Plastic zelfvernietigend maken

Een van de voordelen van plastic is dat het niet roest of verweert, maar dat is tegelijkertijd een probleem -plastic bekertjes, zakjes, wikkels en bakjes vervuilen ons milieu: de ‘plastic berg’ neemt jaarlijks schrikbarend toe.

Om dit probleem te lijf te gaan, zijn er inmiddels al verschillende soorten afbreekbaar plastic ontwikkeld. In dat plastic wordt een chemische stof verwerkt, die gevoelig is voor licht, bacteriën of andere chemicaliën.

Biologisch afbreekbaar plastic kan worden gemaakt door toevoeging van zetmeel. Als het plastic wordt verbrand, zuIlen de bacteriën die zich met het zetmeel voeden, het plastic geleidelijk tot kleine deeltjes afbreken, die onschadelijk in de bodem verdwijnen.
(more…)

Zonne-energie

De gigantische hoeveelheid energie die de aarde in de vorm van zonnewarmte bereikt, is meer dan 12000 keer groter dan het brandstofverbruik van de gehele wereld.

Het verzamelen en opslaan van deze overvloedige aanvoer van gratis energie is echter lastig en duur. De zonnestralen zijn zwak en worden verspreid over een uitgestrekt gebied. Wil men de warmte thuis of in elektriciteitscentrales gebruiken, dan moet deze eerst worden verzameld en geconcentreerd. In heetwatersystemen die gebruik maken van zonneënergie worden zonnecollectoren gemonteerd op naar de zon gerichte daken. Deze hebben glazen of kunststof panelen waarachter het water circuleert in buizen die zwart zijn geverfd om zoveel mogelijk warmte op te kunnen nemen.
(more…)

Hoe maakt men papier van bomen?

De aan het Chinese keizerlijk hof verbonden ambtenaar Ts’ai Lun ontdekte rond 105 n.c. hoe papier kan worden gemaakt. Tot die tijd werden de meeste documenten opgesteld op perkament van schapeof geitehuiden, of op velijn van kalfshuiden. De oude Egyptenaren gebruikten het uit geplet riet vervaardigde papyrus, maar dat was geen echt papier. Voor echt papier worden vezels tot een brij geklopt en daarna geperst.

Hoewel perkament en velijn bruikbaar en duurzaam zijn, zouden ze nooit hebben kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar materiaal waarop de moderne mens de eindeloze stroom informatie kan vastleggen. Voor een boek van 200 bladzijden zijn naar schatting 12 schapehuiden nodig.
(more…)

zo veranderd zand in glas

Vijfduizend jaar geleden ging het waarschijnlijk zo. Iemand was op een strand in het Midden-Oosten een vuurtje aan het stoken en zag even later glanzende, doorzichtige bolletjes -glas -in het zand liggen. Glas wordt in de lOste eeuw toegepast bij de fabricage van talloze gebruiksvoorwerpen en is een van de belangrijkste bouwmaterialen.

De grondstof voor glas is kwarts, het mineraal dat het meest op aarde voorkomt. Het is melkwit en wordt gevonden in allerlei gesteenten, onder meer graniet. Aangezien elk strand op aarde bestaat uit door het water tot kleine korreltjes afgesleten rotsen, vormt zand de voornaamste bron van kwarts.
(more…)

hoe werkt koelkast?

Als u een elektrische kachel of kookplaat inschakelt, krijgt u warmte. Hoe komt het dan dat u door inschakeling van een elektrische koelkast of vriezer voedsel kunt koelen?

Het antwoord op deze vraag berust op tWee wetenschappelijke principes. Het eerste is dat een vloeistof bij verdamping warmte onttrekt aan de omgeving. Het tweede principe is dat een vloeistof verdampt bij een lagere temperatuur als de druk laag is.

Iedere vloeistof die gemakkelijk verdampt bij lagere temperaturen IS een geschikt koelmiddel. Men kan de vloeistof afwisselend laten verdampen en weer condenseren door deze dooNeidingen te laten circuleren waarin de druk varieert. In de meeste huishoudkoelkasten bestaat het koelmiddel uit een van de chloorfluorkoolwaterstoffen (CFK’s).
(more…)

Recycling: nieuwe spullen uit afval

Het recyclen van afval is niet alleen voordelig, maar ook milieuvriendelijk. Het is minder vervuilend dan vuilverbranding en het spaart waardevolle grondstoffen. Als de zondagseditie van de New York Times gerecycled zou worden, zouden elke week al zo’n 75000 bomen gespaard blijven.

Tal van landen moedigen recycling aan en met de nieuwste technieken kan steeds meer afval worden teruggewonnen. Het grootste deel van al het afval kan hergebruikt worden papier, metaal, glas, soms zelfs kunststoffen.

Kunststoffen zijn zeer moeilijk te recyclen, omdat er zoveel verschillende soorten bestaan. Een plastic ketchupfles bestaat bijvoorbeeld uit zes verschillende lagen kunststof, die elk worden gebruikt vanwege een andere eigenschap vorm, sterkte, buigzaamheid. Tot op heden heeft nog niemand een eenvoudige manier weten te bedenken om uit gebruikte plastic flessen nieuwe te maken.
(more…)

Zwakstroomapparaten

Zwakstroomapparaten zijn elektrische apparaten en installaties die werken op een spanning van maximaal 42 Volt. In de praktijk werken ze doorgaans op nog veel zwakkere stromen. Bekende zwakstroominstallaties in huis zijn de deurbel of dingdong, al dan niet in combinatie met een automatische deuropener, de leidingen van luidsprekers, platenspelers, huistelefoons, alarminstallaties, babyfoons, etcetera. In de meeste gevallen zijn zulke apparaten en installaties op het elektriciteitsnet aangesloten door middel van een transformator, die de 220 V van de huisinstallatie omzet in een stroom van een geringere sterkte (6 of 12 V bijvoorbeeld). (more…)

Automatische Zekering

De smeltveiligheden of ‘stoppen’ in een smeltveiligheidsinstallatie kunnen desgewenst worden vervangen door installatieautomaten of, populairder gezegd, ‘automatische stoppen’. Deze automaten, die op dezelfde wijze in de patroonhouder worden geschroefd als een normale smeltpatroon, zijn wel een stuk duurder dan een gewone ‘stop’, maar ze hebben het voordeel dat ze bij iedere kortsluiting afslaan en later weer kunnen worden ingeschakeld.

