Werf ‘t Kromhout

De werf ‘t Kromhout is een van de oudste werven van Amsterdam en was rond 1900 ook een van de grootste. in die tijd werden er ijzeren schepen en stoommachines gebouwd. Na de opkomst van de Kromhout-motoren-produktie aan de overkant van het u bleef de werf nog tot 1967 in gebruik als reparatiewerf.

(more…)

Joods Historisch Museum Amsterdam

Toen in 1926 het Amsterdams Historisch Museum in het Waag-gebouw werd geopend, was er een torenkamer gereserveerd voor wisseltentoonstellingen die het aandeel van de joodse bevolkings-groep in de geschiedenis van Amsterdam moesten tonen. Een paar jaar later werd de Stichting Joods Historisch Museum opgericht met het doel een permanente collectie bijeen te brengen die een overzicht van het joodse historische, culturele en religieuze leven in Nederland zou moeten geven.

(more…)

top 20 grootste landen

1 – China                                 1.343.241.896 inwoners (2012)
2 – India                                  1.206.265.268 inwoners  (2012)
3 – Verenigde Staten          314.950.123 inwoners  (2012)
4 – Indonesië                         249.847.078 inwoners  (2012)
5 – Brazilië                               199.689.326 inwoners  (2012)
6 – Pakistan                            191.300.802 inwoners  (2012)
7 – Nigeria                               1715.66.740 inwoners  (2012)
8 – Bangladesh                         161.083.804 inwoners  (2012)
9 – Rusland                              142.517.670 inwoners  (2012)
10 – Japan                                127.368.088 inwoners  (2012)
11 – Mexico                              114.975.406 inwoners  (2012)
12 – Filipijnen                           103.775.002 inwoners  (2012)
13 – Vietnam                            91.519.29 inwoners  (2012)
14 – Ethiopië                             91.195.675 inwoners  (2012)
15 – Egypte                                83.688.164 inwoners  (2012)
16 – Duitsland                           81.305.856 inwoners  (2012)
17 – Turkije                                79.749.461 inwoners  (2012)
18 – Iran                                      78.868.711 inwoners  (2012)
19 – Congo-Kinshasa                73.599.190 inwoners  (2012)
20 – Thailand                              67.091.089 inwoners  (2012)

Hoe groot is de zon?

De zon heeft een diameter van 1.392.000 km.
Dat is 110 keer groter dan de aarde.

Wat is de grootse planeet?

Jubiter is de grootse planeet van ons zonnestelsel.
Jubiter is ongeveer 318 groter dan de aarde.

Hoeveel planeten zijn er?

Ons zonnestelsel heeft 8 planeten:
Deze zijn:
Mercurius
Venus
Aarde
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus

Hoe ver is de zon van de aarde?

De afstand tussen de zon en de aarde is: 149.597.870 km

Hoeveel kilo weegt de aarde?

De aarde weegt ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram?

William Harvey

William Harvey werd op 2 april 1578 in Folkestone in Engeland geboren. Hij studeerde tot zijn negentiende jaar aan het Cains College in Cambridge. Daar hoorde hij, dat aan de medische faculteit van de universiteit van Padua wereldberoemde geleerden college gaven.

In 1598 ging Harvey naar Padua, waar hij op 25 april 1602 afstudeerde in de medicijnen. Enkele maanden later keerde hij naar Engeland terug. Hij vestigde zich in Londen en zeyen jaar later werd hij arts in het Londense ziekenhuis van Sint Bartholomew. (more…)

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier werd in 1743 te Parijs geboren. Aanvankelijk zou hij advocaat worden. Hij studeerde rechten, maar voelde zich enorm aangetrokken tot de exacte wetenschappen. Op 22-jarige leeftijd kreeg hij een prijs van de Academie van Wetenschappen omdat hij het beste systeem had bedacht om de straten van Parijs van verlichting te voorzien. Hij ontwikkelde in zijn leven een dubbele activiteit: voor het geld werkte hij als belastingontvanger en in zijn vrije tijd wijdde hij zich aan wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van scheikunde. Lavoisier deed belangrijke ontdekkingen over de samenstelling van de lucht, het water en andere stoffen. Bovendien schreef hij de ‘Elementaire verhandeling der scheikunde’, waarin hij de onjuistheid van vele theorieen uit de oudheid aantoonde. Hij vernieuwde de taal van de scheikunde door voor te stellen wetenschappelijke terrnen te gebruiken in plaats van ouderwetse en onjuiste woorden. Door dit belangrijke vernieuwingswerk en door zijn talloze ontdekkingen en waarnemingen, wordt Lavoisier wel de ‘vader van de moderne scheikunde’ genoemd. (more…)

