Incasso

Stel u op de hoogte van de betalingsvoorwaarden als u een transactie aangaat. Bij contante betaling ontstaan er weinig problemen. Indien de nota een vervaldatum vermeldt, moet u zich daaraan ook houden. Vaak wordt in de leveringsen betalingsvoorwaarden aangegeven wat er gebeurt als u niet tijdig betaalt.
Meestal is bepaald dat bij niet tijdige betaling alle inningskosten voor uw rekening komen, de zogenaamde buitengerechtelijke inningskosten. Blijft de betaling te lang weg, dan zal de schuldeiser gewoonlijk een incassobureau inschakelen. De kosten hiervan belopen vaak al 10-15 % van het verschuldigde bedrag. Daarnaast bent u rente verschuldigd, die meestal is bepaald op 1 % per maand of de wettelijke rente. Als de rechter wordt ingeschakeld en deze de schuldeiser in het gelijk stelt, zult u ook nog eens opdraaien voor de proceskosten, de zogenaamde gerechtelijke incassokosten.

Incassogiro
Bij incassogiro machtigt u uw crediteur op zijn verzoek om het verschuldigde bedrag van uw bankof girorekening te laten afschrijven. U kunt dan niet vergeten te betalen. Bij verkeerde afschrijving kunnen echter problemen ontstaan. Bij de postbank kunt u de machtiging elk gewenst moment opzeggen, maar bij een bank moet de begunstigde (de crediteur) dit doen, omdat het initiatief in feite van hem is uitgegaan.
U kunt dan ook veel beter gebruik maken van zogenaamde periodieke overschrijvingen. Hiermee machtigt u uw bank bepaalde periodieke betalingen automatisch voor u te verrichten. Deze machtiging kunt u altijd intrekken op het moment dat u dat wenst.

Laat een reactie

U moet inloggen om een bericht te plaatsen