yoga oefeningen 8   

Nu we met deze les langzamerhand tot de gevorderden gaan behoren, is het goed, erbij stil te staan, dat een van de belangrijkste regels voor het beoefenen van hatha yoga is: forceer niets. Yoga moet u fitter maken, leniger en gezonder, maar mag nooit tot geforceerde of zelfs maar pijnlijke spieren leiden, tot geen enkel lichamelijk ongemak. Als een bepaalde oefening moeilijk blijkt of u voelt zich er niet plezierig bij, maak de oefening dan niet af. Oefen met een vroeger en minder moeilijk stadium van dezelfde oefening en bouw de oefening opnieuw op. İn deze les is de cobra bijvoorbeeld erg moeilijk. Als u deze oefening niet gemakkelijk kunt doen, ga dan terug naar de eerste, of een tussenliggende cobra en werk de variaties door, waarbij u elke dag of elke twee dagen een moeilijker variatie oefent. Als u echter een nieuwe oefening, zoals het opdrukken, te moeilijk vindt, zoek dan in de voorafgaande lessen iets dat er op lijkt en oefen daarmee, tot de desbetreffende delen van uw lichaam lenig genoeg zijn om weer een stapje voorwaarts te doen. Denk er bovendien aan, dat u de oefeningen alleen maar zo goed mogelijk hoeft te doen. Betrekkelijk weinig mensen kunnen b.v. een perfecte boot maken, en eniğe seconden volhouden, tenzij ze geruime tijd yoga hebben beoefend. Dit betekent niet, dat het nutteloos is, als een oefening maar half goed wordt gedaan de voordelen zijn onmiskenbaar. Je kunt yoga niet gehaast doen, niet bij het onder de knie krijgen van een bepaalde oefening, noch bij het doorlopen van een cursus. De aanpak en de bewegingen zijn langzaam en gracieus. Yoga is nobel van karakter en het lichaam moet leren, zich aan te passen aan nieuwe bewegingen. Uiteindelijk zal uw geduld echter beslist beloond worden. Net als de vorige lessen is ook deze les voor zowel mannen als vrouwen ontworpen. De duur ervan is dertig minuten en u begint weer met de rusthouding. (more…)

foto van de dag   

yoga oefeningen 7   

Het klinkt misschien vreemd, of zelfs aanmatigend, om verband te willen leggen tussen yoga en de dingen die dagelijks in uw leven gebeuren. En bijzonder vreemd, sinds u verteld is, uw yogaoefeningen los te zien van de ‘ rest van het İeven van alledag. Toch zal iedereen die yoga serieus beoefent en daar hoort u ook bij na enige tijd veranderingen opmerken, anders dan de verwachte lichamelijke verbetering ten aanzien van houding, fitheid en lenigheid. Deze veranderingen zijn bij iedereen een beetje anders en soms worden ze zelfs niet opgemerkt. Vergelijk uzelf nu eens met het ogenblik, waarop u met deze yogacursus begon. Kunt u enige veranderingen in uw denkwijze bespeuren? Dingen die u opwonden of waarover u zich zorgen maakte, lijken nu misschien minder belangrijk of gemakkelijker te regelen. Dit betekent natuurlijk niet, dat u geen relatie meer hebt met aardse zaken maar je kunt er toch de gevolgtrekking aan verbinden, dat u wat overbodige geestelijke ballast overboord heeft gekieperd. (more…)

yoga oefeningen 6   

Hoewel yoga in het westen bijzonder populair is geworden, weten veel mensen niet precies, wat het is en wat het inhoudt. Yoga is beslist geen religie, hoewel sommige van de door yoga bewandelde paden naar het hoogste doel moeten leiden. Yoga is geen vorm van eredienst, ook al worden pogingen in het werk gesteld, dat ervan te maken, Yoga is niet alleen maar een systeem van lichamelijke oefeningen hoewel hatha yoga ze wel omvat. Yoga is geen methode om zich van de wereld af te zonderen en een kluizenaar of celibatair te worden, hoewel sommigen, die in de grootst mogelijke privacy wensen te leven, yoga soms toch als middel gebruiken. Eerst en vooral is yoga een wetenschappelijk systeem voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Duizenden jaren al heeft yoga z’n waarde bewezen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat is verricht, bewijzen het opmerkelijke inzicht en de intelligentie van degenen, die dit systeem ontwikkelden. Yoga kan vele wegen bewandelen, wegen naar de eenwording van de geest van het individu met de universele geest, het transcendente bewustzijn. De vier bekendste zijn hatha, karma, bhakti tvı gyana. Karma betekent actie en karma yoga wordt beoefend door mensen in dienst van de naaste. Het is de yoga van de goede werken en vriendelijkheid. Bhakti yoga is intens godsdienstig en streeft naar vereniging met God door middel van gebed en liefde. (more…)

foto van de dag   

20121210-ijsland

foto van de dag   

20121209-New-YorkNew York

TOEN = NU

yoga oefeningen 5   

Ofschoon yoga een zekere overeenkomst vertoont met gymnastiek en turnen evenwicht, concentratie, sommige oefeningen zijn er toch fundamentele verschillen. Bij gymnastiek (en andere lichamelijke oefeningen) is de concentratie naar buiten gericht. Bij yoga gaat het om de algehele innerlijke concentratie en het observeren van de lichaamsfuncties. Dit betekent vaak een groot probleem, wanneer mensen met yoga beginnen. We zijn er allemaal aan gewend, dat onze aandacht gemakkelijk afgeleid wordt. Je zintuigen op iets richten, je concentreren, is een zo geheel nieuwe belevenis, maar ook zo nodig om volledig profijt van de yoga te kunnen trekken. (more…)

foto van de dag   

foto van de dag   

20121207-Kameroon

foto van de dag   

20121206-tornado

foto van de dag   

yoga oefeningen 4   

De meesten van ons zitten niet vaak stil, zelfs ni’et voor een paar minuten. We zijn geneigd te wiebelen en te hannesen. U zult echter inerken, dat het met behulp van yoga mogelijk is, steeds langer onbeweeglijk te zitten. Hoewel er wat mensen bestaan, voor wie de /otohouding – de klassieke yogahouding met gekruiste benen en de voeten hoog op dedijen een normale, dagelijkse houding is, bezorgt ze de meesten toch moeilijkheden. Maar deze houding is alleen belangrijk.bij een diep mediteren en daar dit niet een ieders doel is, is het beter voor u, bedreven te worden in gemakkelijker zithoudingen.

Elke houding geeft bepaalde voordelen. Sommige zijn kalmerend, andere helpen bij de concentratie en Vajrasana, de donderslag, een van de weinige yogahoudingen die onmiddellijk na een maaltijd gedaan kunnen worden, helpt de spijsvertering. (more…)

foto van de dag   

foto van de dag Gaza

foto van de dag   

Kaieteur Waterval

foto van de dag   

foto van de dag