisjes gebouwd.

(more…)

Museum Flehite Amersfoort

In 1878 werd de Oudheidkundige Vereniging Flehite opgericht. Het doel van deze vereniging was en is het bevorderen van de kennis over de streek rondom Amersfoort (die vroeger de gouw Flehite of Flethite werd genoemd), önder meer door de instandhouding van een museum. De collectie heeft een duidelijk streekkarakter, met voorwerpen op het gebied van kunst, kunstnijverheid en folklore. in een zaal wordt aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen en teksten een overzicht gegeven van het leven en werken in Oost-Utrecht in de prehistorie, de Romeinse en de Merovingische tijd. Een hele verdieping is gewijd aan de geschiedenis van Amersfoort in de periode 1200-1815, met o.a. een grote maquette van de binnenstad met een toelichting op de vyordings-geschiedenis, een deel van de oude stadsgalg en zilveren gebruiks-voorwerpen. Er is een speciale verzameling bijeengebracht die betrekking heeft op Johan van Oldenbarnevelt, een Amersfoorter van geboorte: door hem onder-tekende oorkonden, kostbare curiosa, etsen en gravurs
Uit de 18e eeuw worden o.a. glaswerk, porselein en wapens getoond. De 19e eeuw is vertegenwoordigd met voorwerpen op het gebied van kunstnijverheid en folklore; zo zijn er o.a. een apothekersinventaris, speelgoed, glas, porselein en koperwerk te zien. Regelmatig worden in het museum wisselende exposities gehouden. (more…)

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen NB

In een voormalig Nederlands hervormd kerkje uit het begin van de 19e eeuw zijn archeologische voorwerpen te bezichtigen die in en rond Alphen uit de grond zijn gekomen. Uit de prehistorie zijn er o.a. pijl-punten, stenen bijlen en urnen te zien. Daarnaast vindt men er verschillende voorwerpen uit de Romeinse tijd en een verzameling grafvondsten uit de vroege middeleeuwen. (more…)

Kasteel Amerongen

Het huidige kasteel Amerongen werd gebouwd in de jaren 1674-1680, nadat het oude middeleeuwse slot door het Franse leger in 1572 was bezet en vefvolgens in brand gestoken. Een van de torens, de oude donjon, bleef gespaard en werd in de linker-achterkant van het nieuwe kasteel opgenomen.
De inrichting van het kasteel is door de eeuwen heen zo veel mogelijk intact gelaten. Met name de laatste bevroner van het kasteel, graaf Bentinck (1857-1940), heeft er zich op toegelegd het authentieke karakter te bewaren. Op zijn aanwijzingen werden o.a. de eetzaal en de gobelin-zaal door de architect P.J.H.Cuypers in i8e-eeuwse stijl ontworpen. De verschillende vertrekken, o.a. de hal, de bibliotheek, de grote zaal, de gobelinkamer, de lange gang en de bovengalerij, zijn ingericht met antieke meubelen, schilderijen, portretten, aardewerk, zilver en wandtapijten. Het park is voor het publiek open-gesteld. (more…)

Natuurmuseum Ameland

In dit bescheiden natuurhistorisch museum is een collectie bijeengebracht, waarin de nadruk ligt op net dierenleven op en rondom de Waddeneilanden. Er zijn o.a. geprepareerde vogels, vlinders, zee-en zoogdieren, zee-aquaria met dieren uit de Noordzee en enkele duindiorama’s te zien. (more…)

Sorgdragershuis Ameland (Stichting De Ouwe Polle-Ameland)

De Stichting De Ouwe Polle-Ameland werd in 1957 opgericht met het doel de eigen aard van het eiland en zijn bevroners voor de toekonist te bewaren. Hiertoe werd o.a. een oudheidkamer ingericht in-een 18e-eeuwse commandeursvroning, de voormalige woning van de familie Sorgdrager. Te bezichtigen is o.a. een stijlkamer met betegelde wanden, een bedschot met bedsteden, een Amelandse kast, klaptafels en ander meubilair. in andere vertrekken zijn vitrines ingericht met voorwerpen die vroeger in het dagelijks leven gebruikt werden en enkele curiosa, zoals een kinderkajak die door walvisvaarders ooit mee naar Ameland is genomen. Jn een aangrenzende boerderij zal na de restauratie een expositie van land-bouwwerktuigen te bezichtigen zijn. (more…)

Schaatsmuseum Lambert Melisz Alkmaar

Het museum is gevestigd in molen De Eendragt, een watermolen uit 1771. Lambert Melisz, naar wie het museum is genoemd, zou in 1572 op de schaats, zijn moeder op een sleetje voortduwend, van Westzaan naar Hoorn zijn gevlucht voor de Spanjaarden.
De collectie, die de ronde binnenmuur van de molen voor het grootste deel bedekt, omvat ruim 500 paar schaatsen uit verschillende Europese landen, vanaf 1700 tot heden. Daarnaast zijn er sleetjes en afbeeldingen van ijsvermaak te zien.

(more…)

Museum voor Heemkunde Almelo

De Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, die in 1975 werd opgericht, stelt zich ten doel al datgene te verzamelen dat betrekking heeft op de geschiedenis van de stad Almelo en omgeving, de ‘heerlijkheid Almelo’. Het museum is gevestigd in de bovenzaal van de voormalige Waag, een gebouw in oud-Hollandse stijluit 1913.

