Hoe wordt uranium omgezet in elektriciteit?

Een klein beetje uranium zorgt voor evenveel elektriciteit als 70 ton steenkool of 390 vaten aardolie. Een elektriciteitscentrale die een stad met 1 miljoen inwoners van stroom voorziet, verbruikt net 3 kg uranium per dag. Het is dus veruit de meest geconcentreerde energiebron die de mens benut.

Uranium is niet erg zeldzaam en zijn atomen balanceren alle op de rand van instabiliteit. De kern, het hart van het atoom, heeft maar een klein ‘zetje’ nodig om te kunnen splijten. Als dat gebeurt, komt er bij deze zogenaamde kernsplijtingen een gigantische hoeveelheid energie vrij.
(more…)

Hoe maken ze kernwapens?

Sinds de enige twee kernbommen die ooit werden gebruikt japan op 2 september 1945 tot overgave dwongen, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, houden de nucleaire wapens de wereld in een ongemakkelijk evenwicht van vrede en afschrikking. De verschrikkelijke kracht van deze wapens wordt veroorzaakt door het vrijkomen van gigantische hoeveelheden energie uit de reacties met of tussen kernen (nuclei) van atomen bij splijting of fusie.

Splijting is het proces waarbij een zware atoomkern uiteenvalt; het vormt de basis van de kernof atoombom. Fusie is het tegenovergestelde -de combinatie van lichte atoomkernen vormt een groter atoom. Bij dit laatste proces komen zelfs grotere hoeveelheden energie vrij dan bij splijting: het geeft waterstofbommen hun kracht. Men denkt tevens dat fusie de bron van alle energie van de zon is. De meeste moderne kernwapens maken gebruik van beide processen.
(more…)

Hoe maakt men papier van bomen?

De aan het Chinese keizerlijk hof verbonden ambtenaar Ts’ai Lun ontdekte rond 105 n.c. hoe papier kan worden gemaakt. Tot die tijd werden de meeste documenten opgesteld op perkament van schapeof geitehuiden, of op velijn van kalfshuiden. De oude Egyptenaren gebruikten het uit geplet riet vervaardigde papyrus, maar dat was geen echt papier. Voor echt papier worden vezels tot een brij geklopt en daarna geperst.

Hoewel perkament en velijn bruikbaar en duurzaam zijn, zouden ze nooit hebben kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar materiaal waarop de moderne mens de eindeloze stroom informatie kan vastleggen. Voor een boek van 200 bladzijden zijn naar schatting 12 schapehuiden nodig.
(more…)

Waarom is glas hard en kunststof zacht?

Glas bestaat uit veel kleine moleculen, die stevig en dicht op elkaar zinen. Bij voldoende kracht breken ze. Deze eigenschappen maken glas tot een hard, maar breekbaar materiaal.

Doorzichtige kunststoffen daarentegen zijn polymeren, die uit zeer grote, losjes aaneenzinende moleculen bestaan. De verbindingen zijn niet sterk, dus de moleculen schuiven over elkaar. Daardoor zijn kunststoffen buigzaam.

zo veranderd zand in glas

Vijfduizend jaar geleden ging het waarschijnlijk zo. Iemand was op een strand in het Midden-Oosten een vuurtje aan het stoken en zag even later glanzende, doorzichtige bolletjes -glas -in het zand liggen. Glas wordt in de lOste eeuw toegepast bij de fabricage van talloze gebruiksvoorwerpen en is een van de belangrijkste bouwmaterialen.

De grondstof voor glas is kwarts, het mineraal dat het meest op aarde voorkomt. Het is melkwit en wordt gevonden in allerlei gesteenten, onder meer graniet. Aangezien elk strand op aarde bestaat uit door het water tot kleine korreltjes afgesleten rotsen, vormt zand de voornaamste bron van kwarts.
(more…)

hoe werkt koelkast?

Als u een elektrische kachel of kookplaat inschakelt, krijgt u warmte. Hoe komt het dan dat u door inschakeling van een elektrische koelkast of vriezer voedsel kunt koelen?

Het antwoord op deze vraag berust op tWee wetenschappelijke principes. Het eerste is dat een vloeistof bij verdamping warmte onttrekt aan de omgeving. Het tweede principe is dat een vloeistof verdampt bij een lagere temperatuur als de druk laag is.

Iedere vloeistof die gemakkelijk verdampt bij lagere temperaturen IS een geschikt koelmiddel. Men kan de vloeistof afwisselend laten verdampen en weer condenseren door deze dooNeidingen te laten circuleren waarin de druk varieert. In de meeste huishoudkoelkasten bestaat het koelmiddel uit een van de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s).
(more…)

Waarom krimpt krimpfolie?

Krimpfolie krimpt om twee redenen: als het wordt uitgerekt veroorzaakt de elasticiteit ervan dat het in de oorspronkelijke vorm tracht terug te keren; daarnaast heeft het een statische lading die andere zaken aantrekt.

De verklaring van de elasticiteit van de folie ligt in de moleculaire structuur. Kunststoffen bestaan uit moleculen die ‘lang’ zijn -een polytheenmolecule bestaat uit honderdduizenden malen herhaalde eenheden van één koolstofen twee waterstofatomen. De meeste massa’s bestaan uit kleine moleculen -een watermolecule telt slechts twee waterstofatomen en één zuurstofatoom.
(more…)

Hoe veranderen planten in aardolie?

