origami eend   

Gen van een mens   

Het lichaam van een mens bestaat uit een veelvoud van cellen. Elke cel bevat op zijn beurt chromosomen. Deze chromosomen zijn dan weer verdeeld in kleinere deeltjes, nl. de genen. In deze genen zit het erfelijkheidsmateriaal opgeslagen. De genen bepalen dus hoe we eruit zien, op wie we lijken en hoe ons karakter in grote trekken zal zijn. Het aantal genen is bij elke mens verschillend en kan variëren van tien tot vijftigduizend.

katoen   

Katoen is het zaadpluis van de katoen plant, een lid van de kaasjeskruidfamilie die in ons land ook wilde vertegenwoordigers kent. De katoen teelt was in de vorige eeuw één van de belangrijkste oorzaken van de slavernij in de Verenigde Staten, omdat het pluis alleen met de hand kon worden gewonnen. Katoen dient als grondstof voor de produktie van katoendraad, die op haar beurt gebruikt wordt voor het maken van katoenstof. Vele mensen geven voorkeur aan katoenen kleding boven kleding gemaakt uit kunstvezels.

origami bij   

Wat is een Gemeente?   

Het is de naam voor het kleinste gedeelte van de staat. De gemeente heeft in vele zaken zelfbestuur. Aan het hoofd van de gemeente staat de gemeenteraad. De leden worden gekozen door de inwoners van de gemeente, de voorzitter van de gemeenteraad is de burgemeester. De gemeenteraad kiest uit zijn midden een aantal wethouders, in België schepenen genoemd. Samen met de burgemeester vormen zij het dagelijkse bestuur van een gemeente. Het gemeentebestuur heeft helpers bij de uitvoering van de taken: de ambtenaren. Het aantal gemeenten in België is sinds 1977 sterk verminderd. Toen werd overgegaan tot een grootscheepse samenvoeging of fusie. Onder gemeente verstaan we ook de gemeen schap der gelovigen.

kat   

De kortharige huiskat stamt vermoedelijk af van de vaalgele Lybische kat die door de Egyptenaren als huisdier werd gehouden en die de Romeinen later naar Italië overbrachten. Er zijn ongetwijfeld ook kruisingen geweest met de Europese wilde kat. De langharige huiskatten (Perzische kat en angorakat) stammen vermoedelijk af van de manoei, een steppe kat die huist in de gebergten van Tibet tot Siberië. De huiskat is gemiddeld 50 cm lang en heeft een staart van 25 cm. Zij heeft een lenig lichaam, met een ronde kop. De kat kan haar klauwen intrekken. Er bestaan vele rassen die vooral in kleur onderling erg kunnen verschillen. Zo is b.v. de Russische kat blauw, de Abessijnse kat bruinrood tot grijs en de Siamese kat’ beige tot lichtbruin.

origami ijs   

Wat is gemeenschapsregering?   

In België worden drie talen gesproken: Nederlands, Frans en Duits. Het samengaan van deze drie taalgroepen in één land heeft altijd grote moeilijkheden opgeleverd. Deze moeilijkheden werden zo groot dat eind jaren zestig een crisis uitbarstte. De enige redding was een om bouw van het politieke stelsel in België. Daarom werd in 1970 o.a. besloten België op te delen in drie gemeen schappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitse. Deze gemeenschappen kregen de macht om zelf hun cultureel beleid te voeren. Hiervoor werden gemeenschapsregeringen opgericht die tot op zekere hoogte zelf maatregelen kunnen nemen met betrekking tot taal, onderwijs, musea, bibliotheken, wetenschappelijk onderzoek, radio omroep en televisie. Zo beschikt België over een nationale regering die over zaken beslist die heel het land aangaan, en over gemeenschapsregeringen die zich bezighouden met de cultu rele activiteiten van de gemeenschap.

geluidsbarriere   

Het is de weerstand die een vliegtuig ondervindt, wanneer zijn snelheid die van het geluid overtreft. Dat wil zeggen als zijn snelheid hoger is dan 1225 km/u. Wanneer een vliegtuig die snelheid overschrijdt, merkt de piloot daar zelf niets van, maar de sprong in de luchtdruk verplaatst zich naar de aarde als een luide knal. De eerste man die sneller vloog dan het geluid, was de Amerikaan Yeager in 1947.

Kastanje   

Het bruin glanzende zaad van de kastanjeboom is bij ieder kind bekend. Samen met de eikel vormt het een ideaal materiaal om allerlei pop petjes en beestjes te maken. Er zijn twee soorten te onderscheiden: de wilde of paardenkastanje en de tam me kastanje. De tamme kastanje heeft een spits enkelvoudig blad. De paardenkastanje daarentegen heeft een handvormig samengesteld blad. Kastanjehout wordt veel gebruikt om meubels te maken.

Geluid   

Het geluid omvat de trillingen van de lucht die door het gehoororgaan worden waargenomen. De trillingen planten zich voort met een snelheid van ongeveer 300 m per seconde. In water ver plaatst de trilling zich wel 5 maal zo snel voort. Het echolood op schepen maakt gebruik van de voortplantingssnelheid van het geluid door water en kan daar door de diepte van de zee meten. Het gehoor kan niet alle trillingen horen, enkel tussen de 20 en 10000 trillingen per seconde. Hoe sneller de trilling, des te hoger is de toon.

Kaspishe zee   

Dit is het grootste meer op aarde, gelegen op de grens tussen Europa en Azië. Het meer is 1200 km lang en 200500 km breed. Het ligt 26 meter onder de waterspiegel van de oceanen. Doordat de watertoevoer de sterke verdamping niet kan compenseren, daalt de waterspiegel.

provincie Gelderland   

Dit is de grootste provincie van Nederland (5014 km”). De provincie kan geografisch opgesplitst worden in drie delen: de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en de Achterhoek. De hoofd stad is Arnhem. Gelderland is zeer belangrijk voor het toerisme, vooral in de Veluwe maar ook in de Achter hoek. De steenindustrie heeft zich lang geleden al aan de rivieren gevestigd, maar tegenwoordig zijn Arnhem en Nijmegen belangrijke plaatsen voor de me taal, textiel en voedingsmiddelenindustrie.

Glazuur   

Het is een dunne glasachtige laag die op aardewerk wordt aangebracht om het minder poreus te maken. Als bij het aanbrengen metaaloxyden worden ingesmolten, kunnen er aan het glazuur verschillende kleuren worden gegeven. Ook op porselein wordt glazuur aangebracht om kleur en glans te verkrijgen. Met tinoxyde wordt glazuur troebel, wit en ondoorzichtig.

De Geit   

De geit behoort, net als het schaap, tot de familie der holhoornigen. Zowel het mannetje als het wijfje hebben horens. De mannetjesgeit of bok ver spreidt in de paartijd een typische, scherpe, onaangename geur. De meeste geiten bewonen de bergstreken van Eurazië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. Het dier kan ook bij ons als huisdier makkelijk gehouden worden.