(more…)

Stedelijk Museum Alkmaar

De ‘Vereeniging ter viering van den gedenkdag van Alkmaars ontzet’ heeft in 1871 de basis gelegd voor dit museum, dat in 1968 in het gerestaureerde gebouw van de St. Sebastiaansschutterij zijn definitieve behuizing vond.
Het karakter van de collectie wordt voor een groot deel bepaald door de voorgeschiedenis van het museum en van het gebouw. De gebeurtenissen rond Alkmaar tijdens het beleg door het Spaanse leger in 1573 worden getoond aan de hand van schilderijen, voorwerpen, wapens en een maquette.

(more…)

Heemkamer Berthold van Heessel (Aarle-Rixtel NB)

Sinds 1977 is de collectie van de Heemkamer te bezichtigen in het gemeenschapshuis De Aar. Zij bestaat o.a. uit een verzameling 19e- en 20e-eeuwse klokken van de klökkengieterij en fabriek van torenuurwerken Petit & Fritsen, voorwerpen op het gebied van het godsdienstig leven – waaronder processievaandels, kerkelijke gewaden en bidprentjes -, boerengereedschappen, oude meubelen, schilderijen en oude foto’s.

(more…)

Gemeentelijk Archeologisch Museum – Aardenburg

Bij opgravingen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek is in Aardenburg zoveel materiaal naar boven gekomen dat de gemeente besloot een representatief gedeelte ervan in een museum önder te brengen.

Vondsten uit de middensteentijd, zoals vuurstenen pijlpuntjes en krabbetjes, hebben aangetoond dat er  5000 v.C. in deze streek al van menselijke bevroning, waarschijnlijk rondtrekkende rendierjagers, sprake was.

Wanneer de Romeinen zich hier werkelijk hebben gevestigd weet men nog niet nauwkeurig, maar uit de opgravingen is wel gebleken dat er tussen 300-700 n.c. veel Romeins aardewerk in gebruik was. Ook zijn de fundamenten van een Romeins castellum blootgelegd. Een reconstructie van de vroegere toestand wordt bemoeilijkt doordat Aardenburg in de middeleeuwen enige malen werd verwoest en voor de wederopbouw ook de fundamenten van de Romeinse gebouwen werden gebruikt. (more…)

Frerikshuus – Aalten

De Vereniging Oudheidkamer Aalten werd in 1928 opgericht met het doel ‘de historische band van ons volk aan het verleden te versterken en te bewaren door het verzamelen van oudheidkundige voorwerpen… in 1976 kon na een uitvoerige restauratie het Frerikshuus betrokken worden, een pand uit het begin van de 19e eeuw, genoemd naar de generaties Freriks die er tot 1924 hebben gewoond. (more…)

De meest bezochte musea van Nederland

1 – Van Gogh Museum Amsterdam
2 – Anne Frank Huis Amsterdam
3 – Rijksmuseum   Amsterdam
4 – NEMO Amsterdam
5 – Het Nederlands Openluchtmuseum Arnhem
6 – Hermitage Amsterdam Amsterdam
7 – Haags Gemeentemuseum/GEM Fotomuseum Den Haag
8 – Paleis Het Loo Apeldoorn
9 – Nederlands Spoorwegmuseum Utrecht
10 – Kröller Müller Museum Otterlo
11 – Naturalis Leiden
12 – Museum Boijmans Van Beuningen Rotterdam
13 – Mauritshuis Den Haag
14 – Kasteel de Haar Haarzuilens
15 – Amsterdams Museum/Willet Holthuysen Amsterdam
16 – ZuiderzeeMuseum  Enkhuizen
17 – Groninger Museum Groningen
18 – Beeld en Geluid Hilversum
19 – FOAM Amsterdam
20 – Nationaal Luchtvaartmuseum Aviodrome

Stockholm

Stockholm heeft een ietwat ongewone ligging. De Zweedse hoofdstad is gelegen aan een uitloper van het Malarmeer. Dat meer is ongeveer 110 kilometer lang en telt talloze inhammen, baaien en eilandjes. Door een aantal kanalen is het meer verbonden met de nabijgelegen Oostzee. Stockholm ligt deels op het vasteland, deels op een paar eilandjes tussen de Oostzee en het Malarmeer. Er stroomt een groot aantal waterwegen door de stad en in dit opzicht is Stockholm wel een beetje te vergelijken met Venetie. Het oudste deel van destad ligt op het eiland Stadsholmen. Het nieuwere deel van de stad is om dat eiland heen gegroeid. Stockholm is een havenstad van grote betekenis ondanks het feit dat de haven drie maanden per jaar ontoegankelijk is door het ijs van de Oostzee. Er zijn in de stad veel industrieen, varierend van ma-chinefabrieken tot textielindustrie en van scheepsbouw tot voedingsindustrie. Desondanks is Stockholm allesbehalve een opeenstapeling van grijze en grauwe fabrieksgebouwen, rookuitbrakende fabrieksschoorstenen en almaar dezelfde flatgebouwen, zoals we dat van vele andere Europese fabriekssteden wel kennen. (more…)

beoordelingen van Pineta Park Deluxe in Marmaris

Pineta Park Deluxe ligt aan de rand van de stad, op ca. 350 m van het zandstrand, op ca. 200 m van bars, restaurants en winkeltjes en op ca. 1500 m van het centrum van Marmaris.

(more…)