Geelzucht oorzaak   

Deze ziekte heeft verschillende oor zaken, maar berust steeds op de vorming van gal kleurstoffen in de lever die in het bloed overgaan. De huidkleur is dan geel tot bronsgroen. Dit is vooral aan het oogwit goed te merken. De urine is ook donkerder dan normaal. De oorzaken kunnen zijn: stuwing door verhindering van galafvoer, een tweetal virussoorten, waarvan de ene een epidemische geelzucht kan ver oorzaken, en de andere bij injecties met onzuivere injectienaalden kan worden overgebracht, verder een spirocheet (spiraalvormige bacterie) die de ziekte van Weil veroorzaakt, en allerlei infectieziekten.

Kanarie   

Deze vinkachtige zangvogel is afkomstig van de Kanarische Eilanden. Hij is een ondersoort van de Europese kanarie die in Zuid en Midden Europa voorkomt. Zijn lengte is 11 cm. De wilde vogel heeft een olijfgroene kop, rug en vleugels; de staart is zwart en de onderzijde geel. Het vrouwtje is don kerder en bruiner. De gewone gele kanarievogel wordt in vele woonkamers in een kooi gehouden.

Kameloen   

Deze familie van hagedissen neemt de kleur aan van de omgeving waarin ze zich bevindt. De meeste soorten komen voor in Afrika. Het dier heeft een zeer lange, kleverige tong die normaal opge rold in de mond ligt. Om een prooi te vangen, wordt de tong razendsnel naar buiten gekatapulteerd. De ogen kunnen onafhankelijk van elkaar in alle richtingen bewegen.

Gebit   

Het gebit van een volwassen mens bestaat uit 32 tanden: snijtanden, hoektanden, valse en ware kiezen. De laatste kies in iedere kaak heet de ver standskies, maar deze heeft met het verstand niets te maken. Het blijvende gebit wordt voorafgegaan door het melkgebit dat uitvalt. Het gebit van de moderne mens is dikwijls reeds op jeugdige leeftijd onvolledig. Vaak treedt tandbederf op door snoepen. Het eten van fruit en het steeds poetsen van tanden kan cariëstegengaan. Ook fluor kan het optreden van gaten in tanden en kiezen tegengaan.

Kameel   

Van deze grote evenhoevige herkauwer bestaan twee soorten: de eenbultige dromedaris uit Noord Afrika en het Nabije Oosten, en de tweebultige kameel uit Noord en Midden Azië. Alleen deze laatste komt nog in het wild voor. De kameel voedt zich met stekelige en ruwe woestijnplanten. Hij kan verscheidene dagen zonder water blijven, soms langer dan een week. De bulten zijn een opslagplaats van vet en vocht. Als de kameel het lange tijd zonder voedsel moet stellen, worden de bulten slap. Hij heeft een hoogte van ongeveer 2 m en een lengte van 3 m. Kamelen worden hoofdzakelijk gebruikt als lastdier. De huid wordt tot leer verwerkt.

gebergte   

Een gebergte is een groep bergen die in een rij of in een kring liggen. Bergen ontstaan doordat de aarde nog niet helemaal is afgekoeld. Onder de aardkorst zijn nog heel hoge temperaturen, waardoor het gesteente nog niet vast is. Het vloeibare gesteente is voortdurend in beweging, waardoor delen van de aardkorst dalen en andere stijgen. Als een deel stijgt en hoog komt te liggen, dan spreken we van bergen. Een ander gevolg van deze bewegingen onder de aardkorst is het ontstaan van aardbevingen en het werken van vulkanen.

Kalkoen   

De wilde kalkoen is afkomstig uit Noord en Midden Amerika. Hij leeft in grote troepen in de bossen. Zijn voedsel bestaat uit zaden, vruchten, insekten en hagedissen. Zijn lengte varieert tussen go en 130 cm.

Wat is een Gazelle?   

