Hoeveel planeten zijn er?

Ons zonnestelsel heeft 8 planeten:
Deze zijn:
Mercurius
Venus
Aarde
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus

Hoe ver is de zon van de aarde?

De afstand tussen de zon en de aarde is: 149.597.870 km

Hoeveel kilo weegt de aarde?

De aarde weegt ongeveer 6 000 000 000 000 000 000 000 000 kilogram?

William Harvey

William Harvey werd op 2 april 1578 in Folkestone in Engeland geboren. Hij studeerde tot zijn negentiende jaar aan het Cains College in Cambridge. Daar hoorde hij, dat aan de medische faculteit van de universiteit van Padua wereldberoemde geleerden college gaven.

In 1598 ging Harvey naar Padua, waar hij op 25 april 1602 afstudeerde in de medicijnen. Enkele maanden later keerde hij naar Engeland terug. Hij vestigde zich in Londen en zeyen jaar later werd hij arts in het Londense ziekenhuis van Sint Bartholomew. (more…)

Antoine Lavoisier

Antoine Lavoisier werd in 1743 te Parijs geboren. Aanvankelijk zou hij advocaat worden. Hij studeerde rechten, maar voelde zich enorm aangetrokken tot de exacte wetenschappen. Op 22-jarige leeftijd kreeg hij een prijs van de Academie van Wetenschappen omdat hij het beste systeem had bedacht om de straten van Parijs van verlichting te voorzien. Hij ontwikkelde in zijn leven een dubbele activiteit: voor het geld werkte hij als belastingontvanger en in zijn vrije tijd wijdde hij zich aan wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van scheikunde. Lavoisier deed belangrijke ontdekkingen over de samenstelling van de lucht, het water en andere stoffen. Bovendien schreef hij de ‘Elementaire verhandeling der scheikunde’, waarin hij de onjuistheid van vele theorieen uit de oudheid aantoonde. Hij vernieuwde de taal van de scheikunde door voor te stellen wetenschappelijke terrnen te gebruiken in plaats van ouderwetse en onjuiste woorden. Door dit belangrijke vernieuwingswerk en door zijn talloze ontdekkingen en waarnemingen, wordt Lavoisier wel de ‘vader van de moderne scheikunde’ genoemd. (more…)

Hoe zwemmen vissen?

visAllereerst mag je niet denken dat vissen met hun vinnen zwemmen. De meeste vissen ontlenen dezwemsnelheid aan de golvende kronkelbewegingen die het achterlichaam en de staart maken. De staart vormt een goed geheel met het achterlichaam. Je kunt zeggen dat het achterlichaam vloeiend in de staart overgaat. Voor deze bewegingen zijn erg veel spieren nodig en die zijn er ook: dat is het witte viees van de vis, dat je opeet. Het einde van de staart wordt niet opgegeten, dat is de staartvin. Deze staartvin bestaat uit een vliezig geheel, dat door vinstralen versterkt is. (more…)

Johannes Kepler

Johannes Kepler werd in Welder-Stadt in Wiirttemberg geboren op 27 december 1571. Hij was de zoon van een herbergier en aanvankelijk zou hij als knecht in het be-drijf van zijn vader gaan werken. Maar aangezien hij erg mager was en zwak, was hij ongeschikt voor dat werk. Daarom besloten zijn ouders hem voor dominee te laten studeren. (more…)

De uitvinding van de barometer

In 1644 deed Evangelista Torricelli de beroemde proef om de druk van de atmosfeer te meten. Liever gezegd, hij liet de proef uitvoeren door Vincenzo Viviani, een leerling van Galileo. Dat was op de 11e juni 1644. Hij zelf zinspeelde erop in het volgende veelzeggende verhaaltje: Toen op een keer een wijsgeer zag, dat zijn bediende een buisje in een vat had gedaan om er wijn uit te halen, berispte hij hem en zei, dat de wijn nooit omhoog zou komen, omdat de druk van vaste lichamen en vloeistoffen naar beneden gericht is en niet horizontaal of naar omhoog. De bediende echter liet hem zien, dat de vloestoffen op de een of andere manier omhoog gestuwd worden, mits er een ruimte is om naar toe te gaan. Dat wil zeggen naar een ruimte, waar de druk lager is dan in de vloeistof zelf. Het wordt verteld in de vorm van e.en verweerschrift, zoals toen gebruikelijk was, maar in wezen gaat het om de zeer bekende theorie van de luchtdruk. Als we er goed over nadenken, is de ontdekking van Torricelli eigenlijk geweldig. Eeuwenlang was men zich niet bewust geweest wat er om de mensen heen gebeurde en deel uitmaakte van het bestaan. Totdat er een man kwam die ‘zag’ wat niemand ooit had gezien en hij bracht de waarheid aan het licht. Voor de ontwikkelde mensen uit de 17e eeuw, die altijd zeer nieuwsgierig waren naar nieuwe ontdekkihgen van jonge geleerden, was de proef van Torricelli een sensationele verrassing. Men deed hem telkens weer in de studeerkamers, op de universiteiten en aan de hoven. Deze nu simpel lijkende proef verschafte toen nieuwe kennis over de wereld die de mens omringde.

