Wie krijgt een Nobelprijs?

De Nobelprijs is een prijs die elk jaar wordt uitgereikt. Je krijgt het wanneer je iets speciaals hebt gedaan voor medicijnen, natuurkunde, scheikunde, literatuur of vrede. Het geld voor de prijs werd gegeven door Alfred Nobel uit Zweden. (more…)

Waar wordt waterstof gebruikt?

Waterstof is een chemisch element, dat wil zeggen een specifieke chemische stof. Het is het spul dat het meest voorkomt in ons universum. Hij is een zeer licht en brandbaar gas. Waterstof wordt afgekort door het chemische symbool H: dat staat voor Hydrogenium. Deze Grieks – Latijnse term betekent zoiets als “waterproducent”. Waterstof is een van de twee hoofdbestanddelen van water, de andere is zuurstof. In chemisch gebonden vorm is waterstof aanwezig in alle levende wezens. (more…)

Planeet Uranus

Uranus is een planeet in ons zonnestelsel. Van de zon is hij de zevende van in totaal acht planeten. Zijn baan ligt tussen die van Saturnus en die van Neptunus. Het kost meer dan 84 aardse jaren om rond de zon te draaien, dus het duurt een “Uranusjaar”. Hiervoor draait hij sneller dan de aarde om zijn eigen as, dus voor zichzelf. De aarde heeft er 24 uur voor nodig, de Uranus slaagt erin in ongeveer 17 uur. (more…)

Waarom is Uranium zo belangrijk?

Uranium is een element bekend uit de chemie. Het werd ontdekt in 1789 door Martin Heinrich Klaproth. Hij noemde het naar de planeet Uranus, die kort daarvoor was ontdekt. Uranium werd echter veel later belangrijk: Uranium is nodig om atoombommen te produceren, maar ook voor de productie van kernenergie in kerncentrales. (more…)

Wat betekent Kilometer per uur?

Kilometer per uur of kilometer per uur is een maat voor de snelheid. De afkorting is km / h. In kilometers per uur bijvoorbeeld meet men de snelheid van voertuigen in verkeer of treinen. In de wetenschap, zoals natuurkunde, moet je specifieker zijn. Men gebruikt daar meer m / s, meters per seconde. (more…)

Wat is zwaartekracht?

Zwaartekracht is de kracht waarmee een object naar de grond wordt getrokken. Het wordt ook gewicht of zwaartekracht genoemd. Zwaartekracht is ook de kracht waarmee een object of een persoon op een schaal drukt. Zwaartekracht is dus gerelateerd aan de term gewicht. Omdat we op aarde zijn, wordt zwaartekracht hier ook wel de zwaartekracht van de aarde genoemd. (more…)

Werkstuk over Saturnus

Saturnus is een planeet in ons zonnestelsel. Van de zon is hij de zesde van in totaal acht planeten. Zijn baan ligt tussen die van Jupiter en die van Uranus. Voor een rondvaart door de zon heeft hij meer dan 29 aardse jaren nodig, dat zou een “Saturnusjaar” zijn. Hiervoor draait hij bijzonder snel om zijn eigen as, dus voor zichzelf. De aarde heeft 24 uur nodig, de Saturnus kan het in ongeveer tien uur doen. (more…)

Wat zijn atomen en moleculen?

Alles om ons heen bestaat uit atomen of moleculen. Planten, dieren, mensen, de aarde, de lucht, de zon en alles wat er nog is. Maar de atomen en moleculen zijn zo klein dat je ze niet kunt bekijken met de ogen of de sterkste microscopen.

In het midden van het atoom ligt de kern. Daaromheen vormen de elektronen zoiets als een wolk. Atomen bestaan ​​bijvoorbeeld uit ijzer, koper of goud. Helium bestaat ook uitsluitend uit atomen. Het is nodig als gas voor ballonnen. In totaal zijn er minstens 118 verschillende atomen. (more…)

Hoe maken ze kernwapens?

Sinds de enige twee kernbommen die ooit werden gebruikt japan op 2 september 1945 tot overgave dwongen, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, houden de nucleaire wapens de wereld in een ongemakkelijk evenwicht van vrede en afschrikking. De verschrikkelijke kracht van deze wapens wordt veroorzaakt door het vrijkomen van gigantische hoeveelheden energie uit de reacties met of tussen kernen (nuclei) van atomen bij splijting of fusie.

