Zeebriesjes   

Op het strand heb je misschien wel eens een koel briesje gevoeld, dat naar je toekwam vanuit zee. Dit gebeurt omdat de warmte van de zon het land sneller verwarmt dan de zee. De grond verhit de lucht erboven, precies als een radiator. De warme lucht stijgt, en koele lucht vanuit zee strbomt onder de warme lucht. De warme lucht boven de grond kun je niet zien stijgen. Maar je ziet wel de meeuwen, die hoog in de lucht zweven terwijl ze op de stijgende warme lucht ‘rijden’. ‘s Nachts koelt de grond sneller af dan de zee. De warme lucht boven het water stijgt. De wind verandert van richting en waait naar de zee toe.

William Harvey   

William Harvey werd op 2 april 1578 in Folkestone in Engeland geboren. Hij studeerde tot zijn negentiende jaar aan het Cains College in Cambridge. Daar hoorde hij, dat aan de medische faculteit van de universiteit van Padua wereldberoemde geleerden college gaven.

In 1598 ging Harvey naar Padua, waar hij op 25 april 1602 afstudeerde in de medicijnen. Enkele maanden later keerde hij naar Engeland terug. Hij vestigde zich in Londen en zeyen jaar later werd hij arts in het Londense ziekenhuis van Sint Bartholomew. (more…)

Waardoor kan de wind waaien?   

Als je je handen boven de verwarming houdt, voel je de warme lucht naar boven stijgen. De hete lucht stijgt omdat ze lichter is dan de koude lucht erom been. Terwijl de hete lucht stijgt, komt er koelere lucht die de plaats van de hete lucht inneemt. Ongeveer hetzelfde gebeurt in de atmosfeer. De bewegende warme en koele lucht is de wind die over de aarde waait.

de atmosfeer   

Bijna alle lucht die we inademen bevindt zich in een laag dicht bij de aarde. Hier zijn ook wolken. Boven deze laag is de stratosfeer, waar de lucht erg dun is. Nog hoger is de ionosfeer. Hier is de atmosfeer electrisch geladen en er zijn stromen gloeiende lichtjes.

(more…)

Antoine Lavoisier   

Antoine Lavoisier werd in 1743 te Parijs geboren. Aanvankelijk zou hij advocaat worden. Hij studeerde rechten, maar voelde zich enorm aangetrokken tot de exacte wetenschappen. Op 22-jarige leeftijd kreeg hij een prijs van de Academie van Wetenschappen omdat hij het beste systeem had bedacht om de straten van Parijs van verlichting te voorzien. Hij ontwikkelde in zijn leven een dubbele activiteit: voor het geld werkte hij als belastingontvanger en in zijn vrije tijd wijdde hij zich aan wetenschappelijk onderzoek, met name op het gebied van scheikunde. Lavoisier deed belangrijke ontdekkingen over de samenstelling van de lucht, het water en andere stoffen. Bovendien schreef hij de ‘Elementaire verhandeling der scheikunde’, waarin hij de onjuistheid van vele theorieen uit de oudheid aantoonde. Hij vernieuwde de taal van de scheikunde door voor te stellen wetenschappelijke terrnen te gebruiken in plaats van ouderwetse en onjuiste woorden. Door dit belangrijke vernieuwingswerk en door zijn talloze ontdekkingen en waarnemingen, wordt Lavoisier wel de ‘vader van de moderne scheikunde’ genoemd. (more…)

Werkstuk over de Meren   

Als grote uithollingen in de grond door water worden gevuld, worden hierdoor meren gevormd. Het grootste meer in de wereld is zo groot, dat het een binnenzee wordt genoemd. Dat is de Kaspische Zee in het zuiden van Rusland. Vaak worden meren hoog in de bergen gevonden. Het Titicaca-meer in het Andesgebergte is een van de hoogstgelegen meren in de wereld. Het Baikal-meer in Siberie is het diepste meer. Het is ruim 2000 meter diep. Meren zijn op verschillende manieren ontstaan. Sommige zijn lang geleden door ijslagen gemaakt, die gaten in de grond uitschraapten. Sommige meren werden gevormd in de uitgeholde toppen van oude vulkanen. Soms werd een meer gevormd als een rivier door lava uit een vulkaan geblokkeerd werd of door de grond die van een heuvel afgleed. (more…)