Hebben vissen een geraamte?

Dit is een belangrijke vraag, omdat de biologen het dierenrijk verdelen in ongewervelde dieren en gewervelde, Dit onderscheid wijst op het aanwezig zijn van een wervelkolom: een stevige, beweegbare zuil van wervels die de rug verstevigen en waaraan alle ledematen (de poten), de staarten de kop vastzitten. Dezak die alle organen draagt, de buiken de ribbenkasthangen erals het ware aan. Voel maareens overje rug of overdie van een ander: de knobbels die je voelt, zijn die van de wervels; de hele rij vormt de wervelkolom. (more…)

Wat is een insekt?

Over deze wezens blijken veel misverstanden te bestaan, vooral op het gebied van de indeling van allerlei kleine dieren. Toch is het beantwoorden van deze vraag niet zo erg moeilijk, omdat er een paar duidelijke kenmerken zijn. Als je hetdiergoed bekijkt, met of zonder een vergrootglas, dan zie je dat het „lijf” uit drie hoofddelen bestaat: de kop, het borststuk en het achterlijf. Bij dieren waar dit niet duidelijk te onderscheiden is, hebben we te maken niet vertegenwoordigers van heel andere diergroepen. Dieren met een afzonderlijke kop, maar waarbij het borststuk geleidelijk overgaat in het achterlijf zoals bij allerlei kreeftachtigen, behoren niet tot de insekten, ook al zijn ze vaak erg klein. (more…)

Wat is het dauwpunt?

Het punt waarop waterdamp verandert in water noemen we dauwpunt. Beneden dit dauwpunt condenseert het teveel aan waterdamp in de lucht tot waterdruppeltjes. Bij zeer lage temperatuur verandert het water in ijskristalletjes. De temperatuur moet dan lager zijn dan -10° C; dit is afhankelijk van de stofdeeltjes die er in de lucht zweven. De meeste wolken bestaan uit waterdruppels, die vaak onderkoeld zijn. Dit betekent dat hun temperatuur beneden het nulpunt ligt. Zodra er een voldoende groot aantal waterdruppels of ijskristallen is gevormd, zien we het begin van een wolk verschijnen. Koelt ze verder af, bijvoorbeeld wanneer de lucht omhoogbeweegt, dan zien we de wolk langzaam groter worden. Dit kun je goed zien bij stapelwolken.

Hoe ontstaan regen, sneeuw en hagel?

De neerslag die op aarde valt, is een ond.erdeel van een kringloop. Vanuit een wateroppervlakvindt verdamping plaats. De verdamping wordt groter naarmate de temperatuur van het water hoger is. Ook de begroeide bodem verdampt water. Door die verdamping is er overal waterdamp aanwezig in de dampkring. Lucht die opstijgt wordt kouder, het dauwpunt wordt bereikt en er ontstaat een.wolk. Een wolkbestaat uitzeerkleine waterdruppeltjes. (more…)

Wat zijn wolken?

De wolken in de ons omringende damp¬kring vinden we meestal in de laag tussen 0 en 10 km hoogte. Boven de poolgebieden vinden we wolken tot op ongeveer 8 km; in tropische gebieden kunnen ze tot 18 km hoogte gaan. (more…)

Waarom verandert het uiterlijk van de maan?

De jongste jaren is iedereen vertrouwd geworden met de naam .satelliet”. De eerst bekende satelliet was de maan. Sinds enkele jaren brengt de mens zijn eigen satellieten in de ruimte, die een baan beschrijven om een hemellichaam. De planeten zijn satel¬lieten van de zon en de maan is een satelliet van de aarde. Andere planeten hebben ook satellieten. Maar er is geen enkele satelliet die, als we hem vergelijken metde planeetzelf, zogroot isals onze maan in vergelijking met de aarde. De maan heeft een doorsnede van 3476 km, dit is ongeveer eenkwart van de doorsnede van de aarde. (more…)

Hoe werden de planetoiden ontdekt?

De Duitse sterrenkundige Bode werkte in de 18e eeuw getallen uit, die de afstanden tussen de planeten en de zon voorstelden. Hij ontdekte dat Jupiter (de 5e planeet vanaf de zon) in de baan wentelde waar volgens zijn berekeningen de 6e planeet moest zijn. Veel jaren heeft men gezocht naar de planeet die zich tussen Mars en Jupiter moest bevinden. In 1801 werd er een klein hemellichaam ontdekt, dat men Ceres heeft genoemd. Het heeft een doorsnede van 770 km en bestaat uit gesteente. Later zijn er nog miljoenen kleine hemellichamen in dat gebied ontdekt. Ze worden planetoiden genoemd.