Van oudsher stookt de mens alcoholische dranken door vergisting van planten. Omdat op dit moment echter de olie opraakt en duur is, wordt alcohol uit planten voor iets anders aangewend als motorbrandstof. De grootste producent van plantenalcohol als brandstof is Brazilië. Twee jaar na de oliecrisis van 1973 zette Brazilië zijn alcohol programma in gang als reactie op de stijgende kosten van brandstofinvoer. De Brazilianen gebruiken een grondstof waar ze in ruime mate over beschikken en die een lage marktwaarde heeft suikerriet.
(more…)

Recycling: nieuwe spullen uit afval

Het recyclen van afval is niet alleen voordelig, maar ook milieuvriendelijk. Het is minder vervuilend dan vuilverbranding en het spaart waardevolle grondstoffen. Als de zondagseditie van de New York Times gerecycled zou worden, zouden elke week al zo’n 75000 bomen gespaard blijven.

Tal van landen moedigen recycling aan en met de nieuwste technieken kan steeds meer afval worden teruggewonnen. Het grootste deel van al het afval kan hergebruikt worden papier, metaal, glas, soms zelfs kunststoffen.

Kunststoffen zijn zeer moeilijk te recyclen, omdat er zoveel verschillende soorten bestaan. Een plastic ketchupfles bestaat bijvoorbeeld uit zes verschillende lagen kunststof, die elk worden gebruikt vanwege een andere eigenschap vorm, sterkte, buigzaamheid. Tot op heden heeft nog niemand een eenvoudige manier weten te bedenken om uit gebruikte plastic flessen nieuwe te maken.
(more…)

Werkstuk over het heelal

heelalNaam: Het heelal
Ontstaan: ongeveer 14.500.000.000 jaar geleden!
Grootte: te groot om je voor te stellen…
Locatie: overal om ons heen

Is Pluto een planeet?
Sterrenkundigen praten al vierhonderd jaar over ‘planeten’. Maar in die vier eeuwen hebben ze nooit precies bepaald wat een planeet eigenlijk is. In augustus 2006 deden ze dat wel. Een planeet is alleen een planeet als hij met zijn aantrekkingskracht zijn omgeving heeft ‘leeggezogen’. Als een soort stofzuiger dus. Pluto heeft dat niet gedaan. Die zwerft met nog duizenden anderen ijsblokken en rotsen in dezelfde baan rond de zon. Daarom mag je Pluto geen planeet meer noemen. Pluto is nu een ‘dwergplaneet’. Ons zonnestelsel telt sinds augustus 2006 nog maar acht planeten!
Pluto is genoemd naar de Romeinse god van de onderwereld. Hopelijk wordt hij niet boos, nu hij geen planeet meer heeft…

  (more…)

wat is elektriciteit?

Elektrische stroom wordt gevormd door een stroom elektronen -minuscule of elementaire deeltjes die zelfs met een microscoop nog niet zijn waar te nemen die zijn losgeraakt van atomen. Hoe groter en sneller de stroom elektronen, hoe sterker de stroom. Er is al een stroom van miljarden elektronen nodig om een zwakke stroomsterkte te vormen.
(more…)

Zwakstroomapparaten

Zwakstroomapparaten zijn elektrische apparaten en installaties die werken op een spanning van maximaal 42 Volt. In de praktijk werken ze doorgaans op nog veel zwakkere stromen. Bekende zwakstroominstallaties in huis zijn de deurbel of dingdong, al dan niet in combinatie met een automatische deuropener, de leidingen van luidsprekers, platenspelers, huistelefoons, alarminstallaties, babyfoons, etcetera. In de meeste gevallen zijn zulke apparaten en installaties op het elektriciteitsnet aangesloten door middel van een transformator, die de 220 V van de huisinstallatie omzet in een stroom van een geringere sterkte (6 of 12 V bijvoorbeeld). (more…)

Automatische Zekering

De smeltveiligheden of ‘stoppen’ in een smeltveiligheidsinstallatie kunnen desgewenst worden vervangen door installatieautomaten of, populairder gezegd, ‘automatische stoppen’. Deze automaten, die op dezelfde wijze in de patroonhouder worden geschroefd als een normale smeltpatroon, zijn wel een stuk duurder dan een gewone ‘stop’, maar ze hebben het voordeel dat ze bij iedere kortsluiting afslaan en later weer kunnen worden ingeschakeld.

Installatie-automaten zijn verkrijgbaar in de waarden van 6, 10, 16, 20 en 25 Ampère. Ze bestaan in feite uit twee schakelaars waarvan de ene de automaat uitschakelt bij overbelasting en de andere bij kortsluiting. De automaat kan (na het wegnemen van de oorzaak van overbelasting of kortsluiting!) weer worden ingeschakeld door het indrukken van de grote knop in het midden. Bij kortsluiting of overbelasting springt deze namelijk uit. Het kleine knopje opzij dient om de automatische stop uit te schakelen. (more…)

Maten en gewichten

Maten en gewichten werden en worden ontleend aan de natuur en ook vaak aan het menselijk lichaam (denk aan: duim, voet, el). Al in de oudheid realiseerde men zich dat standaardisatie van groot belang was. Vooral toen volkeren handel gingen drijven. In het overgrote deel van de wereld wordt nu gewerkt met het metrieke stelsel, dat decimaal is opgebouwd. (more…)

Koper

Maak koper glanzend met koperpoets; dat verwijdert tegelijkertijd groene aanslag. Gebruik echte koperpoets; de samenstelling van een poetsmiddel is afgestemd op speciale metaalsoorten.

Volg de gebruiksaanwijzing, poets het voorwerp daarna glanzend. Er mogen geen restjes poetsmiddel achterblijven, dat bevordert de aanslag. Of maak aangeslagen metaal schoon
met een pasta van gelijke delen bloem, zout en azijn; wrijf het hiermee in, spoel het af en poets het voorwerp op met een linnen doek.

Bestrijd hardnekkige vlekken met zout en azijn of met citroensap.
Koper op de voordeur blijft glanzend als er een dun laagje was op zit; binnenshuis is voor hetzelfde doel citroenolie te gebruiken.