Auto te water

Draag ook autogordels als u langs water rijdt. Komt u onverhoopt in het water terecht, dan is de kans kleiner dat u door stoten bewusteloos raakt en niets kunt uitrichten. Rijd ook nooit met vergrendelde portieren, want u bent dan vrijwel onbereikbaar voor redders bij een ongeval of als u te water raakt. (more…)

Wat te doen als de motor van de auto slecht loopt

Een automotor kan door allerlei oorzaken slecht functioneren. Dit kan ongewenste slijtage tot gevolg hebben en zal altijd in een te hoge benzinerekening resulteren. Daarom is het zaak dat u het slecht lopen opmerkt en dit verhelpt of laat verhelpen. Hieronder volgen de meest voorkomende problemen met hun oorzaken. (more…)

Wat te doen als de motor een tikkend geluid geeft

Het kan gebeuren dat de motor van een auto een eigenaardig, metaalachtig tikkend geluid maakt. Dit wordt meestal ‘pingelen’ genoemd. Dit geluid ontstaat door een voortijdige verbranding van een deel van het benzine/luchtmengsel in een verbrandingskamer. U moet hieraan iets (laten) doen, want voortdurend pingelen kan tot gevolg hebben dat er een gat in een zuiger brandt. (more…)

Wat vreemde motorgeluiden kunnen betekenen

Hoewel motorgeluiden en andere vreemde geluiden van de auto soms alleen maar irritant zijn, geven ze toch vaak aan dat er iets aan de hand is. Een eenvoudige methode om geluiden in de motor beter te horen of hun herkomst vast te stellen, is het gebruik van een lange schroevedraaier als stethoscoop. Als u niet echt erg handig bent, kunt u de hierna vermelde problemen het beste door de vakman laten oplossen. Het is echter nooit weg als u in ieder geval een idee heeft van wat er aan de hand kan zijn. (more…)

Dieselmotor in de winter

Als u een auto rijdt met een dieselmotor, kunt u bij extreem lage temperaturen moeilijkheden krijgen. De vloeibaarheid van de dieselbrandstof neemt namelijk bij buitentemperaturen onder -15 C af door de afscheiding van paraffine. Dit verschil in vloeibaarheid is ook de reden van het bestaan van ‘zomer’en ‘winter’-dieselbrandstof.
Aanbevolen wordt bij flinke vorst een ‘flowimprover’ te gebruiken. Bij temperaturen tussen -15 en -25.C kan de dieselbrandstof worden vermengd met maximaal 30% gewone benzine (dus geen super). Hierbij moet u zo veel mogelijk eerst gewone benzine in de tank doen en pas daarna diesel toevoegen.

Deurslot auto bevroren, Wat te doen?

Als een deurslot van een auto bevroren is, kunt u in de eerste plaats de deur aan de andere kant of de vijfde deur proberen. Vaak beVindt die zich dan in de luwte en is nog niet vastgevroren. Lukt het zo de auto in te komen, dan zal het slot vaak al ontdooid zijn zodra de kachel enkele minuten werkt. (more…)

Motorolielekkage

Indien een olielekkage niet kan worden gelokaliseerd, moet u het motorblok eerst goed schoonmaken. Vervolgens verstuift u talkpoeder op de zijden en onderkant van de motor. De olie zal dan een streep trekken in het witte poeder. (more…)

Oliepeil differentieel controleren

Over het algemeen wordt niet vergeten de diverse oliepeilen te controleren die onder de motorkap zitten. Heeft u echter een auto met achterwielaandrijving, dan zult u van tijd tot tijd ook het oliepeil in het differentieel van de achteras moeten nakijken en de olie aanvullen of eveu, tueel zelfs verversen. Dit laatste is bij de moderne auto’s meestal niet meer nodig en vaak ontbreekt zelfs een aftapplug. Vulopeningen (afgesloten door een plug) zijn echter altijd aanwezig, omdat er door verdamping of lekkage altijd iets verloren kan gaan.

Om het oliepeil van het differentieel te kunnen controleren, zal de auto moeten worden opgekrikt en met alle vier de wielen op veilige steunen worden gezet. Dit laatste is noodzakelijk omdat de auto (en het olieniveau) in het differentieel) horizontaal moet staan.