Splijting is het proces waarbij een zware atoomkern uiteenvalt; het vormt de basis van de kernof atoombom. Fusie is het tegenovergestelde -de combinatie van lichte atoomkernen vormt een groter atoom. Bij dit laatste proces komen zelfs grotere hoeveelheden energie vrij dan bij splijting: het geeft waterstofbommen hun kracht. Men denkt tevens dat fusie de bron van alle energie van de zon is. De meeste moderne kernwapens maken gebruik van beide processen.
(more…)

Wat is helium?

Helium is een chemisch element, een bepaalde chemische stof. Helium wordt afgekort door het chemische symbool He. Het is een kleurloos, reukloos, smaakloos en niet-giftig gas. Het is zelfs een zogenaamd edelgas, wat betekent dat het niet chemisch reageert met andere stoffen of verbindingen vormt. (more…)

Hoe veranderen planten in aardolie?

Van oudsher stookt de mens alcoholische dranken door vergisting van planten. Omdat op dit moment echter de olie opraakt en duur is, wordt alcohol uit planten voor iets anders aangewend als motorbrandstof. De grootste producent van plantenalcohol als brandstof is Brazilië. Twee jaar na de oliecrisis van 1973 zette Brazilië zijn alcohol programma in gang als reactie op de stijgende kosten van brandstofinvoer. De Brazilianen gebruiken een grondstof waar ze in ruime mate over beschikken en die een lage marktwaarde heeft suikerriet.
(more…)

Werkstuk over het heelal

heelalNaam: Het heelal
Ontstaan: ongeveer 14.500.000.000 jaar geleden!
Grootte: te groot om je voor te stellen…
Locatie: overal om ons heen

Is Pluto een planeet?
Sterrenkundigen praten al vierhonderd jaar over ‘planeten’. Maar in die vier eeuwen hebben ze nooit precies bepaald wat een planeet eigenlijk is. In augustus 2006 deden ze dat wel. Een planeet is alleen een planeet als hij met zijn aantrekkingskracht zijn omgeving heeft ‘leeggezogen’. Als een soort stofzuiger dus. Pluto heeft dat niet gedaan. Die zwerft met nog duizenden anderen ijsblokken en rotsen in dezelfde baan rond de zon. Daarom mag je Pluto geen planeet meer noemen. Pluto is nu een ‘dwergplaneet’. Ons zonnestelsel telt sinds augustus 2006 nog maar acht planeten!
Pluto is genoemd naar de Romeinse god van de onderwereld. Hopelijk wordt hij niet boos, nu hij geen planeet meer heeft…

(more…)

Hoe wordt uranium omgezet in elektriciteit?

Een klein beetje uranium zorgt voor evenveel elektriciteit als 70 ton steenkool of 390 vaten aardolie. Een elektriciteitscentrale die een stad met 1 miljoen inwoners van stroom voorziet, verbruikt net 3 kg uranium per dag. Het is dus veruit de meest geconcentreerde energiebron die de mens benut.

Uranium is niet erg zeldzaam en zijn atomen balanceren alle op de rand van instabiliteit. De kern, het hart van het atoom, heeft maar een klein ‘zetje’ nodig om te kunnen splijten. Als dat gebeurt, komt er bij deze zogenaamde kernsplijtingen een gigantische hoeveelheid energie vrij.
(more…)

wat is elektriciteit?

Elektrische stroom wordt gevormd door een stroom elektronen -minuscule of elementaire deeltjes die zelfs met een microscoop nog niet zijn waar te nemen die zijn losgeraakt van atomen. Hoe groter en sneller de stroom elektronen, hoe sterker de stroom. Er is al een stroom van miljarden elektronen nodig om een zwakke stroomsterkte te vormen.
(more…)

Wie was Archimedes?

Archimedes van Syracuse (287 vC – ca. 212 voor Christus) was een Griekse wiskundige, natuurkundige, ingenieur, uitvinder en astronoom. Hoewel enkele details van zijn leven bekend zijn, wordt hij beschouwd als een van de toonaangevende wetenschappers in de klassieke oudheid. Onder zijn vooruitgang in de natuurkunde zijn de fundamenten van de hydrostatica, statica en een uitleg van het beginsel van de hefboom. Hij is gecrediteerd met het ontwerpen van innovatieve machines, met inbegrip van beleg motoren en de schroef pomp die zijn naam draagt. Moderne experimenten hebben getest concludeert dat Archimedes ontworpen machines, geschikt om opheffing van het aanvallen van schepen uit het water en de vaststelling van schepen in brand met behulp van een array van spiegels. (more…)