Wijnvlekken verwijderen   

Vlekken van rode wijn. Als de vlekken vers zijn houdt men ze boven stoom. Weken in warme melk en daarna schoonspoelen in een warm badje van water met een scheutje azijn is een oud, maar nog steeds goedwerkend middel. Ook waterstofsuperoxyde helpt. Wel vlug uitspoelen.

Wijnvlekken verwijderen: op bijvoorbeeld tafellakens. De wijn direct opnemen j met een vochtige ingeknepen en langzaam los te laten spons. Daarna overvloedig zout op de plek strooien en de wijn erin laten trekken. I Daarna het tafellaken met een sopje wassen. De vlekken kunnen ook , met alcohol worden verwijderd. (more…)

Verjongings, schoonheids en lavende baden   

Het is goed om af en toe als afwisseling van het gewone bad eens een luxe bad te nemen.

Men hoeft niet altijd in een bad te gaan liggen om zich te wassen, sterker nog: het is zowel voor een lichamelijk als een geestelijk welbehagen aan te bevelen af en toe een bad te nemen om a) de huid zachter en mooier te maken b) het lichaam te stimuleren en te verjongen c) de spieren te relaxen en d) slaap op te wekken oftewel rust te brengen. (more…)

Geheugentraining   

Door oefening kunt u uw geheugen verbeteren. Neemt u nieuwe informatie in u op luister, lees en kijk dan met volle aandacht. Ontmoet u een nieuw persoon, concentreer u dan op zijn naam. Om uw geheugen te trainen, kunt u een of twee keer per dag herhalen wat u nieuw geleerd hebt. Repeteer zo mogelijk hardop en schrijf het op. Ezelsbruggetjes kunnen daarbij de helpende hand bie&en. Kunt u namen en gezichten niet onthouden, probeer dan associaties te leggen. Schrijf de namen van zakenrelaties op een lijst en bekijk deze zo nu en dan. Telefoonnummers kunt u het beste onthouden door te proberen een logische relatie tussen de verschillende cijfers te leggen. Moet u bij het studeren lange passages onthouden, breek het geheel dan in kleine onderdelen, probeer de bedoeling van elke passage goed in u op te nemen voordat u aan het volgende onderdeel begint en werk zo stap voor stap het gehele werkstuk door. Herhaal zowel elk onderdeel als het geheel regelmatig zodat u uiteindelijk een overzicht van het geheel hebt.

Dille   

Dille heeft zijn oorsprong in Egypte, werd elders, bijvoorbeeld in Italië al gauw als een genezend kruid ontdekt dat vooral zijn werk doet als warmtebrenger in het lichaam en soms als bestrijder van  maagen spijsverteringsproblemen.

Het werkt licht urine uitdrijvend en kalmerend op spieren. Het stimuleert de melkproduktie bij zogende moeders. In de keuken is dille een verfijnde aroma verstrekker, bijvoorbeeld in sausen, op komkommer enzovoort.

Gazonaanleg   

Voordat u gras kunt zaaien of graszoden kunt leggen, moet u de grond goed voorbereiden. Ongelijkmatige, lelijke gazons zijn altijd het produkt van een slechte voorbereiding.

Om te beginnen moet het vlak gewoonlijk goed horizontaal zijn. Dit bereikt u door om de 3 à 4 m stokjes in de grond te zetten en deze met behulp van een lange rechte lat en een waterpas op hoogte te brengen. Is de grond erg ongelijk, dan haalt u eerst de bovenste 15 cm weg, waarna u de ondergrond volkomen gelijk maakt. Vervolgens brengt u de bovengrond weer gelijkmatig aan. Door aantrappen en rollen zorgt u voor een stevige bodemlaag. Steentjes, wortels en ander vuil worden uiteraard verwijderd. (more…)

Gasvergiftiging   

Door overschakeling op natuurlijk, niet giftig, gas voor huishoudelijk gebruik is het aantal dodelijke ongevallen ten gevolge van gasvergiftiging drastisch verminderd. Toch zijn er nog tal van andere bronnen van gasgevaar, zoals propaan en butaan, ammonia dat in koelhuizen gebruikt wordt, de dampen die vrijkomen bij de verbranding van kunststoffen en de uitlaatgassen van auto’s.
De eerste hulp-behandeling is in alle gevallen hetzelfde. Schakel zo mogelijk eerst een deskundige in. Pas op dat u zelf ook niet het slachtoffer wordt van gasvergiftiging bij het verlenen van hulp. Bedek uw neus en mond met een natte zakdoek en sleep het slachtoffer naar buiten. Controleer de ademhaling. Pas zo nodig kunstmatige ademhaling toe. Leg het slachtoffer in een stabiele zijligging en wacht op medische hulp als de ademhaling weer normaal is.

Viltstiftvlekken, Vogelvuilvlekken verwijderen   

Viltstiftvlekken verwijderen: kunnen zich niet handhaven als ze worden behandeld met alcohol, spiritus of aceton. Aceton niet gebruiken op kunstvezels, beschadiging treedt dan op.

Vlekkenwater uit de oude doos, meng gelijke delen lavendelspiritus, zwavelether en ammonia. Wrijf de vlekken hiermee in.

