Wat te doen als de motor niet meer wil stoppen

Als u het contact van uw auto afzet, kan het gebeuren dat de motor blijft doorlopen; dit noemt men nadieselen. Misschien is het octaangehalte van de getankte benzine te laag; is dit niet zo, dan zijn in negen van de tien gevallen gloeiende kooIdeeItjes in de cilinder de oorzaak. Deze ontsteken namelijk het mengsel dat na het afzetten van het ontstekingscontact nog wordt aangezogen.

(more…)

Autoradio – Storingen verhelpen

Wanneer een autoradio er mee ophoudt, behoeft u nog niet te wanhopen. De storing is misschien gemakkelijker te verhelpen dan u denkt.

– Zet de radio aan. Hoort u geruis, dan is de antenne misschien defect.
Meestal zult u hem moeten vervangen. Zoek onder het dashboard de antennekabel van de radio en trek de plug uit de radio. Maak de bevestigingsmoer van de antenne los en trek de antenne met zijn kabel deels uit het gat. Knip deze kabel door en bevestig die van de nieuwe antenne eraan. Door voorzichtig trekken aan de radiokant van de oude antennekabel komt de nieuwe kabel op zijn plaats. Soms moet u eerst nog een beschermplaatje verwijderen om de draad te klmnen sturen. Daarna kunt u de nieuwe antenne vastzetten en de plug in de radio steken. (more…)

Autobrand

Autobranden doen zich vooral voor na een aanrijding, maar kunnen ook het gevolg zijn van kortsluiting. Merkt u tijdens het rijden een begin van brand, ga dan zo snel mogelijk aan de kant en verlaat de auto. Bij een auto met een LPG-installatie moet direct de afsluiter op de LPGtank worden dichtgedraaid. Zorg dat er in uw auto een brandblusser aanwezig is en dat deze op een goed zichtbare bereikbare plaats hangt. u ook hoe de brandblusser werkt? Lees de gebruiksaanwijzing eens, zodat u in een onverwachte situatie direct kunt handelen. Het kan uw leven en dat van anderen redden. Wees niet bang de brand te blussen; auto’s ontploffen alleen in fIlms. Let op de windrichting: blus altijd met de wind in de rug.

Auto te water

Draag ook autogordels als u langs water rijdt. Komt u onverhoopt in het water terecht, dan is de kans kleiner dat u door stoten bewusteloos raakt en niets kunt uitrichten. Rijd ook nooit met vergrendelde portieren, want u bent dan vrijwel onbereikbaar voor redders bij een ongeval of als u te water raakt. (more…)

Wat te doen als de motor van de auto slecht loopt

Een automotor kan door allerlei oorzaken slecht functioneren. Dit kan ongewenste slijtage tot gevolg hebben en zal altijd in een te hoge benzinerekening resulteren. Daarom is het zaak dat u het slecht lopen opmerkt en dit verhelpt of laat verhelpen. Hieronder volgen de meest voorkomende problemen met hun oorzaken. (more…)

Wat te doen als de motor een tikkend geluid geeft

Het kan gebeuren dat de motor van een auto een eigenaardig, metaalachtig tikkend geluid maakt. Dit wordt meestal ‘pingelen’ genoemd. Dit geluid ontstaat door een voortijdige verbranding van een deel van het benzine/luchtmengsel in een verbrandingskamer. U moet hieraan iets (laten) doen, want voortdurend pingelen kan tot gevolg hebben dat er een gat in een zuiger brandt. (more…)

Wat vreemde motorgeluiden kunnen betekenen

Hoewel motorgeluiden en andere vreemde geluiden van de auto soms alleen maar irritant zijn, geven ze toch vaak aan dat er iets aan de hand is. Een eenvoudige methode om geluiden in de motor beter te horen of hun herkomst vast te stellen, is het gebruik van een lange schroevedraaier als stethoscoop. Als u niet echt erg handig bent, kunt u de hierna vermelde problemen het beste door de vakman laten oplossen. Het is echter nooit weg als u in ieder geval een idee heeft van wat er aan de hand kan zijn. (more…)

Dieselmotor in de winter

Als u een auto rijdt met een dieselmotor, kunt u bij extreem lage temperaturen moeilijkheden krijgen. De vloeibaarheid van de dieselbrandstof neemt namelijk bij buitentemperaturen onder -15 C af door de afscheiding van paraffine. Dit verschil in vloeibaarheid is ook de reden van het bestaan van ‘zomer’en ‘winter’-dieselbrandstof.
Aanbevolen wordt bij flinke vorst een ‘flowimprover’ te gebruiken. Bij temperaturen tussen -15 en -25.C kan de dieselbrandstof worden vermengd met maximaal 30% gewone benzine (dus geen super). Hierbij moet u zo veel mogelijk eerst gewone benzine in de tank doen en pas daarna diesel toevoegen.

