Ganzen   

Deze watervogel is minder aan het water gebonden dan bijvoorbeeld de eend. De grauwe gans is de voorouder van de tamme gans. Lengte: 85 cm; oranje snavel. Broedt in Noord en Oost-Europa; hoofdkleur: grijsbruin; doortrekker in ons land. De kolgans heeft een wit voorhoofd  zwarte strepen op de buik; lengte: 70 cm; zij broedt in Siberië en over wintert in West-Europa; ook talrijk in ons land. (more…)

Wie is Gandhi?   

Deze Indische verzetsleider werd door zijn volk Mahatma genoemd, wat ..Grote Ziel” betekent. Gandhi studeerde rechten in Engeland en werkte nadien als advocaat in Zuid Afrika. In 1914 keerde hij terug naar zijn geboorteland Indië, opdat ogenblik een kolonie van Engeland. Daar nam hij deel aan het politieke leven en leidde hij acties tegen de Britten. Hij riep de mensen op om de Engelse instellingen, maatregelen en handelswaar te boycotten. Daarbij volgde hij de weg van het geweldloos verzet. Mahatma Gandhi hield verscheidene hongerstakingen en predikte de eenheid tussen moslims en hindoes. In 1948 werd hij door een hindoe vermoord.

kabeljauw   

Deze vermaarde consumptievis leeft in het noorden van de Atlantische Oceaan. Hij be hoort tot de familie van de schelvissen. Hij heeft een olijfgroene tot bruine kleur en kan tot 1,50 m lang worden. Hij voedt zich met kreeftachtigen, wormen en vissen en kan zo een gewicht bereiken tot 40 kg.

Gorilla   

Dit is de grootste van alle mensapen. Hij leeft in familieverband in de wouden van tropisch Afrika. Hij kan uitstekend in bomen klimmen. Door zijn zwaar gewicht (ca. 200 kg) woont hij echter niet in de bomen. Hij valt slechts in uitzonderlijke geval len de mens aan. Zijn beharing is zwart of donker grijs. Zijn voedsel bestaat uit vruchten en jonge plan ten. De berggorilla huist vooral op de Afrikaanse vulkanen. Hij heeft een baard en een witte band op de rug. Lengte van het mannetje: 1,70 m tot 2 m; gewicht: 220 kg.

Wie is Vasco Da Gama?   

Vasco Da Gama is Portugese zeevaarder (14691524) ontdekte de zeeweg naar Indië. Na een moeilijke tocht om Kaap de Goede Hoop landde hij op de westkust van Indië (1497-1499). Tijdens een latere tocht bereikte hij China. In 1502 had hij het opperbevel over een Portugese oorlogsvloot, die uit gezonden was om de Indische vorsten te dwingen handel te drijven met Portugal.

Kaas   

Kaas wordt gemaakt uit het vaste gedeelte van melk. Dat bestaat voor een deel uit vet. Het vaste gedeelte van de melk kan samenklonteren door de toevoeging van bacteriën of een stof die stremsel heet. Het samengeklonterde deel van de melk heet wrongel. De wrongel is de basis voor de kaas. De soort kaas hangt af van de soort melk die gebruikt wordt en van de bewerkingen die de wrongel ondergaan heeft. Meestal wordt kaas bereid uit koeienmelk, maar er bestaat ook geitenkaas.

Wie is Galileo?   

Galileo is de Italiaanse wis en natuur kundige leefde van 1564 tot 1642. Hij ontdekte de vier manen van Jupiter. Toen hij verkondigde dat de aarde rond de zon draaide, moest hij deze leer voor de inquisitie in Rome afzweren, want volgens de bijbel draaide de zon om de aarde.

Wat is Gal?   

Gal is een geelgroene vloeistof die in de lever ontstaat en in de galblaas wordt bewaard. Ze smaakt erg bitter. De kleur wordt veroorzaakt door galkleur stoffen. Tijdens de spijsvertering vloeit de stof uit de galblaas in de twaalfvingerige darm en bevordert daar de vertering van de vetten. De kleur van onze uit werpselen wordt ook door de galkleurstoffen gevormd.

Wat zijn gewervelde dieren   

Dit zijn dieren die een ruggegraat of wervelkolom bezitten die uit een groot aantal wervels bestaat. Daartoe behoren de vissen, de amfibieën, de reptielen, de vogels en de zoogdieren. De mens is een gewerveld wezen dat 33 wervels heeft. De wervels van de vissen vormen de graat. Wervels bestaan, zoals de meeste andere botten, uit kalk. De walvis heeft de grootste wervels. De mens heeft zeven halswervels en de giraf heeft er, merkwaardig genoeg, ook maar zeven in zijn lange hals! In iedere wervel zit een gat dat het ruggemerg omhult en beschermt. De ribben zijn scharnierend met de wervels verbonden.

Ecologie   

Ecologie is de wetenschap (logos) die bestudeert hoe alles in de natuur afgestemd is op elkaar. Dieren en planten en mensen hebben elkaar namelijk nodig om te kunnen overleven. De natuur is een systeem dat zeer nauw samenhangt; als één soort verdwijnt, worden ook andere bedreigd. De ecologie wordt steeds belangrijker in onze wereld vanwege de toenemende milieuvervuiling, waardoor meer en meer plante en diersoorten bedreigd worden.

ECU-European Currency Unit   

ECU. Dit is de afkorting van European Currency Unit. Oorspronkelijk was de ecu een oude Franse munt die niet meer bestaat. Nu is het de naam voor de munt eenheid van de Europese Unie, zoals de frank dat is voor België en de gulden voor Nederland. Er bestaan van de Ecu nog geen gangbare bankbiljetten en mun ten, maar je kunt al wel een bankrekening in Ecu openen. Of met een cheque in Ecu’s betalen.

origami schildpad   

Echolood   

Dit apparaat, dat een onmisbaar onderdeel is van elke scheepsuitrusting, wordt gebruikt om de diepte van de zee te peilen. Door middel van de teruggekaatste geluidsgolven (het tijdsverschil tussen versturen en weer ontvangen van geluid) kan men de diepte berekenen.

jaarringen boom   

Bomen hebben in het voorjaar behoefte aan water en de daarin opgeloste voedingszouten of mineralen om de blad en bloemknoppen te doen groeien. Het cambium, de groep houtvaten vormen de cellen, maakt dan wijde vaten. Naarmate het groeiseizoen verloopt, wordt de waterbehoefte van de bladeren minder. Ze houdt op als in de herfst de bladeren afvallen. Nu maakt het cambium. op door snede veel kleinere cellen. Deze afwisseling van wijde en nauwe houtvaten is goed in een dwars doorgesneden boomstam te zien. De banden die zo ontstaan, zijn jaarringen. Aan de hand van de jaarringen kan de ouderdom van de boom afgeleid worden.

Echoscopie   

Echoscopie is in de geneeskunde een manier om door middel van geluidsgolven en de echo die deze terugzenden als ze op iets stoten, de omtrekken of de afbeelding weer te geven van iets in het lichaam, bijv. van een baby die bij de moeder in de buik zit. Een ander woord voor echoscopie is echografie.