Een stokoud algemeen vlekkenmiddel voor het verwijderen van vet, olie en dergelijke uit velerlei stoffen is een mengsel van drie eidooiers en één ons jenever. (more…)

Fietstochten   

Het maken van fietstochten is in twee opzichten zeer aanbevelenswaardig. In de eerste plaats is het een zeer ontspannende bezigheid, vooral wanneer u wat gespannen van uw werk komt bijvoorbeeld. U geniet ook intenser van de omgeving waar u doorheen komt, omdat u zich tamelijk langzaam voortbeweegt.
Ten tweede kunt u het fietsen toepassen om aan de nodige beweging te komen. U kunt zelfs een fitnessprogramma voor uw fietstochten samenstellen, waarin u dan zaken opneemt als afstand, snelheid, het nemen van meer of minder steile hellingen, enz. Het is wel aan te raden in dit laatste geval te zorgen voor een goede fietsen voor juiste kleding. (more…)

Belastingcontrole   

Indien de fiscus u benadert voor nadere inlichtingen, hoeft dit geen reden te zijn voor paniek, vooropgesteld dat u uw aangiftebiljet ook werkelijk nauwgezet en naar beste weten heeft ingevuld. Eventuele fouten in de aangifte zullen dan vaak ook als zodanig worden geaccepteerd en alleen tot correctie aanleiding geven.

Meestal zal de inspecteur u schriftelijk om nadere inlichtingen vragen als hem ietS niet duidelijk is. U moet hem dan binnen een gestelde termijn antwoorden. Als u niet in staat bent hier tijdig aan te voldoen, kunt u hem het beste bellen en om enig uitstel vragen. (more…)

Mottenbestrijding   

Motten kunnen niet tegen de geur van terpentijn, ook al is de geur erg zwak. Een scheutje terpentijn in het laatste spoelwater van gewassen stoffen die in de kast moeten overwinteren, houdt de motten weg. Een bakje terpentijn, in de klerenkast gezet, of een beetje op de beschermde kleding gesprenkeld, geeft ook een goed resultaat. Tussen de kleding wat Omylpoeder strooien is ook doeltreffend. Ook bestaan nog steeds de ouderwetse mottenballetjes (naftaline) voor tussen de kleding. Motten laten zich niet zien bij kleren die in krantepapier zijn ingepakt. Ze vinden zo’n pak nóg akeliger als er wat petroleum op is gesprenkeld.

Suikervlekken, Tabakvlekken, Tandpastavlekken, Theevlekken verdwijnen   

Suikervlekken kunnen eenvoudig worden verwijderd door de stof met de vlek te spoelen in warm tot heet water, suikervlekken op meubelstof e.d. kan men enkele malen met heet water in een spons wegwrijven en daarna met een badstoffen doek min of meer droogwrijven (of met een linnen doek en warm strijkijzer droogstrijken).

Tabakvlekken in linnen (bijv. zakdoeken) kan men laten verdwijnen door ze in te wrijven met een oplossing van eigeel in wat spiritus. Een uur l.aten weken en daarna eerst met brandewijn afwrijven en vervolgens in heet water spoelen. (more…)

Citroenmelisse   

Citroenmelisse is een plant die een heerlijke citroengeur verspreidt en vooral geschikt is om als kalmerende thee gedronken te worden en is daarom een voortreffelijk middel om voor het slapen gaan in te nemen. De kalmerende invloed van melisse werkt uiteraard gunstig op velerlei storingen die een gevolg zijn van een gespannen zenuwstelsel.

Tips voor het verminderen Examenvrees   

Vrijwel iedereen zal zich op zijn minst wat nerveus en gespannen voelen bij een belangrijk examen; dat hoort er nu eenmaal bij. De nervositeit wordt een ware ramp als een min of meer normale deelname aan het examen onmogelijk wordt. Helaas zijn er mensen die weliswaar goed voorbereid aan het examen beginnen, maar bij het examen zo zenuwachtig zijn dat zij niets meer weten en dan ook prompt, vaak tot enkele malen toe, voor het examen zakken. (more…)

Haarverzorging tips 2   

Droog haar. Droog haar is een gevolg van de slechte toevoer van talgvet uit de kliertjes. Men kan de toevoer met een oud huismiddeltje bevorderen: het eigeel van twee eieren opkloppen met wat water en de massa op de hoofdhuid aanbrengen. Ongeveer twintig minuten laten zitten en daarna goed uitspoelen met lauw water. (more…)

Wat is euthanasie   

Onder euthanasie verstaat men gewoonlijk de hulp die een arts verleent om een einde te maken aan een uitzichtloos lijden van een patiënt. Het optreden van de arts hierbij kan passief zijn -het achterwege laten van verdere medische behandeling -of actief -het toedienen van een overdosis medicijnen of van vergif.

Dergelijke hulp is in principe strafbaar, maar hoeft niet altijd tot strafvervolging te leiden. Door de Rotterdamse rechtbank zijn hiertoe een aantal voorwaarden geformuleerd. Zo moet er in de eerste plaats sprake zijn van een als duurzaam onverdraaglijk ervaren lichamelijk of psychisch lijden. De betrokken persoon moet het besluit zijn leven te willen beëindigen vrijwillig en weloverwogen hebben genomen. Zijn dood moet ook geen onnodig leed bij anderen veroorzaken. De betrokken arts die hulp wil geven moet zorgvuldig afwegen of aan de genoemde voorwaarden is voldaan en deze afweging moet hij achteraf ook kunnen aantonen (bijvoorbeeld doordat er overleg is geweest met anderen). (more…)