Deurslot auto bevroren, Wat te doen?

Als een deurslot van een auto bevroren is, kunt u in de eerste plaats de deur aan de andere kant of de vijfde deur proberen. Vaak beVindt die zich dan in de luwte en is nog niet vastgevroren. Lukt het zo de auto in te komen, dan zal het slot vaak al ontdooid zijn zodra de kachel enkele minuten werkt. (more…)

Motorolielekkage

Indien een olielekkage niet kan worden gelokaliseerd, moet u het motorblok eerst goed schoonmaken. Vervolgens verstuift u talkpoeder op de zijden en onderkant van de motor. De olie zal dan een streep trekken in het witte poeder. (more…)

Oliepeil differentieel controleren

Over het algemeen wordt niet vergeten de diverse oliepeilen te controleren die onder de motorkap zitten. Heeft u echter een auto met achterwielaandrijving, dan zult u van tijd tot tijd ook het oliepeil in het differentieel van de achteras moeten nakijken en de olie aanvullen of eveu, tueel zelfs verversen. Dit laatste is bij de moderne auto’s meestal niet meer nodig en vaak ontbreekt zelfs een aftapplug. Vulopeningen (afgesloten door een plug) zijn echter altijd aanwezig, omdat er door verdamping of lekkage altijd iets verloren kan gaan.

Om het oliepeil van het differentieel te kunnen controleren, zal de auto moeten worden opgekrikt en met alle vier de wielen op veilige steunen worden gezet. Dit laatste is noodzakelijk omdat de auto (en het olieniveau) in het differentieel) horizontaal moet staan.

Verwijder de plug die het peilgat afsluit. Meestal is het een plug met draad, maar sommige auto’s hebben een rubber plug die u eruit trekt en later weer terug drukt. In het ideale geval sijpelt er een weinig olie uit het geopende peilgat; aanvaardbaar is echter een niveau van een 0,5′ onder de rand van het gat. Zit er minder olie in, dan voegt u speciale differentieelolie toe, totdat het niveau gelijk is met de rand van het gat. Is het niveau extreem laag, dan moet u het differentieelhuis op lekkage controleren.

Bent u met uw auto door zulke diepe plassen gereden dat de achteras volkomen onder water verdween, dan moet u snel daarna de differentieelolie verversen. Heeft het differentieel geen aftapplug, dan moet u een sifopomp gebruiken om de olie via het vulgat af te zuigen. Daarna vult u het differentieel met verse olie.

Oliedruklampje blijft branden

Brandt het oliedruklampje op het dashboard, dan moet u de oorzaak hiervan direct (laten) opsporen. Er zijn twee mogelijkheden: de oliedruk in de motor is veel te laag of er zit een storing in het elektrische circuit van het controlelampje. Een te lage oliedruk wijst op een te laag olieniveau in het carter of op slijtage van de hoofden drijfstanglagers.
Begin met het oliepeil te controleren. Als dit in orde is, maakt u de kabelaansluiting van de oliedrukschakelaar op het motorblok los. (more…)

Noodstop en veel remproblemen

De meeste auto’s hebben tegenwoordig een waarschuwingslampje voor een defect in het remsysteem. Licht dit op tijdens het rijden, dan kunt u het beste zo snel mogelijk aan de kant gaan. Doe de waarschuwingsknipperlichten aan en probeer te remmen. Kunt u het pedaal geheel intrappen, dan krijgt u door ‘pompen’ (enige malen achtereen pedaal indrukken en weer op laten komen) vaak nog druk in de remleidingen, zodat de auto remt. Als dit niet lukt, kunt u alleen op de motor afremmen en “daarbij (voorzichtig!) de handrem aantrekken. (more…)

Hoe te handelen bij een oververhitte autoradiateur

Gaat het waarschuwingslampje van de koelvloeistof branden of komt de meter van de koelvloeisooftemperatuur in het rood, dan moet u direct op een veilige plaats rechts van de weg sooppen en de motor afzetten. Plaats de gevarendriehoek ca. 30 m achter uw auto. (more…)

Radiateurslang vervangen

Controleer elk halfjaar de waterslangen van het koelsysteem van uw auto. Voelen ze hard of sponzig aan, vertonen ze haarscheurtjes of lekken ze, dan is het meestal het beste ze te vervangen om pech onderweg te vermijden. (more…)