Darts

Bij dit spel worden pijltjes -de darts -naar een ronde schijf geworpen die verdeeld is in een aantal vakken, welke verschillende puntenaantallen zijn toegekend. Het gaat erom het begintotaal (meestal 301, 501 of 1001 punten) terug te brengen tot precies nul. Officieel behoort de werper 8 ft (= zo’n 2,40 m) van de schijf verwijderd te staan. Het middelpunt van de schijf moet zich op een hoogte van ongeveer 1,75 m van de grond bevinden. De schijf wordt zó opgehangen dat het cijfer 20 altijd recht bóven of recht onder de roos zit. De score wordt bijgehouden op een duidelijk schoolbord waarop met krijt de puntenaantallen vermeld worden. (more…)

Dammen

Dammen wordt gespeeld met 20 witte en 20 zwarte schijven. De ene speler probeert de andere speler te verslaan, door d.m.v. ‘slaan’ alle stenen van de tegenstander van het bord te verwijderen.

Bij het begin van het spel wordt het bord zo geplaatst, dat elk van de spelers links op de voor hem onderste rij een donker speelveld heeft. Volgens internationale bepalingen wordt gespeeld op de donkere velden; in Frankrijk bijvoorbeeld speelt men echter op de lichte velden. De (donkere) speelvelden zijn genummerd van 1 t/m 50, van boven naar beneden en van links naar rechts. In de beginopstelling heeft zwart schijven op 1 t/m 20, en wit op 31 t/m 50. De spelers doen hun zetten om de beurt. (more…)

  • Pagina 2 van 2
  • <
  • 1
  • 2