Een gazelle is een zeer snelle en sierlijke antilope. Het dier is slank gebouwd en heeft een lange hals. Een gazelle is lichtbruin met een witte buikzijde. Zowel het mannetje als het wijfje dragen horens. Gazellen leven in kuddeverband op de steppen van Afrika. Tot de meest bekende soorten behoren de Grantgazelle, de Dorcasgazelle en de, Thomson gazelle.

Kalk   

Deze verzamelnaam duidt verscheidene cal ciumhoudende stoffen aan. De gebrande ofongeblus te kalk ontstaat uit de verbranding van in de natuur gevonden calciumcarbonaat. Het wordt veel gebruikt bij de bereiding van glas en cement. Er is ook gebluste kalk. Die ontstaat door ongebluste kalk met water te vermengen. Hierbij ontsnapt veel warmte. Gebluste kalk wordt door de stukadoor in de bouw gebruikt.

Kalender   

De kalender is het systeem van tijdsindeling in dagen, weken, maanden en jaren. De Romeinse kalender rekende het jaar op 355 dagen, verdeeld over twaalf maanmaanden van ongelijke lengte en een schrikkelmaand. Het jaar begon op 1 maart. Caesar voerde in 46 v. Chr. de Juliaanse kalender in met 365 dagen per jaar en om de vier jaar een schrikkeljaar. Het jaar begon op 1 januari. De Gregoriaanse kalender, in 1582 ingevoerd, sloeg de tien dagen over die de Juliaanse kalender op deze wijze achter was geraakt en liet voortaan de schrikkeljaren vervallen op de niet door 4 deelbare eeuwjaren. In de meeste landen wordt nu volgens de Gregoriaanse kalender gerekend. Om allerlei praktische redenen voldoet ook de Gregoriaanse kalender nog niet en herhaaldelijk zijn voorstellen tot kalenderhervormingen gedaan.

Gitaar   

De gitaar is een zeer populair snaarinstrument. Ze wordt bespeeld door het betokkelen van de snaren, meestal met de vingers, soms met het plectrum. De gitaar heeft zes snaren. Bij de elektrische gitaar is er geen klankkast meer: daar worden de trillingen opgevangen door elektromagneten. Via een versterker worden deze trillingen naar één of meerde re luidsprekers gevoerd.

Paul Gauguin   

Paul Gauguin leefde van 1848 tot 1903. Hij schilderde aanvankelijk impressionistisch, maar later keerde hij zich hiervan af. In 1891 vertrok hij naar Tahiti. Daar vond hij een onbedorven wereld als inspiratie voor zijn werken, die beroemd werden om de eenvoudige vormen, de soepele en krachtige lijnen.

Kakkerlak   

Deze familie van rechtvleugelige insekten komt hoofdzakelijk ‘s nachts tevoorschijn. Er zijn ongeveer 3.500 soorten over de hele wereld verspreid. Ze kunnen zeer snel lopen. De meest voor komende soorten zijn: de Amerikaanse kakkerlak (4,5 cm), de bakkerstor (20 mm) en de Duitse kakker lak (IS mm). Kakkerlakken in verwarmde keukens met veel voedselafval kunnen een plaag vormen.

Garnalen   

De gewone garnalen die langs onze kust gevangen worden, zijn kreeftachtige dieren uit de familie van de zwemmende decapoden; ze hebben vijf paar poten en zwemmen achterwaarts. Levend zijn ze grijs van kleur. Gekookt smaken ze voor velen als et:n lekkernij. Hun lengte varieert van 3 tot 5 cm.

Kajuit   

Het betekent scheepskamer. In feite kan dus elke kamer op een schip wel kajuit genoemd worden. Toch wordt het woord heel dikwijls gebruikt voor bepaalde vertrekken aan boord van schepen of vliegtuigen. Heel dikwijls wordt ermee verwezen naar de kamer van de kapitein. Ook de slaapvertrekken van de reizigers worden kajuiten genoemd. In het vliegtuig is de zitruimte de kajuit.