kat   

De kortharige huiskat stamt vermoedelijk af van de vaalgele Lybische kat die door de Egyptenaren als huisdier werd gehouden en die de Romeinen later naar Italië overbrachten. Er zijn ongetwijfeld ook kruisingen geweest met de Europese wilde kat. De langharige huiskatten (Perzische kat en angorakat) stammen vermoedelijk af van de manoei, een steppe kat die huist in de gebergten van Tibet tot Siberië. De huiskat is gemiddeld 50 cm lang en heeft een staart van 25 cm. Zij heeft een lenig lichaam, met een ronde kop. De kat kan haar klauwen intrekken. Er bestaan vele rassen die vooral in kleur onderling erg kunnen verschillen. Zo is b.v. de Russische kat blauw, de Abessijnse kat bruinrood tot grijs en de Siamese kat’ beige tot lichtbruin.

origami ijs   

Wat is gemeenschapsregering?   

In België worden drie talen gesproken: Nederlands, Frans en Duits. Het samengaan van deze drie taalgroepen in één land heeft altijd grote moeilijkheden opgeleverd. Deze moeilijkheden werden zo groot dat eind jaren zestig een crisis uitbarstte. De enige redding was een om bouw van het politieke stelsel in België. Daarom werd in 1970 o.a. besloten België op te delen in drie gemeen schappen: de Vlaamse, de Franse en de Duitse. Deze gemeenschappen kregen de macht om zelf hun cultureel beleid te voeren. Hiervoor werden gemeenschapsregeringen opgericht die tot op zekere hoogte zelf maatregelen kunnen nemen met betrekking tot taal, onderwijs, musea, bibliotheken, wetenschappelijk onderzoek, radio omroep en televisie. Zo beschikt België over een nationale regering die over zaken beslist die heel het land aangaan, en over gemeenschapsregeringen die zich bezighouden met de cultu rele activiteiten van de gemeenschap.

geluidsbarriere   

Het is de weerstand die een vliegtuig ondervindt, wanneer zijn snelheid die van het geluid overtreft. Dat wil zeggen als zijn snelheid hoger is dan 1225 km/u. Wanneer een vliegtuig die snelheid overschrijdt, merkt de piloot daar zelf niets van, maar de sprong in de luchtdruk verplaatst zich naar de aarde als een luide knal. De eerste man die sneller vloog dan het geluid, was de Amerikaan Yeager in 1947.

Kastanje   

Het bruin glanzende zaad van de kastanjeboom is bij ieder kind bekend. Samen met de eikel vormt het een ideaal materiaal om allerlei pop petjes en beestjes te maken. Er zijn twee soorten te onderscheiden: de wilde of paardenkastanje en de tam me kastanje. De tamme kastanje heeft een spits enkelvoudig blad. De paardenkastanje daarentegen heeft een handvormig samengesteld blad. Kastanjehout wordt veel gebruikt om meubels te maken.

Geluid   

Het geluid omvat de trillingen van de lucht die door het gehoororgaan worden waargenomen. De trillingen planten zich voort met een snelheid van ongeveer 300 m per seconde. In water ver plaatst de trilling zich wel 5 maal zo snel voort. Het echolood op schepen maakt gebruik van de voortplantingssnelheid van het geluid door water en kan daar door de diepte van de zee meten. Het gehoor kan niet alle trillingen horen, enkel tussen de 20 en 10000 trillingen per seconde. Hoe sneller de trilling, des te hoger is de toon.

Kaspishe zee   

Dit is het grootste meer op aarde, gelegen op de grens tussen Europa en Azië. Het meer is 1200 km lang en 200500 km breed. Het ligt 26 meter onder de waterspiegel van de oceanen. Doordat de watertoevoer de sterke verdamping niet kan compenseren, daalt de waterspiegel.

provincie Gelderland   

Dit is de grootste provincie van Nederland (5014 km”). De provincie kan geografisch opgesplitst worden in drie delen: de Veluwe, het Gelderse rivierengebied en de Achterhoek. De hoofd stad is Arnhem. Gelderland is zeer belangrijk voor het toerisme, vooral in de Veluwe maar ook in de Achter hoek. De steenindustrie heeft zich lang geleden al aan de rivieren gevestigd, maar tegenwoordig zijn Arnhem en Nijmegen belangrijke plaatsen voor de me taal, textiel en voedingsmiddelenindustrie.