Hoe zwemmen vissen?

visAllereerst mag je niet denken dat vissen met hun vinnen zwemmen. De meeste vissen ontlenen dezwemsnelheid aan de golvende kronkelbewegingen die het achterlichaam en de staart maken. De staart vormt een goed geheel met het achterlichaam. Je kunt zeggen dat het achterlichaam vloeiend in de staart overgaat. Voor deze bewegingen zijn erg veel spieren nodig en die zijn er ook: dat is het witte viees van de vis, dat je opeet. Het einde van de staart wordt niet opgegeten, dat is de staartvin. Deze staartvin bestaat uit een vliezig geheel, dat door vinstralen versterkt is. (more…)

Johannes Kepler

Johannes Kepler werd in Welder-Stadt in Wiirttemberg geboren op 27 december 1571. Hij was de zoon van een herbergier en aanvankelijk zou hij als knecht in het be-drijf van zijn vader gaan werken. Maar aangezien hij erg mager was en zwak, was hij ongeschikt voor dat werk. Daarom besloten zijn ouders hem voor dominee te laten studeren. (more…)

Wie is Thomas Alva Edison?

In het jaar 1889 werd in Parijs een grote Internationale Tentoonstelling gehouden. Een complete afdeling van deze tentoonstelling was gewijd aan de vele technische uitvindingen van Thomas Alva Edison. De uitvinder zelf werd uitgenodigd de tentoonstelling bij te wonen. En toen hijpersoonlijk naar Parijs kwam, werd hij met veel eerbetoon ontvangen. Tijdens een feestmaaltijd die hem door ingenieurs en geleerden werd aangeboden, hield een van de aanwezigen een toespraak ter ere van de beroemde gast. Hij begon als volgt: ‘Edison is de grote uitvinder, die wij alien kennen. Gaarne echter wil ik even stil blijven staan bij zijn grootste eigenschap: bescheidenheid. Want inderdaad, hij heeft voor de anderen ook nog lets overgelaten om uit te vinden…’ (more…)

De uitvinding van de barometer

In 1644 deed Evangelista Torricelli de beroemde proef om de druk van de atmosfeer te meten. Liever gezegd, hij liet de proef uitvoeren door Vincenzo Viviani, een leerling van Galileo. Dat was op de 11e juni 1644. Hij zelf zinspeelde erop in het volgende veelzeggende verhaaltje: Toen op een keer een wijsgeer zag, dat zijn bediende een buisje in een vat had gedaan om er wijn uit te halen, berispte hij hem en zei, dat de wijn nooit omhoog zou komen, omdat de druk van vaste lichamen en vloeistoffen naar beneden gericht is en niet horizontaal of naar omhoog. De bediende echter liet hem zien, dat de vloestoffen op de een of andere manier omhoog gestuwd worden, mits er een ruimte is om naar toe te gaan. Dat wil zeggen naar een ruimte, waar de druk lager is dan in de vloeistof zelf. Het wordt verteld in de vorm van e.en verweerschrift, zoals toen gebruikelijk was, maar in wezen gaat het om de zeer bekende theorie van de luchtdruk. Als we er goed over nadenken, is de ontdekking van Torricelli eigenlijk geweldig. Eeuwenlang was men zich niet bewust geweest wat er om de mensen heen gebeurde en deel uitmaakte van het bestaan. Totdat er een man kwam die ‘zag’ wat niemand ooit had gezien en hij bracht de waarheid aan het licht. Voor de ontwikkelde mensen uit de 17e eeuw, die altijd zeer nieuwsgierig waren naar nieuwe ontdekkihgen van jonge geleerden, was de proef van Torricelli een sensationele verrassing. Men deed hem telkens weer in de studeerkamers, op de universiteiten en aan de hoven. Deze nu simpel lijkende proef verschafte toen nieuwe kennis over de wereld die de mens omringde.

Hebben vissen een geraamte?

Dit is een belangrijke vraag, omdat de biologen het dierenrijk verdelen in ongewervelde dieren en gewervelde, Dit onderscheid wijst op het aanwezig zijn van een wervelkolom: een stevige, beweegbare zuil van wervels die de rug verstevigen en waaraan alle ledematen (de poten), de staarten de kop vastzitten. Dezak die alle organen draagt, de buiken de ribbenkasthangen erals het ware aan. Voel maareens overje rug of overdie van een ander: de knobbels die je voelt, zijn die van de wervels; de hele rij vormt de wervelkolom. (more…)