Stockholm   

Stockholm heeft een ietwat ongewone ligging. De Zweedse hoofdstad is gelegen aan een uitloper van het Malarmeer. Dat meer is ongeveer 110 kilometer lang en telt talloze inhammen, baaien en eilandjes. Door een aantal kanalen is het meer verbonden met de nabijgelegen Oostzee. Stockholm ligt deels op het vasteland, deels op een paar eilandjes tussen de Oostzee en het Malarmeer. Er stroomt een groot aantal waterwegen door de stad en in dit opzicht is Stockholm wel een beetje te vergelijken met Venetie. Het oudste deel van destad ligt op het eiland Stadsholmen. Het nieuwere deel van de stad is om dat eiland heen gegroeid. Stockholm is een havenstad van grote betekenis ondanks het feit dat de haven drie maanden per jaar ontoegankelijk is door het ijs van de Oostzee. Er zijn in de stad veel industrieen, varierend van ma-chinefabrieken tot textielindustrie en van scheepsbouw tot voedingsindustrie. Desondanks is Stockholm allesbehalve een opeenstapeling van grijze en grauwe fabrieksgebouwen, rookuitbrakende fabrieksschoorstenen en almaar dezelfde flatgebouwen, zoals we dat van vele andere Europese fabriekssteden wel kennen. (more…)

Satellieten   

Een fietser, die op een windstille dag langzaam rijdt, voelt de lucht nauwelijks. Als hij snel fietst, dan duwt de lucht tegen hem aan en vertraagt zijn snelheid. Dit wordt luchtweerstand genoemd. Bij de aarde is de atmosfeer vrij dik, of dicht. Hier wordt door de lucht de meeste weerstand veroorzaakt. Geleerden moeten krachtige raketten gebruiken om satellieten boven het dikke gedeelte van de atmosfeer te lanceren. Anders zoii de lucht de raketten doen vertragen, waardoor ze terug zouden vallen naar de aarde. (more…)

Werkstuk over de bergen   

Bergen kan men in veel delen van de wereld vinden. Ze steken boven de woestijnen en oerwouden uit en zijn eilanden in de zee. Sommige bergen staan alleen. Andere staan in lange rijen en heten bergketens.
Het beklimmen van de hoogste berg
Bergbeklimmers proberen naar de top van de hoogste pieken te klimmen. De hoogste berg in de wereld is de Mount Everest. Deze ligt in het Himalaya-gebergte. De Himalaya’s strekken zich uit over delen van India, China en Nepal. De eerste mahnen, die de top van de Mount E/verest bereikten, waren Sir Edmund Hillary uit Nieuw Zeeland en Norgay Tenzing uit Tibet. Ze plantten een vlag en Tenzing liet, bij wijze van religieuze offerande, enkele snoepjes en kaakjes achter. (more…)

Koraaleilanden   

Koralen zijn kleine gelei-achtige oceaandieren. Meestal zijn ze fel gekleurd. Sommige zijn rood of paars. Andere zijn geel of groen. Ze hebben kleine vangarmen waarmee ze hun voedsel, het plankton, vangen. De meeste koralen leven op plaatsen waar de zeeen warm, schoon en ondiep zijn. Ze groeien samen op in reusachtige groepen. Om zijn zachte lichaam te beschermen, maakt elke koraal een schaal van kalksteen om zich heen. Wanneer het dier sterft, wordt de schaal achtergelaten. Nieuwe koralen groeien op de oude zoals takken of waaiers. (more…)

De lucht   

Een dunne laag lucht bedekt de hele aarde. We noemen deze laag de atmosfeer. Dichtbij de grond is er volop lucht. Als we net hogerop zoeken is er steeds minder en minder lucht.

(more…)

Oorzaken en behandeling van suikerziekte   

U zult er vast al van gehoord hebben: diabetes is in opmars. Suikerziekte bestaat al duizenden jaren, maar de incidentie ervan is verdubbeld in de laatste 15 jaar, en zal dat opnieuw doen in de komende 15 jaar. Zes procent van de bevolking lijdt aan een vorm van suikerziekte, boven de 65 jaar is dat zelfs 16 procent 1. (more…)

Hoe zwemmen vissen?   

visAllereerst mag je niet denken dat vissen met hun vinnen zwemmen. De meeste vissen ontlenen dezwemsnelheid aan de golvende kronkelbewegingen die het achterlichaam en de staart maken. De staart vormt een goed geheel met het achterlichaam. Je kunt zeggen dat het achterlichaam vloeiend in de staart overgaat. Voor deze bewegingen zijn erg veel spieren nodig en die zijn er ook: dat is het witte viees van de vis, dat je opeet. Het einde van de staart wordt niet opgegeten, dat is de staartvin. Deze staartvin bestaat uit een vliezig geheel, dat door vinstralen versterkt is. (more…)

Johannes Kepler   

Johannes Kepler werd in Welder-Stadt in Wiirttemberg geboren op 27 december 1571. Hij was de zoon van een herbergier en aanvankelijk zou hij als knecht in het be-drijf van zijn vader gaan werken. Maar aangezien hij erg mager was en zwak, was hij ongeschikt voor dat werk. Daarom besloten zijn ouders hem voor dominee te laten studeren. (more…)

beoordelingen van Pineta Park Deluxe in Marmaris   

Pineta Park Deluxe ligt aan de rand van de stad, op ca. 350 m van het zandstrand, op ca. 200 m van bars, restaurants en winkeltjes en op ca. 1500 m van het centrum van Marmaris.

(more…)