Glazuur   

Het is een dunne glasachtige laag die op aardewerk wordt aangebracht om het minder poreus te maken. Als bij het aanbrengen metaaloxyden worden ingesmolten, kunnen er aan het glazuur verschillende kleuren worden gegeven. Ook op porselein wordt glazuur aangebracht om kleur en glans te verkrijgen. Met tinoxyde wordt glazuur troebel, wit en ondoorzichtig.

De Geit   

De geit behoort, net als het schaap, tot de familie der holhoornigen. Zowel het mannetje als het wijfje hebben horens. De mannetjesgeit of bok ver spreidt in de paartijd een typische, scherpe, onaangename geur. De meeste geiten bewonen de bergstreken van Eurazië, Noord-Afrika en Noord-Amerika. Het dier kan ook bij ons als huisdier makkelijk gehouden worden.

Geiser   

Geiser is een bron die regelmatig heet water en stoom spuit. Door een vulkaan onder de grond wordt het koude water van de bron verwarmd. Dit kan zo heet worden dat het water gaat koken en er stoom ontstaat. Daardoor loopt de druk hoog op. Als de druk voldoende hoog is, spuiten water en stoom er ineens uit. Denk maar aan de fluitketel als de fluit er afspringt. Door het spuiten daalt de druk en kan er weer koud water toestromen. Dan begint alles weer opnieuw. Op Ijsland komen veel geisers voor. Een geiser is ook een toestel om warmte te leve ren. Er wordt gas gebruikt om de geiser te verwarmen.

kardinaal   

Dit is de naam van de hoogste kerkelijke waardigheidsbekleder na de paus in de Rooms Katholieke Kerk. De kardinalen helpen de paus bij het bestuderen van de Kerk. Na de dood van een paus kiezen de kardinalen meestal uit hun midden een nieuwe paus. D6 kardinalen zelf worden benoemd door de paus.

Gems   

Gems is een zgn. geitantilope die leeft op de flanken van de Zuideuropese bergen. De gems is een behendige klimmer en springer. Zij leeft in kleine groepjes. Haar woongebied ligt net benede& de sneeuwgrens. Lengte: ca. 1 m. Zowel het mannetje als het wijfje hebben horens. Tijdens de winter leven de gemzenroedels in de dichte bossen. Daarbuiten voe den zij zich vooral met alpenkruiden en grassen.

Kanker   

Kanker is een ziekte waartegen nog betrekkelijk weinig gedaan kan worden. Daardoor lijkt het of de ziekte sterk toeneemt. Door een bepaalde gewoonte echter, het roken, vooral van sigaretten, stijgt het aantal gevallen van longkanker. Kankerge zwellen zijn snel en wild groeiende hoeveelheden cellen. In vele gevallen is de oorzaak onbekend, maar bepaalde stralingen kunnen kanker doen ontstaan. Ook bepaalde virussen worden ervan verdacht kanker te kunnen veroorzaken. Kanker is niet erfelijk.

Kangoeroe   

De kangoeroe is een langpotig, springend buideldier van Australië en NieuwGui nea. Er zijn verschillende soorten. De grote grijze kangoeroe is 4 m lang en weegt 90 kg. De rode reu zenkangoeroe is iets kleiner. De wallabies vormen een familie van kleinere kangoeroes. Alle soorten hebben korte, zwakke voorpoten en krachtige, lange achter poten. De dikke staart geeft steun als het dier zit. Kangoeroes voeden zich met gras en bladeren. De jongen wegen ca. 30 g bij de geboorte en leven in de buidel tot ze voldoende gegroeid zijn Qm op eigen benen te staan. Grote kangoeroes kunnen sprongen maken van 6 m en een snelheid van 40 km/uur bereiken