Installatie-automaten zijn verkrijgbaar in de waarden van 6, 10, 16, 20 en 25 Ampère. Ze bestaan in feite uit twee schakelaars waarvan de ene de automaat uitschakelt bij overbelasting en de andere bij kortsluiting. De automaat kan (na het wegnemen van de oorzaak van overbelasting of kortsluiting!) weer worden ingeschakeld door het indrukken van de grote knop in het midden. Bij kortsluiting of overbelasting springt deze namelijk uit. Het kleine knopje opzij dient om de automatische stop uit te schakelen. (more…)

Maten en gewichten

Maten en gewichten werden en worden ontleend aan de natuur en ook vaak aan het menselijk lichaam (denk aan: duim, voet, el). Al in de oudheid realiseerde men zich dat standaardisatie van groot belang was. Vooral toen volkeren handel gingen drijven. In het overgrote deel van de wereld wordt nu gewerkt met het metrieke stelsel, dat decimaal is opgebouwd. (more…)

Koper

Maak koper glanzend met koperpoets; dat verwijdert tegelijkertijd groene aanslag. Gebruik echte koperpoets; de samenstelling van een poetsmiddel is afgestemd op speciale metaalsoorten.

Volg de gebruiksaanwijzing, poets het voorwerp daarna glanzend. Er mogen geen restjes poetsmiddel achterblijven, dat bevordert de aanslag. Of maak aangeslagen metaal schoon
met een pasta van gelijke delen bloem, zout en azijn; wrijf het hiermee in, spoel het af en poets het voorwerp op met een linnen doek.

Bestrijd hardnekkige vlekken met zout en azijn of met citroensap.
Koper op de voordeur blijft glanzend als er een dun laagje was op zit; binnenshuis is voor hetzelfde doel citroenolie te gebruiken.

Recycling

Veel afgedankte voorwerpen van glas, papier, textiel en metaal zijn heel goed opnieuw te gebruiken, onder meer voor industriële doeleinden. Om die reden is de glasbak bij ons al gemeengoed geworden terwijl fotozaken oude batterijen innemen. In een aantal gemeenten wordt het huisvuil gescheiden opgehaald. (more…)

Buienrader weerverwachting

Bekijk hier de actuele weer verwachting van Nederland.

Buinrader:

Cocaïne

Is een opwekkend middel dat gemaakt wordt uit de bladeren van de cocastruik Erythroxylon Coca en dat verbouwd wordt in Zuidamerikaanse landen. Cocaïne werd al sinds eeuwen gebruikt door de Indianen als middel om de honger te stillen en de vermoeidheid te doen verdwijnen. Pas in de tweede helft van de negentiende eeuw verwerft cocaïne buiten Zuid Amerika bekendheid door zijn stimulerende werking. Cocaïne verhoogt namelijk de energie, zo dat men zwaardere inspanningen kan doen zonder dat vermoeidheid optreedt. Lange tijd is het gebruik van cocaïne vrij toegestaan en werd het zelfs verwerkt in talrijke dranken. Zo bevatte coca cola tot 1903 een dosis cocaïne. Vanaf 1906 (V.S.) en 1928 (Ned.) is cocaïne verboden en dus stratbaar. Cocaïne wordt gesnoven en is na veelvuldig gebruik sterk verslavend.

Kompas

Een oud hulpmiddel om uw weg te bepalen

Een kompasnaald is eigenlijk een klein magneetje, dat door het aardmagnetisch veld altijd naar het noorden wordt gericht. Er bestaat een klein verschil tussen de magnetische en geografische noordpool, dit verschil noemen we ‘kompasfout’. De exacte kompasfout zult u op iedere topografische kaart aangegeven zien. Hoewel ze in onze streken zeer gering is, kunt u er toch rekening mee houden. Als uw kompas een draaibare ring heeft, stelt u deze zo in dat de kompasfout in acht wordt gehouden. (more…)

C.B.S.(Centraal Bureau voor de Statistiek)

Is de afkorting voor Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is een Nederlands bedrijf dat door de regering wordt betaald. Het C.B.S. werd in 1899 opgericht. Het is eigenlijk een bedrijf dat getallen verzamelt over alle mogelijke onderwerpen, maar vooral die welke voor de handel van belang zijn. Elk jaar komt er van het C.B.S. een boekje uit, waarin al deze gegevens op overzichtelijke manier zijn afgedrukt. Zo verschijnt er in het lopende jaar het boekje met getallen over het voorgaande jaar. In dat boekje kun je dan vinden hoeveel mensen er overleden, geboren of getrouwd zijn. Er staat o.a. ook in hoeveel liter bier er verkocht is, hoeveel ongelukken er gebeurd zijn, enz. In België bestaat een gelijksoortig bureau, nl. het Nationaal Instituut voor de Statistiek (N.I.S.).

website CBS