Verwijder de plug die het peilgat afsluit. Meestal is het een plug met draad, maar sommige auto’s hebben een rubber plug die u eruit trekt en later weer terug drukt. In het ideale geval sijpelt er een weinig olie uit het geopende peilgat; aanvaardbaar is echter een niveau van een 0,5′ onder de rand van het gat. Zit er minder olie in, dan voegt u speciale differentieelolie toe, totdat het niveau gelijk is met de rand van het gat. Is het niveau extreem laag, dan moet u het differentieelhuis op lekkage controleren.

Bent u met uw auto door zulke diepe plassen gereden dat de achteras volkomen onder water verdween, dan moet u snel daarna de differentieelolie verversen. Heeft het differentieel geen aftapplug, dan moet u een sifopomp gebruiken om de olie via het vulgat af te zuigen. Daarna vult u het differentieel met verse olie.

Oliedruklampje blijft branden

Brandt het oliedruklampje op het dashboard, dan moet u de oorzaak hiervan direct (laten) opsporen. Er zijn twee mogelijkheden: de oliedruk in de motor is veel te laag of er zit een storing in het elektrische circuit van het controlelampje. Een te lage oliedruk wijst op een te laag olieniveau in het carter of op slijtage van de hoofden drijfstanglagers.
Begin met het oliepeil te controleren. Als dit in orde is, maakt u de kabelaansluiting van de oliedrukschakelaar op het motorblok los. (more…)

Noodstop en veel remproblemen

De meeste auto’s hebben tegenwoordig een waarschuwingslampje voor een defect in het remsysteem. Licht dit op tijdens het rijden, dan kunt u het beste zo snel mogelijk aan de kant gaan. Doe de waarschuwingsknipperlichten aan en probeer te remmen. Kunt u het pedaal geheel intrappen, dan krijgt u door ‘pompen’ (enige malen achtereen pedaal indrukken en weer op laten komen) vaak nog druk in de remleidingen, zodat de auto remt. Als dit niet lukt, kunt u alleen op de motor afremmen en “daarbij (voorzichtig!) de handrem aantrekken. (more…)

Hoe te handelen bij een oververhitte autoradiateur

Gaat het waarschuwingslampje van de koelvloeistof branden of komt de meter van de koelvloeisooftemperatuur in het rood, dan moet u direct op een veilige plaats rechts van de weg sooppen en de motor afzetten. Plaats de gevarendriehoek ca. 30 m achter uw auto. (more…)

Radiateurslang vervangen

Controleer elk halfjaar de waterslangen van het koelsysteem van uw auto. Voelen ze hard of sponzig aan, vertonen ze haarscheurtjes of lekken ze, dan is het meestal het beste ze te vervangen om pech onderweg te vermijden. (more…)

Auto beveiligen tegen dieven

Auto’s vormen een geliefde prooi van i het dievengilde, dus neem zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen. Zet j de auto op de handrem en in een ver; snelling of, bij een automaat, in de parkeerstand en zorg dat het stuurslot is ingeschakeld. Controleer of de ramen gesloten en de portieren op slot zijn. Laat niets van waarde in de auto achter en zeker niet van buitenaf zichtbaar. Hoe moeilijker u het de dief maakt, hoe eerder hij naar een gemakkelijker slachtoffer zal omzien. (more…)

Antivries – Koelsysteem doorspoelen, antivries toevoegen

Veel auto’s hebben tegenwoordig een gesloten koelsysteem. In dat geval volgt u het instructieboekje. Bij een niet gesloten koelsysteem moet u wekelijks het vloeistofniveau controleren. Hiervoor schroeft u de radiateurdop los. Vul eventueel antivries bij. Antivries verlaagt niet alleen het vriespunt van de koelvloeistof, maar verhoogt ook het kookpunt. Het is dus zowel ‘s zomers als ‘s winters nodig. (more…)

Alles over Rijbewijs

Iedere bestuurder van een motorrijtuig met een motor van meer dan 50 cc inhoud moet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs, tenzij men in het bezit is van een oefenvergunning of wanneer het motorrijtuig bestemd is om buiten de openbare wegen te worden gebruikt. Een oefenvergunning wordt alleen afgegeven voor motorvoertuigen op twee wielen. (more…)